hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Vrijheid van meningsuiting

03 juli 2009


O

nlangs werden in Marokko kristelijke predikanten gearresteerd om dat ze moslims wilde bekeren in ruil voor visa's voor Frankrijk. Na een diskussie met moslims ben ik overtuigd geraakt dat zieltjes winnen met beloftes godsdienstvrijheid fnuikt en mensen corrumpeert.

Zoals ik het zie is vrijheid van meningsuiting niet hetzelfde als vrijheid van godsdienst.

Sommige meningsuitingen kan je kwetsend vinden, en om allerlei redenen kan iemand beslissen zijn uitspraken aanpassen uit wellevendheid. Ik denk echter dat er geen beperkingen aan het spreken kunnen opgelegd worden omdat iemand beslist gekwetst te zijn. Zeker als zulke groepen geweld niet schuwen, kan al snel de vrije meningsuiting van een hele samenleving aan banden worden gelegd door een vechtlustige minderheid.

Het is anders met godsdienstvrijheid. In een land met verschillende godsdiensten kan de maximale godsdienstvrijheid slechts gewaarborgd worden wanneer alle godsdiensten voldoende uit het vaarwater van de ander blijven. Ander gezegd, wanneer ze elkaar geen terrein of adepten trachten af te vangen door middel van opbod in voordelen.

Oorspronkelijk is het principe van elke monotheistische godsdienst dat je je onderwerpt, of je eindigt in het eeuwige vuur. Verschillende religies zijn, in verschillende mate, afgestapt van die verhalen. Ze verliezen ook hun zin in een open samenleving, waar een religie zich niet kan manifesteren als de macht die ze pretendeert te zijn. De katholieken bijvoorbeeld hebben lang verkondigd dat ongedoopten, zelfs onschuldige babies, voor eeuwig naar de hel gaan. Ik weet niet of dit ooit herroepen is. Voor moslims is het nog steeds een duidelijke zaak voor wat betreft volwassenen. Weliswaar gaan zondaars eerst boeten in de hel, en martelaren gaan recht naar het paradijs, maar elke moslim komt uiteindelijk in het paradijs, en geen enkele niet-moslim.

Alles bij elkaar genomen is het ontoelaatbaar een belofte te maken voor iemands ziel. De christenen in Marokko, die aan de plaatselijke bevolking een visa voor Frankrijk beloofden als ze zich bekeerden is je reinste zwendel.

Moslims beloven dan weer een visum voor het paradijs. Vind ik even grote zwendel, en onaanvaardbaar in een moderne samenleving.
Tags: Samenleving, Religie, vrijheid, meningsuiting, marokko, predikanten

Zie ook het archief