hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Mijn opvattingen

19 augustus 2009


M

ijn opvattingen passen feitelijk heel goed bij het Europese bestel. Redelijk doorsnee dus. Je zou verwachten dat er maar weinigen door geirriteerd zouden worden, maar toch.

Hier beknopt maar volledig wat ik vandaag denk. Als je het gevoel hebt dat er nog iets in m'n hoed zit: nee, ik hoor nergens bij.

Mijn mensbeeld is vandaag sterk gekleurd door de (naturalistische) ethologie van Tinbergen, Lorenz, Wickler, Eibl Eibesfeldt... en het cultureel materialisme van Marvin Harris etc.. . Niet heel modieus, maar ik ben dan ook al een dagje ouder.

Mijn maatschappijfilosofie is vandaag de volgende.

Ik denk dat een samenleving erop gericht moet zijn burgers zo vrij en gelukkig te laten leven als mogelijk, met de klemtoon op laten. De enige wijze waarop dat volgens mij mogelijk is, is door systematische samenwerking van vrije individuen op die gebieden waar samenwerking nodig is, dus een democratisch bestel. Ik voel me een beetje links en zelfs socialist, maar gebruik die woorden niet omdat ze met hele of halve bibliotheken meningen komen die ik helemaal niet hoef te delen of te verantwoorden. Zo erger ik me ook blauw aan de uitwassen van de welzijnsindustrie, niet in het minst om de vernederende en dus verlammende uitwerking die ze dikwijls heeft.

Democratie is meer dan stemrecht alleen. Ze vereist ook algemeen onderwijs en gelijkberechtiging van elk individu. Groepen hebben geen rechten!

Eenmaal zo'n democratie bestaat, moet ze streven naar afbraak van grenzen en legers, en werken aan de opbouw van een efficiente, democratisch gecontroleerde politiemacht.

In zo'n democratie zorgt de overheid voor onderwijs, rechtspraak, gezondheidzorg, wetenschappelijk onderzoek, veiligheid. Daarbij wordt ze steeds gecontroleerd door de burgers.

Ik denk dat de vrije markt zoveel mogelijk moet werken, maar slechts efficient kan zijn als er controle is, en ze ondergeschikt is aan de democratische overheid.
Tags: Actueel, rafael, huet, leyre, siger

Zie ook het archief