hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Debat over seksisme tussen Pinker en Spelke

01 februari 2010


O

p Edge.org vind je een boeiend debat tussen Steven Pinker, vandaag zowat het boegbeeld van de evolutiepsychologie en dus iemand die predikt dat vrouwen niet zo geschikt zijn voor de meer ingewikkelde postjes, en Elisabeth Spelke, een van de belangrijkste (maar minder in het oog springende) neurologen vandaag, die Pinker met veel stijl en waardigheid de hand reikt om hem over de greppel in zijn hoofd te helpen.

Pinker en Spelke geven elk een presentatie van 30', gevolgd door een debat. Het geheel kan je als video beijken, maar helaas was de microfoon van Elisabeth Spelke niet in orde. Wie de hele video doorzit merkt dat mannen betere kappers en betere microfoons hebben, maar dat is zowat het enige verschil tussen beide seksen. Ik vat hier de presentaties samen uit de slides die online staan. Daarbij laat ik de wetenschappelijke referenties weg, je kan ze vinden op Edge.org.

De eerste spreker is Pinker. Hier vind je zijn slides. Samengevat:

 1. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in elite-universiteiten voor wat betreft fysici, wiskundigen en ingenieurs (slides 1 en 10.)
 2. Dat er een biologisch, erfelijk onderscheid is, is geen discriminatie, maar een feit. De waarheid kan niet seksist zijn (slide 8.)
 3. klokdiagramDit erfelijk onderscheid bestuderen is wetenschappelijk interessant, en begrip is ook nodig als we de wereld willen veranderen (slide 9.)
  Pinker stelt het verschil tussen de seksen voor als twee lichtjes verschoven klokdiagrammen, om aan te geven dat de verschillen statistisch en gespreid zijn, zowel bij mannen als vrouwen( slide 12ev.)
 4. Volgens Pinker zijn de relevante verschillen (slide 23-41):
  - mannen richten zich meer op status, vrouwen richten zich meer op familie.
  - mannen richten zich meer op dingen, vrouwen op mensen.
  - mannen nemen meer risico's.
  - mannen kunnen beter redeneren, vrouwen kunnen beter rekenen.
  - onder mannen zijn grotere intelligentieverschillen dan onder vrouwen
 5. De vraag of deze verschillen aangeboren zijn, gaat Pinker verder, is niet eenvoudig op te lossen, maar dat er biologische invloed is acht hij aangetoond (slide 42-56) :
  - vrouwelijke hersenen zijn kleiner en verschillend.
  - sommige, misschien alle verschillen zijn bij alle mensen aanwezig.
  - ze zijn ook bij andere zoogdieren aanwezig.
  - sommige bestaan al bij kleine kinderen, onafhankelijk van de omgeving
Tot zover Steven Pinker. Hier een samenvatting van de slides van Elisabeth Spelke:
 1. Over volgende zaken zijn we het eens: vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderzoek; beweringen over sekseverschillen worden proefondervindelijk vastgesteld; genen zijn belangrijk; wetenschappers vervullen een nederige rol in de samenleving.
 2. We verschillen van mening over hoe verklaard kan worden waarom er zo weinig vrouwelijke academici actief zijn in de exacte wetenschappen en in de wiskunde. Pinker ziet verschil in aangeboren capaciteiten, Spelke ziet verschil in discriminatie en andere sociale invloed.
 3. Dat jongens meer in voorwerpen geinteresseerd zijn en meisjes meer in mensen werd 30 jaar geleden beweerd. Onderzoek heeft sindsdien aangetoond dat alle babies op een gelijke wijze met voorwerpen (leren) omgaan (slide 6-7.)
 4. Mannen hebben niet meer talent voor wiskunde of ruimtelijk redeneren. Deze vorm van denken is een recente ontwikkeling, die steunt op factoren die door andere redenen ontwikkeld zijn. Deze factoren ontwikkelen zich gelijk bij jongens en meisjes(slide 9-14.)
 5. Seksevrschillen op gebied van spreken, rekenen, geheugen verschijnen op latere leeftijd. Hun sociale of genetische oorzaken zijn niet bekend, maar in elk geval geven ze geen verklaring voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de exacte wetenschappen of de wiskunde(slide 15-17.)
 6. Dat de variatie bij mannen groter is dan bij vrouwen zou moeten voorspellen of verklaren dat er meer mannelijke dan vrouwelijke genie├źn zijn. Hier zijn statistieken uit het onderwijs niet bruikbaar als onderzoekmateriaal, omdat het onderwijs zowel oorzaak als gevolg van ongelijkheid kan zijn. Wanneer men de richtingkeuze niet mee laat wegen, presteren meisjes even goed als jongens (slide 18-20.)
 7. Spelke onderzoekt een aantal oorzaken waarom minder meisjes wiskundige of natuurwetenschapper worden:
  - dezelfde baby wordt anders beoordeeld als men denkt dat het een meisje is (slide 24-26.)
  - dezelfde sollicitant wordt anders beoordeeld als men denkt dat het een meisje is (slide 27-29.)
  - getalenteerde vrouwen worden weggeselecteerd door vooroordelen
  - ongelijke kansen ontmoedigen vrouwen deze richtingen te kiezen
  - getalenteerde kinderen worden door hun omgeving ontmoedigd
  - studenten beschouwen wiskunde of natuurwetenschap als een mannenwereldTags: maatschappij, Wetenschap, seksisme, pinker

Zie ook het archief