hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Jane Goodall

25 februari 2010


In the Shadow of Man

I

n NewScientist verscheen vandaag een boeiend interview door Charlotte Uhlenbroek, een oudleerling van Goodall. Dit jaar wordt de vijftigste verjaardag gevierd van het chimpansee-onderzoekscentrum dat Jane Goodall oprichtte in Gombé (Tanzanië.)

Uit het interview:

Goodall was niet enkel ongewoon als vrouwelijk veldonderzoeker, maar ook omdat ze geen wetenschappelijke opleiding had. "[Leakey] wilde iemand met onbevangen geest, want in die tijd trachtte ethologie zich om te vormen tot een harde wetenschap en was zeer reductionistisch - zeer reductionistisch. Je werd altijd verondersteld om de eenvoudigste uitleg te kiezen. Maar toen verschenen al die verschillende veldstudies over complexe sociale structuren die duidelijke voorbeelden van intelligent gedrag vertoonden, die uiteindelijk de wetenschap dwongen haar mening te herzien.

Het is opvallend dat Goodall reeds in 1960 huiverde voor wetenschappelijk reductionisme. Ze moet er een speciale antenne woor gehad hebben, maar sociobiologie was inderdaad in opmars, ook al was het nog ver buiten de publieke aandacht. Sindsdien werd de discipline tot "evolutionaire psychologie" omgedoopt, en bereikte door haar simplisme een ware pop-status.

Dat Goodall huiverde voor reductionisme is niet zo verwonderlijk voor iemand die zo opgeslorpt was door de natuur. Ik herinner me uit haar eerste boek ("In The Shadow of Man", "Mijn Leven met Chimpansees in de Schaduw van de Mens", 1971) hoe ze met een oude chimpansee op een heuvel zat wanneer ze een sloepje met bezoekers uit de beschaafde wereld zag aanlanden, en ze gewoon verder ging met vlooien tot het bezoek vertrokken was. Ik herinner me ook nog dat haar kleren doordrenkt raakten door het vochtige gebladerte, zodat ze besloot ze uit te trekken om de chimpansees te volgen.

Een boek dat je moet gelezen hebben, maar dat voorlopig enkel tweedehands te vinden is.

Tags: Wetenschap, jane, goodall, chimpansees, primaten, primatologie, gombé

Zie ook het archief