hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Honger

27 februari 2010


T

wintig jaar geleden schatte men het aantal ondervoede mensen wereldwijd op 824 miljoen. De Wereldvoedseltop van 1996 beloofde plechtig de honger in de wereld te halveren. Volgens een rapport van de FAO uit 2009 telt de wereld vandaag, na alle geleverde inspanningen, meer dan 1 miljard mensen met ondervoeding.

Er wordt nochtans voldoende voedsel geproduceerd, en sommigen beweren zelfs dat in de rijke landen 40% van het voedsel bij het afval terechtkomt.

Als oorzaken worden genoemd:

  • Armoede. Tot 2004 is het aantal armen in de wereld met 20% gedaald. Die Daling vond vooral plaats in Azie, met China als uitblinker, maar in Afrika ten zuiden van de Sahara werd het alleen maar slechter.
  • Ongelijkheid. Politieke, economische en militaire controle is in de handen van een minderheid die het aan niets ontbreekt.
  • Conflicten. Men schat dat er op dit ogenblik 36 miljoen mensen op de vlucht zijn, maar ook de bevolking die niet vlucht voor oorlogsgeweld lijdt onder ontwrichting en vernieling.
  • Klimaatverandering wordt in toenemende mate als een huidige en toekomstige oorzaak van honger gezien. Droogtes en overstromingen en andere factoren vereisen dat andere gewassen geteeld en methodes aangepast worden.

Gegevens:FAO en World Hunger Facts 2009


Al deze oorzaken hangen met elkaar samen. Armoede, ondervoeding, conflikten en veerkracht tegenover klimaatveranderingen beinvloeden elkaar en worden door elkaar aangedreven, als tandwielen in een machine.

Ik meen dat bevolkingsdruk de echte brandstof, de eerste oorzaak van deze doldraaiende machine is. Sommigen trekken deze conclusie liever niet, en rekenen ons voor hoeveel gram voedsel er wel per hoofd geproduceerd wordt, alsof de hele wereldbevolking alleen maar even langs de supermarkt hoeft te gaan om alle problemen op te lossen. Als de verdeling maar efficient verloopt is alles in kannen en kruiken. Maar mensen zijn geen veestapel in een computergestuurde kwekerij. Menswaardig leven gaat niet samen met welberekende rantsoenen, maar met de vrijheid niet efficient te zijn als het zo uitkomt, zonder daarom in levensgevaarlijke situaties of gewoon ontbering terecht te komen.

De snelle stijging van de wereldbevolking veroorzaakt het alomzichtbare complex van conflikten, vluchtelingen, crises en hongersnood; drijft mensen naar plaatsen waar risico's voor klimaateffecten hoog zijn; doet hen hun veilige omgeving opofferen aan onmiddellijke productienoden; veroorzaakt twisten om middelen en ruimte; snijdt uitwegen af als mensen in nood komen; en leidt ertoe dat op allerlei manieren vrijheid ingeleverd moet worden voor minimale basisbehoeften.

Het omkeren van de bevolkingsexplosie zal de problemen niet oplossen, maar is wel noodzakelijk om oplossingen mogelijk te maken. De werkelijke oplossing ligt in de wereldwijde uitbreiding van moderniteit: open grenzen, onderwijs en mensenrechten. Dat is de 21e eeuwse politieke vertaling van het oude vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid.
Tags: Samenleving, Actueel, honger, ondervoeding, fao

Zie ook het archief