hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Gould, Dennett en Calvijn

05 maart 2010


G

od is nog steeds op alle plaatsen in Amerika. In het land waar men gelooft dat jezus Engels sprak is een debat tussen atheisten niet altijd wat je verwacht.

Neem bijvoorbeeld Predestinatie. De late middeleeuwen hadden een toename van opstandigheid en vrijheid met zich gebracht. Niet alleen averroisten als Siger van Brabant, maar ook mystici als Hadewijch gingen geloven in een persoonlijk geweten en vrijheid, en verwierpen de Augustijnse leer dat mensen volledig zijn overgeleverd aan de genade van God (of, de ongenade van zijn aardse vertegenwoordigers.)

Calvijn was niet opgetogen met die ontwikkeling. Hij keerde terug naar Augustinus: alleen God beslist, en alles wat God beslist is, sinds altijd en voor altijd, beslist.

Er moet een soort besmetting hebben plaatsgevonden van de krijgshaftige atheist Daniel Dennett tijdens zijn jeugd in calvinistisch Disneyworld. Dennett blijkt namelijk een onverbeterlijk aanhanger van de Predestinatieleer te zijn, en te gruwelen bij de gedachte aan vrijheid. Mensen dénken dat ze vrij zijn, verklaart Dennett, maar feitelijk ligt onze wereld vast in algoritmes. En weet Dennett ook hoe hij dat weet? Dat is niet meteen duidelijk. Hij meent wel te weten dat hij God zo overboord zet. Maar zeg nu eerlijk, is een supercomputer zoveel aantrekkelijker? Wat is het atheisme waard van iemand die God slechts overboord kan zetten als er een supercomputer voor in de plaats komt?

Vroeger, toen ze nog animisten waren, dachten mensen dat ze werden aangedreven door muizen, kraaien, slangen of vliegen. Maar Dennett zit vooral binnen. Volgens hem worden mensen aangestuurd door computers. In elk geval zijn Augustinus, Calvijn en Dennett het er roerend over eens dat de natuur en het menselijk bestaan geprogrammeerd zijn.

Hier heeft Stephen Gould een flinke schep roet in het eten gegooid. Hoe kan het superprogramma Evolutie onverwachte natuurrampen verrekenen? Wel, zegt Dennett, de evolutie wacht dan even af, maar haalt daarna de verloren tijd weer in. Maar wat als een evolutietak finaal is uitgeroeid? Dan groeit er een nieuwe tak aan die de oude vervangt. Zoals de staart van een hagedis. Hoe is die eigenschap dan ontstaan? Allemaal vastgelegd, sinds altijd en voor altijd.

Stephen Gould gelooft in toeval en contingentie. Er hoefden helemaal geen mensen (of zebra's of stekelbaarsjes) te ontstaan. Een klein ongelukje hier of daar had het leven helemaal anders, of helemaal niet laten verlopen. Ons bestaan heeft geen enkele zin of betekenis, buiten wat we er zelf aan toekennen.

Maar dat is onaanvaardbaar voor Daniel Dennett. Zeker op het ogenblik waarop de evolutiepsychologie boven alle twijfel heeft aangetoond dat Amerika het onbetwistbaar hoogtepunt van de biologische en culturele evolutie is.
Tags: gould, dennett, voorzienigheid, Wetenschap, Religie, Evolutie

Zie ook het archief


http://www.volkskrant.nl/economie/trump-spreekt-achter-gesloten-deuren-over-omstreden-miljardenfusie~a4448504/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/ead96068-0a4a-479f-b508-03bb7141eea3?width=664&height=374 Trump sprak woensdag achter ges­loten deuren met top­mannen van Bayer en Mon­santo. De vrees bes­taat dat Bayer met zijn insec­ticides en Mon­santo met zijn ggo-​zaden na hun fusie ($57 mil­jard) een te grote greep op de voedsel­voor­zien­ing krij­gen. volkskrant.nl 2017 01 14 2302 http://www.alternet.org/right-wing/trump-invited-notorious-anti-muslim-anti-gay-rev-pray-inauguration http://www.alternet.org/files/styles/story_image/public/story_images/graham.jpg De inaug­uratie van presi­dent Donald Trump op 20 januari zal opgeluis­terd worden door fer­vent anti-​mmoslim en anti-​homo predi­kant Franklin Graham. alternet 2017 01 14 2299 https://www.youtube.com/watch?v=ihsF-bltgTU http://static1.businessinsider.com/image/5410a594eab8ea0a60836af3-480/elizabeth-warren.jpg VS-​senator Elisa­beth Warren toont aan dat Trump's kan­didaat-​minister voor Huis­ves­ting en Stede­lij­ke Ont­wik­keling Ben Carson niet weet of zijn plannen de vast­goed­mag­naat Trump bevoor­delen. youtube 2017 01 12 2298 http://www.standaard.be/cnt/dmf20170112_02670161 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/01/12/3d93ea0e-d8bb-11e6-ae7f-a2604bfa16d3_web_scale_0.1_0.1__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De 33 dodelij­ke slach­tof­fers en 27 gewonden die vielen bij een Ameri­kaan­se luch­taan­val op een dorp in de Afg­haan­se provi­ncie Kunduz in november waren allen bur­gers. De bommen werden afgewo­rpen nadat de troep­en “door de taliban vanuit bur­ger­woningen werden be­schoten”. standaard.be 2017 01 12 2297 https://www.sott.net/article/339220-Over-60-of-Swedes-see-US-as-major-threat-to-world-peace https://www.sott.net/image/s18/369788/large/5875235bc36188b45e8b465e.jpg Het aantal Zweden dat meent dat de VS een van de groot­ste bed­reig­ingen van de wereldv­rede vormt, is op een jaar tij­ds ges­tegen met 6 procent tot 60 procent. ­ sott 2017 01 10 2296 http://www.standaard.be/cnt/dmf20170110_02666668 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/01/10/ab85135e-d752-11e6-94a6-9f0fe80c4ab5_web_scale_0.1666667_0.1666667__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Amnesty In­ter­nation­al roept Obama op om zijn belofte Guantánamo te sluit­en na te leven voor hij de macht overd­raagt aan Donald Trump, die de gevan­genis opnieuw op volle toeren wil laten draa­ien en fol­tering wil toes­taan. standaard.be 2017 01 10 2295 http://www.volkskrant.nl/buitenland/marokko-verbiedt-productie-en-verkoop-van-boerka~a4446328/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/9f3fd3ea-5a3c-494d-805e-4e3bc9c8726d?width=664&height=374 In het islami­tische Marokko is per direct een verbod afgekon­digd op de import, ver­vaar­diging en ver­koop van boerka's. Het verbod is ingege­ven uit veilig­heid­sover­wegingen. volkskrant.nl 2017 01 10 2293 http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170109_02664458 https://nbocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/01/09/73d7c20c-d66d-11e6-836c-08746f902751_web_scale_0.0693097_0.0693097__.jpg?maxheight=513&maxwidth=767&scale=both Het Ameri­kaan­se leger is bezig met een ind­ruk­wek­kende macht­sontploo­iing in Oost-​Europa om de “Rus­sische agressie” van presi­dent Vladi­mir Poetin een halt toe te roepen. nieuwsblad.be 2017 01 09 2291 http://www.washingtonsblog.com/2017/01/u-s-govt-now-punishes-syrian-refugees-surviving-u-s-armed-jihadists-rebels.html https://img.rt.com/files/news/26/c9/40/00/aleppo-rebels-cut-water.jpg De VS/VK reage­ren op de bevrij­ding van Aleppo door de Syrische overheid, met financiële steun aan Al Nusra (de Syrische tak van Al-​Qaida) bij het ver­niet­igen van de drinkwa­ter­voor­ziening van de mil­joen­en bur­gers in de stad. washingtonsblog 2017 01 04 2290 http://www.standaard.be/cnt/dmf20170101_02653387 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/01/01/e6bb792c-d03b-11e6-a016-453eb40bd654_web_scale_0.1_0.1__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Meer dan duizend mig­ranten uit Zwart-​Afrika hebben zondag de dub­bele omhein­ing aan­gevallen die de Spaan­se enc­lave Ceuta scheidt van Marokko. Een hon­dertal mig­ranten slaag­de erin op de omhein­ing te klimmen en daar enkele uren te blij­ven. Niemand geraak­te echter Spanje binnen. standaard.be 2017 01 01 2288 https://www.youtube.com/watch?v=Vgmnohv4HP4 http://static3.businessinsider.com/image/56b4a6b92e52651c008b513c/losing-ground-by-the-minute-syrian-rebels-are-losing-aleppo--and-perhaps-also-the-war.jpg De zogenaamde "gematigde rebellen" die door het Westen gesteund worden en verdreven werden uit Aleppo zijn door Al-​Qaida gecontroleerde jihadisten. youtube 2016 12 29 2286 https://www.theguardian.com/world/2016/dec/26/global-weapons-trade-sales-exports-united-states https://i.guim.co.uk/img/media/1b54c9bf12e78048de181c2bf97d8b4454940510/0_113_3500_2101/master/3500.jpg?w=620&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=ce1d5627228894967a5a42aada4b7cc6 De VS expor­teer­de in 2015 voor $40 mil­jard wapens, de helft van de wereld­handel. Frank­rijk is tweede met $15 mil­jard, Rus­land $11 mil­jard en China $6 mil­jard. theguardian 2016 12 26 2285 http://www.demorgen.be/binnenland/ex-directeur-beschuldigt-fanc-van-gebrek-aan-onafhankelijkheid-bbce8481/ https://images1.persgroep.net/rcs/VNqHvj_ka56G5x_BaaUH0pYf1n0/diocontent/62567058/_focus/0.43/0.44/_fill/642/386/?appId=f215d2ebdcdad4aa3dc78550c5970d02&quality=0.90&format=jpg Het Federaal Agent­schap voor Nuclea­ire Cont­role (FANC) (BE) had beden­kingen bij de ver­len­ging van de kern­reac­toren Doel 1 en 2 in 2015, maar zwichtte onder politieke druk. De ver­len­ging is dus mogelijk onwettig. demorgen.be 2016 12 29 2284 http://www.demorgen.be/buitenland/amerikaans-leger-blies-lichamen-op-die-bedoeld-waren-voor-wetenschappelijk-onderzoek-bc760632/ https://images1.persgroep.net/rcs/Qe_YEAE7CLs0QeMFtjpjBTVbhy4/diocontent/73872549/_fitwidth/642/?appId=f215d2ebdcdad4aa3dc78550c5970d02&quality=0.90&format=jpg Om onder­zoek te doen naar de impact van ontp­lof­fingen op het men­selijk lic­haam heeft het Ameri­kaan­se leger jaren­lang lic­hamen geb­ruikt die bes­temd waren voor weten­schap­pelijk onder­zoek. demorgen.be 2016 12 27 2282 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161226_02645194 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/12/26/e8f45e28-cb56-11e6-a58a-38ec8041cd97_web_scale_0.1_0.1__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 India is begonnen met de bouw van het groot­ste stand­beeld ter wereld. Het stand­beeld voor een hin­doe krijgsheer uit de zeven­tien­de eeuw zal 530 miljoen dollar kosten en wordt twee keer zo groot als het Vrij­heids­beeld in New York. standaard.be 2016 12 26 2281 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161226_02645919 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/12/26/72da2834-cbac-11e6-a02a-e8e65b375f27_web_scale_0.0854492_0.0854492__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De Ameri­kaan­se presi­dent Obama (VS) heeft vrij­dag in stilte de defen­sieb­egroting van 619 mil­jard dollar voor 2017 goed­gekeurd, inbeg­repen een wet ter bestrij­ding van mening­suit­ingen tegen de VS. standaard.be 2016 12 26 2279 http://www.commondreams.org/news/2016/12/15/nsa-inspector-who-criticized-snowden-not-using-official-channels-found-guilty http://www.commondreams.org/sites/default/files/styles/cd_large/public/headlines/george_ellard_nsa.jpg?itok=zQl9YCMs De NSA Ins­pector General die Snowden ver­weet niet de offici­ële weg gevolgd te hebben maakt zich nu schuldig aan het afmaken van een klok­ken­luid­er die wel die weg volgde. commondreams 2016 12 15 2278 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161215_02629030 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/12/15/IMAGEGLOBE-38444577-307.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Brus­sels MR-​schepen Cour­tois weige­rde tussen 2012 en 2015 een joods, een protes­tants en zes islami­tische kop­pels te trouw­en. Tel­kens wou de vrouw hem geen hand te geven om religieu­ze reden. standaard.be 2016 12 16 2276 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161214_02625731 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/12/14/72f94112-c1e1-11e6-811c-06e4e2c51b27_web_scale_0.1139323_0.1139323__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Veel van de rebellen in Aleppo die door het Westen ges­teund worden, waaro­nder Al-​Qaeda, zijn bij de wreed­ste en meest meedo­gen­loze strij­ders in het Midden-​Oosten. Ter­wijl we afwij­zend schrij­ven over de wreed­heden van IS in Mosul, negeren we opzet­telijk het gedrag van de rebellen in Aleppo, schrij­ft Robert Fisk. standaard.be 2016 12 14 2274 http://www.ad.nl/buitenland/kussende-marokkaanse-meisjes-vrijgesproken~a43c4996/ http://imgserv9.tcdn.nl/v1/A7dqbmIlJrx5af3JUvD92ktPUTc=/704x398/smart/http://metronieuws.tcdn.nl/field/image/7a953b8492067e222b8771c391b43451-1481290228.jpg Twee Marok­kaan­se meisjes die in Marokko zijn berecht om een kus, zijn vrij­dag na twee weken gevan­genis vrij­gesp­roken. Ze worden over­ged­ragen aan hun ouders, door wie ze werden aan­gek­laagd. ad.nl 2016 12 09 2273 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161208_02614861 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/12/08/b6b13d4a-bd0b-11e6-abee-b3612f84b9d2_web_scale_0.1_0.1__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Een Ameri­kaan­se rechter heeft woensdag de op­schor­ting bevolen van de her­tel­ling van de stemmen van de presi­dents­ver­kiez­ingen, omdat het vol­gens hem VS-​bur­gers niet uit­maakt wie de meeste stemmen kreeg. standaard.be 2016 12 08 2270 http://freethinker.co.uk/2016/12/06/danish-doctors-take-a-stand-against-infant-circumcision/ http://freethinker.co.uk/images/uploads/2016/12/74949653-630x358.jpg De Deense Medische Vereni­ging vraagt dat jon­gens onder de 18 niet meer bes­neden zouden worden. De Vereni­ging verk­laar­de dat circumcisie een ge­ïnfor­meer­de per­soon­lij­ke keuze moet zijn. freethinker.co.uk 2016 12 06 2269 https://www.theguardian.com/society/2016/dec/07/study-finds-7m-britons-in-poverty-despite-being-from-working-families https://i.guim.co.uk/img/media/61e4dc24f8cb84a526d458f05ecf62770e7af2b7/0_117_3500_2100/master/3500.jpg?w=1920&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=4ef7c92f85c837ef3bd9471fd86f7769 Meer dan 7 miljoen Britten uit werkende families in het VK leven in armoede. Oorzaak is de stijgende onzekerheid en hoge kost van huurwoningen. theguardian 2016 12 07 2268 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/28/slaat-je-man-je-dan-poets-je-dat-weg-met-make-up-aldus-marokkaanse-tv-a1533907 https://images.nrc.nl/FB3bni0XHB-RerKKRRPfGJKb_Ig=/1280x/s3/static.nrc.nl/bvhw/files/2016/11/Screenshot.jpg In een tv-​item op de Marok­kaan­se tv legt een visagi­ste uit hoe je sporen van huise­lijk geweld weg­poet­st. Het leidde tot grote ophef onder Marok­kaan­se vrouw­en. nrc.nl 2016 11 28 2267 http://www.nu.nl/buitenland/4343232/turkije-stuurt-ruim-10000-ambtenaren-weg-banden-met-gulen.html http://media.nu.nl/m/zpexioaac4wa_wd640.jpg/turkije-stuurt-ruim-10000-ambtenaren-weg-banden-met-gulen.jpg Tur­kije heeft meer dan 10.000 acade­mici, onderwij­zers en hulp­ver­leners per direct onts­lagen, omdat ze banden zouden hebben met Gülen. nu.nl 2016 10 30 2264 http://www.demorgen.be/opinie/om-deze-redenen-vind-ik-dat-vrijhandelsakkoorden-in-de-ijskast-moeten-worden-gestopt-be7666c3/ http://dmphotoprovider1.demorgen-cdn.be/photo/om-deze-redenen-vind-ik-dat-vrijhandelsakkoorden-in-de-ijskast-moeten-worden-gestopt/mruw6lzwha2dimjygu2c6rsxf4ztama/2c41e7786373dae8b21cf839f329a78bf41db8cc982a694a3a43a62644442660/fitwidth_300x0_68441854.jpg?v=q0DcLBR Zolang de milieu­kosten niet beperkt worden en we de ver­liez­ers niet com­pen­seren worden vrij­han­del­sak­koor­den beter in de ijs­kast ges­topt, meent profes­sor De Grauwe. demorgen.be 2016 10 24 2263 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161024_02537810 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/10/24/e108c792-9a34-11e6-9228-932fa75c832b_web_scale_0.1166667_0.1166667__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Ongeveer 2.200 vluch­telingen zijn maandag gered op de Mid­del­landse Zee ter hoogte van Libië, zo deelt de Italiaa­nse kust­wacht mee. Zes­tien mensen over­leef­den hun over­tocht niet. standaard.be 2016 10 24 2261 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161024_02537804 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/10/24/87c4dc0c-9a34-11e6-9228-932fa75c832b_web_scale_0.1166667_0.1166667__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De door de VS geleide coali­tie probeert de Iraak­se mil­joen­enstad Mosul op ter­reur­beweging IS (ISIS) te herove­ren met een bommen­tapijt. standaard.be 2016 10 24 2260 http://www.forbes.com/sites/davidkiley5/2016/10/23/why-trump-is-taking-a-toyota-cast-off-name-to-rebrand-properties/#6d65618e26d2 http://specials-images.forbesimg.com/imageserve/986b4e98cba14c53b031488d81328c78/960x0.jpg?fit=scale Het eerste slach­toffer van de funeste ver­kiez­ingscam­pagne van Trump is zijn naam: de nieu­we hotels van Trump dragen niet langer zijn naam maar heten nu Scion zoals de oude Toyota. forbes 2016 10 23 2258 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161023_02533655 https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/10/23/lisette.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Een koppel uit Deurne (B) dat begin dit jaar de procedure tot gezamenlijke euthanasie inzette, heeft negen maanden later te horen gekregen dat de aanvraag is afgewezen. standaard.be 2016 10 23 2257 http://www.reuters.com/article/us-usa-election-meteor-idUSKCN12I20S?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=58065d4804d30176a63bb003&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20161018&t=2&i=1157958573&w=780&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXNPEC9H13M Jonge Ameri­kanen zijn zo ont­gooc­held over de keuze­mogelij­kheid tussen Trump en Clinton dat één op vier verk­laart in een opien­ie­onder­zoek dat ze de inslag van een alles­ver­niet­igende meteoor ver­kiez­en. reuters 2016 10 19 2256 https://www.yahoo.com/news/in-leaked-email-clinton-claims-saudi-and-qatari-governments-fund-isis-221758254.html https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/0Jbe10KE1LyziWnimX7lAg--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9NzQ0O2g9NDk2/http://media.zenfs.com/en/homerun/feed_manager_auto_publish_494/9b8517f6764017c40075d8c9f02fd0d8 Uit een nieuw on­thulde e-​mail van Hil­lary Clinton blijkt dat de VS op de hoogte is van financi­ële steun aan IS (Daesh) door haar bondgenoten Saoedi-​Arabië en Qatar. yahoo 2016 10 12 2254 http://www.knack.be/nieuws/belgie/nu-al-zeker-defensie-investeert-tot-2030-9-4-miljard-euro/article-normal-767065.html http://www.knack.be/medias/10185/5214959.jpg De federale minis­ter­raad heeft don­derdag het wet­sont­werp goed­gekeurd voor 9,4 mil­jard euro inves­teringen bij Defensie tot 2030. De komende regeri­ngen kunnen daar niets meer aan veran­deren.. knack.be 2016 10 20 2253 https://www.change.org/p/stop-women-s-oppression-at-the-world-chess-championship-by-challenging-fide-s-decision https://whyevolutionistrue.files.wordpress.com/2016/10/26601547512_d7e53f50ef_b.jpg?w=500&h=333 Het vol­gende wereld­schaak­kam­pioen­schap voor dames zal in Iran plaat­svinden. Dat betekent dat alle deel­neem­sters, ongeacht hun levensbe­schouw­ing, verp­licht zullen worden een hij­ab te dragen. Hier een petitie voor wie protest wil aan­tekenen. change 2016 10 16 2252 https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/30/rise-of-robots-evil-artificial-intelligence-uc-berkeley https://i.guim.co.uk/img/media/6fa962ba5b264bdc64480cf2ece46094a5674098/0_177_6605_3962/master/6605.jpg?w=620&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=eb5ed469881ffd3cb8e9d9e3010b71c8 Het is veel waar­schij­nlij­ker dat robots ons mensen schade zullen toeb­rengen door onze opd­rachten uit te voeren, dan doordat ze bewustzjn zouden ver­werven en zich tegen ons zouden keren. theguardian 2016 08 30 2251 http://www.volkskrant.nl/buitenland/onvrede-in-china-om-aparte-douches-voor-moslims-op-universiteit~a4392974/ http://static1.persgroep.net/volkskrant/image/007f3976-7578-4490-a7f1-e12fff08a8b5?width=664&height=374 In China is op­schud­ding onts­taan nadat op een univer­siteit, waar stude­nten zich in een gemeen­schap­pelij­ke douc­heruim­te wassen, mos­lims "om religieu­ze redenen" exc­lusieve afs­luit­bare douc­hehokjes kregen. volkskrant.nl 2016 10 10 2250 http://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/10/a-million-refugees-could-make-a-mosul-victory-look-like-defeat.html http://cdn.thedailybeast.com/content/dailybeast/articles/2016/10/10/a-million-refugees-could-make-a-mosul-victory-look-like-defeat/jcr:content/image.crop.800.500.jpg/49202577.cached.jpg De VN en hul­por­ganisa­tie IRC vrezen één mil­joen vluch­telingen en de groot­ste humani­taire ramp uit de recente ge­schied­enis, als Irak en de VS hun lang­ver­wachte aanval op Mosul inzetten. thedailybeast 2016 10 10 2249 http://www.demorgen.be/buitenland/lavrov-ziet-beleid-van-vs-als-bedreiging-voor-rusland-b61e616a/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/lavrov-ziet-beleid-van-vs-als-bedreiging-voor-rusland/mzxwg5ltf43tcmzxgu2diojpgaxdinzpgaxdkl3gnfwgylzwgqzc6mzygy/33cc7583fc9ad22312e723a607ff6ab683dee9c235ffb18e51af5b9c82a2f9b8/fill_642x386_71375449.jpg?v=pZ9q097 Het buiten­land­beleid van de VS getuigt van een agres­sieve rus­sofobie en is een bed­reig­ing voor de nation­ale veilig­heid van Rus­land, zegt de Rus­sische minister van Buiten­landse Zaken. demorgen.be 2016 10 09 2248 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161008_02508435 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/10/08/4b1f96a6-4a5d-11e6-b064-3491c28fed1d_web_scale_0.0721501_0.0721501__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Zeker 13 keer hebben onze politied­iensten kansen laten liggen om de daders van de aans­lagen in Parijs van 13 november te ont­mas­keren nog voor die konden toes­laan. In zes gevallen was de reden een tekort aan politiem­ensen. standaard.be 2016 10 08 2247 https://www.theguardian.com/world/2016/oct/05/polish-government-performs-u-turn-on-total-abortion-ban https://i.guim.co.uk/img/media/f5d17d98cda1de00c74a6a78655daa66893aec74/0_269_4096_2458/master/4096.jpg?w=620&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=46c14452ddd18024b2e1c612604f2d86 In Polen trekt de rechts-​ka­tholieke regeri­ngs­partij haar wets­voor­stel om abortus strenger te best­raffen terug in na mas­sale protest­betogi­ngen die de pub­lieke opinie hebben doen oms­laan. theguardian 2016 10 06 2246 http://www.kis.nl/publicatie/jeugdcriminaliteit-onder-migranten http://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Kinderen_tieners/jeugdcriminaliteit-migrantenjongeren.jpg Dat jon­geren met een mig­ran­tenach­terg­rond vaker een gewelds­delict plegen, komt minder door hun cul­tuur dan door de slechte leefom­geving waarin ze opg­roei­en. Dit geldt voor jon­geren met Duitse, Poolse of Marok­kaan­se ach­terg­rond. kis.nl 2016 09 18 2245 http://www.standaard.be/cnt/dmf20161001_02496065 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/10/01/3def7430-87aa-11e6-bb3c-33de14942c94_web_scale_0.0935079_0.0935079__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Rot­terdam wil een wet die moeders verp­licht anticonceptie te geb­ruik­en als ze niet in staat zijn hun kin­deren veilig en gezond groot te brengen. standaard.be 2016 10 01 2244 http://www.nu.nl/buitenland/4329328/saudi-arabie-veroordeelt-911-wet.html http://media.nu.nl/m/fjfxdu6ak5r3_wd640.jpg/saudi-arabie-veroordeelt-911-wet.jpg Saudi-<200b>Arabië veroor­deelt de Ameri­kaan­se wet die het mogelijk maakt dat nabes­taan­den van 9/11 haar aank­lagen. Het land [dat noch­tans Syrië en en Jemen bom­bar­deert] noemt het een afb­raak van de soeve­rein­iteit van staten. nu.nl 2016 09 30 2242 http://uitpers.be/index.php/midden-oosten/1055-erdogan-en-navo-bondgenoten-van-is http://uitpers.be/images/Midden-Oosten/Yayla.jpg Een voor­malig hoofd ter­roris­mebestrij­ding in Tur­kije on­thult dat Tur­kije en de NAVO IS (ook ISIS en Daesh genoemd) ges­teund hebben om de region­ale inv­loed van Tur­kije uit te breid­en en tegens­tan­ders van Erdogan te laten uit­schake­len. uitpers.be 2016 09 25 2240 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160927_02490059 http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5592591.1451887723!/image/image.JPG_gen/derivatives/landscape_800_600/image-5592591.JPG Een groot­schalige int­roductie van elekt­rische wagens in Europa zou 150 gigawatt aan bij­komende elekt­riciteit­sop­wek­king vereis­en. Dat is het equiv­alent van 150 kerncent­rales. Dat bereke­nde het Europese Milieu­agent­schap. standaard.be 2016 09 28 2239 http://www.commondreams.org/news/2016/09/22/immigrants-dont-take-americans-jobs-they-do-help-us-economy-study http://www.commondreams.org/sites/default/files/styles/cd_large/public/headlines/immigration_rally.jpg?itok=TFat8WJP Uit een nieu­we studie over de afgelo­pen 20 jaar blij­kt dat immig­ratie in de VS niet tot meer werk­loos­heid of lagere lonen heeft geleid, en op lan­gere ter­mijn goed is voor de econo­mie. commondreams 2016 09 22 2238 http://www.businesswire.com/news/home/20160922006198/en/ http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/05/04/16/33D60DDE00000578-3573203-image-m-15_1462375641572.jpg Yahoo meldt dat in 2014 de gegevens van mins­tens 500 mil­joen geb­ruik­ers ges­tolen zijn in opd­racht van de VS. Bij die gegevens horen adressen en pas­woor­den. businesswire 2016 09 22 2237 http://www.demorgen.be/buitenland/bijna-20-000-londenaars-op-straat-om-vluchtelingen-te-verwelkomen-b679b09d/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/bijna-20-000-londenaars-op-straat-om-vluchtelingen-te-verwelkomen/mruw6lzxga3tknbqguys6rsxf4ztama/5556b5e0a7f21a1a6c4c26586ce71060ed5e469c7940bbd4ab1ddda2c54463b0/fitwidth_300x0_70754051.jpg Bij­na 20.000 betogers hebben in het centrum van Londen deel­geom­en aan de 'Refugee Welcome March' om vluchte­lingen welkom te heten. demorgen.be 2016 09 18 2236 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160917_02473026 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/09/17/44c9372c-7c9d-11e6-a5aa-f8bee8f2b5be_web_scale_0.0822368_0.0822368__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 In alle disc­retie is voor het eerst in België een ongenees­lijk zieke min­der­jarige (17) over­leden na eu­thana­sie. Dat schrij­ft Het Nieuw­sblad van­daag. De mogelij­kheid bes­taat sinds 2014. standaard.be 2016 09 17 2235 http://www.knack.be/nieuws/wereld/vs-geven-israel-voor-34-miljard-euro-aan-militaire-steun/article-normal-752539.html http://www.knack.be/medias/10837/5548811.jpg De VS geven Israël voor de komende tien jaar 34 mil­jard euro aan militaire steun. Het is de groot­ste steun aan een enkel land in de ge­schied­enis van de VS. knack.be 2016 09 14 2233 http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4375702/2016/09/13/De-beerput-van-de-suikerindustrie-gaat-voorzichtig-open.dhtml http://static0.trouw.nl/static/photo/2016/2/11/14/20160913103632/media_xl_4068434.jpg Een gezag­heb­bende studie die vet en choles­terol als schade­lijk aan­wees en de rol van suiker bagatel­liseer­de, is door de suiker­lobby betaald. Een art­senblad be­schikt over (zeld­zame) bewij­zen. trouw.nl 2016 09 13 2232 http://www.volkskrant.nl/buitenland/oorlogen-irak-en-afghanistan-hebben-vs-ruim-4-000-miljard-euro-gekost~a4375779/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/e76818a9-0434-42d7-b513-4900a4101723?width=664&height=374 e oor­logen in Irak en Afg­hanistan hebben de Ameri­kaan­se belas­ting­betaler sinds 2001 zo'n 4.800 mil­jard dollar (ongeveer 4.250 mil­jard euro) gekost. volkskrant.nl 2016 09 13 2231 http://www.volkskrant.nl/buitenland/luxemburg-wil-hongarije-uit-de-eu-vanwege-behandeling-vluchtelingen~a4375821/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/9efdbae3-747b-4d89-b4a1-e78e57c6acc1?h=ZDRiYjhlMU9XVm1aR0poWlRNdE56UTNZaTAwWkRnNUxXSTBZVEV0WlRjNFpUVTNZelpoWTJNeEx6azVPWGc0T0Rr Luxem­burgse minister van Buiten­landse Zaken Jean Assel­born wil dat Hon­garije uit de Europese Unie wordt gezet, want het hek dat Hon­garije heeft gebouwd om vluch­telingen tegen te houden is een flag­rante schen­ding van de Europese waarden. volkskrant.nl 2016 09 13 2230 http://www.demorgen.be/buitenland/oekraiens-rebellenleider-kondigt-staakt-het-vuren-aan-b988491f/ http://dmphotoprovider1.demorgen-cdn.be/photo/oekraiens-rebellenleider-kondigt-staakt-het-vuren-aan/mzxwg5ltf42tqnrqgm2dkobpgaxdgnrpgaxdomrpmzuwy3bpgy2delztha3a/9af99a76aa57306cc47e4912fcf239c10cba58c488be73f5223db191ffe7d515/fill_642x386_58603458.jpg?v=pWGyYmJ Alexa­nder Zak­harc­henko, separa­tis­tisch leider in Oost-​Oekra­ïne, heeft van­daag een unila­teraal staakt-​het-​vuren afgekon­digd. De aan­kon­diging volgde een paar uur nadat presi­dent Petro Poros­henko aan­kon­digde dat het par­lement zal stemmen over de autono­mie van Oost-​Oekra­ïne. demorgen.be 2016 09 13 2228 http://www.nu.nl/binnenland/4318517/pegida-voorman-afgevoerd-bij-rechtbank-shirt-met-hakenkruis.html http://media.nu.nl/m/lyhx3u2aww3g_wd640.jpg/pegida-voorman-afgevoerd-bij-rechtbank-shirt-met-hakenkruis.jpg Pegida-​voorman Edwin Wagens­veld is don­derdag door de politie afgevoerd bij recht­bank in Ams­terdam omdat hij een shirt droeg met daarop een hakenk­ruis. Hij is aan­gehoud­en. Wagens­veld werd al eerder gear­res­teerd tij­dens een Pegida-​demonst­ratie. nu.nl 2016 09 08 2227 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160907_02457500 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/09/07/086dc82e-74d2-11e6-a98e-828bbf1bd3f3_web_scale_0.3181818_0.3181818__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De ‘Mars tegen de angst’, die zou plaat­svinden in Brussel, werd afgelast wegens ter­reur­dreig­ing. Het gerecht had aanwij­zingen dat een ter­reur­groep van plan was een aanslag te plegen, maar was nog onduid­elijk op welk doelwit. standaard.be 2016 09 07 2225 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160903_02452406 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/09/03/9b929aa0-719c-11e6-ad00-21481a808ef0_web_scale_0.0740741_0.0740741__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Het Chinese par­lement heeft za­terdag het klimaat­akkoord van Parijs bek­rach­tigd. De VS volgen later van­daag. Daarmee scharen twee van de groot­ste ver­vuil­ers (samen goed voor 40% van de ver­vuil­ing) zich achter het akkoord. standaard.be 2016 09 03 2224 http://www.knack.be/nieuws/wereld/vs-stoppen-productie-van-clusterbommen/article-normal-747461.html#cxrecs_s http://www.knack.be/medias/10731/5494333.jpg De VS stopt ein­delijk met de productie van ver­boden clus­ter­bommen. In de pers werden sys­temati­sch vij­anden ervan be­schul­digd clus­ter­bommen te geb­ruik­en. knack.be 2016 09 02 2223 http://www.counterpunch.org/2016/08/01/the-exoneration-of-milosevic-the-ictys-surprise-ruling/ http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/slobodan-milosevic-3.jpg Het In­ter­nation­aal gerechtshof in Den Haag heeft bes­list dat de Ser­vische presi­dent Slobo­dan Milose­vic niet schuldig was aan genocide. Hij werd in de pers van de NAVO-​landen die Servië bom­bar­deer­den "de slachter van de Balkan" genoemd en zat de laatste vijf jaar van zijn leven in de gevan­genis. counterpunch 2016 08 01 2222 http://trends.knack.be/economie/bedrijven/klokkenluider-van-monsanto-krijgt-22-miljoen-dollar-als-beloning/article-normal-746529.html?_ga=1.207557459.1714280898.1472625783 http://trends.knack.be/medias/10712/5484849.jpg Een klok­ken­luid­er van Mon­santo krij­gt 22 mil­joen dollar als beloning van de Ameri­kaan­se toezichter SEC. Dat is 28% van wat Mon­santo moest betalen voor kor­tingen in het zwart op onk­ruid­ver­delger Roundup. Sinds 2011 gaf de SEC zo al 107 dollar aan 33 klok­ken­luid­ers. trends.knack.be 2016 08 30 2221 http://www.knack.be/nieuws/belgie/ttip-onderhandelingen-zijn-mislukt/article-normal-745497.html http://www.knack.be/medias/5396/2762949.jpg De gesp­rekken met de VS over het vrij­han­del­sak­koord tussen de VS en Europa, beter bekend als TTIP, zijn mis­lukt, zegt de Duitse minister van Econo­mie Sigmar Gab­riel. knack.be 2016 08 28 2219 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160822_02434201 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/08/22/17e6391c-6875-11e6-8d0a-2f7768e28a57_web_scale_0.0875_0.0875__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Een recht­bank in het Duitse Osnabr­ück heeft een vrouw ver­boden avond­school te volgen met een nikab. De school had aan­ged­rongen dat de vrouw de lessen zou volgen zonder de sluier die alleen een smalle strook voor de ogen vrij­laat. standaard.be 2016 08 22 2218 http://theweek.com/articles/642568/biggest-crime-waves-america-isnt-what-think http://api.theweek.com/sites/default/files/styles/tw_image_9_4/public/AD4G6G.jpg?itok=RrVD0mYf&resize=1260x560 Loon­dief­stal door werk­gevers in de VS wordt ge­schat op 20 tot 50 mil­jard dollar per jaar. Daarmee is het een van de belangrij­kste misdrij­ven. De gewone werkwij­ze is lonen uit­betalen lager dan het wet­telijk vast­gelegde minimum. theweek 2016 08 15 2216 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160818_02429271 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/08/18/d535470e-57e7-11e6-b39d-7aa2dfd2b9e8_web_scale_0.0936831_0.0936831__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Be­lgië zakte 5 plaat­sen op de leef­baar­heids­ranglij­st. Boos­doen­ers zijn de geb­rek­kige integ­ratie en de zwakke arbeid­smarkt. standaard.be 2016 08 18 2215 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160816_02426357 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/08/16/1624e562-631e-11e6-880c-53c10717ca62_web_scale_0.175_0.175__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 In Cannes (Zuid-​Frank­rijk) zijn al drie mos­limv­rouw­en beboet voor het dragen van lic­haam­sbedek­kende bad­pakken (boer­kini). Het Franse gerecht heeft za­terdag nog een klacht tegen het boer­kinive­rbod ver­worpen. standaard.be 2016 08 16 2214 http://www.volkskrant.nl/buitenland/twee-leden-panama-papers-onderzoekscommissie-stappen-op~a4353098/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/4abab113-323b-440c-b959-0aa168c9d051?width=664&height=374 De Ameri­kaan­se econoom en Nobelprij­swin­naar Joseph Stig­litz en de Zwit­serse anticor­ruptie-​expert Marc Pieth stappen op uit de panamacom­missie, omdat die weigert de rap­porten open­baar te maken. volkskrant.nl 2016 08 06 2213 http://www.demorgen.be/buitenland/moslims-weigeren-priesterdoder-adel-kermiche-te-begraven-b60909d9/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/moslims-weigeren-priesterdoder-adel-kermiche-te-begraven/mruw6lzwha4diobugmyc6nrugixtgobwf5deylzqf4yc6mruhe4s6mjugeyq/c6ee13e324d5b2bbe8574278f7b0545df70704687bb5c2e11791876be00f151b/fill_642x386_68848430.jpg?v=pSsWMIy De mos­lim­gemeen­schap van Saint-​Etien­ne-​du-​Vouvray weigert de jihadist die een bejaar­de pries­ter ver­moor­dde te beg­raven. Door zijn daad maakt hij geen deel meer uit van hun gemeen­schap. demorgen.be 2016 07 30 2212 http://www.demorgen.be/buitenland/edf-bestuurslid-stapt-op-vlak-voor-stemming-over-bouw-britse-kerncentrale-be24603d/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/edf-bestuurslid-stapt-op-vlak-voor-stemming-over-bouw-britse-kerncentrale/mzxwg5ltf43dqobtgi2diojpgaxdkmbsgi2tknrtheydsnzxgq2dilzqfy2tenjugyzdsnrshe3deojwgi4s6ztjnrwc6nrugixtgobw/b0f1a01fd1c6f08de854dd9942eb2ce96cb480bbc4ef7f7d5818f3c51e98b3d9/fill_642x386_68832449.jpg?v=pSg370I Een bes­tuur­slid van de Franse nuclea­ire reus EDF, voor 85% in handen van de Franse over­heid, stapt op omdat het bed­rijf meer kerncent­rales wil bouwen en geen groen­ere koers kiest. demorgen.be 2016 07 28 2211 http://www.volkskrant.nl/buitenland/eu-polen-moet-wet-herzien-die-macht-constitutioneel-hof-indamt~a4347144/ http://static1.persgroep.net/volkskrant/image/31aff48b-a9cb-43d8-b2c7-b64b8e4e513c?h=ZjNlMmYwNU16RmhabVkwT0dJdFlUbGpZaTAwTTJRNExXSXlZemN0WWpZMFlqaGxOR1UxTVROakx6RTFPREI0T0RnNQ Polen moet binnen drie maanden de wetswij­ziging terugdraa­ien die het Cons­titution­eel Hof tan­deloos maakt, anders krij­gt het land sanc­ties. volkskrant.nl 2016 07 27 2210 http://www.volkskrant.nl/buitenland/-schutter-munchen-was-rechts-extremist~a4347186/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/263aa744-2015-4b1a-816c-f3b30a69b532?h=MzBjZWNkOU1qWXpZV0UzTkRRdE1qQXhOUzAwWWpGaExUZ3hObU10WmpOaU16QmhOamxpTlRNeUx6RTJORGw0TVRBME5B De man die vrij­dag in München negen mensen dood­schoot en 35 anderen ver­wondde, was een rechts-​ext­remist. Hij was er fier op dat hij de geboor­tedag van Adolf Hitler deelde, en be­schouw­de zich als een "Ariër". Alle negen dodelij­ke slach­tof­fers waren mig­ranten. volkskrant.nl 2016 07 27 2209 http://newsmonkey.be/article/69599 http://photostock.newsmonkey.be/L3/01/73/63/15.jpeg Amnesty In­ter­nation­al zegt dat de aan­gehoud­en mensen in Tur­kije ges­lagen, verk­racht en gefol­terd worden. AI wil dat Tur­kije onaf­han­kelij­ke waar­nemers toegang geeft tot de deten­tiecentra waar nu al meer dan 10.000 mensen vast worden gehoud­en. newsmonkey.be 2016 07 25 2208 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160724_02397079 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/06/10/74381f76-2f15-11e6-bcfd-ecac8592718d_original.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De Vlaam­se provi­ncies sub­sidi­ëren mos­keeën die geleid worden door het Turkse minis­terie van Religieu­ze Zaken. Sven de Spieg­eleer meent dat dit nu opnieuw in vraag ges­teld moet worden. standaard.be 2016 07 25 2206 http://www.tijd.be/politiek_economie/internationaal_midden_oosten/Saudi_s_voeren_99ste_executie_dit_jaar_uit.9790152-3143.art?ckc=1&ts=1469039554 http://www.sigervanbrabant.be/blog/images/riyad/riyad004.jpg Een ter dood veroor­deelde man is woensdag in Saoedi-​Arabië met een sabel on­thoofd. Sinds begin dit jaar hebben 99 van der­gelij­ke executies plaat­sgevo­nden in het land. tijd.be 2016 07 20 2204 http://www.demorgen.be/buitenland/franse-regering-drukt-omstreden-arbeidswet-zonder-stemming-door-parlement-bfe25e05/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/franse-regering-drukt-omstreden-arbeidswet-zonder-stemming-door-parlement/mzxwg5ltf43dqnrugazdonrpgaxdknjrha3tsnrzhezdiobrgiydglzqfyzdkmrygiytmnzqgqzdqobzgm4s6ztjnrwc6nrugixtgobw/aa884bb2c6ae97fb8277b70c6cc0cecc7f8fb923aa286672a73d54f4fb92c5b6/fill_642x386_68640276.jpg?v=pRvI0Ix De Franse premier heeft bij­zon­dere grond­wet­telij­ke bevoeg­dheden ingeroep­en om de arbeid­swet die het mak­kelij­ker maakt werk­nemers te onts­laan door het par­lement te krij­gen. demorgen.be 2016 07 20 2203 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160720_02392939 http://media.gettyimages.com/photos/sheikh-tawfik-head-of-the-noureddin-zinki-battalion-under-the-free-picture-id156890014 Syrische rebellen van de al-​Zenki groep die steun ontvangen van de VS en Saoedi-​Arabië onthoofden een Palestijnse jongen van 12 omdat hij pro-​Baath zou zijn. standaard.be 2016 07 20 2201 http://www.demorgen.be/buitenland/politie-cleveland-wil-openlijke-wapendracht-verbieden-kan-me-niet-schelen-wat-het-precedent-is-b08b46cf/ http://www.cornerstone-group.com/wp-content/uploads/2013/06/USA-Cleveland.jpg De voor­zitter van de politiev­akbond van Cleve­land (VS) wil dat de gouver­neur voor de con­ventie van de Repub­likein­se Partii de wetten op­schort die toes­taan dat bur­gers open­lijk rond­lopen met vuur­wapens. demorgen.be 2016 07 17 2200 https://www.youtube.com/watch?v=EtOomVquBuY http://planoinformativo.com/stock12/image/2016/Julio/15/golpe.jpg Een Turks politieman redt een soldaat die deel uitmaakt van de opstandelingen en door omstaanders mishandeld wordt. youtube 2016 07 17 2199 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160703_02368256 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/07/03/72ff7bc4-3ca6-11e6-b354-031383cab7c0_web_scale_0.1005747_0.1005747__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De Turkse presi­dent Erdogan wil de 2,7 mil­joen Syrische vluch­telingen die in zijn land onder­dak hebben gevon­den de kans geven om het Turks staat­sburger­schap en daarmee het stem­recht te ver­werven. Vele Syri­ërs zijn Erdogan en de AK Partij dank­baar omdat ze werden opgeno­men. standaard.be 2016 07 03 2197 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160703_02368172 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/07/03/21c02542-40ed-11e6-9a01-489e4b0585c7_web_scale_0.1335878_0.1335878__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De eerste zes maanden van dit jaar zijn 70.930 vluch­telingen gear­riveerd aan de de Italiaa­nse kusten, even­veel als in dezelfde periode de voor­bije twee jaar. De dras­tische daling van degenen die hun weg ver­volgen naar het noorden van Europa weegt zwaar op het sys­teem van de Italiaa­nse opvangcentra. standaard.be 2016 07 03 2195 http://nieuws.nl/algemeen/20160630/veteranen-dutchbat-slepen-staat-voor-rechter/ https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPWFs_PXdjsMQrhaG3FdwXKgfD3e6gbdvRvavDKLcpXBN1Ds6qFg Twaalf ve­teranen van Dutchbat III die in 1995 in de Bos­nische enc­lave Sreb­renica islami­tische vluch­telingen moesten be­schermen tegen de Serven stellen de Neder­landse staat na ruim twintig jaar aansp­rakelijk, omdat hun opd­racht onuit­voer­baar was. nieuws.nl 2016 06 30 2194 https://www.nrc.nl/next/2016/06/30/dienen-europeanen-als-medische-proefkonijnen-voor-2985981 https://images.nrc.nl/TTqDH2iP2si_RQoJe7FdhwCrT90=/1280x/s3/static.nrc.nl/images/2016/06/30/w1280/3006ihnbijwimkohler.jpg Nie­uwe types knieën of heupen, pacema­kers en kunstk­leppen falen in de EU dubbel tot driem­aal zoveel als in de VS. Nieu­we medische hulp­mid­delen komen in de EU tot drie jaar eerder op de markt. De conc­lusie dringt zich op dat European­en soms proef­konijn zijn voor de Ameri­kaan­se markt. nrc.nl 2016 06 30 2193 http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/hangt-pakistaanse-katoencrisis-samen-met-ggo-teelt/article-normal-722729.html http://weekend.knack.be/medias/7426/3802441.jpg Pakis­tan ver­loor 28% van de katoen­productie. Boeren wij­ten deze ramp aan het GGO-​zaad dat op 88% van het katoen­areaal staat. GGO-​gewassen zijn kwets­baar voor plagen, wat veel dure pes­ticiden vereist. weekend.knack.be 2016 06 29 2192 http://www.knack.be/nieuws/belgie/proces-luxleaks-twee-celstraffen-met-uitstel-voor-klokkenluiders-en-een-vrijspraak/article-normal-722857.html http://www.knack.be/medias/9625/4928345.jpg In het schan­daal Lux­leaks zijn twee klok­ken­luid­ers veroor­deeld tot voor­waar­delij­ke celst­raffen voor het lekken van docume­nten over de fiscale voor­keur­sbehan­deling van mul­tination­als in Luxem­burg onder­han­deld door Pricewa­ter­hous­eCoop­ers (PwC). knack.be 2016 06 29 2190 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160629_02362498 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/06/29/931ca2f2-2e7c-11e6-8f41-7df5a6ce1b34_web_translate_-48.34924_-38.42133__scale_0.1655665_0.1655665__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Het ka­tholieke rus­thuis Sint-​Augus­tinus in Diest is veroor­deeld voor de weige­ring van een eu­thana­sie van een 74-​jarige vrouw met uit­gezaa­ide long­tumor . Het rus­thuis mocht niet tus­sen­komen in het akkoord tussen de pati­ënte en haar huisa­rts. standaard.be 2016 06 29 2189 http://www.republiekallochtonie.nl/rapport-vs-ruim-200-miljoen-dollar-om-moslimhaat-aan-te-wakkeren http://www.republiekallochtonie.nl/images/design/logo_republiek_allochtonie.png Tussen 2008 en 2013 hebben 33 organi­saties in de VS 205 mil­joen dollar uit­gegeven om mos­lim­haat te bevor­deren, zegt een rap­port van de Council on American-​Islamic Relations (CAIR) en de univer­siteit van Califo­rnia, Ber­keley. republiekallochtonie.nl 2016 06 27 2188 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160628_02360281 http://www.vancitybuzz.com/wp-content/uploads/2015/09/refugee-crisis-981x500.jpg Sinds het akkoord tussen de EU en Tur­kije wagen 13 tot 14 keer meer mensen de levens­gevaar­lij­ke overs­teek van Libië naar Italië, meer dan alle andere vluch­telingen samen, meldt Frontex-​chef Leg­geri. Boven­dien vluchten 300.000 mensen uit West-​Afrika naar Libië. Leg­geri vraagt omlegale reis­mogelij­kheden. standaard.be 2016 06 28 2187 http://jezebel.com/texas-woman-killed-by-police-after-fatally-shooting-her-1782611754 https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--CgL9KY_t--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/haiajv49hetcgeomrdd4.png Een Texaan­se vrouw (VS), die kort­geleden op Facebook sch­reef dat een verbod op automa­tische wapens haar het recht zou ont­nemen haar familie te be­schermen, schoot za­terdag haar doch­ters van 17 en 22 dood, waarna de politie haar moest doden. jezebel 2016 06 25 2185 http://www.bbc.com/news/world-europe-36566422 http://ichef-1.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/D477/production/_90019345_mediaitem90019344.jpg Na de groot­scheep­se militaire oefening aan de Rus­sische grens waar­schuwt de Duitse minister van Buiten­landse Zaken de NATO te stoppen met oor­logs­token. De over­matige oefeni­ngen dragen niet bij tot de veilig­heid. Hij pleit voor dialoog en samen­wer­king met Rus­land. bbc 2016 06 18 2184 http://www.volkskrant.nl/buitenland/live-brexit-hollande-europa-moet-een-nieuwe-start-maken~a4326524/ http://s2.quickmeme.com/img/c5/c56d14201e2ebc5d7ef7bcbe8256e85f70d166f4b79c480961eca3ee20f1b724.jpg Jon­gere Britten zijn mas­saal (75%) tegen de Brexit. Ze verwij­ten de ouderen gep­rofiteerd te hebben van vaste wedden en stij­gende vast­goed­prij­zen, en nu de bruggen te verb­randen voor ze dood­gaan. volkskrant.nl 2016 06 24 2183 http://www.volkskrant.nl/buitenland/amerikaanse-senaat-verwerpt-nieuwe-voorstellen-over-beperking-wapenbezit~a4324436/ http://static1.persgroep.net/volkskrant/image/c121a11c-13c2-4511-badb-8cd7bbfab314?width=664&height=374 Als reactie op het bloed­bad in Orlando heeft de Ameri­kaan­se Senaat ges­temd over vier maat­regelen die het wapen­bezit in de VS aan banden moesten leggen. Alle voors­tellen sneuv­elden. volkskrant.nl 2016 06 21 2182 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160620_02347547 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/06/20/a40051c4-36d1-11e6-ab27-902c427e8221_web_scale_0.063962_0.063962__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Europa zit in een neer­waar­tse spiraal op vlak van be­scher­mings­normen voor vluch­telingen. Niet het aantal nieu­we asiel­zoekers daalt, maar het aantal asiel­zoekers dat tot hier geraakt. standaard.be 2016 06 20 2180 http://www.demorgen.be/buitenland/elke-minuut-slaan-24-mensen-op-de-vlucht-bcc7b83f/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/-/mruw6lzwgqzdcnruha2c6nzvhextkmrzf5deylzqf4ytanrpgqydambpgizdkoa/a8dc3bcd39d06c4a321aa7f91db6f958182e02662743fe84abf624910f676313/fill_759x529_64216484.jpg?v=pODUunE Elke minuut slaan 24 mensen op de vlucht. 65,3 mil­joen mensen zijn in 2015 wereld­wijd ver­jaagd door oor­logen, conf­licten en ver­vol­gingen. Een triest record, en verbe­tering is niet te ver­wachten. demorgen.be 2016 06 20 2179 http://www.demorgen.be/buitenland/christelijke-betogers-verstoren-begrafenis-orlando-slachtoffer-b888edf2/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/christelijke-betogers-verstoren-begrafenis-orlando-slachtoffer/mruw6lzwg42donrxgm2s6nrugixtgobwf5deylzqf4yc6mjvhayc6obzgm/9b7648057a42ddc283fa4561eedf3e034fc316a792e4ef772d305816f8189adc/fill_642x386_67476735.jpg?v=pOxRJ7k Chris­tenext­remisten hebben de beg­rafeni­ssen vers­toord van twee slach­tof­fers van het bloed­bad in een homoclub in Orlando. Zo raakten twee agenten gewond toen een auto dwars door de rouws­toet reed. demorgen.be 2016 06 19 2178 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160617_02343836 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/06/17/3f4baa12-346f-11e6-9b03-ebb56b1cc922_web_scale_0.0607639_0.0607639__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Artsen Zonder Grenzen wil geen Europees geld meer, uit protest tegen het Europese vluch­telin­gen­beleid dat om af­sch­rik­king draait, niet om het helpen van mensen in nood. standaard.be 2016 06 17 2177 https://theintercept.com/2016/06/13/stop-exploiting-lgbt-issues-to-demonize-islam-and-justify-anti-muslim-policies/ https://pbs.twimg.com/profile_images/549241129313792001/Gez0cn68.jpeg In de VS staan mos­lims gemid­deld even (on)verd­raag­zaam tegeno­ver homose­xual­iteit als chris­tenen in het algemeen, en verd­raag­zamer dan evan­gelicals, mor­monen of jehova's getuig­en. theintercept 2016 06 13 2176 http://www.volkskrant.nl/buitenland/bangladesh-arresteert-ruim-vijfduizend-moslimextremisten~a4319354/ http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4319354/af57ef35-c5bb-41a8-a484-9e95d9d1b614 Bij een offen­sief tegen mos­limext­remisten in Bang­ladesh dat vrij­dag begon, zijn ruim vij­fduiz­end per­sonen gear­res­teerd. volkskrant.nl 2016 06 13 2175 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160610_02332792 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/06/10/moslimklas_hh.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Het Vlaam­se gemeen­schap­son­der­wijs maakt zich zorgen over mos­lim­kin­deren die op steeds jon­gere leef­tijd streng reli­gieus zijn. Leer­lingen willen niet naar muziek­les omdat ze bang zijn dat de duivel in de klas ver­schij­nt, of willen niet naar zwemles in de vas­ten­tijd om geen water te slikken. standaard.be 2016 06 10 2174 https://www.weforum.org/agenda/2016/06/the-world-continues-to-spend-enormous-amounts-on-violence-and-little-on-building-peace https://assets.weforum.org/article/image/large_ziHrBqy-qNErPllbOviYcP6470ysenRe7L8OBS_HwGw.jpg 2015 telde het hoogste aantal oor­logss­lach­tof­fers in 25 jaar en het hoogste aantal vluch­telingen sinds WOII. De oor­log­suit­gaven liepen op tot 13.600 mil­jard dollar, of 5 dollar per dag voor elke per­soon op aarde, en 11 keer meer dan alle buiten­landse inves­teringen samen. weforum 2016 06 10 2173 http://www.knack.be/nieuws/wereld/erdogan-heft-immuniteit-op-van-138-parlementsleden/article-normal-713737.html http://www.knack.be/medias/9717/4975475.jpg De Turkse presi­dent Erdogan heeft een wet onder­tekend die de immuni­teit opheft van 138 par­lements­leden, waar­door die gerech­telijk ver­volgd kunnen worden. knack.be 2016 06 08 2171 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160608_02329235 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/06/08/06862bf4-2d2f-11e6-8f9d-d5c7697c7b06_web_scale_0.1206065_0.1206065__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De Bel­gische minister van Financiën Johan Van Overt­veldt (N-​VA) stelt de onlangs ingevoer­de specula­tiet­aks opnieuw in vraag. standaard.be 2016 06 08 2170 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2675659 http://deredactie.be/polopoly_fs/1.2516212!image/220904421.jpg_gen/derivatives/landscape670/220904421.jpg Op de Middel­landse Zee zijn sinds 2014 al 10.085 mig­ranten omge­komen. In 2014 waren er 3.500 verdrin­kings­doden, vorig jaar 3.771 en dit jaar staat de teller al op 2.814. deredactie.be 2016 06 08 2167 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160601_02319173 http://dmphotoprovider1.demorgen-cdn.be/photo/het-is-pervers-van-onze-privacycommissie-om-alleen-naar-facebook-te-kijken-als-demonische-privacyduivel/mruw6lzvha3dqmbrgi2s6nrugixtsojzf5dfilzqf4ytkmzpge3dgobphezdm/b4dc06fbedb1bdd5673a198d4a6f7c64b90de48851b4ba1f4e9e3979f69d6686/fit_642x999_58680125.jpg?v=ptFaFhq Face­book houdt de gege­vens die het in­zamelt via coo­kies niet alleen bij om het surfgedrag van niet-​Face­book-​gebruikers te volgen, het geeft die gege­vens ook door aan inlichting­endienst­en. standaard.be 2016 06 02 2166 http://www.demorgen.be/buitenland/deze-foto-is-het-nieuwe-trieste-symbool-van-de-asielcrisis-b12e03c4/ http://dmphotoprovider3.demorgen-cdn.be/photo/deze-foto-is-het-nieuwe-trieste-symbool-van-de-asielcrisis/mruw6lzwgy4dknzxha2s6nrugixtsojzf5dfilzqf42tolzrguydalzygq4a/3359a891c4799b0769fc5d362f902bfc3cf4ab6a7f8778692dd63179a5e4d875/fit_642x999_66857785.jpg?v=pMRxxz9 De voorbije week kwa­men er opnieuw meer dan 1.000 mig­ranten om op de Mid­del­landse Zee. In totaal kost­ten gekap­seisde boten dit jaar al zo'n 2.510 levens, tegen­over 1.855 in de­zelfde peri­ode vorig jaar. demorgen.be 2016 06 01 2165 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160530_02314063 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/30/054d82f0-261d-11e6-8ee2-e6004696b17a_web_scale_0.0833333_0.0833333__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Nieuws­agent­schap BELGA haalt schaamteloos libe­ralen, liber­tijnen en liber­tariërs dooreen, en de Bel­gische pers (ook VTM) slikt domweg. standaard.be 2016 05 30 2164 http://www.volkskrant.nl/economie/-s-werelds-grootste-hedgefonds-krijgt-staatssteun-in-amerika~a4309954/ http://farm5.static.flickr.com/4009/4454755469_ebb27bf300.jpg 's Werelds groot­ste hedge­fonds, dat miljar­dairs en multi­miljo­nairs als klan­ten heeft, ont­ving 20 mil­joen euro aan over­heids­steun van de staat Con­nec­ticut, om te voor­komen dat het zou ver­huizen naar buur­staat New York. volkskrant.nl 2016 05 29 2163 http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/half-miljoen-extra-overlijdens-door-kanker-door-financiele-crisis-van-2008-studie/article-normal-708211.html http://www.knack.be/medias/9892/5064729.jpg Werkloos­heid en be­sparin­gen als gevolg van de finan­ciële crisis van 2008 heb­ben wereld­wijd geleid tot moge­lijk 500.000 extra over­lijdens door kan­ker. knack.be 2016 05 26 2162 http://www.demorgen.be/binnenland/er-sterven-steeds-meer-mensen-in-de-straten-van-brussel-be43a39c/ http://dmphotoprovider1.demorgen-cdn.be/photo/er-sterven-steeds-meer-mensen-in-de-straten-van-brussel/mruw6lztgi3dqobyheyc6nrugixtsojzf5dfilzqf4yc6nbwgi3c6mrwge2a/142a91f1ea71eab9206722f02e14841b0ac5d7988d32fc586e970e5e0088236e/fit_642x999_32688890.jpg?v=pMegXgH Voor zover gewe­ten stier­ven vorig jaar min­stens 55 dak­loze per­sonen in de Brus­selse straten. Dat cijfer is zorg­wekkend en stijgt elk jaar. Het Brus­sels Gewest kampt met een toren­hoge huis­vestings­proble­matiek. demorgen.be 2016 05 25 2160 http://www.knack.be/nieuws/wereld/humanitaire-top-istanboel-loopt-uit-op-mislukking/article-normal-707825.html http://www.knack.be/medias/9885/5061155.jpg De huma­nitaire VN- top in Istan­boel heeft het nood­zake­lijke geld voor hulp aan 130 mil­joen slacht­offers van oorlog en natuur­rampen niet bij elkaar gebracht. 80% van deze hulp gaat naar crises die door men­sen zelf zijn ver­oor­zaakt. Het no­dige geld be­draagt slechts 1% van het wereld­wijde mili­taire budget. knack.be 2016 05 25 2159 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160522_02302035 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/22/31a13584-1d0a-11e6-ab5d-a0e36fad149b_web_scale_0.0875_0.0875__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De rec­tor van de UG, Anne De Paepe, en de vol­gende rec­tor van de VUB, Caro­line Pau­wels, menen dat een afzon­der­lijk katho­liek onder­wijs­net arti­fici­eel Is als het ook mos­lims wil toe­laten. Ze plei­ten voor één groot onder­wijs­net­werk waar alle levens­beschou­wingen tot hun recht kunnen komen. standaard.be 2016 05 23 2158 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160522_02300913 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/22/1937ba38-1fd8-11e6-bf3d-c2213a2617a9_web_scale_0.078125_0.078125__.jpg?maxwidth=280&scale=both De buurt­wacht uit Florida (VS) die werd vrij­ge­sproken nadat hij een ongewapende zwarte tiener doodschoot, heeft het moord­wapen nu per op­bod ver­kocht voor 250.000 dollar. standaard.be 2016 05 22 2157 http://www.knack.be/nieuws/belgie/privacycommissie-keurt-kabeltap-af-dit-begint-sterk-te-lijken-op-massasurveillance/article-normal-705511.html http://www.knack.be/medias/9835/5035641.jpg In een advies aan de rege­ring spreekt de Privacy­commissie zich na­drukke­lijk uit tegen de wets­wijziging die het massaal onder­scheppen van tele­com­municatie zal toe­laten. Andere kritiek betreft bescherming van journa­listen en het na ver­loop van tijd niet infor­meren van gevolg­de perso­nen. knack.be 2016 05 19 2156 http://www.knack.be/nieuws/wereld/vs-86-jarige-doodt-echtgenote-omdat-hij-medicijnen-niet-kan-betalen/article-normal-705533.html http://www.knack.be/medias/9835/5035741.jpg In Florida (VS) schoot een 86-​jarige man zijn echtge­note een kogel door het hoofd tij­dens haar slaap en belde daarna de poli­tie. Zij leed aan ondraaglijke pijnen door artri­tis, en ze konden de medi­cijnen niet meer betalen. knack.be 2016 05 20 2155 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160519_02296202 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/19/fd56d002-1d88-11e6-a8e8-ef4e9e475e4b_web_scale_0.0675154_0.0675154__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 De burge­meester van Molen­beek heeft din­sdag een ille­gale Koran­school geslo­ten we­gens zgn. stede­bouw­kundige inbreu­ken. Ze was geves­tigd in een woon­huis. Er werden 38 kinde­ren onder­wezen door onbevoegde leer­krachten in niqabs. standaard.be 2016 05 19 2154 http://www.knack.be/nieuws/wereld/meerderheid-inwoners-noord-afrikaanse-landen-wil-scheiding-religie-en-politiek/article-normal-704895.html http://www.knack.be/medias/9820/5027987.jpg Uit een pei­ling in vijf Noord-​Afri­kaanse landen blijkt dat de meerd­erheid van de inwoners voor een schei­ding tus­sen reli­gie en poli­tiek is. Toch blijkt ook het grote be­lang dat ze in hun dage­lijkse leven aan hun reli­gie hechten. knack.be 2016 05 18 2151 http://www.demorgen.be/nieuws/over-de-leugen-die-de-amerikaanse-droom-heet-b1cf61f2/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/over-de-leugen-die-de-amerikaanse-droom-heet/mruw6lzwgyztknbtgiys6nrugixtsojzf5dfilzsf44tklzrgu3tqlzyhezq/1489bcda37ef00c4a843cdf02e8951ecaf374a822645c986c840f6f4da849487/fit_642x999_66354321.jpg?v=pLtI9I3 "Requiem for the Ame­ri­can Dream", een docu­men­taire over de 88-​jarige filo­soof, weten­schapper en ac­tivist Noam Chomsky is nu te zien op Netflix. demorgen.be 2016 05 17 2150 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160515_02290386 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/15/7b662690-1ace-11e6-b060-b1b012d6d193_web_scale_0.0636132_0.0636132__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Het protest tegen de her­vor­ming van de Franse arbeids­wet­geving die vo­rige week werd goed­gekeurd zonder stem­ming in het par­lement legt Frank­rijk lam. standaard.be 2016 05 15 2149 http://www.tijd.be/ondernemen/milieu_energie/Onderzoek_sjoemelstaal_in_kerncentrales.9766259-3088.art?ckc=1&ts=1463207723 https://images.tijd.be/view?iid=dc:62083278&context=ONLINE&ratio=16/9&width=900&imageType=JPEG&ts=1463180412000&height=600 De kerncen­trales van Ti­hange en Doel bevat­ten mo­gelijk slech­te sta­len onder­delen afkomstig van Areva, dat onlangs moest opbiech­ten dat mas­saal met gege­vens geknoeid werd. tijd.be 2016 05 14 2148 http://www.knack.be/nieuws/belgie/peiling-4-op-10-belgen-voelen-zich-niet-100-procent-hetero/article-normal-703383.html http://www.knack.be/medias/9790/5012743.jpg Vol­gens recent onder­zoek voelen vier op de tien Bel­gen zich niet hon­derd pro­cent hetero. knack.be 2016 05 14 2146 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160513_02288506 http://www.powned.tv/images/fotos/isisisisis_gr.jpg Drie IS'ers heb­ben het vuur ge­opend op fans van Real Mad­rid in een sup­por­ters­club in Irak. Daar­bij kwa­men zeker veer­tien sup­por­ters om het leven. standaard.be 2016 05 13 2145 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160511_02283570 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/11/d1e7f412-173b-11e6-b252-eef9bee98c20_web_scale_0.0675154_0.0675154__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 In 2015 waren wereld­wijd 40,8 mil­joen men­sen in hun eigen land op de vlucht voor oor­log. Dat is een record. Meer dan de helft zijn afkom­stig uit Syrië, Jemen en Irak. standaard.be 2016 05 11 2144 http://www.demorgen.be/buitenland/panama-papers-staan-online-b1aa8dfe/ http://dmphotoprovider3.demorgen-cdn.be/photo/panama-papers-staan-online/mruw6lzwguzdknbsgyzc6nrugixtsojzf5dfilzqf4yc6mzxge2s6mrqhe4q/bcc0f9abebbe6b8f3696734841d0d1c71936f92ba60a95d1bbc03964103987e5/fit_642x999_65254262.jpg?v=pKLQ8YI De Pana­ma Papers zijn van­daag groten­deels on­line gezet door het inter­natio­nale journa­listencon­sor­tium dat onder­zoek heeft gedaan naar belas­ting­para­dijzen. demorgen.be 2016 05 10 2143 http://www.demorgen.be/politiek/-god-staat-niet-boven-de-wet-n-va-vraagt-expliciete-toevoeging-aan-grondwet-b13b2b07/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/-god-staat-niet-boven-de-wet-n-va-vraagt-expliciete-toevoeging-aan-grondwet/mruw6lzwgu4tiojzg42s6nrugixtsojzf5dfilzqf4ytsmbpge2tqmbpha4tg/80df3c3293691910f2566f7b40b0b9ce4c834e4af1444f303dd5321417b6ee06/fit_642x999_65949975.jpg?v=pKLVqOA N-​VA , ge­steund door de PS, stelt voor de Bel­gische grondwet uit te breiden met: "Niemand kan zich op grond van reli­gieuze of levens­beschou­welijke motie­ven ont­trek­ken aan de gel­dende rechts­regels of de rechten en vrij­heden van an­de­ren beper­ken". demorgen.be 2016 05 10 2142 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160509_02280014 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/09/6d6d6942-15bd-11e6-a667-11acd1aa890e_web_scale_0.3503504_0.3503504__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Een IS'er die in sy­rië gevan­genen ont­hoofd­de maar naar Bel­gië terug­keerde om oor­logs­wonden te laten ver­zorgen werd ver­oor­deeld maar alweer op vrije voe­ten ge­steld. standaard.be 2016 05 10 2141 http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2697621/2016/05/07/Vijf-Salomonseilanden-verdwenen-door-stijgend-zeeniveau.dhtml http://static0.hln.be/static/photo/2016/11/5/14/20160507103755/media_xll_8638589.jpg Vijf van de Salo­mons­ei­landen zijn al verdwenen door de stijging van het zee­peil. Zes andere ei­landen zijn zwaar getrof­fen. hln.be 2016 05 07 2140 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160506_02276293 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/05/06/b1dd724c-12cb-11e6-a8a3-eba16245f19c_web_scale_0.125_0.125__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Het 45-​jarige Labourparlementslid Sadiq Khan wordt eerste moslim­burge­meester van Londen. standaard.be 2016 05 06 2139 https://www.youtube.com/watch?v=1F3dRmaSpvo http://images0.tcdn.nl/binnenland/article22874409.ece/BINARY/u/MH17.jpg "The conspiracy files": documentaire van de BBC over de verschillende theorieën over het neerschieten van passagiersvlucht MH17 boven Oekraïne. youtube 2016 05 04 2137 http://www.bbc.com/news/magazine-35706048 http://ichef-1.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/89E7/production/_89430353_1d827143-ffd9-4d11-b44e-1748a38c4d8b.jpg Wat MH17 betreft zijn Rus­land en de Neder­landse on­der­zoekers het erover eens dat Oek­raïne het lucht­ruim had moeten sluiten voor de burger­lucht­vaart nadat haar eigen vlieg­tuigen dagen daar­voor op grote hoogte waren neer­gescho­ten. bbc 2016 04 25 2136 http://www.scientificamerican.com/article/u-s-anti-aids-abstinence-efforts-in-africa-fail-to-prevent-hiv/ http://www.maguza.be/modulefiles/magazines/articleimages/large/hiv-valt-wel-mee.jpg De 15 mil­jard dol­lar die de VS, onder druk van reli­gieuze con­ser­vatie­ven, in Afri­ka heeft besteed aan bestrij­ding van AIDS door middel van voor­huwe­lijkse onthouding, heeft niets opge­leverd. scientificamerican 2016 05 04 2134 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/03/frances-nuclear-giant-areva-admits-to-400-irregularities-in-nucl/ http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/05/03/96085674_Hinkley_Point-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA.jpg Na ernstige fouten in de kern­centra­le van Flaman­ville (FR) bracht een onaf­hanke­lijke audit aan het licht dat Areva, de wereld­leider in de pro­duc­tie van nuc­leaire ener­gie, knoeide met 400 veilig­heids­rap­porten over haar kern­centra­les. telegraph.co.uk 2016 05 03 2132 http://www.knack.be/nieuws/wereld/eu-geeft-turkije-woensdag-groen-licht-voor-visumvrij-reizen-naar-europa/article-normal-698715.html http://www.knack.be/medias/9689/4960979.jpg Turken mogen van de Euro­pese Com­mis­sie zonder visum naar de EU reizen, om te voor­komen dat Turkije niet langer vluchtelingen zal op­pak­ken. Hoe Tur­kije zal voldoen aan pers­vrij­heid, eer­lijke pro­cessen en bescher­ming van min­der­heden blijft de vraag. knack.be 2016 05 03 2131 http://www.knack.be/nieuws/belgie/moslimagenten-schrijven-open-brief-aan-jan-jambon/article-normal-698275.html http://www.knack.be/medias/9575/4902551.jpg Islamie­tische politie­agen­ten klagen in een brief aan mini­ster Jambon over zijn onge­nuan­ceerde uit­spraken en ver­wijten hem gebrek aan waar­dering van hun inzet. knack.be 2016 05 02 2129 http://www.counterpunch.org/2016/04/29/the-push-to-make-sanders-the-green-partys-candidate/ http://www.newyorker.com/wp-content/uploads/2015/11/Cassidy-Bernie-Sanders-Loud-and-Clear-1200.jpg De Green Party van de VS heeft Bernie San­ders met klem uit­geno­digd om op te komen als haar presi­dents­kan­didaat. Dr Jill Stein is bereid daar­toe een stap opzij te zetten. counterpunch 2016 05 03 2128 http://www.demorgen.be/buitenland/dit-jaar-schoten-peuters-in-vs-al-23-mensen-neer-be7cbdda/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/dit-jaar-schoten-peuters-in-vs-al-23-mensen-neer/mruw6lzwgu4dqojrguzc6nrugixtsojzf5dfilzrf4ztslzxgeys6nbqgi/fdfe0a2e523117542440d7a7b925e3db01eea3c78e9d025eb5e442fbe4273f45/fit_642x999_65889152.jpg?v=pJYMgu7 In de eerste zeven­tien weken van dit jaar hebben al 23 peu­ters in de VS ie­mand neer­geschoten. Vorig jaar gebeur­de dat gemid­deld één keer per week. demorgen.be 2016 05 01 2126 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2642897 http://deredactie.be/polopoly_fs/1.2487576!image/242186361.jpg_gen/derivatives/landscape670/242186361.jpg Het bom­bar­dement van de VS op een zieken­huis van Artsen Zonder Grenzen in Af­ghani­stan was te wijten aan menselijke vergissingen, iets wat AZG niet gelooft. Niemand zal gerech­te­lijk ver­volgd wor­den. deredactie.be 2016 04 29 2125 http://www.volkskrant.nl/buitenland/vn-meer-dan-9-000-doden-bij-conflict-oekraine~a4291613/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/5f8f8982-fc8e-418f-9d74-efb73027516c?width=664&height=374 Het con­flict in Oek­raïne heeft sinds 2014 aan 9.333 men­sen het leven gekost. Dat heb­ben de Vere­nigde Na­ties donder­dag bekend­gemaakt. Bij de oor­log zijn meer dan 20.000 men­sen gewond geraakt. volkskrant.nl 2016 04 29 2124 http://www.knack.be/nieuws/belgie/terroristen-kregen-stempelgeld-in-gevangenis-rva-voert-onderzoek/article-normal-696841.html http://www.knack.be/medias/9302/4762911.jpg De 21 in Bel­gië opge­slo­ten ter­roris­ten blijven werk­loos­heids­uitke­ringen ont­van­gen. Gevang­enen hebben geen recht op stem­pel­geld, maar de Rijks­dienst voor Arbeids­voor­ziening weet niet wie in de gevang­enis zit. knack.be 2016 04 28 2123 http://www.theguardian.com/media/2016/apr/25/bbc-sunday-express-mh17-ukraine-jets https://i.guim.co.uk/img/media/50a4c8d6e8fb7a6e9254a600f57b7ad3fc6182fc/0_200_3000_1800/3000.jpg?w=460&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=0fcb9bc8a0a7204bcf8626784c5e8595 De BBC ont­kent dat de docu die op 3 mei wordt uitge­zonden definitieve be­wijzen heeft dat Oek­raïne MH17 heeft neer­gescho­ten. Het is gewoon een onpar­tijdige docu die de ver­schil­lende theo­rieën opsomt. theguardian 2016 04 25 2122 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160425_02256749 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/04/25/ae9a2fa8-0af6-11e6-98f7-ff2108d639af_web_scale_0.1026393_0.1026393__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Een redac­teur van het eer­ste holebi­maga­zine van Bangla­desh is dood­gehakt, twee dagen nadat een uni­versi­teits­profes­sor op een gelijk­aardige manier werd ver­moord. De laatste maanden kent het land een opflak­kering van geweld tegen secu­liere blog­gers en religi­euze minder­heden. standaard.be 2016 04 25 2121 http://www.knack.be/nieuws/wereld/het-proces-in-luxemburg-is-een-belediging-voor-de-journalistiek-en-voor-klokkenluiders/article-normal-695797.html http://i.cbc.ca/1.3046682.1429890952!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_460/edouard-perrin.jpg Het Inter­natio­naal Consor­tium van Onder­zoeks­journalisten veroor­deelt het proces in Luxem­burg van een jour­nalist en twee klokken­luiders voor het lekken van vertrouwe­lijke docu­menten van Price­water­house­Coopers. knack.be 2016 04 25 2120 http://www.salon.com/2016/03/07/my_secret_debate_with_sam_harris_a_revealing_4_hour_dialogue_on_islam_racism_free_speech_hypocrisy/ http://media.salon.com/2016/03/sam_harris4-620x412.jpg Neo-​con extremist Sam Harris orga­niseert een vier uur durend debat met Omer Aziz over islam en ter­roris­me, maar gaat de mist in en ver­hin­dert ver­vol­gens de publicatie ervan. salon 2016 03 07 2119 http://www.volkskrant.nl/buitenland/oekraine-verbiedt-alle-russische-films-documentaires-en-televisieseries~a4286876/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/9feace71-9d24-4e24-8ff5-eb37fa472f21?width=664&height=374 Oek­raïne heeft een ver­bod uitge­vaardigd op Rus­sische films, documentaires en televisieseries. Films die de Rus­sische veiligheids­organen of de strijd­krachten ophe­me­len mogen niet meer vertoond wor­den. volkskrant.nl 2016 04 21 2117 http://www.demorgen.be/buitenland/turkije-opent-vuur-op-vluchtelingen-b0d93b7a/ http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/304/amz/worldservice/live/assets/images/2014/09/22/140922090229_turkey_syria_304x171_reuters_nocredit.jpg Turkije open­de zondag­nacht het vuur op een groep Syrische vluchte­lingen die de grens wil­den over­steken. Daar­bij vielen meer­dere doden, onder wie ook vrou­wen en kin­deren demorgen.be 2016 04 20 2114 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160420_02247751 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/04/20/d13b9e2e-06e2-11e6-92d5-63794d80b13b_web_scale_0.0890812_0.0890812__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Nadat twee moslim­broers van 14 en 15 jaar in Zwit­ser­land wei­ger­den de hand te schud­den van hun vrou­we­lijke leer­krach­ten, werd de natur­ali­satie van hun gezin opge­schort. De vader van de twee jon­gens is een Sy­rische imam die ver­huisde naar Zwit­ser­land in 2001 en er de asiel­status kreeg. standaard.be 2016 04 20 2113 http://www.volkskrant.nl/buitenland/-saoedi-arabie-dreigt-met-lozen-amerikaanse-tegoeden~a4283897/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/080edb36-f25b-4f32-b734-f578dbed9684?width=664&height=374 Saoedi-​Arabië dreigt er­mee 660 mil­jard euro aan inves­te­rin­gen terug te trek­ken uit de VS, als het con­gres een wet aan­neemt die tot pro­ces­sen kan leiden rond Saoed­ische mede­verant­woorde­lijk­heid voor 9/11. volkskrant.nl 2016 04 16 2111 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160417_02241353 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/04/17/67701d26-0458-11e6-ab92-eb00ec804ef8_web_scale_0.0607639_0.0607639__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Vier op vijf - meer dan 80% - van de naar Bel­gië terug­ge­keerde Syrië­strijders heeft nog steeds recht op so­cia­le uit­ke­rin­gen. standaard.be 2016 04 17 2110 http://www.knack.be/nieuws/wereld/in-afrika-experimenteert-vs-met-nieuwe-manier-van-oorlog-voeren/article-normal-691933.html http://www.knack.be/medias/9542/4885989.jpg De VS ver­drie­vou­digde haar mili­taire acti­vi­teit in Af­rika tussen 2008 en 2013. In min­stens 34 landen heeft de VS een of meer basis­sen. knack.be 2016 04 15 2109 http://www.volkskrant.nl/economie/grote-bedrijven-in-vs-gaan-massaal-offshore~a4281707/ https://media.glassdoor.com/l/e6/2b/37/85/trading-floor.jpg Volgens een reken­som van Ox­fam krijgen de vijf­tig grootste Ame­rik­aanse multi­natio­nals voor elke dol­lar die ze aan belas­ting betalen 27 dollar aan over­heids­steun terug. volkskrant.nl 2016 04 14 2108 http://www.volkskrant.nl/binnenland/jsf-maakt-internationaal-debuut-in-nederland~a4282247/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/cf8fc066-8af7-4164-92dd-b8677f017705?width=664&height=374 De Joint Strike Figh­ter (JSF), met 336 mil­jard euro het duurste mili­taire pro­ject ooit, gaat zijn debuut bui­ten de VS maken eind mei op de vlieg­basis Leeuw­arden. volkskrant.nl 2016 04 14 2107 http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-cia-pentagon-isis-20160327-story.html http://www.trbimg.com/img-56f78d31/turbine/la-fg-syrian-troops-palmyra-20160327/400/400x225 In Syrië, ten noorden van Aleppo, vech­ten mili­ties die bewa­pend worden door het Pen­ta­gon (VS) met mili­ties die bewa­pend worden door de CIA (VS). latimes 2016 03 27 2106 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160414_02236768 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/04/14/2ed08b66-022f-11e6-a832-c56127a4111e_web_scale_0.7014028_0.7014028__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Malik Jalal, een van de lei­ders van een Pakis­taans vredes­komité, over­leefde al vier aan­slagen met drones. standaard.be 2016 04 14 2105 http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/04/Rusland-wilde-drie-keer-NAVO-lid-worden-en-vrede-sluiten-maar-Westen-weigerde http://xandernieuws.punt.nl/_contentimages/2016-04-08-15-18-58.putin%20in%20het%20vizier.jpg Rus­land wilde drie keer NAVO-​lid wor­den en vrede slui­ten, maar het Wes­ten weigerde en stuurt vol­gens John Pil­ger aan op een derde wereld­oorlog. xandernieuws 2016 04 12 2104 http://www.knack.be/nieuws/belgie/slechts-16-islamleerkrachten-in-basisonderwijs-beschikt-over-het-vereiste-diploma/article-normal-690449.html http://www.knack.be/medias/8439/4321253.jpg Slechts 16 pro­cent van de islam­leer­krach­ten in ons basis­onder­wijs be­schikt over het ver­eiste diplo­ma. Dat blijkt uit cij­fers die Vlaams parle­ments­lid Nadia Smi­nate heeft opge­vraagd. knack.be 2016 04 12 2101 http://www.volkskrant.nl/buitenland/noodtoestand-na-elf-zelfmoordpogingen-op-een-dag-in-canadees-dorp~a4279994/ http://media.gettyimages.com/photos/totem-pole-with-blue-sky-picture-id121903978 In een dorp in het noord­oosten van de Cana­dese pro­vin­cie On­ta­rio heb­ben zater­dag elf in­won­ers ge­pro­beerd zelf­moord te plegen. Vol­gens lo­kale poli­tici wordt de inheemse bevol­king aan haar lot over­gelaten. volkskrant.nl 2016 04 11 2100 http://www.knack.be/nieuws/wereld/vrouwelijk-districtshoofd-in-malawi-verbreekt-850-kindhuwelijken-en-stuurt-meisjes-terug-naar-school/article-normal-689423.html http://www.knack.be/medias/9495/4861917.jpg Vrouwe­lijk dis­tricts­hoofd in Mala­wi ver­breekt 850 kind­huwe­lijken en stuurt meis­jes te­rug naar school. knack.be 2016 04 09 2099 https://www.youtube.com/watch?v=uOY0QZKLf04 http://www.newsmax.com/Newsmax/files/a3/a331e973-1b76-42b9-a353-168e538fcdd4.jpg VS. Congreslid Tulsi Gab­bard ver­zet zich tegen een reso­lutie om As­sad ten van te bren­gen, omdat een her­haling van wat met Irak gebeur­de al­leen maar tot lijden, geno­cide en vluch­te­lingen kan leiden. youtube 2016 03 28 2098 http://www.volkskrant.nl/buitenland/gebied-rond-fukushima-overspoeld-met-radioactieve-wilde-zwijnen~a4277742/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/435ab0dd-ca55-493e-9e12-1928de775a0d?width=664&height=374 Het noor­den van Japan wor­stelt met een ex­plo­sief groei­ende popu­latie van radio­actieve wilde zwij­nen, die zich tegoed doen aan be­smet voed­sel ron­dom het ramp­gebied van Fuku­shima en boeren­bedrijven buiten het ramp­gebied ver­nielen. volkskrant.nl 2016 04 07 2097 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160405_02220387 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/04/05/4ed91106-fb3d-11e5-808b-2346ad5bbb7e_web_scale_0.0714869_0.0714869__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568 Het straf­onder­zoek Ope­ratie Kelk naar schul­dig ver­zuim in de aanpak van pedo­fiele gees­te­lij­ken door ker­kelij­ke over­sten waar­onder Roger Van­ghe­luwe, God­fried Dan­neels, André Léo­nard is na bijna zes jaar afge­rond. In zijn eind­vordering vraagt het federaal parket om nie­mand te ver­vol­gen. standaard.be 2016 04 05 2096 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/03/31/aardbevingen-door-fracking-bedreigen-miljoenen-amerikanen http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/large/2016/03/31/fracking.jpg Miljoe­nen Ameri­kanen lo­pen risi­co van aard­beving­en door scha­liegas­win­ning, en hun aantal stijgt nog, blijkt uit een rap­port van de Ame­rik­aanse Geo­logische dienst. dewereldmorgen.be 2016 03 31 2094 http://www.knack.be/nieuws/wereld/129-kinderen-verdwenen-in-calais/video-iwatch-687781.html http://www.knack.be/medias/9445/4836337.jpg Sinds de ont­rui­ming van een deel van het vluchte­lingenkamp van Ca­lais zijn 129 kin­de­ren ver­mist. Het zou gaan om kin­de­ren die in het kamp zonder ou­ders of fami­lie zaten. Nie­mand weet wat er met hen is ge­beurd. knack.be 2016 04 05 2093 http://nos.nl/artikel/2072886-aanvallen-op-duitse-asielzoekers-bijna-nooit-bestraft.html http://img.zeit.de/politik/deutschland/2015-11/brandanschlaege-deutschland-rechte-gewalt-fs-teaser-2/bitblt-820x461-a3e51d71c8dda868e84c15b7e77b675bec3f935b/wide Van de meer dan 200 ge­weld­dadige aan­val­len op asiel­cen­tra in Duits­land in 2015, is maar in vier geval­len ie­mand ve­roor­deeld. Het gaat om brand­bom­men, brand­stich­tin­gen of stenen door de ruit. nos.nl 2015 12 03 2092 http://www.volkskrant.nl/buitenland/militair-die-gewonde-palestijn-doodde-niet-vervolgd-voor-moord~a4273452/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/2b0495fc-2c24-483a-9d65-e7e7bce21bb5?width=664&height=374 De Israë­lische mili­tair die vo­rige week in Heb­ron een op de grond lig­gende gewon­de en roer­loze Pales­tijn dood­schoot, wordt niet ver­volgd we­gens moord. volkskrant.nl 2016 04 01 2090 http://www.demorgen.be/buitenland/turkije-duwt-syriers-terug-over-de-grens-ba267463/ http://dmphotoprovider3.demorgen-cdn.be/photo/turkije-duwt-syriers-terug-over-de-grens/mruw6lzwguydgojvgmys6nrugixtsojzf5dfilztf4yc6nrwgaxtgnzu/6a7e40e86daea1b038ccded9567f04974ee471e3b089c910044c7632e9ba6c98/fit_642x999_65039531.jpg?v=pH3NN4T Turkije stuurt vluch­te­lin­gen op grote schaal terug naar Sy­rië. Dat blijkt uit een rap­port. Vanaf maan­dag wil de EU vluch­te­lin­gen terug­stu­ren naar Tur­kije. demorgen.be 2016 04 01 2089 http://www.nu.nl/politiek/4238965/rutte-wil-oekraine-nooit-in-europese-unie.html http://media.nu.nl/m/ts9xvqfalvu3_wd640.jpg/rutte-wil-oekraine-nooit-in-europese-unie.jpg Nederlandse Prem­ier Mark Rutte vindt dat Oek­raïne nooit lid moet wor­den van de Euro­pese Unie (EU). Oek­raïne moet zowel een goede rela­tie hebben met Euro­pa als met Rus­land. Dat kan niet als ze in de Euro­pese Unie zou­den zitten. nu.nl 2016 03 31 2088 http://www.demorgen.be/buitenland/israel-eigent-zich-een-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever-b1f0cfef/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/israel-eigent-zich-een-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever/mruw6lzwgq2tsojwg44s6nrugixtsojzf5dfilzqf43dmlzrgy3tilzzgq3a/6a2c712796a78c3f50acd08a69264fcf30526cc07fc4d00b195d1ae4b0b6458b/fit_642x999_64599679.jpg?v=pFxlVCW Israël heeft zich een stuk land van 234 hec­tare op de be­zet­te Wes­telij­ke Jor­daan­oever toe­ge­ëigend, een van de groot­ste con­fis­caties door de Is­ra­ëli­sche staat in de af­gelo­pen jaren. demorgen.be 2016 03 15 2087 http://www.demorgen.be/binnenland/stroomfactuur-ging-sinds-liberalisering-met-44-procent-omhoog-b423b3da/ http://dmphotoprovider3.demorgen-cdn.be/photo/stroomfactuur-ging-sinds-liberalisering-met-44-procent-omhoog/mruw6lzwgq2tsmjygm3c6nrugixtsojzf5dfilzqf4yc6mjwge4s6mjqhaya/81795be7dd9370bb213251ea4636c97b1fdcddba6c3f4cbbef352ec8568ee974/fit_642x999_64591836.jpg?v=pFxnCSL Siinds de libe­rali­se­ring van de ener­gie­markt in 2007 is de stroom­factuur voor de ge­zin­nen met 44,09 pro­cent ge­stegen. demorgen.be 2016 03 15 2085 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160313_02179586 http://www.sigervanbrabant.be/blog/images/riyad/riyad008.jpg In de Saudische hoofd­stad Riyad is zon­dag een man ont­hoofd met een sabel. In het konink­rijk von­den dit jaar al 72 exe­cu­ties plaats. Het aan­tal steeg van 26 in 2010 tot 153 in 2015. standaard.be 2016 03 13 2084 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160312_02179187 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/03/12/c2180720-e856-11e5-b4e2-52356ef8e446_web_scale_0.1006711_0.1006711__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg De con­ser­va­tieve Pool­se re­ge­ring wil een uit­spraak van het grond­wet­telijk hof te­gen haar jus­ti­tie­her­vor­ming niet in het staats­blad pu­bli­ce­ren. standaard.be 2016 03 12 2083 http://www.volkskrant.nl/buitenland/franse-kardinaal-aangeklaagd-om-stilhouden-misbruik~a4257742/ http://static1.persgroep.net/volkskrant/image/b0ad89d5-9fda-4f71-af91-0684cb74c46b?width=664&height=374 De Franse kar­di­naal Philippe Bar­ba­rin staat in het beklaag­den­bankje om­dat hij verzuimde aan­gifte te doen van een pedo­fiele pries­ter, en daar­door der­den in gevaar bracht. volkskrant.nl 2016 03 06 2082 http://www.washingtonsblog.com/2016/03/u-s-supplies-isis-turkey.html http://static1.hln.be/static/photo/2016/14/7/6/20160305000453/media_xll_8460771.jpg Het dag­blad Zaman werd be­stormd door de Turkse Rege­ring op­dat niet bekend zou worden hoe de Turkse rege­ring er voor zorgt dat om. wapens uit de VS, Quatar en Saoedi-​Arabi bui­ten­landse ter­roris­ten in Syriê bereiken. washingtonsblog 2016 03 06 2080 http://www.knack.be/nieuws/wereld/turkije-bestormt-kritische-redactie/video-iwatch-674429.html http://static1.hln.be/static/photo/2016/14/7/6/20160305000453/media_xll_8460771.jpg De Turk­se poli­tie heeft gis­ter­avond de redac­tie­lokalen van de krant Za­man in Istan­bul be­stormd. De krant is erg kri­tisch voor de rege­ring-​Erdo­gan, knack.be 2016 03 05 2078 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160229_02155567 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/29/2cb3102e-db83-11e5-b03b-e0daac776e2a_web_scale_0.0732422_0.0732422__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Vijf jaar na de atoom­ramp in de kern­cen­trale van Fukushima (J) worden drie top­mannen aange­klaagd wegens profes­sio­nele nala­tig­heid die resul­teer­de in de dood en verwon­dingen. standaard.be 2016 02 29 2077 https://www.youtube.com/watch?v=KR1ctWpIgts http://pueblanoticias.com.mx/system/files/imagenes/articulos/75945_1.jpg Gad Saad legt uit dat biolo­gisch deter­mi­nisme non­sens is: het vermogen tot adaptatie is zelf een belan­grijke adap­tatie. Wie bio­lo­gisch deter­minisme verde­digt be­wijst niets van evo­lutie­bio­logie te begrij­pen. youtube 2016 02 16 2076 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160226_02151368 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/26/57af016c-dca9-11e5-89d4-c61125019d0c_web_scale_0.1026343_0.1026343__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Drie man­nen en een vrouw be­ken­den een tien­tal aan­val­len met ijze­ren staven op vluch­telin­gen in de jungle van Calais. standaard.be 2016 02 26 2074 http://www.volkskrant.nl/buitenland/somali-victims-of-us-drone-strike-take-legal-action-against-the-netherlands~a4196845/ http://static1.persgroep.net/volkskrant/image/ca6fccc9-fb33-4894-a654-88b063e489ba?width=664&height=374 Somal­ische her­ders da­gen Neder­land voor het ge­recht voor het verlies van twee doch­ters, een been en vee door een Ameri­kaanse drone die af­ging op Neder­land­se spion­nage. volkskrant.nl 2015 11 28 2073 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160226_02152910 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/01/21/de_roover_blg.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Libië ver­keert in com­plete chaos sinds de val van Ka­dha­fi .Het N-​VA (B) vindt dat het Wes­ten drin­gend mili­tair moet ingrij­pen. [maar dat was net wat de chaos ver­oor­zaakte.] standaard.be 2016 02 27 2072 https://www.youtube.com/watch?v=Yl61Auv9DvI http://bigislandnow.com/wp-content/uploads/2013/04/tulsi-gabbard-new-mug-1024x683.jpeg VS-​Congres­lid Tulsi Gab­bard verde­digt haar wets­voorstel Talia's law om kin­deren in gezin­nen van VS-​mili­tairen te bescher­men tegen mis­bruik en verwaar­lozing. Er waren 29.000 geval­len in 10 jaar. youtube 2016 02 09 2071 http://www.demorgen.be/binnenland/opvolger-f-16-s-zal-belgie-in-40-jaar-tijd-bijna-15-miljard-euro-kosten-b51932a0/ http://dmphotoprovider3.demorgen-cdn.be/photo/opvolger-f-16-s-zal-belgie-in-40-jaar-tijd-bijna-15-miljard-euro-kosten/mruw6lzwgm4tqnrrg4zs6nrugixtsojzf5dfilzqf4yc6mjygm3c6mjqgm3q/385049ae1581f8fa654c7168c703dbd655be9fbe010f67fa0cfa92d349a96832/fit_642x999_63986173.jpg?v=pDEdA0A De nieuwe gevechts­vliegtuigen die de Bel­gische rege­ring wil aan­kopen ter ver­vang­ing van de F-​16's zul­len over een pe­rio­de van veer­tig jaar bijna 15 mil­jard euro kosten. demorgen.be 2016 02 24 2070 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160223_02145109 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/23/2d4f5918-da4b-11e5-9b46-160ecada2d39_web_scale_0.0913149_0.0913149__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Amnesty Inter­natio­nal en Vluchte­lingen­werk Vlaan­deren roe­pen op om rech­ten van mig­ranten te res­pec­teren. Ze rea­geren op de grens­con­troles aan de Bel­gische grens als reac­tie op de na­kende ont­ruiming van het tenten­kamp van Ca­lais . standaard.be 2016 02 23 2069 http://www.knack.be/nieuws/mensen/sarkozy-in-staat-van-beschuldiging-gesteld-wegens-illegale-financiering/article-normal-666293.html http://www.knack.be/medias/6466/3311101.jpg Ex-​presi­dent Nico­las Sar­kozy (FR) wordt vervolgd voor ille­gale finan­cie­ring van zijn cam­pagne van 2012. Met valse fac­turen ver­borg hij het over­schrij­den van de boven­grens van 22,5 mil­joen euro aan uit­gaven. knack.be 2016 02 16 2068 http://www.demorgen.be/buitenland/syrische-oppositie-onder-voorwaarden-bereid-tot-bestand-b6f66670/ http://dmphotoprovider1.demorgen-cdn.be/photo/syrische-oppositie-onder-voorwaarden-bereid-tot-bestand/YTEwYy9heC82Mzg3NjQ4NC82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_63876484.jpg?ck=8422418&v=pDgCgg4 Op de onder­han­delin­gen over Syrië in Gen­ève eisen de zo­ge­naamd "ge­ma­tigde" re­bel­len dat Al-​Nusra niet meer wordt aan­ge­val­len. Al Nusra is het Syrische Al-​Qaida en bond­ge­noot van Daesh (IS). demorgen.be 2016 02 20 2067 http://www.knack.be/nieuws/video-amateurbeelden-tonen-100-asielzoekers-die-op-de-vuist-gaan-om-hoofddoek/video-iwatch-668127.html http://www.lahaise.nl/wp-content/uploads/2015/05/asielzitalie.jpg In een nood­op­vang­cen­trum voor asiel­zoe­kers is giste­ren­na­mid­dag een hon­derd­tal personen slaags geraakt na een dis­cus­sie over een hoofd­doek. knack.be 2016 02 20 2066 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160219_02137863 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/19/7a7490d6-d52e-11e5-abc4-3af554bb4050_web_scale_0.15_0.15__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Apple weigert de FBI te helpen bij het kraken van de i­Phone van Syed Riz­wan Far­ook, om de pri­va­cy van de ge­brui­kers te be­scher­men. Google, Whats­app, Face­book en Twit­ter steunen Apple. standaard.be 2016 02 19 2064 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160219_02137418 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/19/2665ec00-c0fd-11e5-8fa9-d59016db1181_web_scale_0.0704887_0.0704887__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Van de 17 mil­jard euro per jaar die de Bel­gische auto­bezi­tters op­breng­en aan de over­he­den, gaat slechts 36 pro­cent naar in­ves­terin­gen in open­baar ver­voer en weg­infra­structuur. standaard.be 2016 02 19 2061 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160218_02135896 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/18/8746c340-d657-11e5-a58e-d8fe84e0aabf_web_scale_0.0742942_0.0742942__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg AZG alleen telde 7.000 doden en 155.000 gewon­den in Sy­rië in 2015. Tussen 30 en 40 pro­cent zijn vrou­wen en kin­deren. AZG zegt dat pieken cor­res­pon­deren met grote mili­taire offen­sie­ven en met de deel­name van de Rus­sische, Fran­se en Brit­se lucht­macht aan het con­flict. standaard.be 2016 02 18 2059 https://www.youtube.com/watch?v=2YDDcT3yBcM http://www.sigervanbrabant.be/blog/images/rebeccawatson.png Rebec­ca Wat­son nog eens over evolu­tiepsycho­logie. Beetje laat, maar te goed om niet in te lijst­en. youtube 2016 01 31 2058 https://www.youtube.com/watch?v=R0bumTG-U_k http://www.sigervanbrabant.be/blog/images/rebeccawatson.png De sup­erbe Rebec­ca Wat­son over het ver­bod op anale en orale seks in Michi­gan, waar in Flint zwarten met het schan­daal van lood­vergif­tiging kampen. youtube 2016 02 15 2057 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160217_02133104 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/17/canada.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg De voor­bije de­cen­nia wer­den in Cana­da waar­schijn­lijk 4000 vrouwen uit de oor­spron­kelij­ke Mén­uit- en Inuit-​gemeen­schap ge­dood of zijn vermist. De poli­tie deed amper onder­zoek. standaard.be 2016 02 17 2056 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/02/15/leugens-over-vn-werkgroep-brengen-niet-alleen-assange-in-gevaar http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/large/2012/08/19/embassy-first-ecuadors-public-595.jpg De hetze in de media tegen de VN-​werk­groep tegen wille­keu­rige arres­taties dreigt meer bewe­gings­ruimte te schep­pen voor re­pres­sieve regi­mes ove­ral ter wereld. De het­ze volgt op een uit­spraak van de werk­groep ten voor­dele van Julien Assange. dewereldmorgen.be 2016 02 15 2055 http://www.knack.be/nieuws/wereld/israelische-ex-premier-ehud-olmert-zit-in-de-gevangenis/article-normal-665293.html http://www.knack.be/medias/8978/4596849.jpg De Isra­ëlische ex-​premier Ehud Ol­mert zit sinds maan­dag­ochtend in de gevan­genis van Ramla, waar hij een cel­straf van 19 maan­den moet uit­zitten. knack.be 2016 02 15 2054 http://www.latimes.com/health/la-me-birth-control-pharmacies-20160214-story.html http://www.trbimg.com/img-56c013a9/turbine/la-pharmacy-photo-wre0036548608-20160212/750/750x422 Cali­for­nië wordt de derde staat in de VS waar de anti­con­cep­tie­pil vrij ver­krijg­baar zal zijn. De helft van de zwan­ger­schap­pen in de VS is onge­wild. latimes 2016 02 14 2053 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160215_02128818 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/15/zika_2_reuters.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Volgens twee nieuwe rap­porten is niet het zika­virus de oor­zaak van de vele mis­vormde baby’s in Zuid-​Ame­rika, wel de insec­tici­den die de mug die zika overbrengt moeten bestrij­den. standaard.be 2016 02 15 2052 http://www.demorgen.be/opinie/het-massageweld-van-keulen-is-de-brandstichting-in-de-reichstag-van-onze-tijd-b0ac59c1/ http://dmphotoprovider1.demorgen-cdn.be/photo/het-massageweld-van-keulen-is-de-brandstichting-in-de-reichstag-van-onze-tijd/NGQ0ZC9heC82MjExNzU1NS82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_62117555.jpg?ck=8396225&v=pCvlYQG Het massa­geweld van Keu­len is de brand­stich­ting in de Reichs­tag van onze tijd. We heb­ben ons laten over­weldi­gen om te schrij­ven wat we nog niet kon­den we­ten. demorgen.be 2016 02 11 2051 https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/israelopt-palestinian-hunger-striking-detainee-close-death http://www.maannews.com/Photos/362362C.jpg De Pales­tijnse jour­nalist Muham­med al-​Qiq die al drie maand gevan­gen zit in Israël zonder proces en op 25 no­vem­ber in hon­ger­sta­king ging, is in ster­vens­gevaar. amnesty.nl 2016 02 08 2050 http://www.stuff.co.nz/world/76838599/richard-dawkins-recuperating-from-stroke http://www.stuff.co.nz/content/dam/images/1/9/q/x/3/0/image.related.StuffLandscapeSixteenByNine.620x349.19qx1j.png/1455254647924.jpg Richard Dawkins had zater­dag een be­roer­te en heeft zijn ver­dere lezin­gen in Austra­lië en Nieuw Zee­land afge­zegd. stuff.co.nz 2016 02 12 2049 http://www.demorgen.be/economie/-belastingontwijking-ikea-moet-onderzocht-worden-bf48b8dc/ http://dmphotoprovider2.demorgen-cdn.be/photo/-belastingontwijking-ikea-moet-onderzocht-worden/ZDBlZC9heC82MzI4NzQzNi82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_63287436.jpg?ck=8400998&v=pCzyhHY Ikea heeft in Eu­ropa van 2009 tot en met 2014 voor 1,032 miljard euro aan belas­ting ont­weken. In Bel­gië komt daar nog eens 488 mil­joen bij via de notio­nele-​inte­rest­aftrek. demorgen.be 2016 02 13 2048 http://www.demorgen.be/binnenland/jaarlijks-worden-in-ons-land-250-kinderen-uitgehuwelijkt-b897de69/ http://dmphotoprovider3.demorgen-cdn.be/photo/jaarlijks-worden-in-ons-land-250-kinderen-uitgehuwelijkt/ZmYyOS9heC82MzM2NTE0MS82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_63365141.jpg?ck=8401100&v=pCzUGUn Ieder jaar wor­den in Neder­land en Bel­gië samen onge­veer 500 kin­deren onder dwang uitge­huwe­lijkt. demorgen.be 2016 02 13 2047 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160212_02125921 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/12/bonte.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg De Vil­voordse bur­gemees­ter Hans Bonte zegt dat geweld en ar­moede de rode draad is waar Syrië­strijders opgroe­ien, en pleit voor meer betaal­bare inter­naten waar ze disci­pline, studeren én samen­leven leren. standaard.be 2016 02 13 2046 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160212_02124407 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/02/12/79439106-d19d-11e5-a04c-0fb445da63b0_web_scale_0.0578704_0.0578704__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Presi­dent Assad vraagt Eu­ropa voor­waar­den te schep­pen voor een terug­keer naar ei­gen land van de Sy­rische vluchte­lingen, omdat Euro­pa recht­streeks heeft bijge­dragen aan de exo­dus van Syri­sche bur­gers door terror­isten in bescher­ming te nemen. standaard.be 2016 02 12 2045 http://www.demorgen.be/buitenland/gros-verdachten-massa-aanranding-keulen-geen-vluchtelingen-b1bd08a8/ http://dmphotoprovider3.demorgen-cdn.be/photo/gros-verdachten-massa-aanranding-keulen-geen-vluchtelingen/Yjk2Yy9heC82MjMyMzMwMS82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_62323301.jpg?ck=8393806&v=pCqeDYO Het gros van de ver­dach­ten van de aan­ran­din­gen op oude­jaars­nacht in Keu­len komen uit Alge­rije en Marokko. Vluch­telin­gen wa­ren er amper of niet bij be­trok­ken. demorgen.be 2016 02 10 2044 http://www.commondreams.org/news/2016/02/03/professor-who-exposed-flint-crisis-says-greed-has-killed-public-science http://www.commondreams.org/sites/default/files/styles/cd_large/public/headlines/marcedwards.jpg?itok=ulHj22ld Prof. Marc Edwards, wiens on­der­zoek lood­ver­gif­ti­ging in het drink­wa­ter van Flint (VS) aan­toon­de, zegt dat door fi­nan­ci­ële mo­tie­ven de weten­schap niet lan­ger een publiek goed is, en niet lan­ger ver­trou­wen ver­dient. commondreams 2016 02 03 2043 http://uitpers.be/index.php/veiligheid-en-defensie/917-de-navo-zoekt-confrontatie-met-nog-grotere-aanwezigheid-aan-russische-grenzen http://uitpers.be/images/veiligheid%20en%20defensie/NAVO_oost-europa.jpg De VS plant een groot­scha­lige mili­taire op­bouw in Oost- en Cen­traal-​Eu­ro­pa die 3,4 mil­jard dol­lar zal kos­ten. uitpers.be 2016 02 03 2042 http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/de-verborgen-suikers-zijn-de-sjoemelsoftware-in-ons-dagelijks-brood/article-opinion-654431.html http://www.theroaring20s.nl/wp-content/uploads/2014/08/Zo-slecht-is-suiker-voor-je3.jpg Er zit te veel toe­ge­voeg­de suiker in indu­stri­ële voe­ding, ook in light producten. Gevolg is een wereld­wijde plaag van obe­sitas. De voe­dings­lobby had er meer dan 1 mil­jard euro voor veil om regel­ge­ving te ver­mij­den. knack.be 2016 02 02 2041 http://www.knack.be/nieuws/wereld/belgische-vrouw-in-syrie-onthoofd-door-is-federaal-parket-informeert-zich/article-normal-655357.html http://www.knack.be/medias/8825/4518871.jpg Een 22-​jarige Bel­gische vrouw van Marok­kaanse ori­gine die zich bij Daesh (ISIS) had aan­geslo­ten werd ont­hoofd door Daesh voor hekse­rij. knack.be 2016 02 04 2040 http://www.bbc.com/news/uk-35490910 http://ichef-1.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/63CD/production/_88094552_88094551.jpg Een VN-​onderzoeks­groep heeft ver­klaard dat Wikileak stich­ter Julian As­sange ille­gaal wordt vast­ge­houden. bbc 2016 02 04 2037 http://www.nu.nl/algemeen/4209197/bart-van-u-bekent-moord-oud-minister-els-borst.html http://media.nu.nl/m/txvx3jxa2t8x_wd640.jpg/bart-van-u-bekent-moord-oud-minister-els-borst.jpg Bart van U. heeft don­der­dag­middag bekend de Neder­landse oud-​mini­ster van Volks­gezondh­eid Els Borst ver­moord te hebben voor haar rol in de eu­tha­nasie­wet­geving. Van U. is opge­groeid in een ortho­dox-​chris­telijk mi­lieu en kreeg een "god­delij­ke op­dracht" om Borst te doden. nu.nl 2016 02 04 2036 http://cjonline.com/news/2016-01-21/kansas-senate-chairmans-rules-block-female-witnesses-revealing-attire http://cjonline.com/sites/default/files/imagecache/story_slideshow_thumb/15065322.jpg Een christe­lijk conser­vatief voor­zitter van een senaats­com­missie in Kansas schrijft vrouwen kledij voor in senaat en recht­banken om te ver­hinderen dat mannen afge­leid worden. Er zijn geen regels voor mannen. cjonline 2016 01 21 2034 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160125_02088088 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/01/25/d89f9f3e-c32c-11e5-9a91-247dcb31253f_web_scale_0.0608766_0.0608766__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg In het vluch­teling­en­kamp in Ca­lais zijn dit week­end meer­dere geval­len van de maze­len vast­gesteld. Ook in het kamp van Duin­kerke zouden de eerste geval­len gemeld zijn. standaard.be 2016 01 25 2033 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160123_02085976 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/12/06/22/2F1B3FEC00000578-3348594-image-a-1_1449442146929.jpg In Calais hebben onge­veer 50 mig­ranten zater­dag een ferry van P&O bestormd nadat onge­veer 500 mensen een cor­don van de politie door­braken. standaard.be 2016 01 23 2032 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160124_02086363 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/01/24/7c5f3d32-c29c-11e5-a50d-7238120dbd65_web_scale_0.528169_0.528169__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg In Tihange 2 (België) is de kern­reactor zondag­morgen weer uitge­vallen. Over de oor­zaak is nog niets bekend­gemaakt. standaard.be 2016 01 24 2031 http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2015/12/frankrijk-veel-meer-antimoslim-incidenten http://imgserv9.tcdn.nl/v1/tK2ljXADcVH1cF947LnGYGTUsqQ=/704x398/smart/http://metronieuws.tcdn.nl/field/image/92396a8192bca9b494921eb15f909e9e-1451475899.jpg Het aan­tal keren dat mos­lims of islam­itische orga­nisa­ties het doelwit waren van vernie­lingen, aan­slagen of mis­hande­ling is in Frank­rijk dit jaar opge­lopen tot meer dan 400. Over 2014 regis­treerde de over­heid in totaal 133 gevallen. metronieuws.nl 2015 12 30 2030 https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/turkey-onslaught-kurdish-areas-putting-tens-thousands-lives-risk https://img.rt.com/files/2015.12/original/567aba6cc36188e65f8b4608.jpg De Turkse over­heid brengt de levens van 200.000 Koer­dische burgers in gevaar door elek­trici­teit en wa­ter af te slui­ten en een 24-​uur sper­tijd op te leggen. amnesty.nl 2016 01 21 2029 https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/massale-vernietiging-arabische-dorpen-door-peshmerga-in-noord-irak https://www.amnesty.nl/sites/default/files/imagecache/medium/images/nieuwsberichten/223838_jumeili_close-up630.jpg Koer­dische mili­ties heb­ben in het noor­den van Irak dui­zen­den huizen ver­woest om Ara­bische gemeen­schap­pen te ont­wor­telen uit wraak voor mo­gelij­ke steun aan ISIS. amnesty.nl 2016 01 19 2028 http://www.demorgen.be/buitenland/vluchtelingen-in-calais-toegetakeld-met-metalen-staven-en-matrakken-door-gemaskerde-mannen-bdba030e/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/vluchtelingen-in-calais-toegetakeld-met-metalen-staven-en-matrakken-door-gemaskerde-mannen/NjliOS9heC82MjU2NzE4Mi82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_62567182.jpg?ck=8342398&v=pACkC47 Syrische vluch­telin­gen zijn in het stads­cent­rum van Calais om­singeld en zwaar toe­geta­keld door gemas­kerde mannen. De slacht­offers werden gedu­rende goed een half uur met sta­ven en mat­rak­ken bewerkt. demorgen.be 2016 01 23 2027 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160122_02083923 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/01/22/884a7a82-c128-11e5-a0c6-5bbbdaebabfc_web_scale_0.0857143_0.0857143__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Paus Fran­cis­cus zei vrij­dag dat er maar één soort huwe­lijk is, namelijk het on­ontbind­bare katho­lieke huwe­lijk. Geen homo­huwe­lijken dus. standaard.be 2016 01 22 2026 http://www.dewereldmorgen.be/long-read/2016/01/20/zo-gewelddadig-is-extreemrechts-in-europa http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/long-read-large/2016/01/20/azc.png Extreem­recht­se aan­sla­gen, brand­stich­tin­gen en knok­ploegen tegen vluchte­lin­gen nemen over­hand toe, maar blij­ven onder de radar van pers en zelfs po­litie. dewereldmorgen.be 2016 01 20 2025 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160117_02072592 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/01/17/93bc24be-bd50-11e5-b803-21f11ec22902_web_scale_0.0520833_0.0520833__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Een rap­port van Ox­fam zegt dat van­daag 62 mensen evenveel rijk­dom be­zit­ten als de arm­ste helft van de wereld­bevol­king. Nauwelijks vijf jaar geleden waren dat er nog 388. standaard.be 2016 01 17 2024 http://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/16/de-week-van-de-meningen-over-waarom-wat-gebeurde-in-keulen http://images.nrc.nl/k1V9UFHVfUwwdSrIokjm7MpxBbc=/1280x/s3/static.nrc.nl/hoofdredacteur/files/2016/01/1401culkeulen2-2048x1351.jpg Peter Van­der­meersch geeft een over­zicht van de menin­gen over waar­om wat ge­beur­de in Keulen. nrc.nl 2016 01 17 2022 http://uitpers.be/index.php/discussie/903-de-hongersnood-in-madaya http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03543/syria-madaya_3543993b.jpg De be­vol­king van Madaya (Syrië) wordt gestraft door de ter­roris­ten van Ahrar ash Sham en door de wes­terse media omdat ze luid haar steun be­tuig­de aan de Sy­rische rege­ring. uitpers.be 2016 01 09 2020 http://www.demorgen.be/buitenland/zeker-231-koorknapen-regensburg-misbruikt-b8ac4056/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/zeker-231-koorknapen-regensburg-misbruikt/ZDhmNi9heC82MjE4OTc0OC82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_62189748.jpg?ck=8301348&v=pzevJoH Priesters en leraren van het beroemde kathedraalkoor in de Duitse stad Regens­burg heb­ben de afge­lopen de­cen­nia min­stens 231 koor­knapen mis­bruikt, mis­handeld of gemar­teld. demorgen.be 2016 01 08 2019 http://www.loonwatch.com/2016/01/nypd-forced-to-reach-settlement-over-surveillance-of-muslims/ http://i1.wp.com/www.loonwatch.com/wp-content/uploads/2016/01/NYPD_Surveillance.jpg Als gevolg van een rechts­zaak heeft de poli­tie van New York aan­vaard haar in­terne reg­lemen­ten aan te pas­sen om racis­me uit haar wer­king te bannen. Na 9/11 werden mos­lims aan­hou­dend gevis­eerd. Racis­me is on­wettig, schade­lijk en nut­teloos. loonwatch 2016 01 07 2018 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/07/het-meel-in-de-ogen-als-het-over-wit-seksisme-gaat http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/xl/2016/01/07/s2.reutersmedia.net.jpeg Net omdat de daders volgens de meeste slachtoffers “een Noord-​Afrikaans of Arabisch uiterlijk” hebben, is Keulen al dagen voor­pagina­nieuws, terwijl over gelijk­aar­dige feiten op het jaar­lijkse Oktober­fest met geen woord wordt gerept. dewereldmorgen.be 2016 01 07 2017 http://www.demorgen.be/opinie/eigen-volk-eerst-denk-ik-na-keulen-b973e4a5/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/eigen-volk-eerst-denk-ik-na-keulen/MWZlMC9heC82MjE3Mjg2OC82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_62172868.jpg?ck=8298070&v=pz89JIf Er is opeens een groot, breed maat­schap­pelijk draagvlak tegen seksu­eel geweld als we met het vin­gertje naar een 'ander' kunnen wijzen. Elke alloch­toon is opeens een onaan­gepaste bar­baar voor blan­ke, Vlaamse hypo­crieten. demorgen.be 2016 01 07 2016 http://www.demorgen.be/buitenland/spaanse-aartsbisschop-wijt-partnergeweld-aan-ongehoorzame-vrouwen-bde805d5/ http://static2.hln.be/static/photo/2016/16/15/6/20160105162629/media_xll_8291901.jpg De aarts­bisschop van Tole­do meent dat huise­lijk geweld vaak voor­komt omdat de vrouw de eisen van de man ver­werpt. Braulio Rodríguez legt daarmee de schuld van partnergeweld bij de vrouw, die door­gaans het slacht­offer is. Vorig jaar wer­den in Spanje 56 vrou­wen gedood in huise­lijk geweld. demorgen.be 2016 01 05 2015 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/04/ramadi-de-stad-die-moest-worden-vernietigd-om-haar-te-redden https://pbs.twimg.com/media/CXZnH8eWMAESraC.jpg De groot­scheepse aan­val op de Iraakse stad Rama­di door de VS geleide coa­litie heeft 80% van de stad ver­woest en een onbe­kend aantal slacht­offers geëist. dewereldmorgen.be 2016 01 04 2014 http://heavy.com/news/2016/01/ammon-bundy-cliven-son-malheur-national-wildlife-refuge-oregon-takeover-standoff-occupation-federal-land-family-brother-photos-facebook-video-hammonds-militia/ https://heavyeditorial.files.wordpress.com/2016/01/malheur1-e1451847614348.jpg?quality=65&strip=all&strip=all Ter­ror­isten hebben een over­heids­gebouw in een nationaal wild­reser­vaat in de staat Oregon (VS) bezet en zijn bereid te vechten en te sterven voor hun zaak. heavy 2016 01 04 2013 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160105_02050893 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/04/20/cdb50442-e77c-11e4-bb6c-59ca5ecaab1f_original.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Naar schat­ting stier­ven het voor­bije jaar 805 vluch­telin­gen op de Ege­ïsche Zee tij­dens hun tocht naar Grieken­land. Giste­ren liep de doden­tol alweer op tot 36. standaard.be 2016 01 06 2012 http://www.counterpunch.org/2016/01/01/venezuela-passes-law-banning-gmos-by-popular-demand-2/ http://uziiw38pmyg1ai60732c4011.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/dropzone/2015/12/Screen-Shot-2015-12-31-at-10.52.05-AM-510x492.png Het par­lement van Vene­zuela heeft, op haar laatste zittings­dag voor de over­name door een neocon meer­der­heid, een wet aange­no­men die GMO'S bant. counterpunch 2016 01 01 2011 http://www.hbvl.be/cnt/dmf20160104_02048194/jager-schiet-per-ongeluk-dochter-16-dood http://static3.hln.be/static/photo/2016/2/5/10/20160104161921/media_xll_8288695.jpg Een Duitse jager heeft op oudejaars­avond per onge­luk zijn zes­tien­jarige dochter neer­ge­scho­ten. De jager had een ver­gun­ning voor zijn jacht­ge­weer. hbvl.be 2016 01 04 2010 https://www.youtube.com/watch?v=NmeLQ5N4ros http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wp-content/uploads/2014/10/ewald-engelen.jpg Meesterlijke Socrates-​lezing door Ewald Engelen. youtube 2015 10 07 2009 http://www.demorgen.be/buitenland/turkse-president-neemt-voorbeeld-aan-hitler-voor-staatshervorming-b7e7965e/ http://dmphotoprovider0.demorgen-cdn.be/photo/turkse-president-neemt-voorbeeld-aan-hitler-voor-staatshervorming/ODllNi9heC82MTk3OTE5NC82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_61979194.jpg?ck=8282613&v=pyzK7DW De Turkse presi­dent Erdo­gan wil de Turkse grond­wet veran­deren zodat de presi­dent meer macht krijgt, en noemt daarbij Hitlers Duits­land als voorbeeld. demorgen.be 2016 01 01 2008 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160101_02045173 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2016/01/01/589d919a-b09b-11e5-8308-d1b322303c35_web_scale_0.0608766_0.0608766__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Katho­lieken zou­den veel meer hun af­keer van ter­reur en oor­log moeten laten blij­ken, zegt paus Fran­cis­cus in zijn nieuw­jaars­bood­schap. Want net die on­ver­schil­lig­heid vormt een groot prob­leem. standaard.be 2016 01 01 2006 http://blog.docker.com/2015/12/ian-murdock/ http://i1.wp.com/blog.docker.com/media/2015/12/06a32fc.jpg?resize=250%2C250 Ian Murdock, de op­rich­ter van het Debian Project , een open source bestu­rings­systeem dat wed­ijverde met Windows, is maan­dag­nacht op 42-​jarige leeftijd over­leden onder ondui­delijke om­stan­dig­heden. blog.docker 2015 12 30 2005 http://christenenvoorisrael.nl/2015/12/laat-israel-bijbelse-wetten-gaan-toepassen/#.VoVNcpeUmBs http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalancestors/biblical/4timeline/moses_joshua1_files/image023.jpg De Israë­lische mini­ster van Jus­titie roept een stuur­groep in het leven om bij de recht­spraak de bijbel­se wetten meer toe te passen. christenenvoorisrael.nl 2015 12 29 2004 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151231_02044580 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/12/31/84cc96de-afc0-11e5-a15b-61e1047eb054_web_scale_0.0913242_0.0913242__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Een recht­bank in Bangla­desh heeft twee universi­teits­studenten de dood­straf opge­legd voor de moord op de secu­liere blogger Ahmed Rajib Haider. standaard.be 2015 12 31 2003 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/10/24/vs-steeds-weer-ten-oorlog-tegen-zelf-verkochte-wapens http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/large/2014/10/24/islamic-state.jpg de VS vech­ten tel­kens weer tegen wa­pens die het ooit zelf heeft ge­maakt, ver­kocht en ter plaat­se gele­verd. dewereldmorgen.be 2015 12 24 2002 http://www.volkskrant.nl/buitenland/scherpe-kritiek-in-israel-om-juichen-over-dood-palestijnse-peuter~a4214710/ https://images.scribblelive.com/2015/7/31/bc9fe0dd-7487-4760-a626-7771352b00eb.jpg Met wal­ging is in Israël gerea­geerd op video­beel­den waarin Joodse extre­misten de moord op een anderhalf jaar oude Pale­stijnse peu­ter vieren. volkskrant.nl 2015 12 27 2001 http://www.express.co.uk/news/world/629409/Russian-jets-smash-ISIS-oil-tankers-after-spotting-12-000-head-for-Turkish-border http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/78/590x/secondary/russiano1-422461.jpg Russische gevechts­vlieg­tuigen ontdek­ten 12000 tank­wagens van Daesh (IS) klaar om de Turkse grens over te ste­ken, en vernie­tigde een groot deel ervan. Dit is het 17e kon­vooi dat Rus­land uitschakelt. express.co.uk 2015 12 26 0001 http://www.motherjones.com/politics/2015/09/ben-carson-creationism-six-days http://www.newsmax.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=db9e0f50-030e-4838-95a0-d41577b000c7&SiteName=Newsmax&maxsidesize=600 Islam­basher Sam Harris ver­kiest de christen-​extre­mist Ben Carson boven de linkse weten­schap­per en VS-​criticus Noam Chom­sky 'anytime' omdat Carson beg­rijpt wat er gebeurt in de wereld. (Carson gelooft dat de we­reld gescha­pen is in exact 6 dagen). motherjones 2015 11 29 0002 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151225_02036940 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/12/25/fc6a062a-a02c-11e5-ae9a-f174e320a7e4_web_scale_0.0857143_0.0857143__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Donder­dag­nacht heeft Elec­tra­bel de kern­reactor Doel 3 opnieuw stil­gelegd wegens panne. Doel 3 lag ander­half jaar stil wegens scheurtjes in het reactor­vat, en werd 4 dagen geleden terug aan­gesloten. standaard.be 2015 12 25 0003 https://www.youtube.com/watch?v=oXaLu7bvke8 http://www.strawberrywalrus.com/graphics2/waroverbillboard.jpg "Happy Xmas, War Is Over" van John Lennon. Vrolijk kerstfeest. youtube 2015 12 24 0004 http://www.aljazeera.com/news/2015/12/jewish-leader-demands-expulsion-christian-vampires-151223163251568.html http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03404/BENZ_3404689b.jpg In tegen­stelling met het harde optre­den tegen Pale­stijnse "ophit­sers" laat Israël de extreem-​rechtse Benzi Gopstein, leider van Lahava, onge­straft oproe­pen tot het verja­gen van "chris­ten­vam­piers" en het verbie­den van kerstmis. aljazeera 2015 12 24 0005 http://www.knack.be/nieuws/wereld/eu-stuurt-waarschuwing-naar-poolse-regering/article-normal-638613.html http://www.wereldreisgids.nl/documents/carousel/carousel-15/polen%20-%20krakow.jpg Vice-​voor­zitter van de EU-​com­missie Frans Tim­mer­mans waar­schuwt Polen om de democratie niet in gevaar te brengen door het Grond­wet­telijk Hof te kort­wieken. knack.be 2015 12 24 0006 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151223_02035117 http://nehandaradio.com/wp-content/uploads/2014/04/Mugabe-with-Chinese-at-Marange-590.jpg China scheldt Zim­bab­we voor 40 mil­joen dollar schul­den kwijt. In ruil er­kent het Afri­kaanse land de Chi­nese yuan als officieel betaal­middel. standaard.be 2015 12 23 0007 http://www.loonwatch.com/2015/12/30-percent-of-republicans-want-to-bomb-aladdins-hometown-agrabah/ http://i0.wp.com/www.loonwatch.com/wp-content/uploads/2015/12/Republicans_Bomb_Agrabah_Aladdin.jpg?resize=768%2C448 30% van de Ameri­kaanse repu­bli­keinen vindt dat Agra­bah, de denk­beeldige stad van Alad­din gebom­bar­deerd moet worden. 57% is nog niet zeker. loonwatch 2015 12 18 0008 http://www.volkskrant.nl/buitenland/gehate-pillenkapitalist-in-de-boeien~a4211454/ http://static.deathandtaxesmag.com/uploads/2015/10/cbs_ctm_turing_150922a-2-800x430-640x398.jpg Martin Shkreli, de zaken­man die de prijs van een anti-​Aids medi­cijn ver­hoogde van 13,50 dollar naar 750 dollar werd gear­resteerd voor beurs­fraude. volkskrant.nl 2015 12 20 0009 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2528932 http://static0.hln.be/static/photo/2015/16/15/12/20151220214152/media_xll_8257017.jpg Slove­nen zeg­gen in een refe­ren­dum nee tegen de wet die het homo­huwelijk toeliet. deredactie.be 2015 12 21 0010 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151219_02029659 http://static1.hln.be/static/photo/2015/16/10/2/20151219191651/media_xll_8254547.jpg Na de zelf­moord van een Congo­lese gede­tin­eerde in het ge­slo­ten op­vang­cen­trum voor vluch­telin­gen zonder pa­pieren in Vottem is een honger­staking uitge­broken. standaard.be 2015 12 20 0011 http://www.telegraaf.nl/binnenland/24877337/__Problemen_met_bewijzen_MH17__.html http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/styles/landscape_2/public/content/images/2014/07/24/rampplek-mh17_0.jpg?itok=btVHbVZw De betrouw­baar­heid van bewijs­mater­iaal in het MH17-​onder­zoek is in het geding door de duis­tere rol van de Oek­raïense ge­heime dienst SBU bij cor­rup­tie en mis­daad­schan­dalen. telegraaf.nl 2015 12 15 0012 http://www.demorgen.be/binnenland/defensiebudgetten-stijgen-wereldwijd-b7dba4ee/ http://static1.persgroep.net/volkskrant/image/1dec8a10-ad69-48c3-a48a-b3fc61f783de?width=664&height=374 De mili­taire uit­gaven zullen vol­gend jaar stij­gen naar 1.680 mil­jard dollar wereld­wijd. De VS be­steed­de dit jaar 595 miljard, Rusland 54 miljard. Polen steeg met 22%, Oek­raïne met 70%. demorgen.be 2015 12 17 0013 http://www.demorgen.be/opinie/een-aanbeveling-voor-een-nog-beter-leven-bcb6e233/ http://static1.hln.be/static/photo/2013/13/10/13/20130115160429/media_xll_5471443.jpg Yves Desmet vlijm­scherp over mos­lims die zich meer moe­ten distan­tiëren. demorgen.be 2015 12 18 0014 http://www.demorgen.be/buitenland/voormalig-topman-vw-nog-steeds-onder-contract-bbf86a91/ http://dmphotoprovider2.demorgen-cdn.be/photo/voormalig-topman-vw-nog-steeds-onder-contract/YTMzMi9heC81ODk4MzYxNi82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_58983616.jpg?ck=8250954&v=pxd3i9l Martin Winter­korn, de VW-​topman die moest "opstap­pen" door het schan­daal met de sjoemel­software krijgt nog altijd zijn riante sala­ris van miljoe­nen euro's. demorgen.be 2015 12 18 0015 http://www.gva.be/cnt/dmf20151217_02025885/imf-topvrouw-lagarde-voor-de-rechter http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02934/IMF_Christine_Laga_2934103b.jpg Chris­tine La­garde, de baas van het IMF, moet nu toch voor de rech­ter verschij­nen in verband met mo­ge­lijke mani­pula­tie bij de ver­koop van Adi­das door Ber­nard Tapie. gva.be 2015 12 17 0016 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151217_02025423 http://www.sigervanbrabant.be/blog/images/gevangenis.jpg Belgisch minis­ter van Justi­tie Geens scheldt gevan­genis­straf­fen kwijt in geval van ziekte, voor ver­grijpen zonder slacht­offers of waar de slacht­offers zijn vergoed. standaard.be 2015 12 17 0017 http://www.demorgen.be/buitenland/turkije-start-grootscheepse-militaire-operatie-in-zuidoosten-b682601b/ http://dmphotoprovider4.demorgen-cdn.be/photo/turkije-start-grootscheepse-militaire-operatie-in-zuidoosten/ZmM3OC9heC82MTY3NDg1OS82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_61674859.jpg?ck=8246512&v=px3Q00a Turkije start groot­scheepse mili­taire ope­ratie te­gen de Koer­den. demorgen.be 2015 12 16 0018 http://www.demorgen.be/buitenland/eu-opent-nieuwe-onderhandelingen-voor-toetreding-turkije-b3cf7ab1/ http://dmphotoprovider2.demorgen-cdn.be/photo/eu-opent-nieuwe-onderhandelingen-voor-toetreding-turkije/ZjIyZC9heC82MTI3NTczNS82NDJ4OTk5L0ZU/642x999_61275735.jpg?ck=8240694&v=pwX6AHY Als belo­ning voor de toe­zeg­ging van Turkije om te voor­komen dat vluchte­lingen naar Europa gaan worden nieuwe onder­hande­lingen voor toe­treding tot de EU gestart. demorgen.be 2015 12 14 0019 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151216_02023676 https://nrc-reader.s3.amazonaws.com/articles/9917/assets/25444/cms_retina.full_cover.jpg Na de onder­han­delin­gen die de EU met Tur­kije voerde over de mi­gratie rich­ting Euro­pa arres­teert Turkije vluch­telin­gen en dwingt ze terug naar oorlogs­gebie­den in Irak en Syrië. standaard.be 2015 12 16 0020 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3349433/Driver-attempted-flee-scene-crash-caught-CAR-called-police-report-her.html http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/12/07/14/2F23CBF600000578-3349433-image-a-3_1449500011195.jpg Een bestuur­der die vlucht­mis­drijf pleegde werd opge­pakt nadat haar Ford auto­matisch de 911 opriep om de aanrij­ding te melden. dailymail.co.uk 2015 12 07 0021 https://www.youtube.com/watch?v=RvdiVkNQD2s http://womenineuropeanhistory.org/images/6/69/Goodall.jpg Plei­dooi tegen de vernie­tiging van regen­wouden, gespro­ken door Jane Goodall en onder­tekend door 30 wereld­leiders. youtube 2015 12 15 0022 http://www.politico.com/magazine/story/2015/11/greeks-bearing-gifts-213404 http://www.gkin.org/main/images/artikel/vluchtelingen.png Grieken­land, het arm­ste land van Euro­pa, doet meer dan om het even welk land om de nood van de Syr­ische vluchte­lingen te leni­gen. politico 2015 11 30 0023 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151204_02004410 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/12/04/375838c0-9a91-11e5-89db-11bead3c6b09_web_scale_0.0857143_0.0857143__.jpg Voor de 2e keer in een week verwij­dert de druk­kerij die de NY Times voor Thai­land drukt een arti­kel van de voor­pagi­na van de krant. standaard.be 2015 12 04 0024 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151204_02004169 http://ds1.ds.static.rtbf.be/article/image/1248x702/2/2/c/ad5ef7a4b5a2e864efef95b4f4defed6-1433500246.jpg Gouver­neur Jan Smets van de Natio­nale Bank van Bel­gië voor­spelt een daling van de werk­loos­heid met 8,4% in 2016 en 8,1% in 2017, enzo­verder. Dat komt door de loon­mati­ging [die vol­gens de Bel­gische rege­ring niet bestaat]. standaard.be 2015 12 04 0025 http://nieuws.marokko.nl/39405/frankrijk-gooit-bommen-op-iraakse-school-28-kinderen-dood/ http://www.army.mil/-images/2010/02/03/63370/size0-army.mil-63370-2010-02-03-030251.jpg Frans bom­barde­ment op een school in Mosul (Irak) doodt 28 kinde­ren. Mee­gedeeld door Iraaks leger, pers zwijgt maar publi­ceert dan wel ontkenning. nieuws.marokko.nl 2015 11 26 0026 http://www.ibtimes.co.in/qatar-buying-anti-aircraft-missiles-ukraine-arm-isis-against-russia-656593 http://internationalnewsagency.net/userimages/meyhhg44/1671066.jpg Qatar koopt in Oekraïne anti­lucht­raket­ten voor Daesh (ISIS) ter verde­di­ging tegen Rus­sische aan­val­len. ibtimes.co.in 2015 11 27 0027 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151127_01992869 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/10/18/a842f910-758b-11e5-8427-dc156319258c_original.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Honderd weten­schap­pers van de Gentse uni­ver­siteit protest­eren over projec­ten gelinkt met het mili­taire appa­raat in Israël, waar Pales­tijnen als tweede­rangs­burgers behan­deld worden. standaard.be 2015 11 27 0028 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151127_01992392 http://www.info-toerisme.be/Images/Belgie/Brussel/Brussel%20023.jpg De Bel­gische rege­ring moet een einde maken aan de Saoed­ische cont­role over de Grote Mos­kee in Brussel, die tot van­daag een broei­haard is van extrem­isme. standaard.be 2015 11 27 0029 http://russia-insider.com/en/politics/putin-exposes-g20s-financial-ties-isis-during-antalya-summit/ri11199 http://russia-insider.com/sites/insider/files/vpuxesg7iz1xymiigh0jjebuolvhxqu4.jpg Op de re­cent­ste G20-​top in Anta­lya noemde Putin 40 lan­den die Daesh (ISIS) finan­cieel steu­nen. Daar­onder ook G20-​lan­den. De wester­se pers bleef doof. russia-insider 2015 11 16 0030 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151125_01988984 http://cdn.skim.gs/images//c_fill,h_391,w_695,dpr_1.0/muslim-woman-attacked-on-train/muslim-woman-attacked-on-train.jpg Een mos­lima op de trein uit New­castle (VK) werd door het pub­liek mas­saal verde­digd tegen een racis­tische scheld­partij. standaard.be 2015 11 26 0031 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151125_01988510 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/11/25/34cf3f06-934b-11e5-8764-d10c3f2f5537_web_scale_0.1363636_0.1363636__.jpg Nadat Kiev niet betaal­de (kleine lett­ers) voor Rus­sische gas­leveringen werden deze stop­gezet (grote let­ters). standaard.be 2015 11 25 0032 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/17/netanyahu-akkoord-met-bouw-huizen-in-bezet-gebied http://www.tanjug.rs/items/male/231591.jpg De Isra­ëlische premier Ben­jamin Netan­yahu heeft toe­stem­ming gege­ven voor de bouw van 454 nieuwe wonin­gen in bezet Oost-​Jeru­zalem. nrc.nl 2015 11 17 0033 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151111_01965743 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/11/11/38550dc2-8897-11e5-b273-21757d8614f1_web_scale_0.0681818_0.0681818__.jpg De meeste ban­ken heb­ben er geen pro­bleem mee de nuc­leaire wapen­indu­strie te finan­cieren. BNP Pari­bas spant de kroon. standaard.be 2015 11 12 0034 https://www.youtube.com/watch?v=pGMG2j7HmCk http://static0.hln.be/static/photo/2013/13/2/10/20130304131442/media_xll_5615425.jpg Dimi­tri Ver­hulst over fas­cisme in de Bijbel omdat men het al­tijd maar over de Koran heeft. youtube 2015 11 04 0035 http://www.knack.be/nieuws/wereld/gelekte-documenten-pentagon-90-van-dodelijke-slachtoffers-door-drones-waren-onschuldige-burgers/article-normal-617643.html http://www.knack.be/medias/7903/4046783.jpg Uit gelekte docu­menten van het Penta­gon blijkt dat ongeveer 90 procent van de men­sen die op een klein half jaar tijd door VS-​drones wer­den omge­bracht, geen gevi­seerde doel­witten, maar onschul­dige bur­gers waren. knack.be 2015 10 15 0036 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151102_01950326 http://cdn3.img.sputniknews.com/images/102810/74/1028107439.jpg In Maag­den­burg (Duits­land) wer­den Syri­sche asiel­zoekers aange­vallen met honkbal­knuppels door rechts tuig. Er waren ook aan­vallen in Wismar en Freital. In Dres­den, waar Pegida ont­stond, waren brand­stich­tingen en wer­den bommen gewor­pen. standaard.be 2015 11 02 0037 http://www.psmag.com/politics-and-law/the-justice-department-is-freeing-thousands-of-non-violent-drug-offenders ht http://a2.files.psmag.com/image/upload/c_fit,cs_srgb,dpr_1.0,q_80,w_620/MTM0MDMwNzM4Mjc3MzA3NjY2.jpg De VS zal dui­zenden niet-​geweld­dadige drug­gebruikers vrij­laten uit de gevang­enissen. psmag 2015 10 28 0038 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151030_01946939 http://static.independent.co.uk/s3fs-public/styles/story_large/public/thumbnails/image/2015/09/26/12/Amaar.jpg Na veer­tien jaar opslui­ting en mis­hande­ling, zonder enige vorm van pro­ces, heeft de Britse Shaker Aa­mar de gevang­enis van Guantá­namo verlaten. standaard.be 2015 10 30 0039 http://www.washingtonsblog.com/2015/11/us-terror-state-invades-syria-uses-chemical-weapons-bombs-hospitals-lies-that-russia-bombs-hospitals.html https://nationalpostcomment.files.wordpress.com/2013/04/syria_destruction.jpg De conclusie van de gelauwerde onderzoeksjournalist Seymour Hersh dat de VS achter de sarin (zenuwgas) aanval zat die aan Assad werd toe­gedicht om het Cong­res te over­tuigen van militair op­treden tegen Syrië, werd van­daag beves­tigd door het Turkse parle­ment. washingtonsblog 2015 10 30 0040 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151030_01946878 http://rozup.ir/up/6644/dey/sadaf taherian 6.jpg De Iraanse ac­trice Sadaf Tahe­rian werd ‘im­moreel’ genoemd en ontsla­gen omdat ze op Insta­gram foto’s van zich­zelf zon­der hijab postte. standaard.be 2015 10 30 0041 http://www.washingtonsblog.com/2015/10/world-health-organization-prolonged-exposure-to-even-low-level-radiation-increases-the-risk-of-dying-from-cancer.html https://physicsfrontline.files.wordpress.com/2014/01/nuclearpowerpic.jpg Uit recent onder­zoek bij dui­zen­den werk­nemers van Euro­pese kern­centrales blijkt dat ook kleine do­sissen van radio­actieve stra­ling kan­ker kunnen veroor­zaken. washingtonsblog 2015 10 28 0042 http://www.fondationraifbadawi.org/category/uncategorised/ https://petchary.files.wordpress.com/2015/01/raif-badawi.jpg Het geselen van de blog­ger Raif Bada­wi (veroor­deeld in Saoedi-​Arabië voor het bele­digen van de is­lam) zal hervat worden. fondationraifbadawi 2015 10 27 0043 http://www.ciponline.org/get-involved/events/crisis-in-yemen-humanitarian-and-security-consequences-of-military-support https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Water_reservoir,_yemen.jpg In Jemen, een van de armste lan­den, ont­vouwt zich een huma­nitaire crisis. De VS en andere Wes­terse landen steunen de Saoedi-​Arabische coalitie bij het bombarderen van de Houthi's. Dit versterkt Al Qaida. ciponline 2015 10 20 0044 https://www.youtube.com/watch?v=KjeU-IJk20Y http://media.sdreader.com/img/croppedphotos/2013/09/02/tulsi_gabbard_high_1_t658.jpg VS-​Congres­lid Tulsi Gab­bard's com­men­taar op het ak­koord tussen de VS en Rus­land over lucht­ope­raties in Syrië. youtube 2015 10 20 0045 http://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/california-sees-a-76-percent-decline-in-cancer-risks-thanks-to-cleaner-air/ http://www.autoguide.com/auto-news/wp-content/uploads/2012/06/Diesel-Exhaust.jpg Stren­gere regels voor de uit­stoot van gif­tige stof­fen in Californië leid­den tot een af­name van kanker­gevallen met 76%. blogs.scientificamerican 2015 09 30 0046 http://www.standaard.be/cnt/dmf20151006_01906234 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/10/06/e904ba00-6b6e-11e5-b13c-6427eb6923f6_web_scale_0.1_0.1__.jpg Artsen Zonder Grenzen spreekt de ­bewering van de VS tegen dat hun bom­bar­de­ment van het zieken­huis van AZG een ver­gis­sing was. standaard.be 2015 10 06 0047 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150930_01896379 http://photos.state.gov/galleries/belgium/5/amb/AMB_Bauer_Portrait.png In het spoor van NAVO-​baas Stol­ten­berg gaat VS-​ambas­sadrice Bauer haar boek­je te buiten en eist dat Bel­gië zich meer bewa­pent. Kern­wapens vol­staan blijk­baar niet om de wereld vrede te brengen. standaard.be 2015 10 01 0048 https://www.change.org/p/warwick-students-union-allow-maryam-namazie-to-speak-at-the-university-of-warwick?recruiter=392326527 https://d22r54gnmuhwmk.cloudfront.net/photos/1/im/km/lSiMKMATJIMpyLK-800x450-noPad.jpg Teken de peti­tie om Maryam Namazie toe te laten te spreken in de Uni­versity of War­wick. change 2015 09 25 0049 http://www.volkskrant.nl/buitenland/piketty-en-stiglitz-in-adviespanel-voor-labour-partij~a4150844/ http://thenewage.co.za/cms/gall_content/2015/9/2015_9$thumbimg127_Sep_2015_192916306-ll.jpg De Britse Labour­partij onder leider Jere­my Cor­bin heeft Nobel­prijs­win­naar Jo­seph Stig­litz en de beken­de schrijver en eco­noom Tho­mas Piket­ty tot le­den van een eco­nom­isch advies­panel ben­oemd. volkskrant.nl 2015 09 27 0050 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150927_01889497 http://www.vosizneias.com/assets/uploads/news_photos/thumbnails/800_nygipphfa2dhkioc4p3ypmodx96t4npr.jpg Het comité Geen­Peil heeft in Neder­land de beno­digde 300.000 hand­teken­ingen binnen­ge­haald voor een referen­dum over het as­soci­atie­verdrag tus­sen Oek­raïne en de EU. standaard.be 2015 09 27 0051 http://taxlive.nl/-/ey-country-by-country-reporting-voor-multinationale-groepen-en-grote-ondernemingen http://cdn2.hubspot.net/hub/43760/file-1736666549-jpg/The_OECD_Implements_New_Country-By-Country_Reporting.jpg Vanaf 1 janu­ari wordt ook in Neder­land de country-​by-​country repor­ting inge­voerd. Multi­natio­nals met een omzet vanaf € 750 miljoen moeten vanaf 2016 een jaarlijks CBCR indie­nen met hun we­reld­wijde fiscale winst­ver­deling. taxlive.nl 2015 09 25 0052 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/#vraag4 http://www.flows.be/sites/default/files/styles/2_1_l/public/media/illegalen-calais-buspassagiers.jpg Een van de belang­rijkste re­den voor de toe­name aan vluch­telin­gen in Europa is dat de situa­tie in vluchte­lingen­kampen ron­dom Syrië ver­slecht­ert doordat hulp­organi­saties te weinig geld van donor­landen ont­vangen. nrc.nl 2015 09 10 0053 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4149547/2015/09/25/VS-laten-strijd-in-Syrie-tegen-jihadisten-aan-Rusland-over.dhtml http://www.deondernemer.nl/UserFiles/image/2013/201309/20130905/syrie.oorlog.verenigde.staten.obama.assad1.jpg De VS vol­gen niet lan­ger het anti-​Assad­beleid van de eigen bond­genoten. Dat is een flinke opste­ker voor Rus­land, dat Assad vanaf het begin van de op­stand heeft gesteund. trouw.nl 2015 09 25 0054 http://www.volkskrant.nl/media/-deal-over-doorgifte-data-europeanen-aan-vs-is-ongeldig~a4148074/ http://static3.hln.be/static/photo/2011/6/3/7/20110308130030/media_xl_4091257.jpg De beslis­sing van de Europ­ese Com­missie dat gege­vens van Euro­pea­nen naar de VS ge­stuurd mogen worden omdat ze daar vol­doende be­schermd worden is ongel­dig. De Snow­den-​onthul­lingen hebben aange­toond dat data daar niet in vei­lige han­den zijn. volkskrant.nl 2015 09 23 0055 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150923_01882106 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/09/23/68467ace-618d-11e5-894c-e1e9cc636814_web_scale_0.1_0.1__.jpg Het Franse open­baar mini­sterie heeft ge­vraagd om Chris­tine Lagarde niet te ver­vol­gen. De top­vrouw van het IMF werd vorig jaar nog offi­cieel in verdenking gesteld in de af­faire Crédit lyon­nais. standaard.be 2015 09 23 0056 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150923_01882120 https://lh3.googleusercontent.com/-_Xk1xOn6vgQ/UoYwqX5TCTI/AAAAAAAAEkg/2WoMoq7dfc4/s640/boerkini_1.0.jpg Het Gelijke­kan­sen­cen­trum (IGK) twij­felt aan de geldig­heid van het ver­bod om in Ant­werpse zwem­baden een boer­kini te dragen. Een boer­kini is een badpak met mouwen, lange pijpen en een hoofd­doek. Het onder­zoek van het IGK kwam er na een klacht van een mos­lima. standaard.be 2015 09 23 0057 http://www.rawstory.com/2015/09/ex-hedge-funder-who-hiked-aids-pill-cost-by-5500-percent-says-drug-still-underpriced/#.VgBNuDiQ5x0.facebook http://thedailybanter.com/wp-content/uploads/2015/09/Screen-Shot-2015-09-21-at-4.11.35-PM-600x332.png Inves­teerder Mar­tin Shkreli kocht on­langs de rech­ten op Dara­prim, een medi­cijn voor kri­tieke kin­deren en AIDS-​patiën­ten, en ver­hoog­de de prijs op slag van $13.50 tot $750 per pil, een verhoging met 5500%. rawstory 2015 09 21 0058 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150922_01880712 http://russia-insider.com/sites/insider/files/18958_1.jpg Oekraïne en de wes­terse mili­taire NAVO hebben dins­dag een reeks af­spraken gefor­mali­seerd die hun onder­linge samen­werking ver­der verster­ken. standaard.be 2015 09 22 0059 http://www.independent.co.uk/news/world/anger-after-saudi-arabia-chosen-to-head-key-un-human-rights-panel-10509716.html http://www.independent.co.uk/incoming/article10311119.ece/alternates/w460/Ensaf-Haidar-wife-of-Raif-Badawi.jpg Onder alge­mene veront­waardiging werd een Saoedi-​Ara­bische diplo­maat ver­kozen tot voor­zitter van een raad van exper­ten voor Men­sen­rechten van de VN. independent.co.uk 2015 09 20 0060 http://www.knack.be/nieuws/wereld/amerikaanse-soldaten-moesten-andere-kant-opkijken-wanneer-afghaanse-leiders-zich-vergrepen-aan-jongens/article-normal-606963.html http://www.knack.be/medias/7664/3923975.jpg Het gedrag van de­ge­nen die wij aan de macht hielpen in Af­ghani­stan was vaak geen haar beter en soms erger dan dat van de Taliban, zeggen Ameri­kaanse mili­tairen die getuige waren. knack.be 2015 09 21 0061 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-16/the-richest-americans-are-winning-the-economy-recovery https://theleadertheteacher.files.wordpress.com/2015/03/warren-buffett.jpg Het econo­misch herstel sinds 2006 in de VS bestaat enkel voor wie daar­voor al rijk was. De an­dere inko­mens zijn nog steeds lager dan voor de re­ces­sie. bloomberg 2015 09 16 0062 http://www.demorgen.be/binnenland/-f-35-moest-aan-kwaliteit-inboeten-om-deadlines-te-halen-a2456703/ http://www.debicker.eu/wp-content/uploads/2014/06/f35-lightning_ii1.jpg De F-​35, de opvol­ger van de F-​16, komt op­nieuw in slecht dag­licht te staan. Er zou cru­ciale soft­ware ont­bre­ken in de gevechts­klare straal­jagers van Lock­heed Mar­tin om de dead­line te halen. demorgen.be 2015 09 15 0063 http://www.demorgen.be/wetenschap/vn-mikt-niet-langer-op-2-maar-op-3-graden-opwarming-a2456706/ http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150508111949-climate-change-iceberg-large-169.jpg De VN den­ken niet dat het ver­wachte kli­maat­akkoord in Parijs de op­war­ming van de aarde tot 2 gra­den zal beper­ken. De or­ga­ni­sa­tie gaat eer­der uit van een be­per­king tot 3 graden demorgen.be 2015 09 15 0064 http://www.nytimes.com/2015/09/06/us/food-industry-enlisted-academics-in-gmo-lobbying-war-emails-show.html?_r=2 http://www.sigervanbrabant.be/blog/images/klontjes.jpg Uit bij wet vrij­ge­geven e-​mails blijkt dat Mon­santo en an­dere voedsel­gigan­ten aca­demici en onder­zoekers op nooit geziene schaal beta­len om GMO's veilig te ver­klaren. nytimes 2015 09 05 0065 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150906_01852448 https://www.tvnz.co.nz/content/dam/images/news/2015/09/06/Colonel_Jean_Luc_Kister_800.jpg.hashed.935f8b8c.desktop.story.inline.jpg Ruim dertig jaar na de bom­aan­slag op de Rain­bow War­rior van Green­peace biedt een Franse geheim agent zijn ver­ont­schul­dig­ingen aan aan de nabe­staanden. standaard.be 2015 09 06 0066 https://theintercept.com/2015/09/03/nyt-claims-u-s-abides-cluster-bomb-ban-exact-opposite-reality/ http://www.stopclustermunitions.org/media/2129188/CM-use-in-Yemen_-c-HRW599X350_496x290.jpg De VS wordt in de NYT voor­gesteld als een toe­koms­tig onder­teken­aar en trouwe navol­ger van het Ver­drag Tegen Cluster­bom­men, terwijl de VS een van de agres­sief­ste gebrui­kers is. theintercept 2015 09 03 0067 http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2445357/2015/09/04/Europa-heeft-vluchtelingenstroom-aan-zichzelf-te-danken.dhtml http://static0.hln.be/static/photo/2015/13/14/0/20150904124909/media_xll_7977315.jpg Europa heeft de vluch­te­lin­gen­stromen aan zich­zelf te danken. Ze komen groten­deels uit lan­den die zijn in­gestort nadat het Westen heeft geïnter­venieerd om hun regime te vervan­gen, zegt Ameri­kaanse politi­co­loog James Paul. hln.be 2015 09 04 0068 http://thinkprogress.org/justice/2015/09/03/3698419/breaking-kim-davis-held-in-contempt-of-court-now-in-us-marshals-custody/ http://sdgln.com/files/davis7-34619.jpg Kim Davis, be­ambte in Ken­tucky (VS) die herhaal­delijk wei­gerde homo­huwe­lijken te vol­trekken ondanks rechter­lijke bevelen "omdat God het haar verbood" is ver­oor­deeld en in hech­tenis geno­men. thinkprogress 2015 09 03 0069 http://www.knack.be/nieuws/belgie/raad-van-theologen-moslims-moeten-dit-jaar-geen-schaap-slachten/article-normal-599233.html http://www.knack.be/medias/7274/3724507.jpg De Raad van Theo­logen besliste dat het dit jaar niet ver­plicht is om een schaap te slach­ten tij­dens het offer­feest en hoopt tegen vol­gend jaar een oplos­sing te vin­den voor het Vlaams verbod op onver­doofd slachten. knack.be 2015 09 02 0070 http://www.demorgen.be/buitenland/overspelige-afghaanse-man-en-vrouw-krijgen-openbare-afranseling-a2442047/ http://cdn01.am.infobae.com/adjuntos/163/imagenes/013/278/0013278713.jpg In het Taliban­vrij gedeel­te van Afghan­istan werden een over­spelige man en vrouw pub­liekelijk afgeran­seld met 100 zweep­slagen demorgen.be 2015 09 02 0071 http://www.demorgen.be/buitenland/vn-rapport-over-gaza-dit-gebied-wordt-onbewoonbaar-a2442776/ http://al-awda.org/return/wp-content/uploads/2014/10/Palestine-Gaza.jpg Gaza is snel op weg on­be­woon­baar te wor­den als gevolg van de eco­no­mische blok­kade en drie opeen­volgende verniet­igings­oorlogen door Israël. De midden­klasse is geëli­min­eerd en haast de vol­ledige bevol­king leeft in armoede. demorgen.be 2015 09 02 0072 http://www.hln.be/hln/nl/18262/Onrust-in-Oekraine/article/detail/2440424/2015/08/31/Een-dode-en-tientallen-gewonden-tijdens-rellen-in-Kiev.dhtml http://static3.hln.be/static/photo/2015/5/3/12/20150831152413/media_xll_7967427.jpg In Kiev werd een agent gedood en vielen meer dan hon­derd gewon­den tij­dens een protest van ex­treem­rechtse beto­gers van Svo­boda tegen meer auto­nomie voor het oosten van Oek­raïne. hln.be 2015 09 01 0073 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150827_01837800 http://psycholoog-leuven.be/wp-content/uploads/2014/02/image-psycholoog-leuven-klein.jpg Wanneer psycho­logen pro­be­ren om expe­ri­menten van hun col­lega’s op­nieuw te doen, krijgen ze zes keer op de tien een ander resul­taat. Soms zelfs een tegen­gesteld. standaard.be 2015 08 28 0074 http://www.volkskrant.nl/binnenland/klm-doet-pianiste-in-de-ban-na-mh17-tweet~a4130630/ http://static0.persgroep.net/volkskrant/image/e904e5d5-927a-4b25-b34b-55515c194e18?width=664&height=374 KLM zal pia­niste en Kiev-​critica Valen­tina Li­sit­sa niet lan­ger spe­len op haar vluch­ten. [Daar­mee verspreidt de Oek­raïnse cen­suur zich in Eu­ropa.] volkskrant.nl 2015 08 28 0075 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150824_01831751 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/08/24/1c04008a-4a7e-11e5-a682-fde6f09def62_web_scale_0.0828958_0.0828958__.jpg Neder­land houdt fei­ten uit het on­der­zoek naar het neer­storten van vlucht MH17 voor Rus­land geheim. Zo werd beweerd dat frag­men­ten van een raket gevon­den waren maar die wer­den nooit ge­toond aan Rus­land. standaard.be 2015 08 24 0076 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150825_01832970 http://bilder.t-online.de/b/75/16/46/62/id_75164662/610/tid_da/die-geplante-fluechtlingsheim-in-weissach-ist-nach-dem-brand-definitiv-unbewohnbar-.jpg Nabij Ber­lijn is dins­dag een opvang­cen­trum voor vluch­te­lin­gen vol­le­dig uitge­brand. De poli­tie ver­moedt sterk dat de brand is aange­sto­ken. Ook maan­dag is in Duits­land een huis afge­brand dat zou die­nen als opvang­cen­trum. standaard.be 2015 08 25 0077 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2434586/2015/08/25/Priester-geeft-4-miljoen-voor-bouw-van-scholen-uit-aan-luxe-appartementen.dhtml http://static2.hln.be/static/photo/2015/9/7/10/20150825121228/media_xll_7953865.jpg Priester Filip De­bruy­ne, vica­ris voor het onder­wijs van het bis­dom Brug­ge, besteed­de 4 mil­joen euro bestemd voor de reno­vatie en bouw van scho­len aan appar­temen­ten en luxe-​lofts. hln.be 2015 08 25 0078 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150823_01830788 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/08/23/f1e79782-49b8-11e5-8754-b671bf297ae1_original.jpg Maandag kregen Ameri­kaanse mili­tairen de hoogste Franse onder­scheiding, maar de eerste passa­gier die de gewa­pende El-​Khaz­zani op de TGV naar Parijs tracht­te te over­mees­teren was een Fran­se Zaken­man, de tweede een Frans-​Ameri­kaans pro­fessor. standaard.be 2015 08 25 0079 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150819_01824703 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/08/19/f97ce55a-468a-11e5-8e6e-073b1f477613_web_scale_0.0608766_0.0608766__.jpg De opeen­vol­ging van men­selijke fou­ten die tot inci­dent­en in de Bel­gische kern­cen­trales leid­den is het ge­volg van een cul­tuur van zelf­ge­noeg­zaam­heid. standaard.be 2015 08 19 0080 http://www.demorgen.be/binnenland/-nergens-zo-weinig-fiscale-controleurs-voor-grote-bedrijven-als-in-belgie-a2423396/ http://static4.demorgen-cdn.be/photo/-nergens-zo-weinig-fiscale-controleurs-voor-grote-bedrijven-als-in-belgie/YjExZS9hdC83OTMxNTY5LzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7931569.jpg?v=plkW0ze Nergens is het aan­tal con­tro­leurs toege­wezen aan het contro­leren van grote onder­nemin­gen lager dan in België. demorgen.be 2015 08 14 0081 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150814_01818223 http://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2015/05/12/c28a342a-9cad-4846-8aa4-fc3f28f0afb5/thumbnail/620x350/57cfcfa5c5408c4ac99a5bda388120dc/paraguayap470710613828.jpg Het 11-​jari­ge meisje uit Para­guay, dat ver­kracht was maar geen abor­tus mocht plegen van de over­heid, is beval­len en heeft het over­leefd.­ standaard.be 2015 08 14 0082 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150811_01813554 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/08/11/26ccde18-4003-11e5-85ec-ee2207adb605_web_scale_0.0731707_0.0731707__.jpg SP.A schaart zich achter de op­roep van Vlaams minis­ter van Dieren­wel­zijn Ben Weyts (N-​VA) voor een al­gemeen ver­bod op on­ver­doofd slach­ten, maar hij moet ook het jacht­dekreet en pels­kweke­rijen aan­pakken, zegt parlementslid Els Robeyns. standaard.be 2015 08 11 0083 http://www.loonwatch.com/2015/08/usa-207-mass-shootings-in-2015-alone-only-1-committed-by-a-muslim/ http://www.wmur.com/image/view/-/34564094/medRes/2/-/maxh/460/maxw/620/-/14tuslbz/-/Vincente-David-Montano-jpg.jpg In de VS von­den in 2015 tot nu 207 massa­schiet­par­tijen plaats, de laatste op 5 augus­tus. Slechts 1 ervan was het werk van een moslim. loonwatch 2015 08 06 0084 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150808_01809948 http://cdn.rt.com/files/2015.08/original/55c5b76ec461880b1c8b4580.jpg De vader van de Palestijnse peuter die vorige week levend werd ver­brand bij een aanval door extrem­istische joden is in het zieken­huis bezweken aan zijn verwon­dingen. standaard.be 2015 08 09 0085 http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/-moslims-en-holebi-s-voeren-zelfde-strijd-a2416125/ http://hlnregiophotoprovider0.hln-cdn.be/photo/carim-bouzian-stapt-mee-tijdens-de-antwerp-pride-met-een-delegatie-van-moslims-nbsp-nbsp-foto-kds/p1/img-N2IxMjYyN2UvYXQvNzkxNzU1Ny82NDB4NjQwL0ZU/7917557.jpeg De percep­tie bij de Ant­werp­se moslims tegen­over homo­seksu­aliteit veran­dert. In de Ant­werp Pride stappen voor het eerst ook moslims mee, zowel holebi als hetero. ­ hln.be 2015 08 08 0086 http://www.bbc.com/news/world-asia-33819032 http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150807072839-niloy-neel-medium-plus-169.jpg In Bangla Desh werd de vierde blog­ger in één jaar tijd ver­moord voor zijn atheïs­tische stand­punten. Niloy Neel werd in zijn woning omgebracht met hak­messen. bbc 2015 08 07 0087 http://uitpers.be/index.php/maatschappij/799-ruimteoorlog-tegen-china-en-ruisland http://uitpers.be/images/Noord-Amerika/RobertWork.jpg De VS werkt aan plannen voor de moder­nise­ring van haar mili­taire capa­citeit in de ruimte, met inbe­grip van nieuwe ruimte­syste­men en honderden mil­jarden dollar extra-​uit­gaven voor haar nuc­leair wapen­arsenaal. uitpers.be 2015 08 08 0088 http://off-guardian.org/2015/08/03/obamas-safe-zone-in-syria-intended-to-turn-it-into-new-libya/ https://offgraun.files.wordpress.com/2015/08/7-si.jpg De media hebben de zoveel­ste oorlogs­leugen geslikt als zou de no-​fly zone boven Syrië een maat­regel tegen ISIS zijn, en niet een regel­rechte aan­val op de Syri­sche strijd­krachten en de Koer­den die tegen ISIS vechten. off-guardian 2015 08 04 0089 http://www.nu.nl/dvn/4101498/overzicht-scheepsrampen-met-vluchtelingen-middellandse-zee.html http://media.nu.nl/m/5tgxfxdam8t8_wd640.jpg/overzicht-scheepsrampen-met-vluchtelingen-middellandse-zee.jpg Overzicht van gekende scheepsrampen met vluchtelingen op de Middellandse Zee sinds 2011. nu.nl 2015 08 07 0090 http://www.counterpunch.org/2015/08/06/cecil-the-lion-white-supremacy-and-speciesm/ http://www.evartha.in/english/wp-content/uploads/2015/08/150730_SCI_Cecil_lion.jpg.CROP_.promo-xlarge2-370x260.jpg Het blanke Ameri­kaan­se pub­liek is in ban van het neer­schieten van de leeuw Cecil, ter­wijl het nau­we­lijks ge­ïnte­res­seerd is als weer een on­gewa­pende zwarte Ame­ri­kaan wordt gedood door de poli­tie. counterpunch 2015 08 06 0091 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2408117 http://deredactie.be/polopoly_fs/1.2373569!image/2019985584.jpg_gen/derivatives/landscape670/2019985584.jpg Bijna 50 moslim­orga­nisa­ties willen dat Vlaams mini­ster voor Dieren­welzijn Ben Weyts voor 1 sep­tem­ber het verbod op onver­doofd slach­ten van scha­pen op tijde­lijke slacht­vloeren in­trekt. deredactie.be 2015 08 06 0092 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150806_01807041 http://i.ytimg.com/vi/ghimP2KFa7U/hqdefault.jpg In Polen werd de nieuwe presi­dent be­ëdigd. Hij is tegen­stander van abor­tus, soft­drugs, eutha­na­sie en het homo­huwe­lijk, maar is voorstander van de dood­straf en heeft meteen opgeroepen tot een sterke Navo-​aanwezigheid in zijn land tegen een militaire dreiging van Rusland. standaard.be 2015 08 06 0093 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/05/op-naar-europa/ http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2015/08/040815vp_voorvertrek-568x329.png Belang­wek­kende reeks in de krant: cor­res­pon­dent Gert van Langen­donck pro­beert met een groep Sy­rische vluch­telin­gen Fort Eu­ropa bin­nen te komen. nrc.nl 2015 08 05 0094 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150805_01805659 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/08/05/msf.jpg Een schip met mo­ge­lijk 700 vluch­te­lingen is gekap­seisd voor de Libische kust. standaard.be 2015 08 05 0095 http://www.demorgen.be/buitenland/russen-fluiten-vs-terug-over-syrie-a2413195/ http://static2.demorgen-cdn.be/photo/russen-fluiten-vs-terug-over-syrie/M2Y5OS9hdC83OTEwODc3LzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7910877.jpg Rusland noemt de lucht­steun van de VS aan Sy­rische rebel­len een schen­ding van het volken­recht, die de strijd tegen ISIS en an­dere radi­cale groe­perin­gen alleen maar bemoeilijkt. demorgen.be 2015 08 05 0096 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150731_01798842 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/08/04/23179d24-3ac9-11e5-8e04-c281d10dcde2_web_scale_0.3_0.3__.jpg De gemid­delde levens­verwach­ting in België ver­schilt van gemeen­te tot ge­meente. Vaak heb­ben de verschil­len tus­sen de gemeen­ten te maken met armoe­de. Dat blijkt uit een studie van de ULB en de KUL. standaard.be 2015 07 31 0097 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150805_01805209 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Paris_9_-_Immeuble_Soci%C3%A9t%C3%A9_G%C3%A9n%C3%A9rale_-936.JPG De winst van Soci­été Géné­rale, de op één na groot­ste bank van Frank­rijk, steeg met één derde tot 1,4 mil­jard euro, mede dank zij maat­rege­len van de Euro­pese Cen­trale Bank (ECB). standaard.be 2015 08 05 0098 http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/betoging-voor-recht-op-blote-borsten-in-canada/article-normal-591127.html http://weekend.knack.be/medias/7230/3701965.jpg In Water­loo in Onta­rio (Canada) zijn enkele honderden vrouwen op straat gekomen om het recht op blote borsten op te eisen, zoals voorzien in de lokale wetgeving. weekend.knack.be 2015 08 02 0099 http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2412373/2015/08/04/Dit-jaar-al-meer-dan-tweeduizend-vluchtelingen-omgekomen-in-Middellandse-Zee.dhtml http://www.sigervanbrabant.be/blog/images/mediterranee.jpg Dit jaar zijn al meer dan 2000 vluch­telin­gen om­geko­men in de Mid­del­landse Zee. hln.be 2015 08 04 0100 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150802_01801960 http://www.brasil.rfi.fr/sites/brasil.filesrfi/dynimagecache/0/631/2808/2097/344/257/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/BELGIUM-CHURCH-ABUSE.JPG Slacht­offers van mis­bruik in de Kerk heb­ben het Vati­caan gevraagd om Dan­neels en Léonard voor het speciale, nieuwe tribu­naal te brengen dat nala­tige kerk­leiders moet beoor­delen. standaard.be 2015 08 03 0101 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150802_01801219 http://pbs.twimg.com/media/CLaPaD4WUAAJWiW.jpg Een 16-​jarig meisje is bezwe­ken aan de verwon­ding­en die ze don­der­dag had opge­lopen bij de Gay Pride. Ze werd samen met vijf ande­ren door een extre­mis­tische jood neer­gestoken. standaard.be 2015 08 02 0102 http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-huidige-federale-regering-lijkt-vast-van-plan-het-belgisch-consensusmodel-af-te-bouwen/article-opinion-590831.html http://www.knack.be/medias/5756/2947451.jpg De landen met een model met veel in­spraak voor de sociale part­ners zijn zeer succes­vol geble­ken, en dit zowel op eco­no­misch als soci­aal vlak. Maar de huidige Belgische regering lijkt vast van plan dit con­sensus­model af te bouwen. knack.be 2015 08 01 0103 http://www.demorgen.be/binnenland/vanaf-volgend-jaar-resultaatverbintenis-voor-inburgeraars-a2410009/ http://static4.demorgen-cdn.be/photo/vanaf-volgend-jaar-resultaatverbintenis-voor-inburgeraars/ODcwYi9hdC83OTA0Nzg0LzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7904784.jpg Het volgen van een inbur­gerings­cursus voor immi­granten van buiten de EU zal vanaf 1 jan­uari ook een resul­taat­verbin­tenis met examen bevat­ten. Dat beves­tigt bevoegd mini­ster Liesbeth Homans. Er was lange tijd twijfel over het stand­punt van Europa, maar die is van de baan. demorgen.be 2015 08 01 0104 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/31/voedselhulp-aan-syrische-vluchtelingen-grotendeels-gehalveerd-door-geldtekort/ http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2015/07/syri%C3%AB-568x412.jpg De voedsel­hulp aan honderd­duizen­den Syri­sche vluchte­lingen in Jor­danië wordt gehal­veerd, omdat het Wereld­voedsel­programma (WFP) niet genoeg geld meer heeft. Dat kon­digde de or­gani­satie van de Vere­nigde Naties van­daag aan. nrc.nl 2015 07 31 0105 http://www.washingtonsblog.com/ https://ejbron.files.wordpress.com/2014/08/screenshot-1112.png Het NAVO-​lid Tur­kije, eer­der al betrapt op het steu­nen van ISIS, ver­klaart nu de oorlog aan ISIS maar bom­bar­deert de Koer­den die als eni­gen succes boek­ten tegen ISIS. washingtonsblog 2015 07 30 0106 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/31/peeters-en-de-verdwijntruc-met-werklozen http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/homepage_large/2015/07/31/jobzoeken.jpg De Bel­gische mini­ster van Werk Kris Pee­ters beweert ten on­rechte dat de werk­loosheid daalt en de de crisis stil­aan achter ons ligt. dewereldmorgen.be 2015 07 31 0107 http://www.demorgen.be/wetenschap/doorbraak-tegen-ebola-voor-het-eerst-lijkt-vaccin-100-procent-effectief-a2409249/ http://static4.demorgen-cdn.be/photo/doorbraak-tegen-ebola-voor-het-eerst-lijkt-vaccin-100-procent-effectief/NzBkYy9hdC83OTAzMjg0LzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7903284.jpg Voor het eerst is een ebola-​vaccin 100 procent effectief gebleken, laat de we­reld­gezond­heids­organi­satie (WHO) weten. demorgen.be 2015 07 31 0108 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/31/topmannen-tepco-toch-vervolgd-voor-nucleaire-ramp-japan/ http://www.epochtimes.fr/met-imglib.epochtimes.com/uploaded_files/12/10/16/17/12101617394215.jpg Drie voor­malige top­mannen van het Japan­se nucle­aire bedrijf Tepco worden toch ver­volgd voor hun rol in de kern­ramp bij Fuku­shima in 2011 nrc.nl 2015 07 31 0109 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150730_01797665 http://www.drone-kopen.be/wp-content/uploads/2014/04/drone_USA_militair.jpg Minstens twin­tig men­sen zijn om­geko­men bij twee afzon­derlijke Ameri­kaanse drone­aan­vallen woens­dag­avond in het oosten van Afgha­nistan. standaard.be 2015 07 30 0110 https://youtu.be/Ed4kwBxFgS0?list=PLfrlsC1yJ2dSnbRUO3FyGbx93xcV3QYZ5 http://i.ytimg.com/vi/Ed4kwBxFgS0/maxresdefault.jpg De meerderheid van Amerikaanse joden kiest voor het atoomverdrag met Iran. youtu.be 2015 07 28 0111 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150728_01795194 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/07/28/b0173470-3554-11e5-bb32-12ac20b6b1d2_web_scale_0.1366743_0.1366743__.jpg 2000 mig­ranten tracht­ten via de kanaal­tunnel het VK te berei­ken. Euro­tunnel krijgt dage­lijks te maken met der­ge­lijke po­ging­en. Deze zomer zijn daar al acht mensen bij om­gekomen. standaard.be 2015 07 28 0112 http://www.demorgen.be/opinie/help-de-rijken-help-de-rijken-ze-hebben-het-niet-makkelijk-a2405458/ http://static1.demorgen-cdn.be/photo/yves-desmet-wordt-opinierend-hoofdredacteur-van-de-morgen/ZGM1Ny9hdC82NjIzMTE0LzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_6623114.jpg Zelden heeft een Bel­gische rege­ring zo bru­taal en schaam­te­loos ieder even­wicht tus­sen de soci­ale part­ners gene­geerd, en zo over­duide­lijk de kant van de werk­gevers geko­zen. demorgen.be 2015 07 27 0113 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150728_01794419 images/robot.jpg In een open brief vra­gen 2000 weten­schappers waar­onder Stephen Hawking, Noam Chom­sky en Elon Musk om een verbod op zelf­stan­dig oper­erende "intel­ligente" wa­pens. standaard.be 2015 07 28 0114 http://www.washingtonsblog.com/2015/07/poll-overwhelming-us-majority-says-israel-should-receive-no-aid-boost-due-to-us-iran-deal.html http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/styles/landscape_2/public/content/images/2015/07/18/khamenei-EPA_0.jpg Bijna 68% van de Ame­rika­nen zijn tegen ver­hoogde steun aan Is­raël (nu 3 mil­jard dollar per jaar) ter "com­pen­sa­tie" van het atoom­ak­koord met Iran. washingtonsblog 2015 07 27 0115 http://www.reuters.com/article/2015/07/23/us-usa-gmo-labeling-idUSKCN0PX17920150723 http://www.sott.net/image/s5/100460/large/FDA_Ignores_1_Million_Signatur.jpg Het Huis van Afge­vaar­dig­den van de VS heeft een wet aan­geno­men die staten ver­biedt voedsel met GGO's te labelen. Daar­door wordt een wet in Ver­mont die dit ver­plicht ongeldig. reuters 2015 07 23 0116 http://www.demorgen.be/buitenland/koerdische-regering-eist-stopzetting-turkse-luchtaanvallen-a2404014/ http://d.habervaktim.com/news/706192.jpg Turkije bom­bar­deert naast stel­lin­gen van IS ook Koer­dische stel­lin­gen van het PKK in Noord-​Irak. demorgen.be 2015 07 25 0117 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150724_01789631 http://nl.metrotime.be/wp-content/uploads/2015/07/74624754_71149046.jpg Door het aan­houden­de geweld in Jemen kunnen onge­veer 1,8 miljoen kin­der­en al twee maan­den of langer niet naar school. standaard.be 2015 07 24 0118 http://europe.newsweek.com/european-far-right-parties-seeking-anti-islam-coalition-jewish-groups-330300 http://d.europe.newsweek.com/en/full/9170/far-right-groups-seek-anti-islam-coalition.jpg?w=730 Europese extreem-​rechtse par­tijen en bewe­gingen zoeken een anti-​moslim­allian­tie met Joodse orga­ni­saties. europe.newsweek 2015 07 14 0119 http://www.washingtonsblog.com/2015/07/israeli-military-admits-to-supporting-syrian-jihadis.html https://www.un.int/syria/sites/www.un.int/files/Syria/_61977923_syria_maluula_g.jpg De Isra­ëlische mini­ster van Defen­sie heeft toe­gegeven dat Is­raël de Syrische rebel­len van Al Nuzra militair steunt om president Bashar al-​Assad ten val te bren­gen. Al Nuzra, de Syrische Al Qaida, heeft nauwe banden met ISIS. washingtonsblog 2015 07 23 0120 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/23/israel-vraagt-nederland-financiering-kritische-ngos-stop-te-zetten/ http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2015/07/breakingthesilence-568x426.jpg Israël heeft Neder­land gevraagd de finan­ciering van kritische non-​gou­ver­nemen­tele orga­nisaties (ngo’s) in Israël stop te zetten. De Isra­ëlische rege­ring vindt dat het land lijdt onder een “laster­cam­pagne”. nrc.nl 2015 07 23 0121 https://www.youtube.com/watch?v=jH5Yv7iwfhs http://greece.greekreporter.com/files/Yanis-Varoufakis.jpg Yanis Varou­fakis (voor­malig Grieks minis­ter van Finan­ciën voor Syriza) blijkt toch niet de halve gare te zijn zoals onze main­stream pers hem aan­houdend heeft afge­schil­derd. youtube 2015 06 18 0122 https://www.youtube.com/user/SenatorSanders http://www.mrctv.org/sites/default/files/uploads/Jeff%20Dunetz/987309691-e1400006972182.jpg Bernie Sanders valt Hil­lary Clinton aan op links als demo­cratisch mede­dinger voor de presi­dents­kandi­datuur. Wordt hij de Oba­ma die we nooit gehad hebben? youtube 2015 07 23 0123 http://www.knack.be/nieuws/belgie/wie-van-ons-wordt-er-na-de-grieken-overboord-gegooid/article-opinion-588699.html http://www.knack.be/medias/7143/3657359.jpg De kern van de Griekse zaak is de struc­turele aan­pas­sing van een Westerse nati­onale eco­nomie aan de eisen van het mon­diaal finan­cieel-​eco­no­misch systeem. knack.be 2015 07 22 0124 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150721_01785344 http://static0.hln.be/static/photo/2015/18/8/13/20150630141838/media_xll_7834288.jpg De Griekse Kamer van Koop­handel waar­schuwt dat veel Griekse bedrij­ven kapot­gaan door de kapitaal­controles bij banken met betrek­king tot de handel met het buiten­land. standaard.be 2015 07 22 0125 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150720_01784613 http://www.msf-azg.be/sites/default/files/styles/588_width/public/georgios1.jpg Duizenden mig­ranten en asiel­zoekers verblij­ven in barre omstan­dig­heden op verschil­lende Griekse eilan­den. Artsen Zonder Grenzen stuurt daarom een nood­hulp­team naar Lesbos, een van de eilan­den waar de opvang­structuur op barsten staat. standaard.be 2015 07 20 0126 http://www.volkskrant.nl/economie/fed-200-miljard-nodig-bij-banken-vs~a4104680/ http://s.hswstatic.com/gif/fed-change-interest-rate-1.jpg De acht grootste Ameri­kaanse ban­ken moeten in totaal 200 mil­jard dollar aan hun reser­ves toe­voegen om te voor­komen dat het finan­ciële sys­teem op­nieuw instort. volkskrant.nl 2015 07 21 0127 https://www.youtube.com/watch?v=V2SyP6rmJ1Y http://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/img/editorial/2012/07/17/48209396-goldman-sachs-sign-02-gettyp.530x298.jpg Tegenlicht (vpro) over Goldman-​Sachs en de vernietiging van Griekenlad. youtube 2012 04 14 0128 http://www.demorgen.be/nieuws/als-het-aan-de-troika-ligt-is-griekenland-straks-van-iedereen-behalve-van-de-grieken-a2399588/ http://www.politaia.org/wp-content/uploads/2015/02/dijsselbloem_vrolijk_anp.jpg Hoe kun je mensen als Dijs­sel­bloem en Jun­cker serieus nemen als ze de belasting­ont­duiking in Grieken­land aan de kaak stellen die ze zelf faci­literen in eigen land? demorgen.be 2015 07 20 0129 http://www.demorgen.be/wetenschap/oliebedrijven-wisten-al-in-1981-dat-uitstoot-aarde-opwarmt-a2399727/ http://policy.oceanleadership.org/wp-content/uploads/Shell-435x290.jpg Ameri­kaanse en Euro­pese olie­bedrij­ven weten al sinds 1981 dat de CO2-​uitstoot de aarde opwarmt. Toch spen­deerden ze nog mil­joenen om weten­schap­pers te finan­cieren die de klimaat­veran­dering nege­ren. demorgen.be 2015 07 20 0130 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150720_01784063 http://www.web7actu.com/wp-content/uploads/2015/06/Hiss%C3%A8ne-Habr%C3%A9-du-Tchad-aU-S%C3%A9n%C3%A9gal.jpg Voormalig dicta­tor van Tsjaad His­sène Habré staat maan­dag terecht in Dakar (Sene­gal) voor mis­daden tegen de men­selijk­heid, marte­lingen en oorlogs­misdaden. standaard.be 2015 07 20 0131 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150720_01784518 http://blog.hotelesglobales.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Stephen-Hawking-conferencia-tenerife.jpg Stephen Hawking heeft zijn steun toege­zegd voor een pro­gram­ma dat gaat zoe­ken naar buiten­aards leven. Dat pro­gram­ma zal 10 jaar lopen en is 92 miljoen euro waard. standaard.be 2015 07 20 0132 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150717_01781990 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/07/17/merkelhuil.PNG Volgens de Duitse staats­secre­taris van Vluchte­lingen­zaken laat de Duitse wet­geving toe om geïn­teg­reerde jonge­ren niet uit te wijzen en een toe­komst te bieden. standaard.be 2015 07 17 0133 https://www.youtube.com/watch?v=fYmjCLo2QfQ http://static1.hln.be/static/photo/2015/11/0/13/20150715172740/media_xll_7871578.jpg Een knuffel van Merkel, en dan op transport. de pers noemt het een pijnlijk moment voor... Merkel. Het jongetje ernaast geeuwt. Aan de muur: "Gut leben in Deutschland". youtube 2015 07 15 0134 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150716_01780126 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/07/16/5b916ce8-2bf6-11e5-be17-165226726bd4_web_scale_0.0814996_0.0814996__.jpg Barack Obama bracht een bezoek aan een gevan­genis nabij Okla­homa City. Hij is de eerste diens­tdoende VS-​presi­dent ooit die een gevan­genis bezocht. standaard.be 2015 07 16 0135 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/15/oekraine-binnenkort-terug-van-nooit-weggeweest http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/large/2014/09/10/mh17.jpg De landen van het MH17-​onderzoeks­team (Neder­land, België, Aus­tra­lië en Oek­raïne) hebben elk het recht geheim­houding van het onder­zoek te eisen. Van deze vier kan alleen Oek­raïne, ter zelfder­tijd betrok­ken bij de ramp en lid van het onderzoeks­team, belang hebben bij geheim­houding. dewereldmorgen.be 2015 07 15 0136 http://www.demorgen.be/buitenland/navo-houdt-grootste-militaire-oefening-in-dertien-jaar-om-is-te-bestrijden-a2396155/ http://static2.demorgen-cdn.be/photo/navo-houdt-grootste-militaire-oefening-in-dertien-jaar-om-is-te-bestrijden/Y2RlYy9hdC83ODczMDUyLzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7873052.jpg 36.000 mili­tairen uit meer dan 30 wes­terse landen nemen deel aan een oefe­ning rond de Middel­landse zee. Een gene­raal noemt zowel Rusland als IS een mili­taire dreiging. demorgen.be 2015 07 16 0137 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/16/russische-olieterminal-in-rotterdamse-haven-van-de-baan/ http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2015/07/ANP-33393868-568x240.jpg De presti­gieuze Rus­sische olie­terminal die Rotter­dam een half miljard euro zou op­brengen, is van de baan. nrc.nl 2015 07 16 0138 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150716_01779160 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/07/16/7eadf9ac-2ba2-11e5-be17-165226726bd4_web_scale_0.0732422_0.0732422__.jpg Onder hevig straat­protest heeft het Japan­se parle­ment beslist de grond­wet die oorlog verbiedt te herin­terpre­teren zodat het leger met buiten­landse missies een "bijdrage" kan leveren aan de wereld­vrede. standaard.be 2015 07 16 0139 http://www.knack.be/nieuws/wereld/een-eurozone-van-koloniale-dictaten-niet-in-mijn-naam/article-opinion-586753.html http://www.knack.be/medias/7103/3637061.jpg Elke maatregel die Grieken­land neemt moet het land voor­taan eerst voor­leggen aan de Euro­pese Com­mis­sie, de Euro­pese Cen­trale Bank en het IMF. En dan pas aan haar eigen parle­ment en haar eigen bevol­king. knack.be 2015 07 13 0140 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150713_01775468 http://s3.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/07/13/d780bffa-2996-11e5-bc19-417ef3126439_web_scale_0.0543478_0.0543478__.jpg Grieks ex-​minis­ter van Finan­ciën Yanis Varou­fakis stapte op omdat hij, ondanks de gun­stige uitslag van het refe­ren­dum, geen steun vond voor een hardere op­stelling binnen het Griekse kern­kabinet. standaard.be 2015 07 13 0141 http://www.jobat.be/nl/artikels/spaanse-burgemeesters-verlagen-hun-loon-met-60/?utm_medium=content&utm_source=standaard&utm_campaign=artikel-biz&utm_content=blok2 http://ep00.epimg.net/politica/imagenes/2015/06/01/actualidad/1433147591_806129_1433150524_noticia_grande.jpg In Spanje hebben de nieuw ver­kozen linkse burge­mees­ters hun riante loon ver­laagd met 60%, naast andere be­spa­ringen. Dat is niet alleen een nodige bes­paring, maar ook een sym­bo­lische daad. Bar­celo­na en Madrid nemen het voortouw. jobat.be 2015 07 07 0142 http://www.knack.be/nieuws/wereld/hoe-duitsland-griekenland-behandelt-is-hypocriet-thomas-piketty/article-normal-585093.html http://www.knack.be/medias/2962/1516811.jpg Econoom Thomas Piketty vindt dat Duits­land zich hypo­criet gedraagt tegen­over Grieken­land. Hij herin­nert eraan dat Grieken­land een van de landen was die na de Tweede Wereld­oorlog de oorlogs­schulden van Duits­land kwijt­schold, zodat het land zich kon her­pakken. knack.be 2015 07 06 0143 http://blogs.discovermagazine.com/drone360/2015/07/01/why-are-feminist-drones-dropping-abortion-pills-on-poland/#.VZk7aYU_lcc http://blogs.discovermagazine.com/drone360/files/2015/07/abort-drone-1024x663.jpg De Neder­landse vrou­wen­rechten­orga­nisatie Women On Waves gebruikt drones om abortus­pillen te bezor­gen in Polen, waar abor­tus streng verboden is. drone360 2015 07 01 0144 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150703_01761991 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/07/03/5828b9f0-21b8-11e5-95a8-9f342d22ad36_web_scale_0.0608766_0.0608766__.jpg De landen binnen de euro­zone hebben getracht het IMF-​rapport over de Griekse schulden te blok­keren. Volgens dit rapport, dat donder­dag publiek gemaakt werd, heeft Grie­ken­land de komende drie jaar nog zeker 36 miljard euro en minder strenge voorwaarden voor uitstaande leningen nodig. standaard.be 2015 07 03 0145 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/02/universiteiten-beginnen-boycot-wetenschappelijk-uitgever-elsevier/ http://www.boekendingen.nl/wp-nieuws/wp-content/uploads/library-rijksmuseum.jpg De Neder­landse uni­ver­sitei­ten zullen ’s werelds grootste weten­schap­pelijke uitge­ver Elsevier boy­cot­ten. Aan­lei­ding is het nieuw te sluiten tijd­schriften­con­tract en de rol van Open Access. nrc.nl 2015 07 02 0146 http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/cuba-slaagt-er-als-eerste-land-in-hiv-overdracht-van-moeder-op-kind-uit-te-sluiten/article-normal-583409.html http://www.knack.be/medias/6977/3572693.jpg Cuba is er als eerste land ter wereld in geslaagd om besmet­ting­en met het aids-​virus en syfi­lis van moeder op kind uit te sluiten. Het succes is te danken aan de uni­ver­sele toegang tot me­dische dek­king en zorg. knack.be 2015 07 01 0147 http://nieuws.marokko.nl/37694/weer-brand-in-afro-amerikaanse-kerk/s/1c35bdd46034336bdf300d3a552fbb52/ http://www.firemarshal.alabama.gov/Images/ChurchFire.JPG In het zuiden van de VS is opnieuw brand gesticht in een kerk waar over­wegend afro-​Ame­rikaanse bezoe­kers komen, de zeven­de keer sinds het bloed­bad in Char­leston waar een 21-​jarige man negen zwarte kerk­gangers dood­schoot. nieuws.marokko.nl 2015 07 01 0148 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150701_01757252 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/07/01/1611d142-1fc8-11e5-a61d-4ad3d4e0574a_web_scale_0.5_0.5__.jpg Het katholieke Bood­schap­instituut, een buurt­schooltje in Schaar­beek, zendt de juf van de derde kleuter­klas de laan uit omdat ze niet gedoopt is. Ze was bereid zich te laten dopen, zegt de direc­trice, maar ze deed dat niet snel genoeg. De ouders zijn ver­bijs­terd. standaard.be 2015 07 01 0149 http://www.demorgen.be/economie/-tien-academici-pensioenleeftijd-optrekken-niet-nodig-a2380499/ http://static2.demorgen-cdn.be/photo/-tien-academici-pensioenleeftijd-optrekken-niet-nodig/YmVlZi9hdC83ODM0MDYyLzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7834062.jpg Een tiental profes­soren stelt dat de pensioen­leeftijd optrek­ken naar 67 geen nut heeft en tot honderd­duizen­den werk­lozen meer kan leiden. Boven­dien kampen 40% van de 65-​jarigen al met gezond­heids­proble­men, waar­door meer mensen in de ziekte­verze­kering ed. zullen belanden. demorgen.be 2015 06 30 0150 http://elpais.com/elpais/2015/06/24/inenglish/1435147818_524145.html http://ep01.epimg.net/economia/imagenes/2015/06/21/actualidad/1434902906_336293_1434920711_noticia_normal.jpg Spanje, dat harde bezui­ni­gin­gen door­voerde ten koste van haar bevol­king, ris­keert nu mil­jarden boetes omdat het ook kortte op sub­si­dies aan Euro­pese en an­dere buiten­landse onder­nemin­gen. elpais 2015 06 25 0151 http://trends.knack.be/economie/beleid/waar-moet-dat-heen-met-griekenland/live-normal-582907.html http://trends.knack.be/medias/6959/3563473.jpg 13.000 mensen hebben van­avond betoogd in de Griekse hoofd­stad Athene om duide­lijk te maken dat ze "neen" zullen stemmen in het refe­ren­dum op 5 juli. In Thes­salo­niki kwamen 4.000 mensen op straat met dezelfde boodschap. trends.knack.be 2015 06 29 0152 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150628_01752291 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/28/9fe2e622-1d7f-11e5-8aa8-5fcde145f2da_web_scale_0.1098633_0.1098633__.jpg Voormalig euro­commissaris Karel De Gucht legt de schuld voor de Griekse crisis mede bij de inter­natio­nale schuld­eisers die on­rea­lis­tische eisen stellen aan Grieken­land. standaard.be 2015 06 28 0153 http://www.knack.be/nieuws/wereld/politie-slaat-gay-pride-neer-in-istanbul/article-normal-582625.html http://www.knack.be/medias/6940/3553521.jpg In Turkije heeft de politie een vreed­zame beto­ging neergeslagen. Het water­kanon werd inge­zet tegen duizen­den deel­nemers van een Gay Pride. knack.be 2015 06 28 0154 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150627_01751630 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/27/d0887f52-1a97-11e5-83be-7e34c24c34b7_web_scale_0.1903553_0.1903553__.jpg Rusland en China verwij­ten de VS in haar jaar­lijkse "mensen­rechten­rapport" de feiten over Rus­land, Oek­raïne en China te mani­puleren, en haar eigen schen­dingen van mensen­rechten te verzwijgen. standaard.be 2015 06 27 0155 http://www.groene.nl/artikel/het-europese-debacle http://static.topyaps.com/wp-content/uploads/2014/03/35.jpg Amartya Sen over de strenge bezuinigingspolitiek die Europa naar een debacle leidt. groene.nl 2015 06 24 0156 http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-wildfires-southern-california-20150625-story.html http://www.trbimg.com/img-55850c4e/turbine/la-me-wildfire-san-bernardino-national-forest--026/750/750x422 Hobbydrones verhin­derden tijde­lijk het bestrij­den van een bos­brand met blus­vlieg­tuigen in de San Bernar­dino Mountains (VS). latimes 2015 06 25 0157 http://www.knack.be/nieuws/wereld/washington-wil-oekraine-losweken-van-moskou-maar-poetin-wordt-steeds-achterdochtiger/article-opinion-581473.html http://www.knack.be/medias/6247/3198733.jpg Washington wil Oek­raïne los­weken van Moskou, maar Poetin wordt steeds achter­dochtiger. knack.be 2015 06 24 0158 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/26/amerikaans-hooggerechtshof-legaliseert-homohuwelijk/ http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2015/06/gay-568x379.jpg Het Amerikaanse hoog­gerechts­hof heeft vandaag beslist dat homo's in alle Ame­ri­kaanse staten het recht krijgen om te trou­wen. Daar­mee wordt een verbod in een aantal staten on­grond­wet­telijk ver­klaard. nrc.nl 2015 06 26 0159 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150625_01747892 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/25/bf70c5c8-0541-11e5-b0b7-9937397a7d1e_web_scale_0.3282276_0.3282276__.jpg België heeft in tegen­stelling tot 157 landen de con­ventie tegen fol­tering nog steeds niet goed­gekeurd aan de voor­avond van de inter­natio­nale dag van steun aan slacht­offers van fol­tering. standaard.be 2015 06 25 0160 http://www.demorgen.be/muziek/the-lau-koos-zelf-zijn-moment-a2375720/ http://static1.demorgen-cdn.be/photo/the-lau-koos-zelf-zijn-moment/NmE1OS9hdC83ODIzMDc5LzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7823079.jpg Dinsdag­avond besloot Thé Lau, boeg­beeld van The Scene, dat het goed was geweest. De 62-jarige zanger-schrij­ver koos voor eutha­nasie om een einde te maken aan zijn strijd tegen uitge­zaaide kanker. demorgen.be 2015 06 25 0161 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150624_01746557 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/24/ac2e687e-1a88-11e5-83be-7e34c24c34b7_web_scale_0.0608766_0.0608766__.jpg De Chinese presi­dent Xi Jinping wil ook Antwer­pen in de ‘nieuwe zijde­route’, het inves­terings­prog­ramma waarmee China betere verbin­dingen wil uit­bouwen met Europa, het Midden-Oosten en Afrika. standaard.be 2015 06 25 0162 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150625_01747737 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/25/ab5d16c8-1387-11e5-bb55-79acbc1f2cda_web_scale_0.09375_0.09375__.jpg De Belgische centra die verkrach­ters en pedo­fielen na hun vrij­lating bege­leiden, moeten stevig snoeien in hun uit­gaven. In Brussel dreigt het steun­cen­trum zelfs zijn deuren te sluiten. standaard.be 2015 06 25 0163 1http://www.standaard.be/cnt/dmf20150619_01739035 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/19/7e702790-167f-11e5-a26a-abebe7485fb4_web_scale_0.1285714_0.1285714__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg Grieken trekken naar de bank om hun spaar­geld af te halen. Van maan­dag tot donder­dag is er al 3 miljard euro afge­haald. De Euro­pese Cen­trale Bank stelt meer geld beschik­baar om het om­vallen van de ban­ken tegen te gaan. standaard.be 2015 06 19 0164 http://www.volkskrant.nl/buitenland/blanke-schutter-vs-schiet-negen-zwarte-kerkgangers-dood~a4079514/ http://vkphotoprovider2.vk-cdn.nl/photoprovider/artikel/1/10/11/e53c3cc0494c62e16e49eec430bbd276/3107831/664x374xDIMENSION_664x374/v/20150618233048/3107831.jpeg in een kerk in Charles­ton (VS) heeft een blanke schutter negen zwarte kerk­gangers gedood. Volgens het hoofd van de politie, Gre­gory Mullen, gaat het om een haat­delict. volkskrant.nl 2015 06 18 0165 https://www.youtube.com/watch?v=zmeF2rzsZSU images/youtube-logo.jpg John Oliver (Tonight Show) over het folterrapport van het Amerikaanse Congres. youtube 2015 06 14 0166 http://trends.knack.be/economie/beleid/paul-de-grauwe-niet-griekenland-is-onredelijk-de-schuldeisers-zijn-onredelijk/article-normal-579151.html http://trends.knack.be/medias/6791/3477287.jpg De schuld­eisers hebben niets geleerd uit de crisis. Met hun eisen duwen ze de Griekse eco­nomie nog dieper in de pro­blemen. En toch slagen ze erin de media te doen geloven dat de Grieken onre­delijk zijn, en niet zijzelf. trends.knack.be 2015 06 16 0167 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/06/ruim-2700-incidenten-in-asielzoekerscentra-in-eerste-helft-vorig-jaar/ http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2015/06/ANP-32997639-568x295.jpg In asielzoekers­centra in Neder­land zijn in de eerste zes maanden van vorig jaar 2.741 inci­denten geregis­treerd. Onder de inci­denten zijn dertien zelf­moorden, tachtig zelfmoord­pogingen, vier zelf­verbran­dingen, 47 mishan­delin­gen, 124 intimi­daties en 23 honger­stakingen. nrc.nl 2015 02 06 0168 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/15/asielzoeker-in-detentiecentrum-rotterdam-heeft-zelfmoord-gepleegd/ http://www.nrc.nl/wp-content/uploads/2015/02/ANP-304030681-568x410.jpg In het Detentie­centrum Rotter­dam heeft van­ochtend een 28-​jarige Zuid-​Afri­kaanse asiel­zoeker zelf­moord gepleegd, nrc.nl 2015 06 15 0169 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150615_01732935 http://s1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/17/d2b4ab54-13a1-11e5-bb55-79acbc1f2cda_web_scale_0.0348837_0.0348837__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg 43 profes­soren vragen de Vlaamse rege­ring niet te besparen op natuur en milieu. Ze willen ook dat de mini­ster korda­ter optreedt, omdat het idee weer opflakkert dat de milieu­regel­geving econo­mische ontwik­keling in de weg staat. standaard.be 2015 06 16 0170 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/15/imf-in-2010-onder-deze-voorwaarden-zal-griekse-schuld-toenemen http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/xl/2015/06/15/eric-toussaint.jpg Een onderzoeks­com­missie van het Griekse parle­ment is in het bezit van een docu­ment van het IMF dat aan­toont dat de schuld­eisers reeds in 2010 wisten dat het finan­cieel hulp­prog­ramma voor Grieken­land zou leiden tot een toe­name van de Griekse schulden. dewereldmorgen.be 2015 06 15 0171 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/15/vaticaan-vervolgt-voormalige-aartsbisschop-voor-kindermisbruik/ http://www.periodistadigital.com/imagenes/2013/09/03/weselowski2_270x250.jpg Het Vati­caan gaat de voor­malige Poolse aarts­bisschop Jozef Weso­lowski vervol­gen voor kinder­misbruik. Weso­lowski was diplomatiek vertegen­woor­diger van de paus in de Domini­caanse Repu­bliek. nrc.nl 2015 06 15 0172 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/12/vandeput-wil-ons-doen-blauw-betalen-aan-defensie http://www.dewereldmorgen.be/images/cache/large/2012/03/27/een-aw101-helikopter-van-het-italiaanse-defensiebedrijf-finmeccanica-foto-finmeccani.jpg Minister van Defen­sie Ste­ven Vande­put wil het Bel­gisch defensie­budget tegen 2030 verdrie­dub­belen. Dat zou dan neer­komen op een uit­gave van 1,6% van het BNP, dicht bij de 2% geëist door de NAVO. dewereldmorgen.be 2015 06 12 0173 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150612_01727821 http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/12/10188112-10f2-11e5-9f22-44fb70dbd962_original.jpg Mensen met een verstan­delijke beperking hebben recht op seks, daar zijn we het de afge­lopen jaren over eens gewor­den. Maar hebben mensen met een verstan­delijke beper­king ook recht op kin­deren? Opgroeinen met een zwak­begaafde moeder kan een hel zijn. standaard.be 2015 06 13 0174 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150614_01729932 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/14/918486a4-1261-11e5-b1b5-be995700e3e4_web_scale_0.0732422_0.0732422__.jpg Het Ameri­kaanse mini­sterie van Defen­sie wil zware wapens in Oost-​Eu­ropa en de Bal­tische staten plaat­sen. Het gaat onder meer om leger­tanks en ander wapen­tuig, waarmee in totaal zowat 5.000 sol­da­ten uitge­rust kunnen worden. standaard.be 2015 06 14 0175 https://www.groene.nl/artikel/totale-vernedering http://images.eldiario.es/agendapublica/Tsipras_EDIIMA20150123_0188_5.jpg Syriza (Griekenland) en Podemos (Spanje) moeten op de knieën voor de econo­misch on­zinde­lijke eis van begro­tings­­even­wicht. De banken­crisis is nu een­maal een uitge­lezen moment om de euro­zone defi­nitief om te bouwen naar een neo­liberale utopie van goed­kope arbeid, flexi­bele arbeids­markten en onmon­dige onder­danen. groene.nl 2015 06 10 0176 http://www.demorgen.be/buitenland/imf-belooft-oekraine-te-blijven-ondersteunen-a2357171/ http://static2.demorgen-cdn.be/photo/imf-belooft-oekraine-te-blijven-ondersteunen/ZjJkNC9hdC83Nzg3NjEzLzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7787613.jpg?v=pfrQt56 Het Internati­onaal Mone­tair Fonds (IMF) zal Oek­raïne finan­cieel blijven onder­steunen om een bank­roet te vermijden, zelfs als de gesprek­ken met de pri­vate krediet­verleners op een misluk­king uit­draaien. demorgen.be 2015 06 13 0177 http://www.gva.be/cnt/dmf20150611_01727259/joodse-school-legt-mama-s-religieuze-kledingcode-op http://s1.gvacdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/11/fb173bec-107d-11e5-be74-f91fd79e0d81_web_scale_0.0560538_0.0560538__.jpg?maxheight=460&maxwidth=629&format=jpg Jesode Hato­ra, de groot­ste en oud­ste joodse onder­wijs­instel­ling van België geves­tigd in Ant­werpen, legt strenge reli­gieuze kleding­voor­schriften op aan haar meisjes­leer­lingen. De school dreigt nu ook met sanc­ties als hun moeders geen rok dragen en ellebogen, knieën of hoofd niet bedekken. gva.be 2015 06 12 0178 http://www.nrc.nl/carriere/2015/06/12/op-kosten-van-het-uwv-omscholen-tot-waarzegger/ http://www.nrc.nl/carriere/files/2015/06/ANP-8708425-2048x1211.jpg De Nederlandse over­heid (UWV) betaalde voor de omscho­ling van werk­lozen naar helder­ziende. nrc.nl 2015 06 13 0179 http://www.demorgen.be/wetenschap/medicinale-cannabis-ook-voor-andere-ziektes-onderzocht-a2356445/ http://static4.demorgen-cdn.be/photo/medicinale-cannabis-ook-voor-andere-ziektes-onderzocht/YmI5ZS9hdC83Nzg1MTEzLzY0Mng5OTkvRlQ/642x999_7785113.jpg?v=pfnlSrS Vanaf deze zomer mag medi­cinale canna­bis in België ver­kocht en gebruikt wor­den. Voor­lopig gaat het om één genees­middel, Sati­vex, voor patiën­ten met mul­tiple scle­rose, maar er zit verder onder­zoek in de pijplijn. demorgen.be 2015 06 12 0180 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150612_01727491 http://s2.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2015/06/12/ba28e9f6-10c7-11e5-9f22-44fb70dbd962_web_scale_0.1058325_0.1058325__.jpg?maxheight=416&maxwidth=568&format=jpg De Bel­gische Parti Socia­liste (oppo­sitie) heeft een voor­stel klaar voor een tax­shift van 7 mil­jard euro zonder btw-​ver­hoging. standaard.be 2015 06 12 0181 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150608_01719810 none Tientallen gemas­kerde perso­nen hebben in het cen­trum van de Oek­raïense hoofd­stad Kiev een nieuw tente­nkamp met geweld ontruimd. Het tenten­kamp was een protest tegen de verar­ming als gevolg van de toren­hoge inflatie en eiste het ont­slag van de rege­ring. standaard.be 2015 06 08 0182 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150606_01717899 none Paus Francis­cus waar­schuwde in Sara­jevo voor een oorlogs­klimaat dat bewust gecre­ëerd en in stand gehou­den wordt door wie over oorlo­gen specu­leren met het oog op de ver­koop van wapens. Oorlog is ‘vernieling, vele gebroken levens’, aldus de paus. standaard.be 2015 06 07 0183 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150606_01718163http://www.standaard.be/cnt/dmf20150606_01718163 none Ongeveer 2.500 migranten zijn zater­dag gered op de Middel­landse Zee tijdens 15 reddings­ope­raties voor de Libi­sche kust zaterdag. standaard.be 2015 06 06 0184 http://www.nu.nl/politiek/2551424/tweede-kamer-stemt-verbod-rituele-slacht.htmlhttp://www.nu.nl/politiek/2551424/tweede-kamer-stemt-verbod-rituele-slacht.html none De Nederlandse Tweede Kamer heeft dins­dag het wets­voorstel van de Partij voor de Dieren om het onver­doofd ritu­eel slachten te verbie­den aange­nomen. nu.nl 2015 06 06 0185 http://www.demorgen.be/buitenland/poetin-oorlog-tussen-rusland-en-navo-is-krankzinnig-a2350392/ none Poetin zegt in een in­ter­view dat alleen een krank­zin­nige zich een oorlog tussen Rus­land en de NAVO kan voor­stellen. Hij pleit voor samen­werking op lange termijn in plaats van confron­tatie. demorgen.be 2015 06 06 0186 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/01/latijns-amerika-heeft-strijd-tegen-honger-best-aangepakt none Latijns-​Amerika haalt als eerste regio ter wereld de doel­stelling om op 25 jaar tijd de honger te halve­ren. Het prob­leem is dat de armsten niet de mid­delen hebben om eten te kopen. Het is een prob­leem van toe­gang, niet van produc­tie. dewereldmorgen.be 2015 06 01 0187 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/05/yanis-varoufakis-een-toespraak-van-hoop-voor-griekenland none Griekenland kreeg opnieuw uitstel tot eind juni. Hier een toespraak van de Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis die de vernietigende bezuinigingseisen aan zijn land vergelijkt met de opbouwende steun voor Duitsland na WOII. dewereldmorgen.be 2015 06 05 0188 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/05/ehrm-comabehandeling-fransman-mag-worden-gestaakt/ none Het Europees Hof voor de Rech­ten van de Mens vindt dat de be­han­de­ling van Vin­cent Lam­bert, die zeven jaar gele­den verlamd werd door eeen motor­onge­luk, mag worden gestaakt. Zijn zaak zorgde voor een hevige dis­cus­sie over eutha­na­sie in Frankrijk. nrc.nl 2015 06 05 0189 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150605_01716047 none Een journalist die de tien veroor­deel­den voor de aan­slag op de Pakis­taanse Malala Yousaf­zai wilde op­zoeken, ont­dekte dat acht van hen al­weer op vrije voeten waren. standaard.be 2015 06 05 0190 http://www.knack.be/nieuws/belgie/willekeur-bij-toepassing-afkoopwet-is-erger-dan-vermoed/article-opinion-575521.html none De Belgische Afkoop­wet die sinds 2011 frau­deurs toe­laat om een min­nelijke schikking te tref­fen is klasse­justi­tie, verhin­dert trans­paran­tie en leidt tot rechts­onge­lijk­heid, zeggen onder­zoekers. knack.be 2015 06 03 0191 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150602_01710635 none Zes leden van de ex­treem­recht­se groe­pering Nation hebben maan­dag een dak­loze aangevallen met messen, stenen en stampen. De groep­ering maakt reeds enige tijd jacht op vluchte­lingen zonder papie­ren in Brussel. standaard.be 2015 06 02 0192 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150603_01711822 none Na de auto­psie werd een cham­pagne­feestje gebouwd op de stof­felijke resten van de twee jiha­dis­ten gedood in Ver­viers, en werden selfies bij de licha­men geno­men die circu­leer­den bij de fede­rale ge­rech­te­lijke politie. standaard.be 2015 06 03 0193 http://uitpers.be/index.php/midden-oosten/751-vs-lag-mee-aan-basis-van-is none Pas vrij­ge­geven DIA docu­menten (VS) laten zien dat het Westen, samen met de golf­staten en Turkije, ISIS heeft gemaakt door de islamistische rebellen in Syrië te steunen. uitpers.be 2015 06 02 0194 http://www.knack.be/nieuws/wereld/uitbuiting-neemt-fors-toe-op-de-europese-arbeidsmarkt/article-normal-575205.html none Uitbuiting neemt snel toe in de Euro­pese Unie. Behal­ve in de land­bouw­sector, is het prob­leem pran­gend in de bouw, de hore­ca, de voedings­industrie en in de huis­houd­sector. knack.be 2015 06 02 0195 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/02/multinationals-stelen-miljarden-belastingen-afrika none Volgens een onder­zoek van Oxfam hebben mul­ti­nati­onals uit Frank­rijk, Duits­land, Ita­lië, Japan, Groot-​Brit­tannië en de VS in één jaar tijd naar schatting 5,5 miljard euro aan belas­tingen gestolen uit Afrika. dewereldmorgen.be 2015 06 02 0196 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150601_01708166 none Als reactie op de Alge­rijnse cam­pagne "be a man" om vrouwen te dwingen zich con­serva­tief te kleden, roepen secu­liere acti­vis­ten in Tune­sië 6 juni uit tot mini­rokdag. standaard.be 2015 06 01 0197 http://www.volkskrant.nl/buitenland/zwarte-automobilist-vs-vaker-gestopt-blanke-heeft-vaker-verboden-spullen~a4048771/ none Zwarte auto­mobi­listen in Mis­souri (VS) hebben bijna 75 pro­cent meer kans door de politie te worden aan­ge­houden, maar drugs en wa­pens worden rela­tief vaker bij blanken aange­troffen. volkskrant.nl 2015 06 02 0198 http://www.volkskrant.nl/buitenland/israelische-meisjes-wij-willen-in-korte-broek-naar-school~a4048268/ none In Israël protes­teren school­meisjes bij 40° tegen het ver­bod een korte broek te dragen zoals de jon­gens. Israël wordt steeds repres­siever sinds ultra­ortho­doxe partijen mach­tige posi­ties inne­men in de regering. volkskrant.nl 2015 06 02 0199 http://www.demorgen.be/buitenland/berlijn-is-eerste-duitse-stad-die-huurprijzen-begrenst-a2345693/ none In de Duitse hoofd­stad Berlijn is het voor­taan verbo­den voor huis­eigen­aren om nieuwe huur­ders meer dan 10 pro­cent boven het stads­gemid­delde aan te rekenen. demorgen.be 2015 06 02 0200 http://www.360magazine.nl/politiek/4563/eu-laat-plannen-voor-veiliger-pesticiden-varen-wegens-ttip none Europa laat haar plan­nen voor veili­ger pesti­ciden varen onder druk van de VS om het TTIP-​handels­akkoord te tekenen. 360magazine.nl 2015 05 27 0201 http://www.knack.be/nieuws/wereld/afrikaanse-leiders-beloven-toilet-voor-iedereen/article-normal-575023.html none In Dakar hebben Afri­kaanse leiders afge­spro­ken dat tegen 2030 ieder­een schoon water en sani­tair moet hebben. knack.be 2015 06 01 0202 http://www.demorgen.be/buitenland/rusland-jaagt-vs-uit-wateren-van-de-krim-a2343073/ none Russische vlieg­tuigen hebben een Ameri­kaans oorlogs­schip gedwon­gen zich terug te trek­ken van de terri­tori­ale wateren rond de Krim. Rus­land noemt de oorlogs­schepen van de VS nabij de Rus­sische grenzen een gevaar voor de strate­gische stabi­liteit. demorgen.be 2015 05 30 0203 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/29/meer-dan-3-000-migranten-zijn-vandaag-gered-op-zee/ none Dit jaar kwamen al zo’n 80.000 boot­vluchte­lingen naar Euro­pa, vooral uit lan­den als Syrië, Soma­lië en Eri­trea. Alleen al vorige maand kwamen zeker 850 mensen om. nrc.nl 2015 05 29 0204 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150530_01706414 none De Belgische zeden­delin­quent die ofwel eutha­nasie wilde ofwel over­plaat­sing naar een TBS-​kliniek in Neder­land, is daar niet welkom. standaard.be 2015 05 30 0205 http://www.nytimes.com/2015/05/27/science/sister-megan-rice-anti-nuclear-weapons-activist-freed-from-prison.html none Na 2 jaar opslui­ting voor het besmeu­ren van een nuc­leaire instal­latie in Tenes­see (VS) waar zich genoeg verrijkt ura­nium bevindt om duizen­den atoom­bommen te maken, kwam de katho­lieke non Megan Rice, 85, samen met twee ande­ren deze maand vrij. nytimes 2015 05 26 0206 http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/05/joden_rijdende_vrouwen_zijn_ni.html none Chassidische joden in Londen ver­bieden vrouwen met de auto te rijden, meldt The Inde­pendent. Het bericht werd na korte tijd verwijderd bij Knack. Een rij­dende vrouw staat haaks op de "tradi­tionele regels van be­schei­den­heid in onze gemeen­schap", aldus de rabbijnen. powned.tv 2015 05 28 0207 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150524_01696098 none Een van de leiders van de sepa­ratis­ten in Oost-​Oek­raïne, Alexej Moz­govoi, is bij een aan­slag samen met zes ande­ren omgebracht. De man stond op de zwarte lijst van de VS wegens zijn rol in het Oekraïense conflict. standaard.be 2015 05 29 0208 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/28/meeste-succes-tegen-honger-bij-progressieve-regeringen-latijns-amerika none Ondanks de sterke bevolkings­aangroei is de honger wereld­wijd in abso­lute cijfers gedaald. De voor­uit­gang werd vooral gehin­derd door het gerommel in de wereld­econo­mie, maar ook door ex­treem weer, natuur­rampen en poli­tieke insta­biliteit. dewereldmorgen.be 2015 05 28 0209 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150528_01703354 none De univer­siteit van Oxford krijgt haar eerste vrouwe­lijke rector. Louise Rich­ards­on wordt de eerste vrouw aan het hoofd komt van de ver­maarde Engelse univer­siteit, die bijna acht eeu­wen bestaat. standaard.be 2015 05 28 0210 http://www.sigervanbrabant.be/blog/cgi-bin/tfr.pl?https://www.youtube.com/watch?v=zUAH64Q9rLc% none Studente pakt VS presi­dents­kan­di­daat Jeb Bush aan: "je broer heeft ISIS gemaakt". youtube 2015 05 25 0211 http://www.demorgen.be/economie/van-pepersmaak-naar-echte-peper-pizza-hut-en-taco-bell-schrappen-artificiele-ingredienten-a2337934/ none Pizza Hut en Taco Bell gaan arti­fici­ële smaak- en kleur­stoffen schrap­pen of vervan­gen door echte ingre­diënten. demorgen.be 2015 05 26 0212 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150526_01698381 none In Europa vari­eert de leef­tijd waarop iemand wet­telijk gezien mag instem­men met seks tussen de 13 en de 18 jaar, met een meer­derheid tussen de 14 en de 16 jaar. Gemid­deld zal België dus bij een even­tuele leef­tijds­verla­ging niet bepaald opvallen. standaard.be 2015 05 26 0213 http://www.knack.be/nieuws/belgie/vandeput-plaveit-de-weg-voor-kernwapens-en-breed-inzetbaar-leger/article-opinion-573111.html none Groen heeft kritiek op de strate­gie­nota van Belgisch minister van Defen­sie Steven Vande­put. 'Voor het eerst zegt de rege­ring nadrukkelijk dat ook op lange ter­mijn, in 2030, kern­wapens aan­vaard­baar en zelf nodig zullen zijn.' knack.be 2015 05 26 0214 http://www.knack.be/nieuws/wereld/saudische-vrouw-uit-mall-gezet-omwille-van-blote-handen-video/article-normal-573223.html none Een lid van de reli­gieuze poli­tie heeft een vrouw uit een Sau­dische shopping­mall gezet omdat ze zonder hand­schoenen op stap was. Vol­gens een andere versie had ze te dicht tegen een man aange­zeten. knack.be 2015 05 26 0215 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150525_01697036 none Tegen de achtergrond van toenemende spanningen houden zes Navo-​landen (waaronder Nederland) aange­vuld met Finland, Zweden en Zwitser­land sinds maan­dag groot­schalige manoeuvres van de lucht­macht in het noor­den van Euro­pa. Rusland rea­geert met een grote verras­sings­oefe­ning. standaard.be 2015 05 26 0216 http://www.demorgen.be/binnenland/seks-op-14-niet-meer-strafbaar-voor-open-vld-a2336906/ none Open Vld, de Vlaamse libe­ralen, heeft een wets­voorstel klaar om seks vanaf veer­tien jaar niet langer als straf­baar te beschou­wen als de partner maxi­maal vijf jaar ouder is. demorgen.be 2015 05 26 0217 http://www.knack.be/nieuws/wereld/ananasteelt-van-multinational-zet-costa-ricanen-zonder-water/article-normal-572887.html none In Costa Rica maken pesti­ciden van ananas­produ­cent Fresh Del Monte, een Ameri­kaanse multi­natio­nal, het drink­water onbruik­baar. Bij duizen­den Costa Rica­nen komt daar­door al jaren geen water meer uit de kraan. knack.be 2015 05 23 0218 https://www.youtube.com/watch?v=DgdVqLeeq20 none Republi­kein Mike Hucka­bee, die op 5 mei aankon­digde mee te doen aan de presi­dents­verkie­zingen in de VS, ver­klaart niet het Hoog­gerechts­hof maar de "Hoge­re Macht" te zullen volgen in de kwestie van het homo­huwelijk en dergelijke. youtube 2015 05 24 0219 http://www.demorgen.be/buitenland/-ierse-kerk-heeft-nood-aan-reality-check-na-referendum-homohuwelijk-a2335943/ none 62 procent van de Ieren, bijna alle­maal opge­voed in katho­lieke scholen, stemde giste­ren voor het homo­huwe­lijk. Aarts­bisschop van Dublin Diar­muid Martin zegt dat de Ierse kerk de werke­lijkheid onder ogen moet zien. demorgen.be 2015 05 24 0220 http://www.demorgen.be/buitenland/-boeddhisten-misbruikten-nederlandse-kinderen-a2336159/ none Boed­dhis­tische geeste­lijken in Neder­land mis­bruik­ten de afge­lopen decen­nia leer­lingen, ook minder­jarigen. demorgen.be 2015 05 24 0221 http://www.volkskrant.nl/dossier-europese-unie/voorlopig-geen-nieuwe-oost-europese-landen-lid-van-eu~a4038249/ none Na de Euro­pese top in Riga stelt de EU geen lid­maat­schap van Oost-​Euro­pese landen in het voor­uit­zicht, wel een partner­schap dat geen voor­portaal voor EU-​lid­maat­schap is. volkskrant.nl 2015 05 22 0222 http://www.volkskrant.nl/dossier-oorlog-in-oekraine/krijgsgevangenen-oekraine-gemarteld-en-geexecuteerd~a4037885/ none Uit een rapport van Am­nesty Inter­national blijkt dat de strij­dende partijen in het oosten van Oek­raïne zich bijna dage­lijks schuldig maken aan oorlog­smis­daden, zoals marte­ling en exe­cutie. volkskrant.nl 2015 05 22 0223 http://www.krapuul.nl/overig/nieuws/1753604/israel-zet-plan-aparte-bussen-voor-palestijnen-op-de-westoever-weer-in-de-ijskast/ none Omdat joodse kolo­nisten zich stoor­den aan het Ara­bisch, had Is­raël vanaf dins­dag aparte bus­sen ingelegd voor Pales­tijnen, maar na twee dagen werd de maat­regel weer inge­trokken onder zware kri­tiek over deze vorm van apartheid. krapuul.nl 2015 05 21 0224 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/22/folterslachtoffers-pinochet-in-hongerstaking-voor-erkenning none Sinds 13 april 2015 zijn een groep Chileense ex-​politieke gevan­ge­nen onder de dic­ta­tuur van Pino­chet in honger­staking om schade­ver­goeding voor fol­terin­gen en dis­crimi­natie. dewereldmorgen.be 2015 05 22 0225 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150522_01694096 none Boerka’s, nikabs, bivak­mut­sen en inte­graal­helmen worden in Neder­land verbo­den in het on­der­wijs, het open­baar ver­voer, zieken­huizen en over­heids­gebou­wen. standaard.be 2015 05 22 0226 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150521_01691970 none Het Oekraïense par­lement heeft donder­dag vijf mili­taire samen­werkings­akkoor­den met Rusland ongel­dig verklaard. standaard.be 2015 05 21 0227 http://www.mo.be/nieuws/apple-en-google-willen-geen-achterpoortjes none Apple, Micro­soft, Google en ande­ren hebben in een brief aan presi­dent Obama ge­vraagd geen wet aan te nemen die inlich­tingen­diens­ten toe­gang geeft tot hun versleu­telde infor­matie. mo.be 2015 05 20 0228 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150520_01690211 none Zambia gaat de jacht op leeuwen en lui­paar­den weer toe­laten. De leeuwen­popu­latie bedraagt meer dan 4.000 en die van de lui­paar­den 8.000. standaard.be 2015 05 20 0229 http://sargasso.nl/meer-dan-goede-intenties/ none Een drie­jarige MIT-​studie met 11000 huis­hou­dens, de grootste tot nu toe, toont aan dat (ontwikkelings-)hulp werkt ­en zelfs kosten­effec­tief is. sargasso.nl 2015 05 20 0230 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/19/obama-verbiedt-lokale-politie-gebruik-te-maken-van-militaire-wapens/ none De Amerikaanse politie moet van het Witte Huis demili­tari­seren en terug het ver­trou­wen van de burger winnen. nrc.nl 2015 05 19 0231 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150519_01688551 none Op de site van het Saoe­dische ministerie van Pub­lieke Dien­sten prijkt een vaca­ture voor acht beulen om het toege­nomen aantal onthoof­ding uit te voeren. En is geen spe­ciale kennis vereist. standaard.be 2015 05 19 0232 http://www.usnews.com/news/us/articles/2015/05/15/fla-woman-who-fled-to-avoid-sons-circumcision-is-arrested none Een moeder uit Palm Springs (VS) die drie maanden op de vlucht was om haar vier­jarig zoontje te bescher­men voor genitale vermin­king in opdracht van haar joodse ex-​man, werd gearres­teerd en opgesloten. usnews 2015 05 15 0233 http://www.volkskrant.nl/media/uitgever-volkskrant-ad-en-trouw-voert-cookiemuur-weer-in~a4029508/ none De uit­gever van de Volkskrant, AD, Trouw, Parool, Twea­kers, Auto­track en de Wege­ner-​kranten voert, net als Geen­stijl, weer een cookie­muur in waarbij de bezoe­ker moet in­stem­men met het ge­bruik van cookies. volkskrant.nl 2015 05 18 0234 http://nieuws.marokko.nl/37113/franse-burgemeester-ontslagen-na-tweet-islam-moet-verboden-worden/ none De burge­meester van Venel­les (FR) wordt ont­slagen nadat hij tweette dat 'de islam moet verbo­den worden'. nieuws.marokko.nl 2015 05 15 0235 http://www.demorgen.be/buitenland/imf-waarschuwt-geen-mogelijkheid-tot-schuldaflossing-zonder-akkoord-a2325122/ none Het IMF stipt aan dat de EU en de ECB niet te veel bij­ko­mende bezui­niging­en moeten eisen van Athene, anders wordt het risi­co op een fail­lis­sement groter. demorgen.be 2015 05 17 0236 http://www.demorgen.be/buitenland/topeconomen-pleiten-voor-afschaffing-contant-geld-a2325175/ none Topeconomen pleiten voor de af­schaf­fing van contant geld. demorgen.be 2015 05 17 0237 http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=131801 none In juni wordt een col­lectie brie­ven van Albert Ein­stein te koop aan­geboden waarin hij schrijft dat hij niet gelooft in een per­soon­lijke God. Een brief van Einstein waarin hij schrijft dat hij niet gelooft in de God van de Bijbel, werd in 2012 voor een bedrag van 3 mil­joen dollar verkocht. kerknet.be 2015 05 16 0238 http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150516_01683968/oekraiense-president-keurt-omstreden-wetten-tegen-communisme-goed none De Oekraïense presi­dent Petro Poro­sjenko heeft vrij­dag enkele contro­versiële wetten aangenomen die commu­nistische propa­ganda verbie­den en collaborateurs met nazi-​Duitsland officieel "onafhan­kelijk­heids­strijders" noemen. hbvl.be 2015 05 16 0239 http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/2323650/2015/05/16/India-en-China-tekenen-voor-22-miljard-dollar-aan-handelsakkoorden.dhtml none India en China hebben van­daag in Shang­hai akkoor­den geslo­ten over de bank­sector, die van tele­com, zonne-​ener­gie, de staal­industrie, een warmte­centrale, haven­infrastructuur, de cinema­sector en indu­strie. De totale waarde beloopt 22 miljard dollar. hln.be 2015 05 16 0240 http://www.demorgen.be/economie/populaire-kasseien-voor-belgische-markt-gemaakt-door-indiase-kinderen-a2322695/ none De best ver­kochte kas­seien in België, de 'kandla grijs', worden gemaakt door Indiase kinderen. demorgen.be 2015 05 15 0241 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150515_01682381 none Thomas Piket­ty zal aan de London School of Economics mee­werken aan het nieuwe Interna­tional Inequa­lities Insti­tute, standaard.be 2015 05 15 0242 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150515_01682583 none De Oekraïense eco­nomie is ver­woest door de oorlog. Het bruto binnen­landse product is het voor­bije jaar gedaald met 17,6 procent. standaard.be 2015 05 15 0243 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150515_01683555 none In Luxemburg is premier Xavier Bet­tel gehuwd met zijn vriend. Bettel is de eerste Euro­pese leider mee die tij­dens zijn ambts­termijn huwt met iemand van het­zelfde geslacht. standaard.be 2015 05 15 0244 http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2015/05/14/something-strange-happened-to-u-s-honeybee-colonies-last-year/#.VVZfh4U_lcc none Voor het eerst sterven in de VS meer bijen in de zomer dan in de winter, nor­maal de moei­lijkste tijd voor bijen. d-brief 2015 05 14 0245 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/15/dzhokhar-tsarnaev-krijgt-doodstraf-voor-aanslagen-marathon-boston/ none Dzhokhar Tsar­naev, de over­levende dader van de aan­slag op de Boston Mara­thon, krijgt de dood­straf. nrc.nl 2015 05 15 0246 http://light.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/05/lauryn-hill-weigert-optreden-in-israel none Populaire groepen, kunste­naars, ac­teurs of film­makers zeggen hun Isra­ëlische optre­dens af omdat ze niet ak­koord gaan met de Isra­ëlische poli­tiek in de bezet­te gebie­den. light.dewereldmorgen.be 2015 05 05 0247 http://www.demorgen.be/buitenland/maleisie-stuurt-twee-boten-met-800-vluchtelingen-opnieuw-de-zee-op-a2320476/ none Maleisië stuurt twee boten met 800 vluchte­lin­gen op­nieuw de zee op. demorgen.be 2015 05 14 0248 http://www.volkskrant.nl/buitenland/witte-huis-nieuwe-abortuswet-vs-is-schandalig~a4021648/ none Het Huis van Afge­vaar­digden van de VS heeft van­daag een wet goed­gekeurd om abortus te beper­ken tot twin­tig weken zwan­ger­schap. Het Witte Huis heeft de nieuwe wet 'schan­dalig' genoemd. volkskrant.nl 2015 05 14 0249 http://www.nrcq.nl/2015/05/13/abn-topman-zalm-heeft-toch-spijt-van-omstreden-salarisverhoging none Twee maan­den na het uit­stel­len van de beurs­gang van staatsbedrijf ABN door veront­waardiging over de salaris­verho­ging van 100.000 euro voor het be­stuur, geeft top­man Zalm toe dat hij de ver­ho­ging betreurt maar niet immo­reel vindt. nrcq.nl 2015 05 14 0250 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150514_01680706 none De hervor­ming van het spio­nage­prog­ramma van de Ameri­kaanse inlich­tingen­dienst NSA om het il­le­gaal vergaren van tele­foon- en inter­net­data aan banden te leggen is woens­dag goed­ge­keurd door het Huis van Afgevaar­digden. De hervor­ming komt er na het schan­daal dat twee jaar gele­den uitbrak door klok­ken­luider Edward Snow­den. standaard.be 2015 05 14 0251 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150514_01680707 none Het aantal kin­deren jonger dan 5 dat werel­dwijd overlijdt is tussen 1990 en 2013 bijna gehal­veerd. standaard.be 2015 05 14 0252 http://www.gva.be/cnt/dmf20150506_01666109/mh17-mogelijk-neergehaald-vanuit-gebied-onder-oekraiense-controle none Vlucht MH17 is vol­gens een Rus­sisch rap­port neer­geschoten met een BUK-​raket vanuit de plaats Zarosj­tsjen­ske, toen onder con­trole van Oek­raïne. De bescha­digin­gen aan het vlieg­tuig zouden hiermee over­een­stemmen. Satel­liet­beel­den tonen op die plaats min­stens één Oek­raïnse Buk-​instal­latie. gva.be 2015 05 06 0253 http://www.demorgen.be/buitenland/frans-parlement-keurt-controversiele-spionagewet-met-grote-meerderheid-goed-a2310105/ none Een grote meerder­heid in de Franse Assem­blée heeft de bevoegd­heden van de Franse inlich­tingen­dien­sten sterk uitge­breid in de strijd tegen de terreur­drei­ging in het land. demorgen.be 2015 05 05 0254 https://www.youtube.com/watch?v=o0S3OeMnBl8 none Het publiek applau­dis­seert luid als voor het eerst een homo­koppel zoent op het grote scherm in een honk­bal­stadion in Los Angeles. youtube 2015 05 05 0255 http://www.demorgen.be/buitenland/misbruikt-meisje-10-mag-geen-abortus-ondergaan-a2309807/ none De autori­teiten in het streng-​katho­lieke Para­guay hebben be­slist dat een 10-​jarig meisje, dat zwan­ger raakte nadat ze door haar stief­vader werd ver­kracht, geen abor­tus mag onder­gaan, ondanks de smeek­bede van haar moeder en inter­natio­nale veront­waar­diging demorgen.be 2015 05 05 0256 http://www.hbvl.be/cnt/dmf20141003_01301030/klacht-van-maaseikse-tegen-tamar none Een vrouw uit Maaseik die in 1981 gedwon­gen werd tot adop­tie in het Lom­melse Tamar, heeft klacht inge­diend tegen de zus­ters van het katholieke tehuis. Ze moest des­tijds niet alleen haar pas­gebo­ren doch­tertje af­staan, ze werd ook nog eens zon­der haar toe­stem­ming geste­rili­seerd. hbvl.be 2015 05 03 0257 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150504_01662396 none Experten die door de Vlaamse rege­ring gevraagd wer­den om zich te bui­gen over de gedwon­gen adop­ties van pas­gebo­renen, opge­zet door katho­lieke instan­ties tus­sen 1950 en 1990, komt met 19 aan­beve­lingen. standaard.be 2015 05 04 0258 https://www.youtube.com/watch?v=HHv__O8wvZI none 50 academici over (on)geloof, deel 3 youtube 2015 05 04 0259 https://www.youtube.com/watch?v=6Gt4WSK_NlQ none 50 academici over (on)geloof, deel 2 youtube 2015 05 04 0260 https://www.youtube.com/watch?v=s47ArcQL-XQ none 50 academici over (on)geloof, deel 1 youtube 2015 05 04 0261 https://richarddawkins.net/join-the-dawkins-circle/ none Op de Richard Daw­kins web­site kan je beta­lend inge­wijde wor­den. Voor $85/maand of meer krijg je kor­ting in de online-​shop en de moge­lijk­heid RD-​mede­werkers te ontmoe­ten; voor $210/maand of meer krijg je boven­dien één ticket per jaar voor een RD-​op­treden; en voor $420/maand zelfs 2 tickets! richarddawkins 2015 05 04 0262 http://freethoughtblogs.com/pharyngula/2015/05/03/a-classic-mismatch/ none Een erg boei­ende samen­vatting door PZ Myers van een e-​ma­iluitwis­seling tussen Sam Harris en Noam Chomsky. pharyngula 2015 05 03 0263 http://www.hrw.org/news/2015/05/03/yemen-saudi-led-airstrikes-used-cluster-munitions none Saoedi-​Arabië en haar bond­geno­ten gebrui­ken door de VS gele­verde clus­ter­bom­men in Jemen. hrw 2015 05 03 0264 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150502_01660003 none Shell en lokale lei­ders van de Bodo in de Niger­delta hebben een akkoord bereikt over een schoon­maak­operatie ter waarde van 70 miljoen euro voor een gebied van 1000 hec­tare. Bodo is slechts één van dui­zen­den door olie ver­vuilde plekken. standaard.be 2015 05 02 0265 http://uitpers.be/index.php/rusland/721-haat-en-angst-in-europees-kiev none Sinds midden feb­ruari zijn al min­stens 15 tegen­stan­ders van de min of meer Oek­raïense (drie buiten­landse minis­ters) rege­ring vermoord, ‘gezelf­moord’ of spoor­loos verdwe­nen. Midden april wer­den in 48 uur tijd drie oppos­anten vermoord. uitpers.be 2015 04 21 0266 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/27/burgemeesters-hiroshima-en-nagasaki-eisen-verplichte-kernontwapening none De burge­meesters van Hiro­shima en Naga­saki (en 66.000 andere steden) willen dat er bin­dende regels voor vol­ledige kern­ont­wape­ning komen. dewereldmorgen.be 2015 04 27 0267 http://blogs.discovermagazine.com/inkfish/2015/04/28/snowshoe-hares-pass-down-stress-to-multiple-future-generations/#.VUEbNYU_lcc none Stress bij de Ameri­kaanse haas, bijvoor­beeld door roof­dieren, wordt over­geërfd gedu­rende verschil­lende generaties langs niet-​gene­tische weg. discovermagazine 2015 04 28 0268 http://www.nakedcapitalism.com/2015/04/john-helmer-ukraine-readies-war-no-one-wants-pay.html none Om haar leger, uit­rus­ting en muni­tie te kunnen beta­len kan het bijna fail­liete Kiev niet anders dan Rus­land snel weer te beschul­digen van een aan­val, zodat het om dring­ende nieuwe lening­en en ophef­fing van schul­den kan vragen. nakedcapitalism 2015 04 29 0269 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150429_01654804 none Saab is één van de vijf bedrij­ven die in de run­ning zijn om de de F-​16 te vervan­gen. Maar de Zweedse rege­ring verbiedt de ver­koop van materi­aal dat kern­wapens kan afvuren. [En dat willen Nederland en België.] standaard.be 2015 04 29 0270 http://www.volkskrant.nl/binnenland/amsterdamse-opperrabbijn-in-opspraak~a3982690/ none De Amster­damse opper-​rabbijn Aryeh Ralbag komt in op­spraak voor ontvoe­ring, vast­binden, slaan en fol­teren om mannen te laten instem­men met een echt­scheiding, die in het joden­dom enkel door de man kan be­slist worden. volkskrant.nl 2015 04 26 0271 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/26/staat-verzet-zich-tegen-hoge-bonussen-klm-top/ none Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft op de aandeel­houders­vergade­ring van KLM de bo­nussen voor de top van 100% van het jaar­salaris doen terug­brengen naar 20%. Het vaste sala­ris van topman Pieter Elbers bedraagt 444.000 euro. nrc.nl 2015 04 26 0272 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150427_01650596 none Bijna 9.000 Belgen, waar­onder verschil­lende beken­den, dag­vaarden de drie gewes­ten en de fede­rale over­heid om­wille van nalatig klimaat­beleid. standaard.be 2015 04 27 0273 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150427_01650530 none Het Bel­gische nieuwe evalu­atie­systeem van de fede­rale ambte­naren lijkt een maat voor niets. Amper 9 mede­werkers op de 18.838 ambte­naren bij Finan­ciën, oftewel 0,05 procent, kregen een nega­tieve eva­luatie. standaard.be 2015 04 27 0274 http://www.demorgen.be/buitenland/rijkste-britten-verdubbelden-op-tien-jaar-tijd-hun-vermogen-a2299882/ none De duizend rijk­ste Britten verdub­belden hun vermo­gen sinds 2005, ondanks de crisis. demorgen.be 2015 04 26 0275 http://www.intifada-palestine.com/2015/04/deported-to-death-israel-sent-african-refugees-to-their-eventual-death-at-isis-hands/ none Israël organi­seert pog­roms tegen Sudan­ezen, Eri­treeërs, Ethio­piërs en andere Afri­kanen. Ze worden verza­meld in concen­tratie­kampen en gede­por­teerd naar Rwanda. Een aantal stierf in de handen van ISIS. intifada-palestine 2015 04 23 0276 http://nieuws.marokko.nl/36859/oma-van-obama-in-mekka-voor-umrah/ none De oma van VS-​presi­dent Barack Oba­ma is op bede­vaart in Mekka met haar zoon Saeed Oba­ma, oom van Barack, en haar klein­zoon Mousa Obama. nieuws.marokko.nl 2015 04 24 0277 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2314659 none Aarts­bisschop Léonard moet 10.000 euro schade­vergoeding beta­len aan een man die jaren­lang werd mis­bruikt door een pries­ter. Het hof van beroep in Luik heeft geoor­deeld dat Léo­nard niet het nodige heeft gedaan met een klacht van het slacht­offer. deredactie.be 2015 04 23 0278 http://www.ciponline.org/research/entry/the-price-of-peace-why-war-is-bad-for-people-but-good-for-business none De CEO van Lockheed-​Martin zegt dat een akkoord met Iran niet nood­zakelijk slecht nieuws is voor de grootste wapen­fabrikant ter wereld, omdat er nog genoeg onrust is in het Midden-​Oosten en Azië. ciponline 2015 04 20 0279 https://www.youtube.com/watch?v=f5Q0pWSeeZc none Wetenschap­pers ontdek­ten in het Kibale National Park van Oegan­da dat de chimpan­sees links en rechts kijken alvorens een auto­weg over te steken. youtube 2015 04 17 0280 http://www.knack.be/nieuws/wereld/eerste-zwarte-vrouwelijke-burgemeester-in-dorpje-in-missouri-politiekorps-stapt-op/article-normal-563623.html none In een stadje in Mis­souri (VS) stap­ten vijf van de zes politie­agenten op toen be­kend werd dat ze voor het eerst een vrouwe­lijke zwarte burge­meester kregen. knack.be 2015 04 20 0281 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150419_01637112 none Voor de kust van Libië is een 30-​meter lange vluchte­lingen­boot met minstens 650 mig­ranten aan boord gekap­seisd. Momen­teel is er een groot­schalige reddings­operatie aan de gang met heli­kop­ters en schepen. Men vreest minder dan 50 over­levenden. standaard.be 2015 04 19 0282 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/10/iron-dome-israel-en-phalanx-vs-moeten-verboden-worden none Harvard Law School en Human Rights Watch pleiten voor een inter­natio­naal verdrag tegen volle­dig auto­nome wapens, zoals onder meer de Israë­lische Iron Dome en de Phalanx (VS). dewereldmorgen.be 2015 04 10 0283 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150417_01634695 none De Grieken haalden tot nu zowat 15 miljard euro van hun bank­reke­ningen. De banken ‘bloeden leeg’, schrijven Griekse media. Het land dreigt failliet te gaan als er geen ak­koord komt met de EU. standaard.be 2015 04 17 0284 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150416_01634462 none De Ku Klux Klan viert zijn 150ste verjaardag en blijft zijn racistische "strijd" voortzetten. standaard.be 2015 04 17 0285 http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=131095 none Joodse kolo­nisten hebben het maron­itisch chris­telijk kerkhof van Kufr Bir'im aange­vallen twee dagen nadat de Israë­lische presi­dent Rivlin bescher­ming had toege­zegd. kerknet.be 2015 04 16 0286 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150416_01633078 none In Kiev is de Oek­raïense journa­list Oles Buzina dood­geschoten. Buzina stond bekend om zijn kritiek op Poro­sjenko en de rege­ring. standaard.be 2015 04 16 0287 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150415_01632688 none In Kiev is voor de vierde keer in twee maan­den een medestander van de vorige (zgn. pro-​Russische) Oek­raïnse presi­dent Viktor Janoe­kovitsj vermoord. standaard.be 2015 04 15 0288 http://www.nu.nl/buitenland/4031425/europa-moet-van-vn-meer-steun-bieden-bootvluchtelingen.html none De VN verwijt Europa onvol­doende te doen om vluchte­lingen te redden van de Middel­landse Zee. Ze beaamt daarmee de kritiek van Human Rights Watch. nu.nl 2015 04 15 0289 http://nieuws.marokko.nl/36681/docente-in-marokko-betrapt-tijdens-bedelen/ none De Marok­kaanse poli­tie heeft een docente van een open­bare school gear­resteerd toen ze aan het bede­len was. Ze ver­klaarde niet rond te komen na haar scheiding. Er zijn in Marok­ko steeds meer der­ge­lijke gevallen. nieuws.marokko.nl 2015 04 10 0290 http://uitpers.be/index.php/europa/710-extreem-rechts-leider-wordt-militair-adviseur-regering-oekraine none Dmytro Yarosh, leider van de extreem-​rechtse organi­satie Pravy Sektor, werd op 5 april 2015 benoemd tot advi­seur van de opper­bevel­hebber van het Oek­raïense leger. Zijn organi­satie wordt volledig geïnte­greerd in het leger. uitpers.be 2015 04 10 0291 http://www.volkskrant.nl/buitenland/frankrijk-blijft-bij-benoeming-homoseksuele-ambassadeur-vaticaan~a3956956/ none Frankrijk blijft erbij de homo­seksuele Laurent Stefa­nini aan te stellen als ambas­sadeur bij het Vati­caan, dat de kandi­daat niet openlijk weigert, maar hem geen toe­stem­ming geeft om aan de slag te gaan. volkskrant.nl 2015 04 15 0292 http://www.demorgen.be/buitenland/meer-dan-12-miljoen-ongeschoolde-kinderen-in-midden-oosten-a2287752/ none Meer dan 12 miljoen kin­de­ren in het Midden-​Oosten zijn onge­schoold. De conflic­ten in Syrië en Irak doen hun aan­tal stijgen tot 15 miljoen. demorgen.be 2015 04 15 0293 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150414_01630152 none Voor de Itali­aanse kust zijn dins­dag zo’n 400 vluchte­lingen verdron­ken, nadat de boot waar­mee ze vanuit Libië Ita­lië probeer­den te berei­ken, kap­seisde. Volgens mensen­rechten­organisaties is het vooral de bedoe­ling van Europa vluchte­lingen af te schrikken. standaard.be 2015 04 15 0294 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150414_01629628 none De toen­malige voor­zitter van het parle­men­tair onder­zoek naar 9/11 zegt dat de FBI Saoe­dische links toe­dekt. De laatste 28 pa­gina’s van zijn rap­port over wie 9/11 gefi­nan­cierd heeft zijn als geheim geklas­seerd en hij wil dat Obama ze open­baar maakt. standaard.be 2015 04 14 0295 http://nos.nl/artikel/2030111-aantal-bootvluchtelingen-italie-loopt-op.html none Voor de vierde dag op rij heeft de Itali­aanse kust­wacht honder­den boot­vluchte­lingen gered. Sinds vrijdag zijn bijna 7000 mensen gered die vanuit Noord-​Afrika naar Euro­pa zijn gevlucht. nos.nl 2015 04 14 0296 http://www.theguardian.com/world/2015/apr/12/south-african-muslim-author-z-p-dala-allegedly-coerced-mental-hospital none De Zuid-​Afri­kaanse schrijf­ster Zainub Priya Dala werd onder intense druk van de lokale moslim­gemeen­schap opge­nomen in een psychia­trisch zieken­huis nadat ze haar bewonde­ring voor Salman Rushdie had geuit. theguardian 2015 04 12 0297 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150413_01628189 none De dioxine­crisis uit 1999 leid­de tot 20.000 extra kanker­geval­len bij vrou­wen, 22.000 meer geval­len van dia­betes en 24.000 bijkom­ende geval­len van hoge bloeddruk. standaard.be 2015 04 13 0298 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150413_01627329 none Boer­derijen in de Isra­ëlische neder­zet­tingen op de Wes­telijke Jordaan­oever buiten Pales­tijnse kin­deren uit. Kin­deren vanaf 11 jaar werken er tegen lage lonen en in gevaar­lijke omstan­digheden. standaard.be 2015 04 13 0299 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/10/maakt-eu-griekse-economie-kapot-om-ze-te-redden none Het beleid van de Euro­groep is er op ge­richt de Griek­se rege­ring te doen misluk­ken, om navol­ging in bvb. Spanje te verhinderen. dewereldmorgen.be 2015 04 10 0300 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/10/grieks-parlement-onderzoekt-odious-debt none Het Griek­se parle­ment heeft een com­mis­sie van experts gevraagd de wette­lijk­heid van Griekse on­demo­cratisch ge­maak­te schul­den te toetsen. dewereldmorgen.be 2015 04 10 0301 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/11/kenia-tegen-de-vn-binnen-drie-maanden-moet-somalisch-kamp-zijn-verplaatst/ none Kenia geeft de VN drie maan­den om het grootste vluchte­lingen­kamp ter wereld (335.000 vluchte­lingen), met vooral Soma­liërs, naar Soma­lië te ver­plaat­sen. De Keni­aanse autori­teiten vermoe­den dat moslim­extremisten uit Somalië in het Dadaab-​kamp onder­doken zijn. nrc.nl 2015 04 11 0302 http://www.counterpunch.org/2015/04/10/why-obama-should-rescind-the-sanctions-against-venezuela/ none Terwijl de rela­ties tussen de VS en Cuba ont­dooien, wordt ver­geten dat Obama in maart jl. Vene­zuela - nogal over­trokken - tot "bedrei­ging van de natio­nale veilig­heid en het buiten­lands beleid van de VS" verklaarde, met bij­horende sanc­ties. counterpunch 2015 04 10 0303 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150411_01625161 none S&P heeft de krediet­waardig­heid van Oek­raïne verder omlaag gescha­keld tot "CC" wegens de zeer grote kans dat het land zijn schul­den niet zal kun­nen in­lossen. standaard.be 2015 04 11 0304 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150411_01625375 none De Ita­liaanse kust­wacht heeft vrij­dag 978 migranten op drie ver­schil­lende schepen in de Middel­landse Zee in veilig­heid gebracht. Vori­ge week zon­dag wer­den ook al 1.500 vluch­telin­gen gered. standaard.be 2015 04 11 0305 http://www.theguardian.com/world/2015/apr/05/czech-president-bans-us-ambassador-prague-castle none De Tsjech­ische presi­dent Milos Zeman heeft de VS ambas­sadeur terecht­gewezen nadat deze kritiek had gele­verd op de aan­wezigheid van Zeman op de geplande herden­king van WOII in Moskou. "Ik kan me niet voor­stel­len dat de Tsjech­ische ambas­sadeur in Washing­ton de Ameri­kaanse presi­dent advies zou geven over zijn reizen" ver­klaar­de hij. theguardian 2015 04 05 0306 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/07/rechters-weigeren-wanbetalers-in-de-cel-te-stoppen/ none Neder­landse rech­ters wei­geren in 95% van de geval­len wan­beta­lers nog in de cel te stop­pen. Ze heb­ben genoeg van de gijze­lings­praktijk van het Open­baar Minis­terie, dat vorig jaar 130.000 gijze­lings­verzoe­ken in­dien­de voor mensen die hun boetes niet betaalden. nrc.nl 2015 04 07 0307 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150407_01617899 none In Turkije zijn Twitter e.d. weer open­gesteld nadat in­houd verwij­derd werd door de provi­ders. standaard.be 2015 04 07 0308 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150406_01616956 none Ebola was slechts het topje van de ijs­berg, zegt de VN. Niets verhin­dert andere nog dode­lijker virus­sen afkom­stig van wil­de dieren. standaard.be 2015 04 06 0309 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150406_01616819 none De Griekse pre­mier Alexis Tsipras gaat dins­dag naar Rus­land. Hij wil er onder meer praten over de ex­port van levens­mid­delen. standaard.be 2015 04 06 0310 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/06/turkije-sluit-facebook-youtube-en-twitter/ none In Tur­kije wer­den op bevel van de autori­teiten Twitter, Face­book en You­Tube afgesloten door de provi­ders. nrc.nl 2015 04 06 0311 http://www.vanityfair.com/news/2015/03/wall-street-executives-2008-jamie-dimon-cancer none De CEO's van de ban­ken die ons in de finan­ciële crisis van 2008 heb­ben gestort, zijn uitge­wuifd met halluciante bonussen, voor­name­lijk uit nood­steun van de overheid. vanityfair 2015 04 06 0312 http://joostniemoller.nl/2015/04/nederland-is-compleet-gek-geworden-over-mh17/ none Oekraïense onder­zoekers zijn ver­plicht betrok­ken bij het onder­zoek naar vlucht MH17, met abso­lute infor­matie uit­wis­se­ling tus­sen Kiev en Neder­land. We vinden het ken­ne­lijk nor­maal dat een van de moge­lijke daders mee het onder­zoek voert. joostniemoller.nl 2015 04 04 0313 http://www.ciponline.org/research/entry/the-obama-arms-bazaar-record-sales-troubling-results none De rege­ring-​Obama (VS) heeft meer wapen­verko­pen goed­ge­keurd dan om het even wel­ke VS-​rege­ring sinds de twee­de wereld­oorlog. ciponline 2015 04 02 0314 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150404_01615731 none Op een Indo­nesisch eiland werden meer dan drie­honderd slaven bevrijd. Som­mige mannen waren er al 10 jaar opge­slo­ten en mishan­deld, en werkten tot 22 uur aan een stuk in ver­schrik­kelij­ke om­standig­heden. standaard.be 2015 04 03 0315 https://www.youtube.com/watch?v=AbfJ4VwHIqw none Monsan­to-​lobby­ist Patrick Moore (ex-​green­peace) beweerde op de Franse tv dat Round­­up onscha­­delijk is voor mensen, en dat je er zelfs van kan drin­ken - maar liet het glas wijse­lijk passe­ren. youtube 2015 03 30 0316 http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2015/04/01/396856409/madison-council-votes-to-ban-discrimination-against-atheism none In Madison (Wisconsin) werd de eerste wet in de VS gestemd die (ook) discriminatie van atheïsten verbiedt. npr 2015 04 01 0317 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150403_01613860 none In Oekraïne worden tv-​programma's en films die Rusland in een positief dag­licht zetten verboden op straffe van zware boe­tes. De film van Oliver Stone over Maidan zal er dus bijvoor­beeld niet te zien zijn. standaard.be 2015 04 03 0318 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150403_01613581 none De asiel­zoeker die zich donder­dag in brand heeft gesto­ken in de toilet­ten van de Dienst Vreemdelin­gen­zaken, is aan zijn verwon­dingen over­leden. standaard.be 2015 04 03 0319 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11506045/Southampton-University-conference-questioning-right-of-Israel-to-exist-scrapped-after-protests.html none De uni­versiteit van South­ampton (VK) heeft de toela­ting voor een drie­daagse confe­rentie over het bestaans­recht van Israël weer inge­trokken na hevig inter­natio­naal protest. telegraph.co.uk 2015 04 01 0320 http://community.dewereldmorgen.be/stichting-onderzoek-multinationale-ondernemingen none Terwijl Neder­land de harde bezui­nigings­maatre­gelen in Grieken­land steunt laat het ont­wijking van Griekse belas­tingen via Neder­land toe. community.dewereldmorgen.be 2015 03 31 0321 http://www.volkskrant.nl/buitenland/litouwen-onderzoekt-geheime-cia-gevangenis~a3943259/ none Litouwen her­opent het onder­zoek naar geheime CIA-​gevan­genissen waar onder­vragingen plaats­vonden en gemarteld zou zijn. De aan­leiding zijn de door de senaat van de VS vrijge­geven docu­menten. Eerder werd al bekend dat er ge­heime gevan­genissen in Polen, Roe­menië, Thai­land, Marok­ko en Afgha­nistan waren. volkskrant.nl 2015 04 02 0322 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2273705/2015/04/02/Asielzoeker-25-steekt-zichzelf-in-brand-in-toiletten-Dienst-Vreemdelingenzaken.dhtml none Een asiel­zoeker heeft zichzelf van­morgen in brand gesto­ken in de toilet­ten van de Belgische Dienst Vreem­delingen­zaken. Hij ver­keert in levens­gevaar. hln.be 2015 04 02 0323 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150401_01611321 none In Neder­land moe­ten de ban­kiers een beroeps­eed afleg­gen naar het voor­beeld van de eed van Hippo­crates. Het is het eerste land ter wereld waar zoiets wordt inge­voerd. standaard.be 2015 04 02 0324 http://www.foreignpolicyjournal.com/2015/03/27/netanyahu-the-mythbuster-special-relationship-no-more/ none Netanyahu heeft met zijn verkiezings­propaganda de mythe vernie­tigd dat een staat demo­cratisch kan zijn en ter zelfder­tijd een deel van haar bevol­king kan uits­luiten. foreignpolicyjournal 2015 03 27 0325 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150401_01609679 none De voor­zitter van de Bel­gische Federale dienst Finan­ciën heeft een straf­klacht inge­diend tegen direc­teur Karel Antho­nis­sen omdat de laatste hem ervan beschuldigt belasting­ont­duiking niet aan te pakken. standaard.be 2015 04 01 0326 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150401_01609351 none Steeds meer landen nemen afstand van de doodstraf. In 2014 voerden nog 22 landen executies uit, tegenover 41 landen in 1995. standaard.be 2015 04 01 0327 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150331_01607348 none Deskun­digen van het Inter­natio­naal Atoom­energie­agent­schap (IAEA) keren in april terug naar de kern­centrale van Fuku­shima van­wege nieuwe proble­men met vervuild water. standaard.be 2015 03 31 0328 http://grist.org/news/antarctica-is-basically-liquefying/ none Het smel­ten van de ijskap op de Zuid­pool gaat veel snel­ler dan ver­wacht. De voor­bije dagen haal­de de tempe­ra­tuur er 17,5° Celsius. grist 2015 03 27 0329 http://thehill.com/regulation/237268-gmo-bill-intensifies-federal-food-fight none Vorige week werd in de VS een wets­voor­stel ingediend bij het Congres voor het beter labelen van - ook gene­tisch gewij­zigd - voedsel, om de invloed van de indus­trie terug te dringen. thehill 2015 03 28 0330 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/03/29/slottoespraak-grote-parade-het-is-tijd-voor-iets-helemaal-anders none Slottoe­spraak van de "Hart tegen Hard" beto­ging. dewereldmorgen.be 2015 03 30 0331 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150329_01603983 none Ondanks het ruwe weer zijn 20.000 deel­nemers komen opda­gen in Brussel voor de grote beto­ging "Hart tegen Hard" die een alter­natief wil voor­stel­len voor de bespa­rings­poli­tiek van de huidige regeringen. standaard.be 2015 03 30 0332 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150329_01605134 none Premier Tsipras en andere Griek­se leiders bezoeken Rus­land om samen­werking op het vlak van han­del, ener­gie en derge­lijke te onder­zoeken. standaard.be 2015 03 30 0333 http://www.tijd.be/politiek_economie/internationaal_midden_oosten/Arabische_Liga_vormt_gezamenlijke_troepenmacht.9616751-3143.art?itm_campaign=newsteaser none De 22 leden van de Ara­bische Liga hebben beslist een gezamen­lijke troepen­macht te vormen om de groei­ende bedrei­gingen in de regio het hoofd te bieden. tijd.be 2015 03 29 0334 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/27/rutte-ziet-geen-blokkades-voor-deelname-investeringsbank-china/ none Premier Rutte ziet geen blok­kades voor deel­name van Nederland aan de door China gedomi­neerde Azia­tische Infra­structuur Inves­terings Bank (AIIB). nrc.nl 2015 03 27 0335 http://www.tijd.be/dossier/krant/Cargoschip_van_morgen_gooit_dure_bemanning_overboord.9615738-2972.art none De Ameri­kaanse marine gebruikt nu al auto­noom varende drones. Onbe­mande cargo­schepen kunnen binnen enkele jaren een kosten­revolutie veroor­zaken. > tijd.be 2015 03 26 0336 http://www.reuters.com/article/2015/03/26/us-usa-indiana-bill-idUSKBN0MM1UR20150326 none De gouver­neur van Indi­ana (VS) heeft een wet voor "religi­euze vrij­heid" gete­kend die bedrij­ven toelaat bij­voor­beeld homo's te discri­mine­ren uit religi­euze over­wegingen. reuters 2015 03 26 0337 http://blogs.discovermagazine.com/crux/2015/03/26/real-life-vampires-exist/#.VRUKd4VVlcc none Echte vam­piers bes­taan. Dat werd weten­schappelijk aan­getoond in New-​Or­leans en Buf­falo. Som­mige hebben bloed van dieren of mensen nodig, ande­ren zijn psy­chisch gericht. crux 2015 03 26 0338 http://www.volkskrant.nl/buitenland/porosjenko-ontslaat-leider-regio-dnjepropetrovsk~a3924729/ none Poro­sjenko heeft miljar­dair Ihor Kolo­mojski ont­slagen als gouver­neur van Dnjepro­petrovsk. Kolo­mojski was een van de finan­ciers van beruchte privé­bataljons die tegen de sepa­ratisten vochten. volkskrant.nl 2015 03 25 0339 http://www.volkskrant.nl/economie/twee-van-de-grootste-voedselproducenten-ter-wereld-fuseren~a3924952/ none Twee van de grootste voedsel­produ­centen in de wereld gaan samen. HJ Heinz Com­pany (vooral bekend van de tomaten­ketchup) zal fuseren met de Kraft Foods Group. Samen zullen de beide Ameri­kaanse multi­nationals de Kraft Heinz Com­pany vormen. volkskrant.nl 2015 03 25 0340 http://nieuws.vtm.be/buitenland/133854-wetsvoorstel-pleit-voor-doden-homos none Een advo­caat heeft in Cali­fornië (VS) een wets­voorstel inge­diend om het doden van homo­seks­uelen te lega­liseren. Hij stelt dat het beter is dat “de over­treders” sterven, dan dat we alle­maal "ge­trof­fen worden door een straf van God." nieuws.vtm.be 2015 03 23 0341 http://www.volkskrant.nl/binnenland/boer-in-ontwikkelingsland-dupe-van-nederlandse-handel~a3922255/ none Investe­ringen in milieu­vriende­lijkere brand­stoffen staan op gespannen voet met voedsel­zeker­heid in ontwikkelings­landen. volkskrant.nl 2015 03 23 0342 http://www.vox.com/2014/11/11/7155285/australia-compulsory-voting-turnout-midterm none President Obama sug­gereert stem­men ver­plicht te maken om een meer repre­senta­tieve uit­komst te verkrij­gen. vox 2015 03 20 0343 https://www.youtube.com/watch?v=hRmQY3_N18Q none Tussen 2010 en 2014 werden min­stens 109 per­sonen gedood ter­wijl ze vast­gehouden werden door de poli­tie van Mary­land (VS). youtube 2015 03 20 0344 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150319_01588306 none Nog geen 48 uur na zijn verkie­zings­zege heeft Ben­jamin Neta­nyahu een nieuwe bocht van 180 gra­den gemaakt en zich toch voor een twee­staten­oplossing uitgesproken. standaard.be 2015 03 19 0345 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/18/missouri-executes-cecil-clayton-supreme-court none In Missouri (VS) werd een gees­telijk gehandicapte man van 74 terecht­ges­teld. Zijn gedrag en karak­ter waren ver­anderd door zware hersen­bescha­diging in een arbeids­ongeval. theguardian 2015 03 18 0346 http://www.bbc.com/news/business-31921011 none Het Verenigd Koninkrijk is eerder al stichtend lid van AIIB (Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank) gewor­den, ondanks open­lijke Ameri­kaanse kritiek. Duits­land, Frank­rijk en Ita­lië deden deze week hetzelfde. bbc 2015 03 17 0347 http://nieuws.nl/algemeen/20150317/meer-mensen-afhankelijk-van-voedselbank/ none Het aantal klan­ten van de Neder­landse voedsel­banken is in 2014 verder geste­gen met 9,6% tot bijna 94 dui­zend per­sonen. nieuws.nl 2015 03 17 0348 http://blogs.discovermagazine.com/lovesick-cyborg/2015/03/15/robot-funerals-reflect-our-humanity/ none In Japan werd in een boed­dhistische tem­pel een begrafe­nis­plechtig­heid gehou­den voor dode AIBO robots. Sony stopte de productie ervan in 2004, en het onderhoud in 2014. lovesick-cyborg 2015 03 15 0349 http://uitpers.be/index.php/europa/694-spanjaarden-zakken-massaal-onder-de-armoedegrens none Bijna één op drie of 13 miljoen Spanjaarden leeft op de armoedegrens. uitpers.be 2015 03 09 0350 http://www.volkskrant.nl/economie/eu-informatieplicht-over-belastingdeal-multinational~a3911323/ none De Euro­pese Com­missie wil dat vanaf 2016 EU-​landen infor­matie uitwis­selen over belasting­afspra­ken met bedrij­ven, geraamd op 1000 miljard aan ver­loren belas­tingen. volkskrant.nl 2015 03 17 0351 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150317_01584343 none Bij onder­zoek naar de verkie­zingen in India bleek dat de rangorde waarin poli­tici in resul­taten van internet­zoek­machines opdui­ken de resul­taten beïn­vloeden. standaard.be 2015 03 17 0352 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150317_01584369 none Een topman van de nuc­leaire waak­hond FANC zei dins­dag in de Kamer dat hij niet weet of de kern­reac­toren van Doel 3 en Tihange 2 ooit nog op­nieuw zullen func­tio­neren. standaard.be 2015 03 17 0353 http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/15/atheists-god-existence-social-justice none Voor veel atheïs­ten heeft deze wereld meer bete­kenis, omdat het alles is wat we hebben. Ze hechten steeds meer belang aan maat­schappe­lijke recht­vaar­digheid nu religie op de terug­weg is, en steeds meer atheïs­ten­groepen, vooral studen­ten, gaan samen­werken met sociale bewe­gingen. theguardian 2015 03 16 0354 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150316_01582234 none Een dag voor de Israë­lische verkie­zingen heeft premier Benja­min Netan­yahu nog een ruk naar rechts ge­maakt. Onder zijn bewind komt er geen Pales­tijnse staat, Jeru­zalem wordt niet ver­deeld en er moeten vol­gens hem zelfs meer kolo­nies komen in het oosten van de stad. standaard.be 2015 03 16 0355 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150315_01580740 none Zeventig jaar na de Holo­caust kent Duits­land weer een groei­ende Joodse gemeen­schap. Vooral Berlijn is enorm popu­lair bij jonge Israëli’s, die de verkiezings­campagne in Israël tenen­krul­lend vinden. standaard.be 2015 03 16 0356 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150315_01580214 none De VS eist niet langer dat de Syris­che presi­dent moet opstappen, maar is daar­en­tegen onder­hande­lingen met Bashar al-​Assad aan het voor­bereiden. standaard.be 2015 03 15 0357 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150313_01578647 none Katrien Barrat en Aline Julia lan­cer­en in Antwer­pen een online boeren­markt die de verlo­ren band tussen boer en klant moet her­stellen met moderne technologie. standaard.be 2015 03 14 0358 http://www.bbc.com/news/world-asia-india-31865479 none Volgens een politie­rapport uit Uttar Pradesh (Indië) weiger­de een bruid te huwen met haar bruide­gom omdat hij "zeven­tien" antwoordde op de vraag hoe­veel vijf­tien plus zes is. bbc 2015 03 13 0359 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/03/12/tabaksindustrie-betaalde-miljoen-dollar-aan-professoren none De tabaks­industrie betaalde meer dan een mil­joen dollar aan 120 Ameri­kaanse profes­soren om te verkon­digen dat niet bewe­zen is dat roken schade­lijk is. dewereldmorgen.be 2015 03 12 0360 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/13/zweden-biedt-aan-assange-in-londen-te-ondervragen/ none Na meer dan 4 jaar stemt de Zweed­se openbaar aanklager er mee in Julian Assange, oprichter van Wikileaks, in Londen te ondervragen. nrc.nl 2015 03 13 0361 http://nos.nl/artikel/2024064-athene-voert-druk-op-berlijn-op-voor-herstelbetalingen-wo-ii.html none Grieks minister-​president Tsip­ras zoekt nieuwe ma­nie­ren om Duits­land te dwin­gen tot her­stel­beta­lingen, zoals beslag op Duits onroe­rend goed. De nazi's stalen om. in 1942 475 miljoen reichs­mark van de Griekse Cen­trale bank. Die werden nooit vol­ledig terug­betaald. nos.nl 2015 03 11 0362 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150313_01577326 none Belasting­plichtigen die door de kaai­man­taks een inkomen uit een buiten­landse con­struc­tie aan­geven, krijgen de belofte dat de fiscus er niet veel werk van zal maken. standaard.be 2015 03 13 0363 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150309_01570655 none Vrijzinnigen, joden, moslims en katho­lieken trekken komende zon­dag door de straten van Brus­sel om te tonen dat ze niet toe­geven aan pola­ri­sering door ter­reur. Ze mogen dan andere visies heb­ben, res­pect voor el­kaars overtuiging is hun basis voor vreed­zaam samen­leven. standaard.be 2015 03 11 0364 http://www.ciponline.org/research/entry/david-petraeus-and-the-hypocrisies-of-national-security-the-cias-double-sta none John Kiriakou, een CIA mede­werker die onthulde dat de CIA gevan­genen fol­ter­de en mis­han­delde kreeg 30 maanden gevan­genis­straf met instem­ming van VS-​gene­raal Petre­aus, die mili­taire geheimen had verkwan­seld voor seks maar daar slechts een boete voor kreeg. ciponline 2015 03 09 0365 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150310_01571599 none De VS houdt een groot­schalige NAVO-​oefening met Let­land, Est­land en Litou­wen. Van­och­tend laat het Rus­sische persagentschap RIA weten dat ook de Rus­sen mili­taire oefe­nin­gen houden in de Kaukasus. standaard.be 2015 03 10 0366 https://www.jacobinmag.com/2015/03/tokyo-firebombing-world-war-ii/ none Vandaag is het de 70e verjaar­dag van het verge­ten bombar­dement van Tokyo, waarin bijna 100.000 bur­gers om het leven kwa­men, meer dan in Hiro­shima. jacobinmag 2015 03 09 0367 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150309_01569557 none De Israëlische premier Ben­jamin Netan­yahu heeft kort voor de verkie­zingen vraag­tekens ge­plaatst bij het eerder ook door hem gesteun­de idee van een twee­staten­oplos­sing voor het Israë­lisch-​Pales­tijnse conflict. standaard.be 2015 03 09 0368 https://www.youtube.com/watch?v=QcR9jl4AM3A&%20feature=youtu.be none De Oekraïense ambas­sadeur in Duits­land zegt dat de neo­nazi batal­jons die voor Kiev vech­ten nodig zijn tegen het Rus­sische gevaar. youtube 2015 02 24 0369 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150308_01567930 none In Tel Aviv hebben tien­duizen­den mensen betoogd tegen premier Neta­nyahu. Zij eisen soci­ale recht­vaar­digheid en vrede met de Pales­tij­nen. standaard.be 2015 03 08 0370 https://www.youtube.com/watch?v=VmP513n78YE none Jack F. Matlock, VS-​ambas­sa­deur bij de Sovjet Unie onder presi­dent Rea­gan, spreekt voor de Natio­nal Press Club in Wash­ing­ton over "De vergis­sing­en die de VS maakt met Rusland en hoe die te vermij­den." (vanaf 7') youtube 2015 02 14 0371 http://www.krapuul.nl/natuur-en-milieu-2/klimaat-2/1309884/petitie-maak-scheurtjesonderzoek-reactorvat-borssele-openbaar/ none In 2013 is de kern­centrale van Bors­sele op scheur­tjes onder­zocht. Tot op heden wordt het eind­rap­port geheim gehouden. krapuul.nl 2015 03 07 0372 http://www.volkskrant.nl/buitenland/duitsland-uit-kritiek-op-navo-generaal-breedlove~a3890776/ none Europese leiders heb­ben kritiek geuit op gene­raal Philip Breed­love, de mili­tair leider van de NAVO in Euro­pa, van­wege zijn uitspra­ken over het con­flict in Oost-​Oekraïne. De Duitse rege­ring spreekt van 'gevaar­lijke propa­ganda', volkskrant.nl 2015 03 07 0373 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/03/05/griekenland-enorme-schulden-voor-wapens-die-het-niet-nodig-heeft none Een krank­zinnig niveau van mili­taire uitga­ven heeft Grieken­land in enorme schul­den gestort voor wapens die het niet nodig heeft. dewereldmorgen.be 2015 03 05 0374 http://www.demorgen.be/buitenland/zo-sterk-staat-het-chinese-leger-echt-a2241051/ none De mili­taire slag­kracht van 15 wereldmachten in pers­pec­tief. demorgen.be 2015 03 05 0375 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/05/agent-in-ferguson-ontslagen-na-bewijs-van-racisme/ none De stad Fergu­son in de VS heeft een agent ont­slagen en twee ande­ren met verlof ge­stuurd nadat bleek dat ze racis­tische opmer­kingen had­den gemaakt in inter­ne e-​mails. nrc.nl 2015 03 05 0376 http://nos.nl/artikel/2022587-politie-ferguson-is-racistisch-blijkt-uit-onderzoek.html none Een onder­zoek van het Ameri­kaanse mini­sterie van Jus­titie wijst uit dat de poli­tie van Fergu­son racis­tisch is en zwarte Ameri­kanen stelsel­matig discrimineert. nos.nl 2015 03 03 0377 http://www.tijd.be/politiek_economie/internationaal_midden_oosten/VS_hervatten_gesprekken_met_Iran_ondanks_Israelisch_protest.9606332-3143.art none Iran en zijn interna­tio­nale gespreks­partners zetten van­daag de laatste rechte lijn in van de nuc­leaire gesprek­ken in Zwitser­land. De Israë­lische premier Neta­nyahu probeert intus­sen het Congres van de VS te over­tuigen om Iran geen krediet meer te geven. tijd.be 2015 03 02 0378 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150302_01556660 none Het conflict in het oos­ten van Oek­raïne heeft sinds april 2014 al aan meer dan zes­duizend bur­gers en solda­ten het leven gekost, zo blijkt maan­dag uit een schat­ting van de VN. standaard.be 2015 03 02 0379 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.34982?eid=1.2255770 none In Sierra Leone heeft vice­president Samuel Sam-​Sumana zich­zelf in quarantaine geplaatst nadat een van zijn lijf­wachten over­leden was door het dode­lijke ebola­virus. deredactie.be 2015 03 01 0380 https://www.youtube.com/watch?v=4vJgpLgt5ZM none Bood­schap van Ensaf Haidar, echtge­note van Saoedi­blogger Raif Bada­wi (die veroor­deeld werd tot 1000 stok­slagen en 10 jaar gevan­genis) bij het ontvangen van een prijs voor moed op de Mensen­rechten­top 2O15 in Genève. youtube 2015 02 25 0381 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/25/verliezen-belgen-echt-1000-euro-als-griekenland-zijn-schuld-niet-afbetaalt none Meer dan drie kwart van het pub­lieke geld dat in verschil­lende ‘reddings­plannen’ voor Grieken­land werd geïn­ject­eerd, is onmid­del­lijk terecht­geko­men in de kassa’s van Duitse, Frans, Ita­liaanse en Bel­gische privébanken. dewereldmorgen.be 2015 02 25 0382 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150228_01554286 none Het Natio­naal Museum van Irak heeft na twaalf jaar zijn deu­ren her­opend. Twee derden van de 15.000 gesto­len stukken zijn voor­goed verloren. standaard.be 2015 02 28 0383 http://www.demorgen.be/buitenland/is-strijders-vernielen-eeuwenoude-kunstschatten-in-iraaks-museum-a2232868/ none Boeven van IS hebben in de Iraakse stad Mosoel eeuwen­oude museum­stukken vernield. demorgen.be 2015 02 26 0384 http://www.volkskrant.nl/dossier-rampvlucht-mh17/rusland-onderzoek-mh17-is-niet-transparant~a3875484/ none Bij het onder­zoek naar de ramp met vlucht MH17 worden gege­vens zoals radio­gesprek­ken met de lucht­verkeers­leiding achter­gehouden, zegt de Rus­sische mini­ster Sergej Lavrov van Buiten­landse Zaken. volkskrant.nl 2015 02 28 0385 http://uk.reuters.com/article/2015/02/28/uk-russia-nemtsov-poroshenko-idUKKBN0LW0PD20150228 none Na de moord op Boris Nemt­sov bekent de Oekraïense presi­dent Poro­shenko impli­ciet dat hij niet over bewij­zen beschikt voor de aan­wezig­heid van Rus­sische troepen in Oost-​Oekraïne. uk.reuters 2015 02 28 0386 http://www.knack.be/nieuws/wereld/bangladesh-vrijzinnige-blogger-met-machetes-gedood/article-normal-537225.html none De huma­nistische blog­ger Avijit Roy is in Bangla­desh om het leven ge­bracht door onbe­kenden met machetes. knack.be 2015 02 27 0387 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150226_01550380 none Het Grond­wette­lijk Hof in Zuid-​Korea heeft een wet uit 1953 afge­schaft die over­spelige echtge­noten tot twee jaar cel­straf kon opleveren. standaard.be 2015 02 26 0388 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150224_01546682 none VS president Barack Obama zal zijn veto uits­preken tegen de om­streden oliepijp­leiding Keystone XL. standaard.be 2015 02 24 0389 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150223_01545199 none De Israë­lische premier Ben­jamin Netan­yahu loog in 2012 voor de VN-​assemblee toen hij zei dat Iran aan een kern­wapen werkte. standaard.be 2015 02 23 0390 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3871603/2015/02/23/Frankrijk-trekt-paspoorten-Syriegangers-in.dhtml none In Frankrijk worden pas­poorten of identiteitsbewijzen van mogelijke Syriëgangers in beslag genomen. trouw.nl 2015 02 23 0391 http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/21/climate-change-denier-willie-soon-funded-energy-industry?CMP=share_btn_fb none Uit vrijge­geven docu­menten blijkt dat klimaat­ont­kenner en Harvard-​onder­zoeker Willie Soon 1,25 miljoen dollar opstreek van de grote petroleum­bedrijven en electriciteits­producenten, en van het American Petroleum Institute (API) van de ultra­conser­vatieve steen­rijke Koch-​brothers. theguardian 2015 02 21 0392 http://www.tijd.be/detail.art?a=9603380&n=3452&ckc=1 none Het akkoord van vrijdag­avond om de hulp aan Griekenland te verlengen deed maandag de rente in Grieken­land en in de rest van Zuid-​Europa dalen. Portu­gal, met een rommel­rating bij Standard & Poor's, kan nu kan goedkoper geld lenen dan de VS. tijd.be 2015 02 23 0393 http://nieuws.marokko.nl/35969/grote-opkomst-begrafenis-aanslagpleger-denemarken/ none 500 voor­namelijk jonge mannen hebben de begra­fenis bijge­woond van de Deense moslim die vorig week­einde het vuur opende op een bijeen­komst voor de vrijheid van menings­uiting en op een synagoge. nieuws.marokko.nl 2015 02 21 0394 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150223_01543961 none De nieuwe top­man van de Franse farma­reus Samofi ontvangt 4 miljoen euro welkomst­premie, groten­deels zieken­kasgeld, net nadat 4.000 banen werden ge­schrapt. standaard.be 2015 02 23 0395 http://uitpers.be/index.php/europa/676-de-andere-oorlog-in-oekraine-imf-tegen-volledige-bevolking none Het IMF besliste op 12 februari 2015 Oek­raïne een lening van 15,3 miljard euro toe te kennen, met dezelfde zware besparings­maat­regelen die de Griekse bevol­king troffen. uitpers.be 2015 02 17 0396 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/18/monopolie-op-bezit-kernwapens-in-midden-oosten-is-israels-obsessie none Terwijl het einde van de onder­hande­lingen over Iraanse kern­ener­gie nadert, blijven de VS en Israël zich ver­zetten tegen een Midden-​Oosten zonder massa­vernietigings­wapens. dewereldmorgen.be 2015 02 18 0397 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/22/akkoord-​in-​oekraine-​over-​terugtrekken-​zware-​wapens/ none Het Oekraïense leger en de pro-​​Rus­sische sepa­ratisten hebben een ak­koord bereikt over het onmid­dellijk terug­trekken van zware wapens uit de strijd in Oost-​​Oekraïne. nrc.nl 2015 02 22 0398 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/20/eurolanden-​eens-​over-​conceptakkoord-​griekenland/ none De euro­landen zijn het eens over een verleng­ing van het hui­dige steun­program­ma aan Grieken­land met vier maanden. nrc.nl 2015 02 20 0399 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150220_01539328 none Deze week kwam het al twee keer tot een vecht­partij in het Turkse parle­ment over het toe­laten van onge­contro­leerd politie­geweld. standaard.be 2015 02 20 0400 http://www.demorgen.be/buitenland/australier-​vrijgesproken-​van-​terrorisme-​gevolgen-​van-​jarenlange-​martelingen-​draag-​ik-​levenslang-​mee-​a2224339/ none David Hicks, een Austra­liër die 5 jaar in Guanta­namo Bay zat, werd nu onschuldig verklaard aan terror­isme door een mili­taire recht­bank van de VS, en eist dat de Austra­lische rege­ring zijn medische kosten die het gevolg zijn van jaren­lage folte­ring vergoedt. demorgen.be 2015 02 19 0401 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150220_01539373 none het Thaise parle­ment heeft een wet aan­geno­men die commer­cieel draag­moederschap voor buiten­landse wens­ouders verbiedt. standaard.be 2015 02 20 0402 http://nos.nl/artikel/2020264-​akkoord-​over-​trainen-​syrische-​rebellen-​getekend.html none De VS en Turkije hebben een ak­koord ondertekend over het trainen en bewapenen van 15.000 Syris­che rebel­len in Turkije. nos.nl 2015 02 19 0403 http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/18/poland-​pay-​terror-​suspects-​al-​nashiri-​zubaydah-​262/ none Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besliste in beroep dat Polen 230 duizend euro schade­vergoe­ding moet beta­len aan twee personen die wer­den gemar­teld in een geheime CIA-​gevang­enis in Polen. washingtontimes 2015 02 18 0404 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/18/chomsky-​vs-​effende-​pad-​voor-​horror-​islamic-​state none Een inter­view waarin Noam Chom­sky de VS ervan beschul­digt het pad geëf­fend te hebben voor IS. dewereldmorgen.be 2015 02 18 0405 http://www.demorgen.be/fotografie/woedende-​argentijnen-​op-​straat-​tegen-​corruptie-​2224135/ none Na de dood van aan­klager Alberto Nis­man beto­gen duizen­den Argen­tijnen tegen de corruptie. demorgen.be 2015 02 19 0406 http://www.demorgen.be/nieuws/amerikaans-​leger-​spendeert-​miljoenen-​aan-​viagra-​voor-​soldaten-​a2224079/ none Het aantal sol­daten dat de laatste jaren met erectie­stoor­nissen te kam­pen heeft als gevolg van opdrach­ten stijgt. Sinds 2011 gaf het Ameri­kaanse leger al 294 miljoen dollar uit aan medi­catie om erectie­stoornissen te behan­delen. demorgen.be 2015 02 19 0407 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/19/talibaan-​onderhandelt-​vanmiddag-​in-​qatar-​met-​vs-​over-​vrede/ none De Taliban begin­nen vanmid­dag naar eigen zeggen in Qatar met vredes­onderhande­lingen met de VS. nrc.nl 2015 02 19 0408 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150218_01536039 none Een van de jihad­ers die in een video België bedreig­de, maakte twee jaar deel uit van het Bel­gische leger. Hij werd er opge­leid in kaart­lezen en wapens han­teren. standaard.be 2015 02 18 0409 https://www.youtube.com/watch?v=5BIGMOq1410 none De CEO van Gal­lup noemt de offi­ciële tewerk­stellings­cijfers van de VS een grote leugen. youtube 2015 02 05 0410 http://www.volkskrant.nl/economie/ecb-​komt-​griekse-​banken-​te-​hulp-​met-​verhoging-​noodsteun~a3854310/ none De ECB heeft het maxi­male bedrag dat als nood­steun aan Griekse ban­ken kan worden verleend, ver­hoogd met 3,3 miljard euro. Dat meldt een een bron bij de ECB aan Reuters. De Griekse centra­le bank wilde 10 mil­jard euro. volkskrant.nl 2015 02 18 0411 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/17/regeringsleiders-​bereiken-​overeenstemming-​over-​ovse-​waarnemers/ none De Duitse bonds­kanselier Angela Merkel heeft in over­leg met de Rus­sische presi­dent Poetin en Oek­raïnse presi­dent Poro­sjenko overeen­stemming bereikt om waar­nemers van de OVSE in te zetten. nrc.nl 2015 02 17 0412 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150216_01531913 none De loon­bevrie­zing die de Bel­gische rege­ring-​Di Rupo van 2012 tot 2014 oplegde, was niet onwet­tig, zegt het arrest van de Raad van State. standaard.be 2015 02 17 0413 https://www.youtube.com/watch?v=q4_LtoLkWn8 none Een bejaarde Syrische zegt IS-​bende wat ze als moslima denkt over hen - en over alle oorlogs­stokers. youtube 2015 02 13 0414 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150213_01528137 none In de kern­reac­toren van Doel 3 en Tihange 2 zitten een pak meer scheur­tjes dan eerst gedacht. Specia­listen noemen het een wereld­wijd probleem, en pleiten ervoor alle 430 kern­centrales wereldwijd te inspec­teren. standaard.be 2015 02 13 0415 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150212_01526058 none Voor de kust van het Ita­liaanse Lampe­dusa zijn opnieuw min­stens 200 boot­vluch­telingen om het leven gekomen. Artsen Zonder Grenzen roept de Euro­pese Unie op haar migratie­politiek en grens­controles onmid­dellijk te herzien en te stoppen het leven van duizen­den op het spel te zetten.Ook het Hoog Commis­sar­iaat voor de Vluchte­lingen van de VN (UNHCR) is donder­dag erg scherp voor de grens­controle van de Euro­pese Unie standaard.be 2015 02 12 0416 http://www.independent.co.uk/news/world/americas/chapel-​hill-​shooting-​three-​young-​muslims-​gunned-​down-​in-​north-​carolina-​at-​their-​family-​home-​10037734.html none In North Carolina (VS) werd een fami­lie van drie jonge mos­lims dood­geschoten door een atheist die regel­matig religies aanviel op Facebook. independent.co.uk 2015 02 11 0417 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/12/turkish-​parents-​steered-​religious-​schools-​secular-​imam-​hatip none Ondanks inter­natio­nale veroor­delingen heeft de rege­ring van Tur­kije alle secu­liere scholen omge­vormd tot sunni moslim onder­wijs. theguardian 2015 02 12 0418 http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mass-​rape-​in-​darfur-​sudanese-​army-​blamed-​for-​multiple-​attacks-​on-​women-​10039536.html none 211 vrouwen en meisjes werden op drie dagen tijd verkracht door het Soeda­nese leger in een syste­matische, geor­dende aktie. independent.co.uk 2015 02 11 0419 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/10/jeugdwerkloosheid-​neemt-​toe-​in-​de-​hele-​wereld none Op 10 februari 2015 zijn er wereld­wijd officieel 74 mil­joen werk­loze jongeren, en hun aantal groeit. dewereldmorgen.be 2015 02 11 0420 http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/2213416/2015/02/11/1-​op-​6-leerlingen-​spreekt-​thuis-​geen-​Nederlands.dhtml none Het aantal leer­lingen in Vlaamse scholen dat thuis geen Neder­lands spreekt is in vijf jaar tijd met 36% geste­gen. In de lagere school gaat het nu al om 1 leer­ling op 6. hln.be 2015 02 11 0421 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/10/chelsea-​manning-​wordt-​columnist-​en-​schrijft-​vanuit-​de-​gevangenis/ none Chelsea Manning (voorheen Bradley), die mili­taire geheimen naar Wiki­leaks lekte, wordt vanuit de gevang­enis colum­nist van The Guardian. nrc.nl 2015 02 10 0422 http://www.volkskrant.nl/binnenland/hennis-​negeert-​in-​jsf-​budget-​kans-​op-​verongelukken-​toestel~a3848712/ none De Neder­landse Minis­ter van Defen­sie onder­schat volgens de Alge­mene Reken­kamer het budget voor de nieuwe gevechts­vlieg­tuigen (JSF/F-​35). volkskrant.nl 2015 02 10 0423 http://nieuws.vtm.be/binnenland/127656-​go-​blijft-​voor-​het-​hoofddoekenverbod none Het Vlaams gemeen­schaps­onderwijs heeft al twee jaar een hoofd­doeken­verbod op alle scholen. Het verbod heeft volgens hen vooral posi­tieve effecten. nieuws.vtm.be 2015 02 09 0424 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.31561?eid=1.2234406 none Poetin zegt dat het Westen het conflict in het oosten van Oekraïne veroor­zaakte door voormalige sovjet­staten te verplich­ten te kiezen tussen Europa en Rusland. deredactie.be 2015 02 09 0425 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150208_01517693 none Officieel heeft het tien maan­den oude con­flict in Oekraïne ‘ruim 5.000’ levens gekost. De Duitse inlich­tingen­diensten gaan uit van tien maal meer dode­lijke slacht­offers. standaard.be 2015 02 08 0426 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150208_01517776 none Een Duitse bisschop die vorig jaar ont­slag nam omdat hij een miljoen euro’s van gelo­vigen aan de reno­vatie van zijn ambts­woning had gespen­deerd, heeft een nieuwe baan in het Vati­caan gekregen. standaard.be 2015 02 08 0427 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150209_01518940 none Eén op de twee jobs in België, vooral admini­stratief perso­neel, ver­kopers en huishoud­hulpen, kan binnen twintig jaar vervan­gen worden door compu­ters of robots. standaard.be 2015 02 09 0428 http://www.demorgen.be/economie/swissleaks-​het-​grootste-​lek-​van-​bankgegevens-​ooit-​a2210908/ none ICIJ, het consor­tium van onder­zoeks­journalis­ten, onthult de bank­gege­vens van 106.458 klanten uit 203 landen, goed voor 90 mil­jard euro, gebruikt voor wapen­handel, handel in bloed­diamanten en groot­schalige belasting­ontduiking. demorgen.be 2015 02 08 0429 http://www.nytimes.com/2015/02/07/upshot/how-​elementary-​school-​teachers-​biases-​can-​discourage-​girls-​from-​math-​and-​science.html?ref=topics&abt=0002&abg=1&_r=0 none Uit een nieuwe studie in lagere scho­len blijkt dat wiskun­dige toetsen lager beoor­deeld worden als de leer­kracht weet dat ze door meisjes afge­legd zijn. nytimes 2015 02 06 0430 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150203_01508648 none Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de De Belgische staat is opnieuw veroordeeld voor de opsluiting van geïnterneerden, die in een psychiatrische instelling thuishoren, in gewone gevangenissen. standaard.be 2015 02 03 0431 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2227744 none Frank Van den Bleeken, de serie­verkrachter en moorde­naar van een 19-​jarige vrouw die al dertig jaar gevan­gen zit, wil nog steeds eutha­nasie. deredactie.be 2015 02 02 0432 http://www.volkskrant.nl/binnenland/nederlandse-​journaliste-​aangeklaagd-​in-​turkije~a3842927/ none De Neder­landse jour­naliste Fréde­rike Geer­dink, die zich toelegt op de Koer­dische kwestie, is aange­klaagd in Turkije voor 'het maken van propa­ganda voor een terro­ristische organi­satie' en hangt een cel­straf van één tot vijf jaar boven het hoofd. volkskrant.nl 2015 02 02 0433 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/02/01/open-​brief-​alexis-​tsipras-​aan-​duitsers none Open brief die Alexis Tsipras, de nieuwe Premier van Grieken­land, voor de verkie­zingen schreef aan de Duitsers. dewereldmorgen.be 2015 02 01 0434 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/01/images-​child-​abuse-​found-​vatican none Vorig jaar werden in het Vati­caan twee gevallen van bezit van kinder­porno ontdekt. theguardian 2015 02 01 0435 http://www.aljazeera.com/ none Al Jazeera journalist Peter Greste is na 400 dagen vrijgelaten in Egypte. Zijn collega's Baher Moha­med en Moha­med Fahmy zitten nog steeds vast. aljazeera 2015 02 01 0436 https://www.youtube.com/watch?x-​yt-​cl=85114404&x-​yt-​ts=1422579428&v=J2C3lU0QAzc none Trailer voor 'The Imitation Game", film over Alan Turing die het VK redde door Duitse codes te breken maar door het VK vervolgd werd als homo en stierf in de gevan­genis. youtube 2015 01 07 0437 http://www.demorgen.be/buitenland/petitie-​pleit-​voor-​massaal-​pardon-​veroordeelde-​britse-​homoseksuelen-​a2202123/ none Een Britse online-​petitie vraagt gerechtigheid voor veroordeelde homoseksuelen, en erkenning van de aangedane schade. demorgen.be 2015 02 01 0438 http://www.bbc.com/news/world-​middle-​east-​31061125 none De stokslagen waartoe Raif Badawi is veroordeeld in Saoedi-​Arabië werden vrij­dag opnieuw uit­gesteld. Een mede­werkster van zijn blog, Suad al-​Sham­mary, is vrijge­laten na drie maanden. bbc 2015 01 30 0439 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/27/eu-​bankiers-​niet-​blij-​met-​franse-​druk-​voor-​robin-​hood-​taks none De EU-​ministers van finan­ciën willen de door Duits­land en Oosten­rijk voorge­stelde finan­ciële trans­actie­taks (FTT) op aan­delen verder be­spreken. dewereldmorgen.be 2015 01 27 0440 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150130_01502465 none Griekenland zegt de samen­werking op met de trojka van de inter­nationale krediet­verle­ners (de Euro­pese Com­missie, de ECB en het IMF) op. Het land weigert samen te wer­ken met een commis­sie van drie partijen die niet erkend wordt door het Euro­pees Parlement. standaard.be 2015 01 30 0441 http://www.demorgen.be/sport/saoedi-​arabie-​wil-​spelen-​organiseren-​maar-​niet-​voor-​vrouwen-​a2200465/ none Saoedi-​Arabië heeft laten weten dat het graag de Olympische Spelen wil organiseren, maar dan zonder vrouwen. demorgen.be 2015 01 30 0442 http://m.gva.be/cnt/dmf20150129_01499846/brazilie-​deelt-​120-​miljoen-​condooms-​uit none In 27 staten in Brazi­lië zullen 120 mil­joen condooms worden uitge­deeld met extra aandacht voor die plaatsen waar carna­val wordt gevierd. m.gva.be 2015 01 29 0443 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150128_01498214 none Tien pries­ters en twee leken wor­den in Spanje ver­dacht van betrok­kenheid bij een pedo­filie­schan­daal. standaard.be 2015 01 28 0444 http://rt.com/uk/227035-​foreign-​intervention-​oil-​reserves/ none Een onder­zoek van drie Britse universi­teiten besluit dat buiten­landse militaire inter­venties in burger­oorlogen 100 keer waar­schijn­lijker zijn als er olie­reserves in het spel komen. rt 2015 01 28 0445 https://www.youtube.com/watch?x-​yt-​cl=84924572&v=5X30Gkp9FVs&x-​yt-​ts=1422411861 none Noam Chomsky over de film "American Sniper." youtube 2015 01 23 0446 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150128_01498556 none Na Pegida-​leider Lutz Bach­mann zijn nog vier andere leiding­gevende figuren opgestapt. standaard.be 2015 01 28 0447 http://www.nu.nl/buitenland/3980980/vn-​staakt-​hulp-​gaza-​vanwege-​geldgebrek.html none Een hulp­programma van de Vere­nigde Naties voor de inwoners van Gaza ligt voor­lopig stil. Na de meest recente oorlog zegde de inter­nationale gemeen­schap ruim 4,8 miljard euro toe. Vrijwel niets daar­van is tot dusver over­gemaakt. nu.nl 2015 01 27 0448 http://www.dewereldmorgen.be/blog/adrinieuwhof/2015/01/26/tien-​jaar-​verschil-​in-​palestijnse-​en-​israelische-​levensverwachting-​volgens-​nieuw-​rapport none De levens­verwach­ting van Pales­tijnen is ongeveer tien jaar lager dan die van de inwo­ners van het hui­dige Israël. dewereldmorgen.be 2015 01 26 0449 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150127_01495740 none In Argentinië heeft presidente Kirchner de voornaamste inlich­tingen­dienst van het land ont­bonden wegens moge­lijke betrok­kenheid bij de dood van een open­baar aan­klager. standaard.be 2015 01 27 0450 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150125_01492176 none De Rotter­damse burge­meester Ahmed Abou­taleb heeft zater­dag in de Essa­lam Moskee herhaald dat fana­tici beter kunnen gaan. Als je je boven het voet­volk wil ver­heffen door een kalas­jnikov op te pakken, dan moet je gaan. standaard.be 2015 01 25 0451 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150123_01489467 none Een journalist in de Vere­nigde Staten, die bekend­stond om zijn bericht­geving over Ano­nymous, een collec­tief van hack­tivisten, is donder­dag veroordeeld tot 63 maan­den gevan­genis. standaard.be 2015 01 23 0452 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150123_01489659 none De 490 Fili­pijnse bede­laars en dak­lozen die vlak voor het bezoek van paus Fran­ciscus in een luxe­hotel mochten logeren, zijn terug op straat gezet. standaard.be 2015 01 23 0453 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150123_01489756 none De Belgische gemeen­ten hebben vorig jaar 24.360 wils­verklaringen geregis­treerd voor eutha­nasie. Dat zijn er 3.946 meer dan het jaar ervoor. standaard.be 2015 01 23 0454 http://www.demorgen.be/buitenland/maak-​kennis-​met-​salman-​de-​nieuwe-​koning-​van-​saoedi-​arabie-​a2192250/ none Na het over­lijden van koning Ab­dullah wordt Salman, een van de tien­tallen zonen van de stichter van Saoe­di-​Arabië, de nieuwe koning. Hij staat bekend als bijzonder conser­vatief en tradi­tioneel, zeker als het gaat over soci­ale en poli­tieke veran­deringen. demorgen.be 2015 01 23 0455 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/18/monsanto-​koloniseert-​oekraine-​met-​steun-​van-​de-​eu none Monsanto kolo­niseert Oek­raïne met steun van de EU. dewereldmorgen.be 2015 01 18 0456 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/19/eu-​wil-​hamas-​op-​terreurlijst-​houden-​en-​gaat-​in-​beroep-​tegen-​oordeel-​rechter/ none De EU gaat in beroep tegen een uit­spraak van het Euro­pees Gerecht van Eerste Aanleg dat Hamas van de lijst van terroris­tische organi­saties moet. nrc.nl 2015 01 19 0457 http://www.volkskrant.nl/binnenland/een-​belastingstelsel-​voor-​bedrijven-​in-​hele-​eu~a3831928/ none De Euro­pese Com­missie wil met een uniform belasting­stelsel nog dit jaar berei­ken dat alle bedrij­ven in de EU op een eer­lijke manier belasting gaan betalen. volkskrant.nl 2015 01 17 0458 http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150116_01477521/dit-​jaar-​al-​tien-​mensen-​onthoofd-​in-​saoedi-​arabie none Op amper twee weken tijd waren er al tien onthoof­dingen in Saoedi-​Arabië. Vorig jaar execu­teerde Saoedi-​Arabië 87 terdood­veroordeelden. In 2013 waren dat er 78. Het was daar­mee vorig jaar, na Iran en Irak, het land met de meeste exe­cuties ter wereld. hbvl.be 2015 01 16 0459 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2184740/2015/01/16/Peter-​Mertens-​Extremisme-​bestrijden-​betekent-​ook-​relaties-​met-​Saoedi-​Arabie-​verbreken.dhtml none Peter Mertens van PvdA (België) roept op om extremis­tische stro­mingen zoals het sala­fisme te bestrij­den, maar dan wel op een conse­quente manier door bijvoor­beeld ook de banden met Saoedi-​Arabië te verbreken. hln.be 2015 01 16 0460 http://www.demorgen.be/buitenland/icc-​opent-​onderzoek-​naar-​mogelijke-​oorlogsmisdaden-​in-​palestijnse-​gebieden-​a2184505/ none Onderzoekers van het Inter­nationaal Strafhof openen een verken­nend onder­zoek naar moge­lijke oorlogs­misdaden in de Pale­stijnse gebieden. demorgen.be 2015 01 16 0461 http://m.startribune.com/lifestyle/288822521.html none Het Rooms-​katho­lieke aarts­bisdom van St-​Paul en Minnea­polis heeft het bank­roet aange­vraagd. Het is het twaalfde aarts­bisdom in de VS dat de boeken neer­legt als gevolg van rechts­zaken over sexueel misbruik door hun geeste­lijken. m.startribune 2015 01 16 0462 http://freethoughtblogs.com/pharyngula/2015/01/15/lewontin-​ohta-​win-​the-​crafoord-​prize/ none De presti­gieuze "Crafoord Prize in Biosciences" gaat naar Richard Lew­ontin. Dat is niets te vroeg. Samen met Tomo­ko Ohta wordt hij geëerd voor hun pioniers­rol en funda­mentele bijdrage tot ons begrip van gene­tisch poly­morphisme. pharyngula 2015 01 15 0463 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150113_01472017 none Angela Merkel en de Duitse presi­dent hebben een moslim­wake om tole­rantie en godsdienst­vrijheid en tegen de aan­slagen in Parijs bijge­woond. standaard.be 2015 01 13 0464 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150113_01472155 none De Raad van Europa somt in een rapport een groot aantal mis­han­delingen en folter­praktij­ken op die plaats­vinden in de Oekraïense gevangenissen. standaard.be 2015 01 13 0465 http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-​is-​belgie-​hard-​tegen-​syriestrijders-​maar-​laat-​het-​joden-​straffeloos-​vertrekken-​naar-​gaza/article-​normal-​271329.html none Er zijn tussen de 50 en 100 joodse jon­geren uit An­twerpen, geïn­doctrin­eerd met belasting­geld, ver­trokken om met het IDF te gaan vech­ten in Gaza. knack.be 2014 08 15 0466 http://www.knack.be/nieuws/wereld/ultraorthodoxe-​krant-​knipt-​merkel-​weg-​uit-​charlie-​hebdo-​betoging/article-​normal-​524681.html none Een joods-​orthodoxe krant knipte de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Deense premier Helle Thorning-​Schmidt uit de foto's van de betoging in Parijs. knack.be 2015 01 13 0467 http://www.demorgen.be/buitenland/thailand-​wil-​een-​einde-​maken-​aan-​slavernij-​op-​vissersboten-​a2179399/ none Thailand wil een einde maken aan de slaver­nij op vissers­boten. demorgen.be 2015 01 12 0468 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2206343 none Het regende veroor­delingen door moslims van de aanslagen in Parijs en van geweld in naam van de islam op de soci­ale netwer­ken, door rege­ringen van talrijke moslim­landen, door de Ara­bische Liga, door Al Ahzar an andere moslim­geleerden, en door kranten, dik­wijls met "Je suis Char­lie"-car­toons. deredactie.be 2015 01 12 0469 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2206913 none In verschil­lende Duitse steden zijn er beto­gingen gehou­den door Pegida tegen de "islami­sering". Er waren veel meer tegen­betogers. deredactie.be 2015 01 12 0470 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/09/gorbatsjov-​dringend-​dialoog-​rusland-​en-​westen-​nodig none Michail Gorba­tsjov roept op tot dialoog tussen Oost en West en wil een Veilig­heids­raad voor Europa, waar ook Rus­land aan meedoet. dewereldmorgen.be 2015 01 12 0471 http://www.demorgen.be/buitenland/200-​mensen-​van-​poolse-​origine-​geevacueerd-​uit-​oekraine-​a2178452/ none De Poolse regering is zondag begon­nen met de repat­riëring van zo'n 200 mensen van Poolse ori­gine uit het oosten van Oek­raïne. demorgen.be 2015 01 12 0472 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/12/olie-​industrie-​brazilie-​verjaagt-​lokale-​vissers none Door nieuwe olie­vondsten in de oceaan verjaagt de Brazi­liaanse olie-​in­dustrie steeds meer kleine vissers. dewereldmorgen.be 2015 01 12 0473 http://www.demorgen.be/technologie/europa-​s-opmerkelijke-​antwoord-​op-​de-​aanslag-​op-​vrije-​meningsuiting-​meer-​internetcensuur-​a2179152/ none Europa's antwoord op de aan­slag op vrije menings­uiting is meer internet­censuur demorgen.be 2015 01 12 0474 http://www.demorgen.be/buitenland/-terreurexpert-​op-​fox-​news-​birmingham-​is-​stad-​met-​alleen-​moslims-​a2178825/ none Een terreur­expert in de VS heeft zijn excu­ses aange­boden omdat hij op Fox News het Britse Birming­ham had beschre­ven als een "stad met alleen moslims" waar niet-​moslims "niet naartoe gaan". demorgen.be 2015 01 12 0475 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3827269/2015/01/10/Noord-​Korea-​wil-​deal-​met-​VS-​over-​kernproeven.dhtml none Noord-​Korea is bereid te stoppen met nucleaire testen als de VS geplande militaire oefeningen met Zuid-​Korea schrapt. trouw.nl 2015 01 10 0476 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150109_01465858 none Duitsland weigert Griekse schuld kwijt te schelden. Maar aan geen enkel land werd in de twin­tigste eeuw meer schuld kwijt­geschol­den dan aan Duitsland. standaard.be 2015 01 10 0477 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150110_01467041 none 'Een andere mening kan nooit een reden zijn om te moorden', veroordeelde Hamas de aanslag op Charlie Hebdo. De leider van de Libanese Hezbollah zegt dat islamistische extremisten de grootste bedreiging zijn voor de islam. standaard.be 2015 01 10 0478 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150109_01465426 none Raif Badawi, de Saou­dische blog­ger die is veroor­deeld tot duizend zweep­slagen en tien jaar cel voor bele­diging van de islam, wordt vanaf vandaag elke vrijdag publiek gegeseld. standaard.be 2015 01 09 0479 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150109_01465622 none Abu Hamza al-​Masri is vrijdag voor een recht­bank in New York veroor­deeld tot levens­lang wegens zijn steun aan het terrorisme. standaard.be 2015 01 09 0480 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150109_01465132 none Secretaris-​gene­raal van de Navo Jens Stolten­berg heeft premier Charles Michel vrijdag herin­nerd aan de engage­menten van Bel­gië en de andere Navo-​bond­genoten om niet verder te bespa­ren op defen­sie standaard.be 2015 01 09 0481 http://nieuws.vtm.be/binnenland/123314-​de-​wever-​angst-​geen-​antwoord none De Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft vanmiddag samen met imam Saïd Aberkan, rabbijn Emile Wasyng en bisschop Johan Bonny een gemeen­schap­pelijke verkla­ring afge­legd naar aanlei­ding van de aanslag in Parijs. Ze veroor­delen het geweld en roepen de Antwer­penaars op in vrede samen te leven. nieuws.vtm.be 2015 01 09 0482 http://www.demorgen.be/economie/lastenverlaging-​vooral-​naar-​hoge-​lonen-​a2176244/ none De loonlasten­verlagingen zijn de voor­bije jaren steeds meer naar hoge in plaats van lage lonen gevloeid. demorgen.be 2015 01 09 0483 http://www.demorgen.be/binnenland/pvda-​het-​masker-​van-​de-​wever-​is-​gevallen-​hij-​staat-​in-​zijn-​blootje-​een-​zielig-​man-​a2175040/ none Twee van de cartoon­isten werk­ten ook voor communis­tische krant L'Humanité, maar Bart De Wever recu­pe­reert hun dood schaamte­loos tegen links, zegt Peter Mertens. demorgen.be 2015 01 08 0484 http://www.demorgen.be/buitenland/rector-​grote-​moskee-​parijs-​dit-​is-​oorlogsverklaring-​a2174018/ none De rector van de Grote Moskee in Parijs noemt de aanslag op Charlie Hebdo gruwelijk en barbaars en een aanslag op onze democratie. demorgen.be 2015 01 07 0485 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/07/aanslag-​op-​weekblad-​in-​parijs-​12-​doden-​10-​gewonden/ none Bij een aan­slag op het hoofd­kantoor van het Franse sati­rische week­blad Charlie Hebdo in Parijs zijn zeker twaalf doden en tien gewon­den gevallen. nrc.nl 2015 01 07 0486 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/06/koen-​calliauw-​overleden-​stemlozen-​verliezen-​megafoon none Op 10 januari orga­niseren enkele vrien­den in Antwer­pen een huldi­ging voor de onlangs over­leden tedere rebel Koen Calliauw. dewereldmorgen.be 2015 01 07 0487 http://thinkprogress.org/economy/2015/01/05/3607810/ceo-​fire-​obama-​raise-​wage/ none Een CEO in Florida die zijn 12.000 personeelsleden destijds mailde dat hun job in gevaar was als ze voor Obama zouden stemmen, geeft nu iedereen opslag. thinkprogress 2015 01 05 0488 http://time.com/3655351/india-​pakistan-​kashmir-​border-​clashes-​flee/ none 10.000 mensen uit de streek van Kashmir zijn op de vlucht voor de aanhoudende gevechten tussen India en Pakistan. time 2015 01 06 0489 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3823097/2015/01/05/Poolse-​partizanen-​vrijwillig-​gewapend-​voor-​het-​vaderland.dhtml none Para­milit­aire organi­saties zijn sterk in opkomst in Polen. Het conflict in buur­land Oekraïne versterkt deze ontwik­keling. trouw.nl 2015 01 06 0490 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3823793/2015/01/06/VS-​gaan-​financiele-​steun-​aan-​Palestijnen-​heroverwegen.dhtml none De VS zeggen 'zwaar verontrust' te zijn over de Palestijnse toetreding tot het ICC. Door de toetreding kan Palestina Israëliërs aanklagen voor oorlogsmisdaden. trouw.nl 2015 01 06 0491 http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=128466 none In een conflict tussen de Slowaakse bisschop Jan Orosch en de Hongaarse bisschop Asztrik Varszegi over een klooster ter waarde van 3 miljoen Euro, heft Oroch het klooster op. kerknet.be 2015 01 05 0492 http://www.volkskrant.nl/buitenland/eerst-​vluchtte-​ik-​voor-​assad-​nu-​voor-​het-​vrije-​leger~a3823565/ none Het Vrije Syrische Leger, twee jaar geleden nog de oogappel van het Westen, staan nu onder de bevolking bekend als moordenaars en plunderaars. volkskrant.nl 2015 01 06 0493 http://www.volkskrant.nl/economie/voorlopig-​uitstel-​voor-​wet-​lagere-​bonussen-​bankiers~a3822777/ none Het verla­gen van het bonus­plafond voor de finan­ciële sector in Neder­land wordt voor onbe­paalde tijd uitge­steld. volkskrant.nl 2015 01 05 0494 http://www.volkskrant.nl/binnenland/geweldsincident-​bij-​40-​procent-​van-​de-​nederlandse-​moskeeen~a3823496/ none Van de naar schat­ting 475 mos­keeën in Neder­land hebben er 174, bijna 40 pro­cent, in de afgelo­pen tien jaar te maken gehad met een gewelds­inci­dent. volkskrant.nl 2015 01 06 0495 https://secure.avaaz.org/nl/petition/Belgische_regering_GEEN_aankoop_van_nieuwe_gevechtsvliegtuigen/?dNxMcbb none Petitie tegen de Belgische aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. secure.avaaz 2015 01 06 0496 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2200499 none Nederlandse moskeeën vragen premier Rutte om bescher­ming na oproe­pen op een Face­book-​pagi­na van aan­hangers van Wilders om mos­keeën in brand te steken. deredactie.be 2015 01 06 0497 http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150106_01459260/opglabbeekse-​mama-​weigert-​medisch-​onderzoek-​clb-​voor-​drie-​kinderen none Een moeder van drie jonge kinderen in Limburg weigert haar kinderen naar het medisch schoolonderzoek te sturen. hbvl.be 2015 01 06 0498 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/12/29/in-​oekraine-​werkt-​europa-​samen-​met-​oligarchen-​en-​fascisten none In Oekraïne werkt Euro­pa samen met oli­garchen en fas­cisten dewereldmorgen.be 2014 12 29 0499 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150105_01458462 none Dertig werk­nemers mogen kern­centrale Doel niet meer in na sabo­tage. standaard.be 2015 01 06 0500 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150105_01458211 none In verschil­lende Duitse steden werd betoogd tegen de ‘isla­mise­ring van Duitsland’, en tegen deze beto­ging. standaard.be 2015 01 05 0501 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150105_01458749 none ‘The Interview’ werd genomineerd als slechtste film van het jaar. standaard.be 2015 01 06 0502 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150106_01459288 none Er werden in 2014 4.063 Rolls-​Royces verkocht. Dat is twaalf pro­cent meer dan het jaar daarvoor. standaard.be 2015 01 06 0503 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150106_01459255 none Brussel­se burge­meester wil gestor­ven dak­lozen enkel nog cre­meren. standaard.be 2015 01 06 0504 http://www.demorgen.be/economie/kwart-​van-​waalse-​gemeenten-​staat-​onder-​curatele-​a2172369/ none Bijna een op de vier Waalse ste­den en gemeen­ten staat finan­cieel onder cura­tele. demorgen.be 2015 01 06 0505 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150103_01456468 none Israël zal belas­tingen die het inde voor de Pales­tijnse Auto­riteit niet uitbe­talen als reac­tie op de poging van Pales­tina om lid te wor­den van het Inter­natio­naal Strafhof. standaard.be 2015 01 03 0506 http://www.demorgen.be/nieuws/eerste-​afgedwongen-​euthanasie-​in-​belgische-​gevangenis-​dan-​toch-​een-​feit-​a2169907/ none Na jaren van proce­deren krijgt Frank Van Den Bleeken op 11 januari eutha­nasie in de gevan­genis van Brugge. demorgen.be 2015 01 03 0507 http://joostniemoller.nl/2015/01/eu-​vriend-​kiev-​viert-​massaal-​zijn-​mussert-​huiveringwekkende-​videobeelden/ none De Oekraïeners gingen op 1 januari massaal de straat op om hun held, de nazi-​collaborateur Stepan Bandera te vieren. Bandera was betrokken bij de etnische zuivering van Polen in Oekraïne. joostniemoller.nl 2015 01 02 0508 http://nos.nl/artikel/2011572-​oekra-​ne-​had-​luchtruim-​al-​in-​mei-​moeten-​sluiten.html none Kort voor het neer­storten van de MH17 vonden er al lucht­gevech­ten plaats. Het lucht­ruim boven Oost-​Oek­raïne had al veel eerder geslo­ten moeten worden, zeggen luchtvaart­deskundigen. nos.nl 2015 01 03 0509 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150102_01454593 none De Italiaanse kustwacht is vrijdag op­nieuw aan boord ge­gaan van een stuur­loos vracht­schip met meer dan 400 vluchte­lingen aan boord. standaard.be 2015 01 02 0510 https://www.youtube.com/watch?v=OGFrvzKecq0 none Her Russische Rode Leger zingt 'happy' van Pharrell Williams youtube 2014 12 30 0511 http://www.demorgen.be/binnenland/pleidooi-​bonny-​voor-​erkenning-​holebirelaties-​gaat-​internationaal-​a2169332/ none Het plei­dooi van de Ant­werpse bis­schop Johan Bonny voor een ker­kelijke erken­ning van holebi­relaties krijgt inter­natio­nale weer­klank. Zijn uit­spraken worden nu opge­pikt door Ameri­kaanse media. demorgen.be 2015 01 02 0512 http://uitpers.be/index.php/discussie/646-​tijd-​voor-​rijkdombestrijding none De kloof tussen rijk en arm bij de OESO-​landen is de afge­lopen dertig jaar nog nooit zo groot geweest. uitpers.be 2014 12 24 0513 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150101_01454510 none De Israëlische premier Netanyahu heeft het Inter­natio­naal Straf­hof opge­roepen om het lid­maat­schap van de Pales­tijnen bij het Hof in Den Haag af te wijzen. standaard.be 2015 01 01 0514 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150101_01454074 none In Zweden was woensdag­nacht voor de derde maal in acht dagen een mos­kee het doelwit van brandstich­ting. standaard.be 2015 01 01 0515 http://www.demorgen.be/expo/bestsellerauteur-​thomas-​piketty-​weigert-​legion-​d-honneur-​a2168276/ none Thomas Piketty, die in 2014 inter­nationaal furore maakte met zijn werk 'Kapi­taal in de 21ste eeuw' weigert de Légion d'hon­neur die de Franse presi­dent hem wil toe­kennen. demorgen.be 2015 01 01 0516 http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/26/guardian-​view-​tunisia-​transition-​success-​story none Met de recente presi­dents­verkie­zingen heeft Tune­sië aange­toond, als een uitzon­dering in de Ara­bische wereld, dat demo­cratie en islam wel samen kunnen bestaan. theguardian 2014 12 26 0517 http://www.vandaag.be/binnenland/156935_aantal-​armen-​in-​vlaanderen-​verdubbeld.html none Het aantal Vla­mingen dat aan­klopt voor steun bij een armoede­vereniging is de afge­lopen vier jaar zowat ver­dub­beld: van 5.600 in 2011 naar een kleine 11.000 dit jaar. vandaag.be 2014 12 24 0518 http://www.vrede.be/nieuws/per-​thema/bewapening/1578-​1000-​kernwapenincidenten-​in-​de-​vs none Officieel geeft het Pen­tagon 32 seri­euze kern­wapen­onge­lukken toe. Maar uit de vrijge­geven docu­menten vallen tussen 1950 en 1968 meer dan 1000 signifi­cante onge­lukken af te leiden. vrede.be 2014 12 11 0519 http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/tropische-​ziekte-​dengue-​breidt-​uit-​naar-​europa/article-​normal-​520995.html none Dengue, een tropische ziekte die net als mala­ria overge­dragen wordt door muggen, zal zich uit­breiden naar Euro­pa. Dat blijkt uit nieuwe versprei­dings­kaarten van de Vere­nigde Naties. knack.be 2014 12 25 0520 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/23/oekraine-​geeft-​neutrale-​status-​op-​en-​maakt-​weg-​vrij-​voor-​lidmaatschap-​navo/ none Oekraïne heft haar neu­trale status op en zet een stap rich­ting lid­maat­schap van de NAVO. nrc.nl 2014 12 23 0521 http://www.nu.nl/buitenland/3962062/regering-​en-​rebellen-​oekraine-​ruilen-​gevangenen.html none De regering van Oekraïne en de pro-​Russische rebellen hebben vrijdag gevangenen uitgewisseld. Het gaat om 222 rebellen en 150 Oekraïners. [Géén Russen.] nu.nl 2014 12 26 0522 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/06/16/john-​pilger-​we-​leven-​in-​een-​propagandatijdperk none John Pilger over het hui­dige propa­ganda­tijd­perk. dewereldmorgen.be 2014 06 16 0523 http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-​Palestina/article/detail/2163322/2014/12/26/Rechter-​Israel-​Nederzetting-​Westbank-​moet-​dicht.dhtml none Het Israë­lische Hoog­gerechts­hof heeft bepaald dat de joodse neder­zetting Amona op de Weste­lijke Jordaan­oever moet worden ontruimd en gesloopt. Het gaat om de grootste Israë­lische neder­zetting die niet door de rege­ring wordt er­kend of gesteund. hln.be 2014 12 26 0524 http://uitpers.be/index.php/media1/568-​israelische-​soldaat-​verstuikt-​enkel none Hamas was niet betrok­ken bij de on­tvoering van drie jonge­ren deze zomer die door Ben­jamin Netan­yahu werd aange­grepen als aan­leiding voor raids en bom­barde­menten op Gaza waarin 1800 Pales­tijnen, vooral vrouwen en kinderen, om­kwamen. uitpers.be 2014 08 05 0525 http://www.demorgen.be/buitenland/noorden-​sierra-​leone-​drie-​dagen-​afgesloten-​om-​ebola-​a2162596/ none Terwijl in Gui­nee en Libe­ria de epi­demie over het hoogte­punt heen lijkt, worden in Sierra Leone juist meer mensen ziek. In Sierra Leone wordt de provincie Port Loko min­stens drie dagen afge­sloten. demorgen.be 2014 12 25 0526 http://www.bloomberg.com/news/2014-​12-​24/ebola-​sample-​mishandled-​by-​cdc-​exposing-​lab-​technician-​to-​virus.html none In Atlanta (VS) werd een schaal met mat­eriaal uit een ebola expe­riment vanuit een streng bevei­ligd lab per vergis­sing naar een min­der beveil­igde omge­ving gezon­den, en kan mede­werkers besmet hebben. bloomberg 2014 12 25 0527 http://www.demorgen.be/buitenland/in-​24-​uur-​1-026-​vluchtelingen-​uit-​middellandse-​zee-​gevist-​a2162424/ none In 24 uur werden 1.026 vluchte­lingen uit Middel­landse Zee gevist. demorgen.be 2014 12 24 0528 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141224_01446217 none Een deserteur uit het Oek­raïense leger verklaar­de dat vlucht MH17 met een raket werd geraakt door de pi­loot van een Oek­raïens gevechts­vliegtuig van het type Soechoj Soe-​25. De getuige pas­seerde een leugen­test. standaard.be 2014 12 24 0529 https://www.youtube.com/watch?v=41YTAZHIWN8#t=27 none John Pilger over Gaza, Oek­raïne en de wester­se me­dia. youtube 2014 08 02 0530 https://www.youtube.com/watch?v=DVWPbd1UykY none Een aap redt het leven van een andere aap die bewuste­loos is gevallen door elektrocutie in een treinstation in Kapur, Indië. youtube 2014 12 21 0531 http://thinkprogress.org/world/2014/12/12/3602740/brazils-​own-​torture-​report-​says-​us-​taught-​torture-​techniques-​to-​brazilian-​military/ none De VS paste fol­tering toe tijdens haar steun aan de mili­taire dicta­tuur in Brazi­lië, lang voor 9/11. thinkprogress 2014 12 12 0532 http://www.ftm.nl/exclusive/polderakkoord-​de-​jacht-​op-​witwassers-​en-​belastingontduikers/ none In de strijd tegen zich verschui­lende belasting­ontduikers en wit­wassers is dinsdag een ak­koord bereikt in Brussel: het "ultieme belanghebbenden"-register (UBO) heeft de goed­keuring ge­kre­gen van zowel de Euro­pese Com­missie, het Par­lement als de Raad van Minis­ters. ftm.nl 2014 12 18 0533 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/12/18/de-​staat-​new-​york-​verbiedt-​fracking none Na zes jaar studie kondigt Andrew Cuomo, gouver­neur van de staat New York, een verbod aan voor schalie­gas­winning in de staat. dewereldmorgen.be 2014 12 18 0534 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/12/19/afrikaanse-​migranten-​naar-​eu-​mishandeld-​in-​libie none Tien­duizen­den Afri­kanen op vlucht naar Europa worden in Libië uit­ge­buit en mis­han­deld in over­volle onge­schikte op­vang­centra dewereldmorgen.be 2014 12 19 0535 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141220_01439843 none De Neder­landse krant Trouw trekt 126 arti­kels in die zijn ge­schre­ven door een vorige maand ontsla­gen redac­teur, Per­diep Rame­sar. De krant trekt ook de handen af van een gerucht­makend artikel over de Haagse Schilders­wijk. standaard.be 2014 12 20 0536 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141220_01439947 none De orde van de francis­canen bevindt zich op de rand van het fail­liet wegens de verduis­tering van grote hoeveel­heden geld. standaard.be 2014 12 20 0537 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141220_01440007 none De Italiaanse kust­wacht heeft opnieuw 194 Syrische vluchte­lingen uit zee gered. Onder de vluchte­lingen bevin­den zich 23 vrouwen en 38 kin­deren. standaard.be 2014 12 20 0538 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141219_01439733 none De Vlaamse rege­ring besliste vrijdag om het natuur­project ‘Rivier­herstel Leie’ van 500 naar 300 hectare te brengen. Natuur­punt over­weegt een Europese klacht. Het natuur­project was een compen­satie voor infra­structuur­werken in 2010. standaard.be 2014 12 19 0539 http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/19/dead-​irish-​woman-​body-​incubator-​abortion none In Ierland wordt een hersen­dode maar 17 weken zwan­gere vrouw in leven gehou­den als broed­machine tegen de wil van haar familie. Dit is een gevolg van de heer­sende abortus­wetgeving. Politici roepen op er niet emo­tio­neel over te worden. theguardian 2014 12 19 0540 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141218_01436422 none De VS en Cuba gaan hun rela­ties nor­mali­seren. En dat beland­de wereld­wijd op de voor­pagina's van de kranten. standaard.be 2014 12 18 0541 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/12/16/internationale-​regulering-​robotwapens-​noodzakelijk none Er moet inter­nationale wet­geving komen om de steeds meer toe­nemende geavan­ceerde robot­wapens aan ban­den te leg­gen, zeg­gen aca­demici van de Uni­versi­teit van Oxford. "Auto­matisch onbe­mand moor­den mag niet leg­aal worden." dewereldmorgen.be 2014 12 16 0542 http://www.ftm.nl/column/zuid-​korea-​gaat-​daadwerkelijk-​lonen-​verhogen-​en-​kapitaal-​belasten/ none Zuid Korea gaat lonen ver­hogen en kapi­taal belasten. ftm.nl 2014 12 17 0543 http://www.demorgen.be/economie/iedereen-​1-500-​euro-​per-​maand-​of-​je-​werkt-​of-​niet-​hoe-​haalbaar-​is-​dat-​a2156748/ none Iedereen een basis­inkomen, of je werkt of niet, is haal­baar zegt filo­soof Phi­lippe Van Parijs, die in 1986 aan de basis lag van het Basic In­come Earth Net­work. demorgen.be 2014 12 18 0544 http://www.demorgen.be/buitenland/luxemburg-​gaat-​omstreden-​belastingdeals-​vrijgeven-​a2156796/ none De Euro­pese Com­mis­sie gaat alle EU-​lan­den om ge­gevens vragen over belastings­deals met inter­natio­nale bedrij­ven. Luxem­burg staakt daarop haar verzet deze con­struc­ties te onthullen. demorgen.be 2014 12 18 0545 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141211_01424008 none De terreur­groep IS is ont­staan in een Ameri­kaanse gevan­genis in het zui­den van Irak. Tien­tallen moslim­funda­menta­listen vonden mekaar in Camp Bucca. standaard.be 2014 12 11 0546 https://www.youtube.com/watch?v=arsVuRDQ-​fo none Een van de laatste zes noor­delijke witte neus­hoorns stierf zon­dag van ouder­dom op 44-​jarige leef­tijd in de zoo van San Diego (Cali­fornia.) youtube 2014 12 16 0547 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/12/12/oeso-​kloof-​tussen-​arm-​en-​rijk-​ondermijnt-​economische-​groei none Landen die hun inko­mens­ongelijkheid vermin­deren, geven de economie juist een stimu­lans, blijkt uit een rap­port van de OESO. dewereldmorgen.be 2014 12 12 0548 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141213_01427555 none De klokken­luider die de fis­cale ak­koor­den tus­sen Luxem­burg en di­verse multi­natio­nals uit­bracht is offi­ci­eel in be­schul­diging ge­steld wegens diefstal, schending van het beroepsgeheim en witwassen. standaard.be 2014 12 13 0549 http://www.demorgen.be/buitenland/266-​uur-​in-​een-​doodskist-​de-​schokkendste-​details-​uit-​het-​cia-​rapport-​a2147676/ none Schokkende details uit het CIA-​rapport. demorgen.be 2014 12 10 0550 http://www.demorgen.be/binnenland/schenkt-​fabiola-​werkelijk-​haar-​hele-​vermogen-​aan-​de-​armen-​a2151617/ none Konin­gin Fabi­ola schonk haar hele privé­ver­mogen weg aan de ar­men, zo viel te verne­men. Behal­ve het kloos­ter in Op­grim­bie. En de villa in het Spaan­se Mot­ril. En het ge­hei­me fonds van koning Bou­de­wijn in Liechten­stein. En zo nog een paar dingen. demorgen.be 2014 12 13 0551 http://nos.nl/artikel/2008506-​hennis-​in-​problemen-​om-​jsf.html none De Nederlandse minis­ter van Defen­sie zou een af­spraak met de Ameri­kaanse regering hebben ge­maakt over de prijs van de ver­van­ger van de F16, de JSF. Die is bij bena­dering 4,5 miljard euro voor 37 toe­stellen. nos.nl 2014 12 11 0552 http://www.demorgen.be/tvmedia/nieuwe-​hoofdredactie-​voor-​the-​guardian-​the-​economist-​en-​bloomberg-​a2148239/ none Alan Rusbrid­ger, meer dan 20 jaar lang de hoofd­redacteur van de Britse kwali­teits­krant The Guar­dian, kon­digde aan dat hij vol­gende zomer ont­slag neemt. Rus­bridger blijft wel voor The Guardian werken, hij zal in de toe­komst het comi­té voor­zitten dat moet waken over de redac­tionele on­afhan­kelijk­heid van de krant. demorgen.be 2014 12 10 0553 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141209_01420640 none De uit­braak van ma­zelen in een crèche te Zwijn­drecht komt van de Neder­landse "bible-​belt" (een gebied van Zee­land tot West-​Ove­rijssel) waar veel men­sen inen­ting wei­ge­ren om reli­gie­uze redenen. standaard.be 2014 12 10 0554 http://www.politics.be/persmededelingen/40133/ none Vertegen­woordigers van meer dan 150 landen komen maan­dag 8 en dins­dag 9 de­cem­ber in Wenen bij­een voor de der­de inter­natio­nale con­feren­tie over de humanitaire gevolgen van kern­wapens. Van alle massa­vernie­tigings­wapens zijn kern­wapens als enige nog niet ver­boden. politics.be 2014 12 08 0555 http://www.tijd.be/dossier/luxleaks/Nieuwe_LuxLeaks_onthult_ongeziene_belastingontwijking_in_Luxemburg.9576873-​7887.art none Een nieuw lek van ge­hei­me belasting­deals, die Lux­em­burg sloot met top­be­drij­ven zoals Walt Dis­ney, Bom­bar­dier en Skype, maar ook de Ame­ri­kaanse ge­broe­ders Koch, ont­hult dat de be­las­ting­ontwij­king in Lu­xem­burg reeds 1O jaar ge­beurt op een wereld­wijd on­ge­ziene schaal. tijd.be 2014 12 09 0556 https://www.youtube.com/watch?v=b4Dm21njIkQ none Kenneth Roth van Human Rights Watch over het rap­port van de VS se­naat over de CIA fol­teringen. youtube 2014 12 09 0557 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141209_01420231 none Het rap­port van de Ameri­kaanse Senaat over de CIA is ver­nieti­gend. De fol­terin­gen na 11 sep­tem­ber waren bru­taal en lever­den geen betrouw­bare infor­matie. De CIA loog meer­maals over het nut ervan. standaard.be 2014 12 09 0558 http://english.alarabiya.net/en/media/print/2014/12/04/Killing-​of-​U-S-​woman-​stirs-​niqab-​debate-​in-​UAE.html none In de Vere­nigde Ara­bi­sche Emi­raten doet het neer­steken van een Ame­ri­kaanse onder­wij­zeres door een moor­de­naar in niqab het debat over het toe­staan van de niqab opnieuw oplaaien. alarabiya 2014 12 04 0559 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2014/12/09/Amnesty-​international-​accuses-​Israel-​of-​war-​crimes-.html none De groot­scheepse vernie­tiging van van civiele ge­bou­wen in Gaza door Is­raël was op­zet­te­lijk, was mi­li­tair niet ge­recht­vaardigd, en is een oorlogs­mis­daad. De aan­val­len waren een col­lectie­ve bestraf­fing van de bevol­king van Gaza en haar be­staans­mid­de­len, zegt Am­nesty. english.alarabiya 2014 12 09 0560 http://www.nu.nl/buitenland/3947792/eurocontrol-​ontkent-​aandringen-​sluiting-​oekraiens-​luchtruim-.html none Euro­control zei maan­dag dat het niet heeft aange­drongen bij de Oek­raïense auto­riteiten om het lucht­ruim te sluiten voor passagiers­vluchten. "De beslis­sing om het lucht­ruim te sluiten is al­tijd de verant­woor­delijk­heid van het land zelf", al­dus de orga­nisatie. nu.nl 2014 12 08 0561 http://www.nytimes.com/2014/12/08/us/politics/bush-​and-​cia-​ex-​officials-​rebut-​torture-​report.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-​column-​region®ion=top-​news&WT.nav=top-​news&_r=0 none Ex-​presi­dent George W. Bush gaat al in de aan­val tegen de op­stel­lers en de con­clu­sies van het lang­ver­wach­te CIA-​rap­port over fol­te­ring, nog voor de in­houd ervan bekend is. nytimes 2014 12 07 0562 http://www.secularism.org.uk/news/2014/12/eu-​parliament-​calls-​on-​pakistan-​to-​abolish-​the-​death-​penalty-​for-​blasphemy none Het Europese parlement heeft een resolutie aan­geno­men die de Paki­staanse wet­ten op gods­lastering veroor­deelt die steeds meer ge­bruikt wor­den om kwets­bare min­der­heden te treffen. secularism.uk 2014 12 01 0563 http://www.trouw.nl/tr/nl/31523/Vliegtuigcrash-​Oekraine/article/detail/3805739/2014/12/07/Eurocontrol-​drong-​daags-​voor-​MH17-​ramp-​aan-​op-​sluiting-​luchtruim.dhtml none Een paar dagen voor de ramp met de MH17 drong Euro­control er bij de Oek­raïense auto­ri­teiten op aan om in het oos­ten van het land het lucht­ruim te sluiten voor passagiers­vluchten. Oekraïne sloeg de waar­schu­wing in de wind. trouw.nl 2014 12 07 0564 http://www.truthdig.com/eartotheground/item/preference_for_masculinity_and_femininity_may_be_peculiar_to_20141207 none Nieuw onder­zoek bij 12 bevol­kingen ver­spreid over de wereld weer­legt de alge­meen aan­vaarde opvatting dat mensen van nature aange­trokken wor­den door opval­lende sek­suele ken­merken. Zulks is eerder het geval in dicht­bevolkte en verstede­lijkte om­gevingen. truthdig 2014 12 07 0565 http://truth-​out.org/news/item/27760-​seeds-​of-​the-​future none Meer dan drie­kwart van al de varië­teiten aan fruit en groente en de helft van alle ras­sen van boerde­rij­dieren zijn vorige eeuw uitge­storven. truth-​out 2014 12 04 0566 http://truth-​out.org/news/item/27824-​the-​partitioning-​of-​brazil-​s-ocean-​and-​rivers-​threatens-​small-​scale-​fishing-​families none De Braziliaanse overheid heeft een plan opgezet om rivier- en zee­water­gebie­den te ver­kopen aan aqua­cultuur­bedrijven, die met hun chemicaliën de kleine vissers bedreigen. truth-​out 2014 12 07 0567 http://www.voanews.com/content/a-​10th-​sierra-​leone-​doctor-​dies-​from-​ebola/2549903.html none In Sierra Leone stier­ven de laatste drie dagen drie dok­ters aan ebo­la. Er zijn nu in het totaal 10 dokters gestor­ven aan ebola in Sierra Leone. voanews 2014 12 08 0568 http://www.washingtonpost.com/national/religion/police-​say-​austin-​shooter-​harbored-​extremist-​views/2014/12/01/7c1a68a2-​79c2-​11e4-​8241-​8cc0a3670239_story.html none Een terror­ist die op gebou­wen vuurde in Austin (Texas) en trachtte het Mexi­caanse consu­laat in brand te steken voor hij neergeschoten werd door de politie was waar­schijnlijk een vol­geling van de "Chris­tian Iden­tity" bewe­ging ook bekend als "Phin­eas Priest­hood" en was in het bezit van hun boek “Vigilantes of Christendom”. washingtonpost 2014 12 01 0569 http://www.dailymail.co.uk/news/article-​2863784/State-​food-​banks-​says-​Welby-​Archbishop-​Canterbury-​steps-​austerity-​row-​radical-​report.html none Een rap­port over hon­ger in het UK, opge­steld door het Brit­se par­le­ment in samen­werking met de aarts­bisschop van Canter­bury zegt dat jaar­lijks £150 mil­joen nodig is om kinderen een maal­tijd te bezorgen tijdens school­sluiting, en verwijt de conser­vatieve rege­ring om fond­sen van de EU te weigeren. dailymail.co.uk 2014 12 07 0570 http://scienceblogs.com/lifelines/2014/12/04/exposure-​to-​caffeine-​in-​utero-​alters-​embryonic-​gene-​expression-​in-​the-​heart/ none Onder­zoek heeft aan­ge­toond dat wan­neer zich ontwik­kelende em­bryo's wor­den bloot­gesteld aan cafe­ïne de ex­pres­sie van genen in het hart kan beïn­vloe­den hoe het hart zich ont­wik­kelt en func­tio­neert in vol­wassen dieren. scienceblogs 2014 12 07 0571 http://www.ftm.nl/ none Als archi­tect van het Luxem­burgse model voor belas­ting­ontwijking is Jean-​Claude Jun­cker verant­woorde­lijk voor miljarden mis­gelopen ven­nootschaps­belasting – geld dat EU-​landen brood­nodig hebben voor inves­teringen. ftm.nl 2014 12 07 0572 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141206_01415591 none Tegen twee voor­malige mana­gers van de Bank van het Vati­caan wordt een onder­zoek ge­voerd op verden­king van verduis­tering. De Standaard 2014 12 06 0573 http://www.independent.co.uk/news/people/veena-​malik-​sentenced-​to-​26-​years-​in-​jail-​for-​blasphemy-​after-​appearing-​in-​mock-​tv-​wedding-​scene-​9884985.html none De Pakis­taanse ac­trice Veena Malik werd door een 'anti-​ter­rorisme­rechtbank' veroord­eeld tot 26 jaar gevang­enis voor gods­laste­ring (zoek ook Veena Malik in ons nieuws­archief.) The Independent 2014 11 26 0574 http://nieuws.marokko.nl/34954/frans-​parlement-​wil-​erkenning-​palestina/ none Het Franse par­le­ment heeft de re­ge­ring dins­dag gemaand een Palestijnse staat te er­kennen. Marokko.nl 2014 12 02 0575 http://nieuws.marokko.nl/34961/vn-​tikt-​israel-​op-​vingers-​na-​resolutie-​arabische-​landen/s/b5ba1cd906b1da79bf099085f6a8ab3f/ none Een door de Ara­bische lan­den inge­diende reso­lutie die Is­raël veroor­deelt om als enige land in het Midden-​Oosten het anti­kern­wapen­verdrag niet te onder­schrij­ven kreeg de steun van 161 landen. Marokko.nl 2014 12 03 0576 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141202_01409109 none De vier Bel­gische rege­ringspar­tijen zullen binnen­kort in het parle­ment een reso­lutie indienen én goed­keuren die de rege­ring op­roept om Pales­tina als onaf­han­kelijke staat te er­kennen. De Standaard 2014 12 03 0577 http://freethoughtblogs.com/pharyngula/2014/12/02/jerry-​coyne-​is-​trying-​to-​defend-​evolutionary-​psychology-​again/#more-​21657 none Jerry Coyne tracht nog eens de evo­lutie­psycho­logie te ver­de­digen, en PZ Myers antwoordt. Pharyngula 2014 12 02 0578 http://www.gewoon-​nieuws.nl/2014/11/57-​miljoen-​amerikanen-​waarschuwen-​britten-​voor-​gevaren-​gmo/#.VH2RA4VVkxA none In een open brief die gepu­bli­ceerd is in “The Times” hebben meer dan 57 mil­joen Ameri­kaanse bur­gers de Britse bevol­king gewaar­schuwd voor de geva­ren van het ver­bou­wen van gene­tisch ge­mani­pu­leerde gewas­sen. GN 2014 11 21 0579 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141201_01406041 none Niet George, John of James maar Mu­ham­mad is de popu­lairste jongens­naam in Groot-​Brit­tannië. De Standaard 2014 12 01 0580 http://www.ftm.nl/column/economie-​en-​beurs/ none Met hun lage rentes jagen de centrale banken spaarders naar de beurs. De koer­sen zijn booming, terwijl de onder­lig­gende euro-​econo­mieën nauwe­lijks groeien. FTM 2014 11 26 0581 http://www.bbc.com/news/world-​middle-​east-​30269343 none Een anti-​corruptie­onder­zoek in het leger van Irak bracht aan het licht dat 50.000 be­taalde sol­da­ten niet bestonden. BBC 2014 11 30 0582 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141129_01403272 none De Republi­keinen in de Ameri­kaanse staat Ohio hebben een wets­voor­stel inge­diend om niet langer alle details van exe­cuties pub­liek te maken, om gezichts­verlies te vermij­den als het weer eens mis­gaat. In de voor­bije acht jaar liep in vier geval­len iets fout. De Standaard 2014 11 29 0583 http://www.youtube.com/watch?v=oNV5Sq28Mp4#t=22 none Beelden uit Tsjernobyl. youtube 2014 11 24 0584 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141124_01393276 none De geavan­ceerde hack­ing van het Bel­gische telecom­bedrijf Belga­com was het werk van de Britse gehei­me dienst GCHQ. Die maakte daarbij gebruik van een inbraak­techniek van de Ameri­kaanse geheime dienst NSA. De Standaard 2014 11 24 0585 http://nieuws.marokko.nl/34827/moslimgeestelijken-​bespreken-​strategie-​tegen-​extremisten/s/78a72bc02fc4b7928ea1d54e38761689/ none Soennitische en sjiitische geestelijken uit een tachtigtal landen zijn zondag in de Iraanse stad Qom bijeen­geko­men om een strate­gie te ont­wik­kelen tegen IS, de extre­mistische groep die grote delen van Syrië en Irak in handen heeft gekregen Marokko.nl 2014 11 24 0586 http://time.com/3601853/jewish-​nation-​state-​bill-​passes-​israel-​cabinet-​palestine-​arab-​hebrew/ none Het Israëlische Cabi­net heeft een wets­ontwerp goed­ge­keurd om Is­raël de natie­staat van het Joodse volk te noemen. Time 2014 11 24 0587 http://www.economist.com/news/science-​and-​technology/21633793-​almost-​three-​decades-​after-​catastrophe-​wrecked-​it-​proper-​tomb none Het her­metische beton­nen schild rond de vernielde maar nog steeds radio­actieve kern­reactor te Tsjer­no­byl nadert zijn vol­tooi­ing na 30 jaar. Het is hoger dan het vrijheids­beeld en heeft 1,3 mil­jard euro gekost aan tien­tal­len landen. The Economist 2014 11 22 0588 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141124_01393269 none Het pro-​Wes­terse re­gi­me in Kiev wil abso­luut tot de NAVO toe­treden en plant daar­toe een refe­rendum. De Standaard 2014 11 24 0589 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/11/21/een-​andere-​joodse-​stem-​start-​in-​vlaanderen none Op 21 november werd in Vlaan­deren "Een Andere Joodse Stem" (EAJS) opgericht. Het initia­tief roept op tot een duur­zame vrede in Is­raël/Pale­stina, onder meer door de bezet­ting van Pale­stina te be­ëindigen. De Wereld Morgen 2014 11 22 0590 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141122_01390456 none Het Oekra­ïense leger krijgt oorlogs­tuig uit de VS voor de strijd tegen de opstan­delingen in het oosten. De NAVO weigert wa­pens en muni­tie te leveren. De Standaard 2014 11 22 0591 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141122_01390135 none Op het Afri­kaanse eiland Mada­gaskar heeft een uit­braak van de pest de voor­bije maanden al aan veer­tig men­sen het leven gekost. De Standaard 2014 11 22 0592 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141123_01390601 none Spaanse geeste­lijken werk­ten samen met kinder­porno­bendes in een soort sekte, met een verko­zen leider en brain­washing ses­sies voor de slacht­offers. De Standaard 2014 11 23 0593 http://bigstory.ap.org/article/d0d84924521d4d92b2a5501dbe395da6/cuba-​says-​doctor-​catches-​ebola-​sierra-​leone none Dr. Felix Baez Sarria, een lid van het 165-​kop­pige Cu­baan­se ebola­team in Sier­ra Leone, is be­smet ge­raakt door het ebola­virus toen hij een patiënt ter hulp schoot die het even­wicht verloor. AP 2014 11 19 0594 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2014/11/19/Israel-​approves-​78-​new-​settlements-​in-​East-​Jerusalem.html none Israël stemt in met de bouw van 78 wo­ningen in twee Joodse neder­zet­tingen op land in de Weste­lijke Jordaan­oever geannex­eerd door Jeru­zalem. Al Arabiya 2014 11 19 0595 http://thinkprogress.org/lgbt/2014/11/18/3593319/mississippi-​heritage-​initiative/ none Een groep ge­steund door de tea-​party­beweging wil het chris­ten­dom tot staats­gods­dienst van Mis­sis­sippi laten ver­klaren in de grond­wet. Thinkprogress 2014 11 18 0596 http://www.bbc.com/news/blogs-​trending-​30105412 none De inter­net­acti­visten van Ano­ny­mous ont­maske­ren KKK-​leden on­line, na­dat de KKK dreigde anti-​racis­tische pro­test­ers in Fergu­son (Mis­sou­ri) om te bren­gen. BBC 2014 11 19 0597 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/11/18/argentijnse-​schalieolie-​creeert-​conflict-​met-​inheemse-​volkeren none In Argen­tinië werden 22 inheem­se Mapuche-​gemeen­schappen niet geraad­pleegd over de ont­gin­ning van schalie­gas en -olie in hun voor­ouder­lijk gebied. De Wereld Morgen 2014 11 18 0598 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141118_01383747 none Het Spaan­se parle­ment heeft zich dinsdag­avond in Ma­drid met 319 tegen 2 stem­men voor de er­ken­ning van Pale­sti­na als staat uitge­spro­ken. De Standaard 2014 11 18 0599 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141118_01382570 none De komeetlander Philae heeft molecules gevonden die meer inzicht kunnen bieden op de mogelijke rol van kometen in het ontstaan van leven op aarde. De Standaard 2014 11 18 0600 http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-​reports/en/ none Er waren tot heden 14.414 mensen in 6 landen besmet met het ebola­virus. Er werden 5.177 doden geteld. WHO 2014 11 14 0601 http://www.demorgen.be/buitenland/italiaanse-​marine-​vist-​op-​24-​uur-​tijd-​900-​migranten-​op-​a2122035/ none Op 24 uur tijd heeft de Ita­liaan­se ma­rine meer dan 900 mig­ranten uit de zee op­ge­vist. De Morgen 2014 11 15 0602 http://www.trouw.nl/tr/nl/30340/Onrust-​in-​Oekraine/article/detail/3791272/2014/11/15/Oekraine-​sluit-​alle-​kantoren-​in-​separatistisch-​gebied.dhtml none De Oekra­ïense pre­sid­ent Petro Poro­sjenko laat alle staats­instel­lingen (ban­ken, mini­steries, scholen, zieken­huizen, nood­diensten) in de opstan­dige delen van oost-​Oekraïne sluiten. Trouw 2014 11 15 0603 http://www.volkskrant.nl/economie/wereldwijde-​ontwikkelingsbank-​in-​versneld-​tempo-​opgericht~a3791204/ none De vijf belang­rijkste op­ko­mende econo­mieën ter wereld, Bra­zilië, Rus­land, In­dia, Chi­na en Zuid-​Af­rika (BRICS), gaan in ver­sneld tempo een gezamen­lijke ontwik­kelings­bank oprich­ten. De reden is het achter­blij­vende wereld­wijde eco­nomi­sche her­stel. De Volkskrant 2014 11 15 0604 http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/11/14/monsanto-​ontwijkt-​erkenning-​schuld-​met-​minnelijke-​schikking none De Ameri­kaanse landbouw­gigant Mon­san­to betaalt een graan­boer in de Ameri­kaanse staat Ore­gon 1,9 mil­joen euro schade­ver­goe­ding, voor vervui­ling van zijn graan met ge­ne­tisch gemani­pu­leerd zaad. De Wereld Morgen 2014 11 14 0605 http://972mag.com/israeli-​petition-​to-​european-​lawmakers-​recognize-​palestine/98807/ none Bijna 700 vooraan­staande israëli's, inbe­grepen voor­malige ambas­sa­deurs, aca­demi­ci, IDF leger­offi­cieren, toneel­schrijvers en dich­ters, winnaars van de Is­raël Prijs en de Nobel­prijs Daniel Kah­ne­man heb­ben een brief onder­te­kend om de parle­men­ten van de Euro­pese landen op te roe­pen Pale­stina te erken­nen. 972mag 2014 11 15 0606 http://www.demorgen.be/buitenland/boko-​haram-​verovert-​thuisstad-​ontvoerde-​nigeriaanse-​meisjes-​a2121009/ none De islamis­tische groe­pering Boko Haram heeft Chibok veroverd. Dat is de Nige­riaanse stad waar in april meer dan 200 school­meisjes werden ontvoerd. De Morgen 2014 11 14 0607 https://www.youtube.com/watch?v=fRs7K6XhMoQ none Een twaalftal nobel­prijs­win­naars drin­gen er bij presi­dent Oba­ma op aan het vol­ledige rap­port van de Senaat over fol­te­rin­gen door de CIA vrij te geven. 2014 11 14 0608 http://freethinker.co.uk/2014/11/09/somalian-​academic-​gets-​death-​threats/ none Een Somalisch acade­micus die een boek schreef over de islam als gods­dienst van vrede wordt be­dreigd met de dood voor afval­ligheid. The Freethinker 2014 11 09 0609 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141110_01368112 none Onder groente- en fruit­telers in Neder­land worden maan­dag tien gratis Slo­vaakse arbeids­krach­ten verloot. De Standaard 2014 11 10 0610 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141110_01368476 none Peter Sunde, de mede­oprich­ter van Pirate Bay die op­gepakt is in Zwe­den en vijf maan­den in de cel zat, heeft de gevan­genis verla­ten. Dat heeft hij zelf aan­gekon­digd op Twitter. De Standaard 2014 11 10 0611 http://www.presstv.ir/detail/2014/11/09/385368/israel-​minister-​quits-​over-​bibi-​policy/ none De Israëlische Minister van Milieu­bescher­ming heeft zijn ont­slag aan­gebo­den na scherpe kritiek op de extre­mi­stische poli­tiek van Eerste Minis­ter Netanyanu. Press TV 2014 11 09 0612 http://nos.nl/artikel/719411-​nederlandse-​steun-​leger-​oekraine.html none Nederland gaat het leger van Oek­raïne helpen om de koude win­ter door te komen. nos.nl 2014 11 08 0613 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2137992 none Negen muren die er kwamen na de val van "de Muur" in Duitsland. De Redactie 2014 11 09 0614 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/11/palestinians-​wall-​apartheid-​berlin-​westbank-​israel-​20141198037736737.html none Pale­stijnse jong­eren hebben een ope­ning in de muur rond de Pale­stijnse gebie­den gehou­wen als een symbolisch gebaar voor de 25e verjaar­dag van de het einde van de muur van Berlijn. Al Jazeera 2014 11 09 0615 http://www.cbc.ca/ none Een gelek­te Penta­gon nota zegt dat Cana­da F-​35 gevechts­vlieg­tuigen zal kopen, maar de Cana­dese regering ont­kent de beslis­sing. CBC 2014 11 07 0616 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141108_01365730 none Als van ieder­een inspan­ningen worden ge­vraagd, moeten ook de ver­mogens een bij­drage leve­ren in de vorm van een vermogens­taks, vindt ex-​pre­mier Yves Le­terme. De Standaard 2014 11 08 0617 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141108_01366025 none Het hoofd van de Europese diplo­matie, Fede­rica Moghe­rini, heeft tij­dens haar bezoek aan de Gaza­strook en de bezette Weste­lijke Jordaan­oever gepleit voor een Pales­tijnse staat met Oost-​Jeru­zalem als hoofd­stad. De Standaard 2014 11 08 0618 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141107_01363937 none Duizen­den aan­hangers van ex-​president Ali Ab­dul­lah Saleh heb­ben vrijdag in de Jemen­itische hoofd­stad San­aa be­toogd tegen de Vere­nigde Sta­ten. Ze beschul­digen de VS ervan, zich te wil­len bemoe­ien met de in­terne aan­gelegen­heden van het land. De Standaard 2014 11 07 0619 http://www.gewoon-​nieuws.nl/2014/11/afghaanse-​politie-​verkoopt-​wapens-​aan-​de-​taliban-​om-​gezinnen-​te-​voeden/#.VFvCgoVVkxA none De Af­ghaanse politie is al drie maan­den niet betaald en zegt geen andere keuze te heb­ben dan hun persoonlijke wapens en munitie te verko­pen. De kopers zijn mees­tal lokale men­sen maar soms zijn ze Tali­ban mili­tanten. Een deel heeft zich aange­sloten bij de mili­tanten. Gewoon-​nieuws.nl 2014 11 04 0620 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141105_01361155 none Belgische top­bedrij­ven en de rijkste fami­lies van ons land krijgen in Luxem­burg groen licht voor verre­gaande belas­ting­con­struc­ties waar­door ons land mil­jarden euro’s mis­loopt. De Standaard 2014 11 05 0621 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141104_01358536 none Het Inter­natio­naal Mone­tair Fonds (IMF) heeft in 2010 te snel opge­roepen tot bezuinig­ingen in rij­kere landen. Dat stelt een eigen, onafhan­kelijke onderzoeks­commis­sie van het fonds in een dins­dag gepre­sen­teerd rapport. De Standaard 2014 11 05 0622 http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/23261929/__Brussel_maant_Oekraine_gas_te_betalen__.html none De Euro­pese Com­missie dringt er bij Oek­raïne op aan de open­staande gas­reke­ningen met Rusland te betalen, om te voor­komen dat Euro­pa in de kou komt te staan. Telegraaf 2014 10 29 0623 http://nos.nl/artikel/715750-​zweden-​erkent-​palestina-​nu-​formeel.html none De nieuwe Zweed­se rege­ring heeft de Pales­tijnse staat nu ook for­meel erkend. Mini­ster Wall­ström van Buiten­landse Zaken zegt dat de Pales­tijnen aan alle inter­natio­nale crite­ria vol­doen. nos.nl 2014 10 30 0624 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141029_01349385 none Tussen maart 2009 en maart 2014 - tijdens de crisis- is het aantal mil­jar­dairs in de wereld verdub­beld, ter­wijl in die­zelfde pe­ri­ode een mil­joen moe­ders tijdens de beval­ling over­leden door een ge­brek aan goe­de zorgen. De Standaard 2014 10 29 0625 http://www.demorgen.be/buitenland/malala-​schenkt-​prijzengeld-​kinder-​nobelprijs-​aan-​scholen-​in-​gaza-​a2105784/ none Malala Yousaf­zai schenkt het prijzen­geld van de 'World's Child­ren's Prize' aan scho­len in Gaza. De Morgen 2014 10 29 0626 http://reports.weforum.org/global-​gender-​gap-​report-​2014/rankings/ none In de 2014 ran­king van gelijk­behan­de­ling van man­nen en vrou­wen wor­den de eer­ste 5 plaat­sen inge­no­men door de Scan­dina­vische lan­den. Nica­ra­gua (6), Rwan­da (7) en de Filip­pijnen (9) ko­men nog voor Bel­gië (10) en Neder­land (14). Bu­run­di (17) staat ho­ger dan de VS (20) en het VK (26). WEF 2014 10 26 0627 http://thinkprogress.org/economy/2014/10/27/3583324/tokyo-​homeless/ none De stad New York be­reikt een nieuw re­cord met 56000 dak­lo­zen. Tokyo, met 5 mil­joen in­wo­ners meer, telt er slechts 1700. Thinkprogress 2014 10 27 0628 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141029_01347970 none De VS en Is­raël zijn de eni­ge staten die dinsdag tegen een reso­lutie hebben ge­stemd die op­riep om het eco­no­misch, com­mer­cieel en fi­nan­ci­eel embar­go te­gen Cuba op te heffen. De Standaard 2014 10 29 0629 http://www.tijd.be/detail.art?a=9561314&n=3140&ckc=1 none De Britten zullen niet deel­nemen aan toekom­stige red­dings­ope­ra­ties van dren­kelin­gen in de Middel­land­se Zee.‘De acties zor­gen er al­leen maar voor dat nog meer mig­ranten de over­steek wagen’, luidt de rede­nering. De Tijd 2014 10 28 0630 http://www.volkskrant.nl/dossier-​afghanistan/had-​amerikas-​langste-​oorlog-​wel-​zin~a3777478/ none Twee maan­den voor de inter­nationale coa­litie ver­trekt uit Af­ghan­is­tan over­heerst scep­sis in de VS (600 mil­jard euro en 2350 levens) en GB (47 mil­jard euro en 453 levens) over het nut van hun langste oor­log ooit. De Volkskrant 2014 10 28 0631 http://www.telegraaf.nl/gezondheid/23251730/__Australie_weigert_reiziger_uit_ebolaland__.html none De Austra­lische regering ve­rleent geen visa meer aan reizi­gers uit Guinee, Sierra Le­one en Libe­ria. Op die ma­nier wil het land een moge­lijke ebo­la epi­de­mie tegen­gaan. Telegraaf 2014 10 27 0632 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/israel-​plans-​settlements-​east-​jerusalem-​20141027101953784884.html none Israël wil ongeveer 1.000 huizen bou­wen voor Jood­se kolo­nis­ten in het door hen be­zet­te maar Pale­stijn­se deel van Je­ru­zalem. Al Jazeera 2014 10 27 0633 http://www.volkskrant.nl/dossier-​strijd-​in-​irak/milities-​irak-​plegen-​oorlogsmisdaden~a3767986/ none Amnes­ty Internatio­nal meldt dat mili­ties die uitge­rust en ge­steund wor­den door de Iraakse rege­ring straf­fe­loos oor­logs­mis­daden plegen tegen de soen­ni­tische bur­gers. De Volkskrant 2014 10 13 0634 http://www.volkskrant.nl/leven/aantal-​gevallen-​ebola-​stijgt-​tot-​boven-​tienduizend~a3775987/ none De wereld­gezond­heids­or­gani­sa­tie WHO regis­treer­de al meer dan 10.000 ebo­la-​geval­len in acht ver­schil­len­de landen. Bij­na de helft van het aan­tal men­sen dat be­smet is met het virus zijn over­le­den aan de ziekte. De Volkskrant 2014 10 25 0635 http://www.volkskrant.nl/buitenland/woede-​in-​iran-​na-​aanvallen-​op-​vrouwen-​met-​bijtend-​zuur~a3773875/ none In Iran is woe­dend gerea­geerd op meer­dere aanval­len met bijtend zuur op vrou­wen. Er zijn pro­testen op straat en de slacht­offers krij­gen ook bij­val uit poli­tie­ke en religi­euze kring. De Volkskrant 2014 10 22 0636 http://www.huffingtonpost.com/human-​rights-​watch/watch-​widespread-​use-​of-​c_b_6020648.html?utm_hp_ref=politics&ir=Politics none Het bewijs voor het gebruik van cluster­bom­men bij verschil­lende aan­val­len in Donetsk wijst naar de Oek­raïense rege­rings­strijd­krachten. Huffington Post 2014 10 21 0637 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3772479/2014/10/20/Beide-​partijen-​verrichten-​executies-​in-​Oekraine.dhtml none Zowel pro-​Russische separa­tisten als troe­pen die loyaal zijn aan de Oekra­ïense rege­ring maken zich in het oos­ten van Oek­raïne schul­dig aan stand­rechte­lijke exe­cu­ties en andere wreed­heden Trouw 2014 10 20 0638 http://www.volkskrant.nl/buitenland/nigeria-​en-​senegal-​ebola-​vrij-​spaanse-​verpleegster-​lijkt-​genezen~a3772436/ none Nigeria en Sene­gal zijn offici­eel ebola-​vrij ver­klaard door het WHO. De Volkskrant 2014 10 20 0639 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.34982?eid=1.2123169 none Passagiers die afkom­stig zijn uit lan­den die getrof­fen zijn door ebo­la, zul­len van­af mor­gen bij hun aan­komst in Bel­gië ge­screend wor­den. De Redactie 2014 10 19 0640 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141018_01328815 none In Rome is de bis­schop­pen­synode over het gezin afge­lopen en de deel­nemers zijn er niet in ge­slaagd om tot een con­sen­sus te komen over hoe de kerk moet omgaan met homo's of hertrouwers. De Standaard 2014 10 18 0641 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141018_01328669 none De linkse burge­mees­ter van Rome Igna­zio Ma­ri­no heeft za­ter­dag zes­tien homo­huwe­lijken geregi­streerd die zijn afge­sloten in het buiten­land, hoewel de Itali­aanse wet­geving dat niet toe­laat. Het Nieuwsblad 2014 10 18 0642 http://mycatbirdseat.com/2014/10/christian-​evangelicals-​increasingly-​support-​palestinian-​human-​rights/ none De steun van chris­te­lijke evan­geli­cals voor de Pale­stijnse mensen­rech­ten neemt toe naar­gelang ze meer te weten komen over de wer­ke­lijke toe­stand in Israël en Palestina. Alison Weir in MCS 2014 10 02 0643 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141017_01326734 none Er is een akkoord be­reikt voor geza­men­lijke Rus­sisch-​Oek­ra­ïense grens­con­trole met on­be­mande vlieg­tuigjes. De Standaard 2014 10 17 0644 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/jerusalem-​simmering-​over-​judaisation-​plan-​2014101364013133843.html none Een instroom van ideo­logische kolo­nisten in Oost-​Jeru­zalem dreigt een eind te ma­ken aan de twee­staten­oplossing Al Jazeera 2014 10 13 0645 http://www.knack.be/nieuws/planet-​earth/wereldvoedseldag-​er-​is-​voldoende-​voedsel-​beschikbaar-​niemand-​zou-​honger-​moeten-​lijden/article-​normal-​443595.html none Wereld­wijd heb­ben 805 mil­joen men­sen hon­ger. Toch is er vol­doen­de voed­sel voor­han­den om alle ma­gen te vullen. knack.be 2014 10 16 0646 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141015_01323611 none Het ebola­virus heeft al aan 4.493 men­sen het leven gekost op 8.997 geval­len die in zeven landen werden vast­gesteld. Dat is een geval op twee. De Standaard 2014 10 16 0647 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141015_01323471 none Frankrijk gaat een sani­taire con­trole instal­leren voor vluch­ten die af­kom­stig zijn uit het ge­bied getrof­fen door ebo­la. De Standaard 2014 10 16 0648 http://www.standaard.be/cnt/dmf20141016_01324482 none Monseig­neur Léo­nard zegt dat een groot aan­tal niet-​Euro­pese bis­schop­pen, die meer vrij­heid van spre­ken heb­ben dan die in het wes­ten, de VN-​agent­schap­pen laken die een ideolo­gische dicta­tuur op­leggen zoals geboorte­beper­king, abor­tus en het homo­huwe­lijk, door de eco­nomi­sche hulp eraan te verbinden. De Standaard 2014 10 16 0649 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3769680/2014/10/15/Rebellenleider-​verbaasd-​door-​wrakstukken-​rampvlucht.dhtml none De leider van de rebellen in Donetsk is verbaasd dat er na 3 maan­den nog steeds wrak­stukken van het neerge­haalde vlieg­tuig in het ramp­ge­bied lig­gen. Elk wrak­stuk is be­wijs­mate­riaal. Het ramp­ge­bied is volledig veilig. Trouw 2014 10 16 0650 http://www.demorgen.be/dmselect/bill-​gates-​thomas-​piketty-​heeft-​gelijk-​a2091378/ none Bill Gates, een van de rijk­ste mensen ter aarde, is het met de Franse eco­noom Thomas Piketty eens dat de rijken steeds rijker worden en dat daar­aan iets moet worden gedaan. De Morgen 2014 10 16 0651 http://www.globalpost.com/dispatch/news/health/141010/familes-​cant-​mourn-​ebola-​victims-​liberia none Sommigen in West-​Afri­ka ster­ven nog lie­ver aan ebo­la dan te stop­pen met hun over­lede­nen te om­hel­zen. globalpost 2014 10 10 0652 http://www.truthdig.com/eartotheground/item/second_texas_hospital_worker_tests_positive_for_ebola_20141015 none Een tweede zieken­ver­zor­ger uit het team dat de ebola­pa­tient Tho­mas Dun­can in Texas ver­zorg­de is be­smet met het ebola­virus. Truthdig 2014 10 15 0653 http://www.alternet.org/world/shocker-​leading-​atheist-​richard-​dawkins-​finally-​admits-​religion-​isnt-​problem-​mideast none Richard Dawkins geeft nu toe dat reli­gie niet de kern van het Mid­den-​Oos­ten­prob­leem is, en neemt daar­mee af­stand van andere athe­ïsten. Alternet 2014 10 14 0654 http://www.knack.be/nieuws/wereld/zweden-​gaat-​als-​eerste-​eu-​lid-​de-​palestijnse-​staat-​erkennen/article-​normal-​434155.html none Zweden gaat de Pales­tijnse staat er­kennen, zo kon­digde de nieuwe pre­mier Stefan Lof­ven aan tijdens zijn eed­aflegging in het par­lem­ent. knack.be 2014 10 03 0655 http://edition.cnn.com/2014/10/14/world/europe/uk-​commons-​vote-​palestine/index.html?hpt=hp_t3 none Het Brit­se parle­ment heeft ge­stemd om de Pale­stijnse staat te er­ken­nen. CNN 2014 10 14 0656 http://freethinker.co.uk/2014/10/13/kill-​gays-​pastor-​is-​on-​a-pro-​life-​mission/ none Predikant James David Man­ning uit Harlem, bekend van zijn plei­dooi om alle ho­mo's te vermoor­den, zal op 15 okto­ber een "Pro-​life" bijeen­komst in Jack­son-​Missi­sippi voor­zitten. Freethninker UK 2014 10 14 0657 http://www.volkskrant.nl/buitenland/800-​blauwhelmen-​uit-​sierra-​leone-​in-​quarantaine-​uit-​angst-​voor-​ebola~a3768724/ none 800 militai­ren uit Sier­ra Leo­ne zijn in qua­rant­aine ge­plaatst nadat een van hen positief op het ebolavirus was getest. De militairen zouden naar Somalië reizen als blauwhelmen. De Volkskrant 2014 10 14 0658 http://israeltoday.nl/headlines/9-​nederlands/4849-​netanyahus-​bijbelstudie-​god-​gaf-​israel-​recht-​op-​dit-​land none De Israëlische Premier Ben­jamin Netan­yahu hield zon­dag zijn zesde open Bijbelstudie in zijn residentie in Jeruzalem. Ondermeer bekloeg hij zich erover dat vandaag velen op de wereld Israëls god­de­lijke toe­wijzing van dit bij­zon­dere land niet ac­cep­te­ren, en die pro­be­ren het Jood­se volk te be­laste­ren en hun ge­boor­te­recht te ont­ken­nen. Israel Today 2014 10 06 0659 http://www.washingtonpost.com/news/morning-​mix/wp/2014/10/13/the-​murderous-​chinese-​cult-​that-​thinks-​jesus-​has-​returned-​and-​shes-​chinese/?tid=hp_mm&hpid=z3 none Leden van een christe­lijke sekte in Chi­na ran­sel­den een vrouw dood in een Mc­Donalds om­dat ze naar hun me­ning een demon was. De sekte telt 2 miljoen leden en is geïnsporeerd door de film "2002". The Washington Post 2014 10 13 0660 http://www.mcclatchydc.com/2014/10/10/242968_nobel-​prize-​winner-​malala-​told.html none Een jaar geleden zei Malala Yousaf­zai aan de Oba­ma's dat aan­val­len met drones on­schul­di­gen do­den en daar­door haat en terror­isme op­wekken. McClatchy DC 2014 10 10 0661 http://thinkprogress.org/economy/2014/10/09/3577918/homeless-​housing-​los-​angeles-​skid-​row/ none In Los Angeles werd een appar­te­men­ten­com­plex ge­opend voor 102 dak­lozen. Het complex om­vat een fit­ness-​cen­ter, een bib­lio­theek en een kunst­atelier. Thinkprogress 2014 10 09 0662 http://thinkprogress.org/justice/2014/10/10/3578877/black-​teens-​were-​21-​times-​more-​likely-​to-​be-​shot-​dead-​by-​the-​cops-​reported-​deaths-​suggest/ none In de VS hebben zwarte tieners 21 maal meer kans door een politie­agent neer­ge­schoten te wor­den dan blanke. Thinkprogress 2014 10 11 0663 http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/09/11/saudi-​arabia-​key-​to-​obamas-​strategy-​beheaded-​at-​least-​8-people-​last-​month/ none Saoedi-​Arabië, een bond­genoot tegen IS, ont­hoofd­de ten­minste 8 men­sen vorige maand. The Washington Post 2014 09 11 0664 http://www.btselem.org/planning_and_building/20141002_destruction_of_power_grid_in_khirbet_a_twayel none Op 29 september liet de Israëlische overheid tientallen elek­trici­teits­palen om­zagen in de Jordaan­val­lei waar her­ders al tien­tallen jaren leven in hui­zen van voor 1967. B'Tselem 2014 10 02 0665 http://www.demorgen.be/binnenland/gedaan-​met-​gedoogbeleid-​bezit-​en-​gebruik-​van-​softdrugs-​opnieuw-​vervolgd-​a2081762/ none De nieuwe Belgische maakt in het regeer­akkoord kom­af met het gedoog­bel­eid voor can­na­bis. Voor­taan zul­len het ge­bruik en be­zit van alle drugs op­nieuw wor­den vervolgd. De Morgen 2014 10 10 0666 http://www.demorgen.be/economie/rijkste-​mens-​ter-​wereld-​pleit-​voor-​driedagenweek-​a2082261/ none Carlos Slim, de rijk­ste man ter we­reld, pleit voor een werk­week van slechts drie dagen. De Morgen 2014 10 10 0667 http://www.demorgen.be/wetenschap/noorwegen-​zit-​met-​radioactieve-​rendieren-​a2080979/ none Noorse weten­schappers maten dit jaar een hoge piek in de radio­acti­viteit bij ren­dieren en scha­pen als gevolg van de Tsjer­nobyl­ramp. De Morgen 2014 10 09 0668 http://www.demorgen.be/technologie/google-​topman-​internet-​gaat-​kapot-​aan-​spionage-​nsa-​a2080941/ none Spionagepro­gramma's van de Ameri­kaanse over­heid drei­gen de digi­tale eco­no­mie ka­pot te ma­ken, zeg­gen Goog­le-​top­man Eric Schmidt en an­de­re CEO's uit Sili­con Valley. De Morgen 2014 10 09 0669 http://www.demorgen.be/buitenland/groot-​brittannie-​sluit-​grenzen-​tegen-​ebola-​a2081054/ none Groot-​Brittan­nië zal aan zijn gren­zen pas­sa­giers uit door ebo­la ge­trof­fen lan­den strik­ter begin­nen contro­leren op ebo­la. De Morgen 2014 10 09 0670 http://www.latimes.com/nation/la-​na-​ebola-​screening-​arriving-​travelers-​20141008-​story.html none Vanaf zaterdag 12 oktober zullen de groot­ste lucht­havens in de VS alle pas­sa­giers uit Guinea, Libe­ria en Sier­ra Leone tes­ten voor ebola. LA Times 2014 10 08 0671 http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3764084/2014/10/08/Geldbeluste-​uitgevers-​bedreigen-​wetenschap.dhtml none Publieke­lijk gefinan­cierde weten­schap wordt tegen woeker­prijzen verkocht door uit­ge­vers met een beurs­notering aan het pub­liek dat het onder­zoek in eerste in­stan­tie moge­lijk maakte. Trouw 2014 10 08 0672 http://www.volkskrant.nl/dossier-​kabinet-​rutte-​ii/kabinet-​zegt-​uitkeringsverdrag-​met-​marokko-​op~a3764366/ none Nederland zegt het ver­drag met Ma­rok­ko over uit­ker­ingen op. Het gaat om het ver­drag waarin de ex­port van kinder­bij­slag, het kind­gebon­den bud­get en na­bestaan­den­uit­kerin­gen is gere­geld. Neder­land zal voor nieu­we geval­len de uit­kering verla­gen naar de Marok­kaanse koop­kracht. De Volkskrant 2014 10 08 0673 http://www.volkskrant.nl/dossier-​islamitische-​staat/yezidis-​en-​moslims-​gaan-​elkaar-​te-​lijf-​in-​duitsland~a3763495/ none Het recente con­flict in het Mid­den-­Oos­ten heeft nu ook de straten van Duits­land be­reikt. Giste­renavond zijn in Cel­le Mos­lims en Ye­zi­di's mas­saal met el­kaar op de vuist gegaan. De Volkskrant 2014 10 07 0674 http://www.youtube.com/watch?v=XduMMteTEbc none Discussie van Ben Affleck en Bill Maher over islamofobie. youtube 2014 10 06 0675 http://edition.cnn.com/2014/10/06/world/meast/isis-​al-​nusra-​syria/index.html?hpt=hp_c1 none De twee belang­rijkste isla­mistische groe­pe­rin­gen in Sy­rië, IS en al-​Nusra heb­ben elkaar vorig jaar be­vochten maar vor­men nu front tegen de bombar­derende co­ali­tie. CNN 2014 10 06 0676 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/06/hooggerechtshof-​vs-​wijst-​beroep-​tegen-​homohuwelijk-​in-​vijf-​staten-​af/ none Het hoog­gerechtshof van de Vere­nigde Sta­ten wijst het be­roep tegen het homo­huwelijk in vijf sta­ten af. NRC 2014 10 06 0677 http://www.volkskrant.nl/economie/al-​154000-​administratieve-​banen-​weg-​door-​robots~a3761685/ none Bij administratief mede­werkers gin­gen tus­sen 2008 en 2013 reeds 154.000 banen verlo­ren door robots, inter­net en an­dere vor­men van automa­tisering. De Volkskrant 2014 10 04 0678 http://www.volkskrant.nl/buitenland/ebolapatient-​was-​in-​vs-​onder-​de-​mensen-​voor-​opname-​in-​ziekenhuis~a3760151/ none De Ameri­kaan bij wie in de VS ebo­la is vast­ges­teld heeft voor hij werd opge­no­men con­tact gehad met onder anderen kinderen en zeker vijf studenten, voor hij zondag werd opgenomen in een ziekenhuis in Dallas. De Volkskrant 2014 10 01 0679 http://www.vrede.be/nieuws/per-​thema/bewapening/1538-​persbericht-​26-​september-​belgen-​willen-​kernwapens-​weg,-politici-​moeten-​aan-​het-​werk none De meerder­heid van de Bel­gen wil de Ameri­kaanse kern­wapens weg uit Bel­gië. Dat blijkt uit een onder­zoek van de Uni­versi­teit Ant­werpen. Vrede VZW 2014 09 26 0680 http://www.latimes.com/local/la-​me-​rosslyn-​homeless-​vets-​20140930-​story.html none Califor­nië al­leen telt 15.000 dak­loze oor­logs­vete­ranen, waar­van 6.000 in Los An­geles. LA Times 2014 09 29 0681 http://www.latimes.com/world/middleeast/la-​fg-​syria-​bombing-​protests-​20140930-​story.html none De bombardementen op IS in Irak en Syrië wekken sympathie voor IS bij "gematigde" rebellen die gesteund worden door de VS. LA Times 2014 09 30 0682 http://bigstory.ap.org/article/a7f12e8240ef4ab1bc46e4913c98a830/obama-​goal-​gitmo-​closure-​stalled-​pentagon none Het sluiten van Guantanamo Bay zoals Oba­ma be­loofd had wordt ve­rtraagd en tegen­gewerkt door het Pen­ta­gon. AP 2014 09 30 0683 http://www.telegraaf.nl/buitenland/23138791/__40.000_dode_migranten_in_14_jaar__.html none Sinds 2000 zijn ze­ker 40.000 mig­ranten om­geko­men bij hun po­ging om in een an­der land een bete­re toe­komst op te bou­wen. Telegraaf 2014 09 29 0684 http://www.telegraaf.nl/buitenland/23142428/___EU_doet_te_weinig_aan_bootdrama_s___.html none De Euro­pese Unie doet schan­dalig weinig om te voor­komen dat vluchte­lingen in de Middel­landse Zee ver­drin­ken. Dui­zen­den mensen vinden daar­door de dood in hun wan­ho­pige pogingen Eu­ropa te berei­ken. Telegraaf 2014 09 30 0685 http://thinkprogress.org/immigration/2014/09/26/3570441/places-​worship-​openly-​protecting-​immigrants/ none Meer dan een dozijn gebeds­hui­zen in min­stens een dozijn ste­den ver­spreid over de VS bieden vanaf deze week asiel aan mensen zonder papieren. Thinkprogress 2014 09 26 0686 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2105178 none België staat in de top vijf van lan­den met de groot­ste eco­lo­gische voet­afdruk ter wereld. De Redactie 2014 09 30 0687 http://edition.cnn.com/2014/09/27/world/africa/ebola-​liberia/index.html?hpt=hp_t4 none Het hoofd van de Libe­ri­aanse ebo­la-​be­strij­ding is in qua­ran­taine ge­plaatst nadat haar assis­tent stierf aan de ziekte. CNN 2014 09 28 0688 http://edition.cnn.com/2014/09/26/opinion/freedom-​project-​verite-​malaysia-​supply-​chains/index.html?hpt=hp_t5 none Een derde van de werk­ne­mers in de elektro­nika-​pro­duc­tie is on­der­wor­pen aan dwang­ar­beid. CNN 2014 09 26 0689 http://www.nu.nl/binnenland/3890413/weer-​meer-​meldingen-​van-​euthanasie-​in-​2013.html none In 2013 hebben Nederlandse artsen gerap­por­teerd over 4.829 geval­len van eutha­nasie of hulp bij zelf­doding; dat is 15% meer dan in 2012. NU.nl 2014 09 29 0690 http://www.secularnewsdaily.com/2014/09/popes-​former-​envoy-​under-​arrest-​over-​child-​abuse-​charges/ none Aartsbischop Josef Weso­lowski, de hoogste in rang ooit beschul­digd van kinder­misbruik, is on­der huis­arrest ge­plaatst in het Vaticaan. Secular News Daily 2014 09 24 0691 http://www.huffingtonpost.com/coleen-​rowley/why-​do-​americans-​hate-​beh_b_5897958.html none Waarom vinden we ont­hoof­ding erger dan het uiteen­rijten door een bom uit een drone? Huffington Post 2014 09 28 0692 http://www.knack.be/nieuws/wereld/nobelprijswinnaar-​lech-​walesa-​wil-​dat-​polen-​zich-​nucleair-​bewapent-​tegen-​rusland/article-​normal-​431883.html none Nobelprijs­winnaar voor de Vrede Lech Walesa wil dat Polen zich nuc­leair bewa­pent tegen Rusland. knack.be 2014 09 24 0693 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140922_01281968 none Twee Brusselse Syrië­strijders zijn ge­schrapt uit de bevol­kings­regis­ters en nog eens veer­tien zijn voor­ge­steld tot ambte­lijke schrapping. De Standaard 2014 09 22 0694 http://www.demorgen.be/dm/nl/31179/Rampvlucht-​MH17/article/detail/2057243/2014/09/21/Duitse-​nabestaanden-​ramp-​MH17-​klagen-​Oekraine-​aan.dhtml none De Duitse nabe­staan­den klagen Oek­raïne aan voor de ramp met de MH17. Vol­gens inter­natio­naal recht is elk land verant­woor­de­lijk voor de vei­lig­heid van zijn lucht­ruim wan­neer het dat open­stelt voor vlieg­verkeer. De Morgen 2014 09 21 0695 http://www.trouw.nl/tr/nl/30340/Onrust-​in-​Oekraine/article/detail/3751583/2014/09/20/Opnieuw-​Russisch-​hulpkonvooi-​Oekraine-​spreekt-​van-​provocatie.dhtml none Rusland heeft opnieuw een kon­vooi vracht­wagens met nood­hulp gestuurd naar Oek­raïne. De eerste vracht­wagens zijn van­morgen aan­ge­komen in Donetsk. Trouw 2014 09 20 0696 http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/18/world-​population-​new-​study-​11bn-​2100 none Een nieuwe studie zegt dat de wereld­bevol­king zal blijven stij­gen tot 11 mil­jard men­sen in 2100. The Guardian 2014 09 18 0697 http://www.btselem.org/area_c/20140917_plans_to_transfer_bedouins_to_ramat_nueimeh none Israël zal duizenden Bedoe­ïenen depor­te­ren uit de Jor­daan­vallei. B'Tselem 2014 09 17 0698 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2054627/2014/09/18/Aartsbisschop-​van-​Canterbury-​betwijfelt-​bestaan-​van-​God.dhtml none De aarts­bisschop van Canter­bury Justin Welby, hoofd van de Angli­caanse Kerk en daar­mee de belang­rijkste reli­gieuze figuur in Groot-​Brit­tan­nië, is er niet zo zeker van of God wel bestaat. De Morgen 2014 09 18 0699 http://www.alternet.org/how-​bush-​administration-​covered-​saudi-​connection-​911 none De 28 pagina's die de regering van Bush "om veiligheidsredenen" liet verwijderen uit het rap­port over 9/11 in 2002 opge­steld voor het Congress handel­den over de steun van Saoe­di-​Arabië aan al Qaida, en over de rela­tie van Bush met de Saoedi's. Alternet 2014 09 16 0700 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140915_01270167 none Sinds het bericht gisteren over eutha­nasie voor gevan­genen heb­ben al vijf­tien geïn­ter­neer­den om eutha­nasie aange­klopt bij het UL-​team voor Uit­kla­ring Levens­einde­vragen. De Standaard 2014 09 16 0701 http://www.knack.be/nieuws/belgie/geinterneerde-​mag-​euthanasie-​plegen/article-​normal-​360141.html none Het Belgische mini­sterie van Justi­tie heeft inge­stemd met de over­plaat­sing van een geïnter­neerde naar het zieken­huis in het kader van een eutha­nasie­aanvraag. knack.be 2014 09 15 0702 http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/07/29/the_crypto_king_of_the_NSA_goes_corporate_keith_alexander_patents none Keith Alexander, de Ameri­kaanse gene­raal die de lei­ding had over het NSA maar nu met pen­sioen is, wil nu be­drij­ven helpen tegen com­puter­hacking voor 1 mi­ljoen dol­lar per maand. Foreign Policy 2014 07 29 0703 http://online.wsj.com/articles/lockheed-​martin-​forms-​israel-​unit-​executive-​1410789395 none Lockheed Martin Corporation, de grootste wapenfabrikant ter wereld, opent een filiaal in Israël. Wall Street Journal 2014 09 15 0704 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/De-​opstand-​in-​Libie/article/detail/3748265/2014/09/15/Mensensmokkelaars-​ramden-​migrantenboot.dhtml none Twee schip­breuken voor de kust van Libië heb­ben het leven geëist van moge­lijk 800 migranten. De Volkskrant 2014 09 15 0705 http://www.trouw.nl/tr/nl/31523/Vliegtuigcrash-​Oekraine/article/detail/3744676/2014/09/10/Mythen-​rond-​de-​MH17.dhtml none De beschuldi­gingen over de behan­deling in Oost­-Oek­raïne van het neer­ge­storte MH7 toe­stel en de bezit­tingen en stof­felijke resten van pas­sa­giers waren onterecht. Trouw 2014 09 10 0706 http://www.latimes.com/world/middleeast/la-​fg-​israeli-​intelligence-​palestinians-​20140912-​story.html none Omwille van gewetens­bezwaren wei­ge­ren 43 reser­visten bij de Israë­lische mili­taire geheime dienst Unit 8200 nog verder deel te nemen aan toe­kom­stige akties tegen Pales­tijnen. LA Times 2014 09 12 0707 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2050031/2014/09/14/Priveleger-​staat-​klaar-​om-​Obama-​te-​helpen.dhtml none Privéondernemingen als Black­water staan te sprin­gen om de afwe­zigheid van Ameri­kaanse sol­daten in Irak op te van­gen met hun huur­lingen. De Morgen 2014 09 14 0708 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140912_01263991 none Twee Neder­landse tropen­artsen zijn mo­ge­lijk besmet met het ebola­virus. Het Nieuwsblad 2014 09 12 0709 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140914_01266792 none De Italiaanse kust­wacht heeft de afge­lopen uren meer dan 1.300 boot­vluch­telingen gered uit de Mid­del­landse Zee. De Standaard 2014 09 14 0710 http://www.presstv.ir/detail/2014/09/10/378315/14-​afghan-​civilians-​killed-​in-​us-​drone-​strikes/ none Bij een Ameri­kaanse lucht­aanval van­nacht in de Af­ghaan­se Kunar provincie zijn min­stens 14 bur­gers gedood en 13 gekwetst. Press TV 2014 09 10 0711 http://www.btselem.org/ none vanaf het begin van de vijande­lijk­heden tot 10 au­gus­tus stier­ven 1.767 Palestijnen en 66 Isra­ëli's, waarvan 64 mili­tairen en 2 (twee) Isra­ëlische bur­gers. Onder de slacht­offers waren 431 kin­deren, 200 vrouwen en 85 ou­deren. De Pales­tijnse cijfers zijn nog on­volledig. B'Tselem 2014 08 12 0712 http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/food-​craving-​is-​stronger-​but-​controllable-​for-​kids.html none Kinderen hebben een ster­kere drang naar voed­sel dan oude­ren, maar ze be­schik­ken ook over de cog­ni­tieve be­kwaam­heid om daar­aan te weer­staan, zegt nieuw onder­zoek. Bij behan­deling van obe­sitas wordt daar nog geen reke­ning mee ge­houden. APS 2014 09 08 0713 http://www.loonwatch.com/2014/08/hundreds-​protest-​israeli-​wedding-​of-​jew-​with-​muslim/ none Het huwe­lijk tussen een moslim en een ex-​joodse in Tel Aviv werd ver­stoord door joodse zwart­hemden van Lehava die "dood aan alle Ara­bieren" scan­deerden. Loonwatch 2014 08 25 0714 http://www.telegraaf.nl/buitenland/23058632/___Nieuw_record_broeikasgassen___.html none De hoeveel­heid broeikas­gassen in de atmo­sfeer is in 2013 tot nieuwe record­hoogte geste­gen. Deze ont­wikke­ling wordt mede veroor­zaakt door toe­nemen­de concen­tra­ties kool­dioxide. Telegraaf 2014 09 10 0715 http://www.trouw.nl/tr/nl/13953/Burgeroorlog-​in-​Syrie/article/detail/3722941/2014/08/22/VS-​zo-​n-12-​000-​buitenlandse-​jihadisten-​gingen-​naar-​Syrie.dhtml none Sinds de start van het con­flict in Syrië ruim drie jaar gele­den zijn er on­ge­veer 12.000 buiten­landse jihad­isten uit vijf­tig lan­den naar Syrië afgereisd. Trouw 2014 09 09 0716 http://www.truth-​out.org/opinion/item/26074-​eu-​popular-​opposition-​to-​israel-​stronger-​than-​ever none In de Europa is de af­keu­ring voor de Is­raë­lische poli­tiek gro­ter dan ooit. Truthout 2014 09 09 0717 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140908_01257889 none Volgens recente cijfers van de Univer­si­teit van Essex is ner­gens in de Europese Unie het beschik­bare inko­men gelijker ver­deeld dan in België. De Standaard 2014 09 09 0718 http://nieuws.marokko.nl/33862/who-​slaat-​alarm-​om-​zelfmoorden-​in-​marokko/ none De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over het grote aantal zelfmoorden in Marokko.Vooral ouderen boven de 70 jaar gaan over tot zelfdoding. Marokko.nl 2014 09 09 0719 http://www.gewoon-​nieuws.nl/2014/09/nos-​liegt-​en-​bedriegt-​de-​nederlandse-​bevolking/ none De Neder­landse staats­omroep bela­zert de bevol­king. Gewoon nieuws 2014 09 09 0720 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140907_01256193 none De voorbije 25 jaar is het in­komen in ons land sterk ge­ste­gen. Maar de twin­tig pro­cent rijk­ste huis­hou­dens trok­ken ruim de helft van de in­komens­groei naar zich toe. De Standaard 2014 09 08 0721 http://www.youtube.com/watch?v=YzkchqB7cz4 none Russia Today anker Abby Martin over haar on-​air protest tegen de Russische interventie in de Krim 2014 03 05 0722 http://www.youtube.com/watch?v=tfCyWSgMdRU none Ebola­patiënt in Liberia ont­snapt uit quaran­taine­hospi­taal en vlucht naar druk­bezochte markt om er voed­sel te vinden. youtube 2014 09 02 0723 http://nieuws.marokko.nl/33763/dode-​en-​gewonden-​bij-​gevechten-​tussen-​marokkanen-​en-​immigranten-​in-​tanger-​video/s/cba6c16f69d7e525084288ffe3686328/ none In Marokko worden gevech­ten tussen Marok­kaanse jon­geren en mig­ranten uit de Sub-​Saha­ra een se­rieus prob­leem. Marokko.nl 2014 09 01 0724 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2076052 none De rebellen in het oosten van Oekraïne eisen een apart statuut voor hun gebied, Novorossija, maar geen afscheiding van Oekraïne. VRT 2014 09 01 0725 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2023938/2014/09/01/Speech-​Brussels-​procureur-​generaal-​trekt-​blijkbaar-​niet-​ieders-​aandacht.dhtml none Brussels procureur-​generaal Johan Del­mulle wil sociale uit­keringen van Bel­gen de naar Syrië trok­ken in­trek­ken en zelfs terug­vorderen. HLN.be 2014 09 01 0726 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140901_01244621 none Israël nam zon­dag de beslis­sing om het groot­ste stuk land te bezet­ten in der­tig jaar tijd. Het gaat om 400 hectare pri­vate grond in de buurt van een jood­se neder­zetting nabij Bethlehem. De Standaard 2014 09 01 0727 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3731192/2014/08/29/IS-​kopieert-​waterboarding-​van-​Amerikanen.dhtml none De Ameri­kaanse journa­list James Foley en minstens drie ande­ren zijn tij­dens hun gevan­gen­schap in Syrië door de IS ge­water­board, een eer­der door de VS gebruikte martel­tech­niek. Trouw 2014 08 29 0728 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3697300/2014/07/24/Polen-​schond-​mensenrechten-​met-​CIA-​gevangenis.dhtml none Het Euro­pese Hof voor de mensen­rechten heeft be­paald dat Polen de Euro­pese Con­ven­tie voor de Mensen­rechten geschon­den heeft door toe te staan dat de Ameri­kaanse ge­heime dienst CIA op Pools grond­gebied terreur­ver­dach­ten vast­hield zon­der eerlijk proces, mar­telde en onmen­selijk behan­delde. Trouw 2014 07 24 0729 http://www.youtube.com/watch?v=1df_i26wh-​w none Verstoten in de naam van God. youtube 2014 08 28 0730 http://www.secularism.org.uk/news/2014/08/nss-​raise-​concerns-​over-​new-​faith-​school-​linked-​to-​witch-​hunting-​bishop none Het NSS (National Secu­lar So­ciety - GB) heeft haar zorg ge­uit over de ope­ning in sep­tem­ber van een school door een Niger­iaanse pinkster­bis­schop en heksen­jager. NSS 2014 08 22 0731 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2019612/2014/08/29/In-​Nederland-​opgepakte-​jihadronselaar-​heeft-​baby-​doodgeschud.dhtml none Een in Neder­land opgepakte jihad­ronselaar is eerder veroor­deeld voor het dood­ranselen van zijn vier maan­den oud doch­tertje. De Morgen 2014 08 29 0732 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140829_01237834 none Een mede­werker van Artsen Zonder Gren­zen zit in quarantaine in een Brussels zieken­huis omdat hij moge­lijk besmet is met het ebola­virus. De man maakte deel uit van een team dat ebola be­strijdt in West-​Afrika. De Standaard 2014 08 29 0733 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140829_01237848 none De exe­cuties en schok­kende beel­den zet­ten steeds meer jong­eren uit Bel­gië aan om te gaan vechten in Syrië en Irak. De Standaard 2014 08 29 0734 http://www.knack.be/nieuws/wereld/eerste-​ebola-​geval-​in-​senegal-​virus-​muteert-​erg-​snel/article-​normal-​274365.html none In Sene­gal is een eerste geval van ebola ge­ïdenti­ficeerd. Het land is daar­mee het vijf­de in West-​Afrika waar het virus opduikt. Volgens wetenschappers muteert het virus erg snel. knack.be 2014 08 29 0735 http://nos.nl/artikel/691246-​bewijs-​rotherham-​genegeerd.html none Grootscheeps kinder­misbruik in Rother­ham (GB) werd gene­geerd omdat politie­verantwoor­delijken bang waren om als racist te wor­den be­schouwd. nos.nl 2014 08 26 0736 http://www.demorgen.be/dm/nl/18241/Onrust-​in-​Oekraine/article/detail/2007325/2014/08/25/Lavrov-​over-​MH17-​Eerst-​westerse-​hysterie-​maar-​nu-​blijft-​het-​stil.dhtml none Rusland eist transparantie en snellere voortgang bij het onder­zoek naar de crash van het vlieg­tuig MH17 van Malay­sia Air­lines. De Morgen 2014 08 25 0737 http://rt.com/news/182332-​humanitarian-​aid-​foreign-​ministry/ none De Rus­sische minis­ter van Buiten­landse Zaken beves­tigt dat de leve­ring van huma­nitaire hulp in Lugansk is af­gerond en dat alle vracht­wagens terug­ge­keerd zijn naar Rusland. RT 2014 08 23 0738 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140824_01230006 none Ten zuiden van het Ita­liaanse eiland Lampe­dusa heeft een schip van de Ita­liaanse marine naast 73 overlevende migranten ook achttien doden opgepikt. Sinds vrijdag gaat het om meer dan 3.500 mig­ranten. Zondag al­leen al redde het marine­schip Fenice 215 mensen, onder wie 55 vrouwen en 38 min­der­jarigen. De Standaard 2014 08 24 0739 http://www.presstv.ir/detail/2014/08/24/376409/israel-​isil-​have-​a-lot-​in-​common/ none Israël (de joodse staat) en IS (de islam staat) heb­ben ver­ras­send veel gemeen. PressTV 2014 08 24 0740 http://rt.com/news/181788-​ebola-​liberia-​clashes-​violence/ none Vier mensen werden gewond toen Libe­riaanse sol­daten het vuur open­den en traan­gas gebruik­ten tegen een beto­ging in de quaran­taine­zone in de hoofd­stad Mon­rovia. RT 2014 08 21 0741 https://www.greenleft.org.au/node/57119 none Meer dan 250 Joodse holo­caust over­levers en afstam­melingen van over­levers veroor­delen het bloed­bad onder Pales­tijnen in Gaza en de voort­durende geno­cide op de Pales­tijnen. Greenleft 2014 08 18 0742 http://www.telesurtv.net/english/news/Argentina-​The-​Proper-​Conditions-​Do-​Not-​Exist-​to-​Negotiate-​with-​Vulture-​Funds-​20140814-​0023.html none Terwijl de pat­stelling over de Argen­tijnse schuld voort­duurt zegt de rege­ring niet opnieuw te zullen onder­handelen met de aasgierfondsen. Telesur 2014 08 14 0743 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3722021/2014/08/21/Defensie-​wist-​al-​15-​jaar-​van-​blootstelling-​aan-​giftige-​stof.dhtml none Defen­sie weet al vijf­tien jaar dat mede­werkers in de grens­regio zijn bloot­gesteld aan grote concen­traties van een zeer kanker­verwek­kende stof. De Volkskrant 2014 08 21 0744 http://thinkprogress.org/immigration/2014/08/19/3472301/five-​children-​killed-​after-​deportation-​honduras/ none Golven van kind­migranten zonder bege­leiding, op de vlucht voor het ge­weld in hun land, wor­den opge­pakt door VS grens­pat­rouilles en terug­gezon­den. 5 tot 10 kin­de­ren wer­den gedood sinds feb­ruari nadat de VS ze terug depor­teerde naar Hon­duras. Thinkprogress 2014 08 19 0745 http://thinkprogress.org/health/2014/08/20/3473653/virginity-​pledges-​sexual-​health/ none Volgens een nieuwe studie lei­den de "virgi­nity pled­ges" die van­daag popu­lair zijn bij con­ser­vatieve jong­eren in de VS, tot pro­ble­men een­maal die jong­eren getrouwd zijn. Thinkprogress 2014 08 20 0746 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140820_01225315 none In het Congo­lese Équateur zijn verschil­lende mensen over­leden nadat ze symp­tomen kregen die sterk gelijken op die van de ebola­-epidemie. De Standaard 2014 08 20 0747 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6135-​paraguyaanse-​activist-​wil-​toegang-​tot-​vaticaanse-​archieven none De Para­guyaanse acti­vist Martin Alma­da Fran­cisco heeft de paus verzocht om toe­gang tot docu­menten in de Vati­caanse archie­ven die infor­matie bevat­ten over de mili­taire dicta­tuur in zijn land. KN 2014 08 19 0748 http://nieuws.marokko.nl/33695/islamitische-​staat-​grootste-​vijand-​van-​de-​islam/s/a327807f1f8e8abdff9459de709b14d7/ none Extremisme en de ideo­logieën van groepe­ringen als de Islam­itische Staat en Al-​Qaida zijn de grootste vijand van de islam. Dat heeft de hoogste Saudische geestelijke, groot­moefti Abdul-​Aziz Al-​Sheik, dinsdag gezegd. Een dag eerder noemde Al-​Sheik leden van IS en Al-​Qaida nog 'criminelen'. Marokko.nl 2014 08 20 0749 http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/religie-​steeds-​minder-​belangrijk-​voor-​de-​amerikanen/ none Religie is de afge­lopen twintig jaar aan­zienlijk minder belang­rijk geworden in de Vere­nigde Staten. Twin­tig jaar gele­den zei slechts een op de twin­tig Amerikanen dat ze niet bij een religie ‘hoor­den’. Tegen­woor­dig is dat aantal minstens drie keer zo groot. De men­sen die geen reli­gie aan­han­gen, is daar­mee een van de groot­ste groe­pen gewor­den. EO 2014 08 19 0750 http://nieuws.marokko.nl/33683/zestal-​in-​congo-​levend-​verbrand-​wegens-​hekserij/s/e668d71febcc8e2ec3a5a092c5a4894e/ none In Congo zijn begin augus­tus vier vrou­wen en twee man­nen levend verbrand, omdat ze schul­dig waren bevon­den aan hekserij. Marokko.nl 2014 08 18 0751 http://www.vandaag.be/binnenland/153545_steeds-​meer-​vlamingen-​weigeren-​reanimatie.html none In Neder­land hebben meer dan 20.000 mensen een ‘niet-​reani­meren-​penning’: zij willen niet het risi­co lopen om verder door het leven te moeten met ernstige beper­kingen na een re­ani­matie. In Vlaan­deren hebben al bijna 30.000 mens­en een Leifkaart. vandaag.be 2014 08 19 0752 http://www.youtube.com/watch?v=GizlrCFZZj8 none Zater­dag werden 35 clande­stiene mi­gran­ten uit Af­ghani­stan ont­dekt in een con­tainer in de haven van Til­bury. 13 waren kin­deren. 1 ver­steke­ling over­leefde de tocht niet. youtube 2014 08 17 0753 http://www.knack.be/nieuws/belgie/homoseksuele-​leraar-​weigert-​job-​wegens-​vraag-​geaardheid-​niet-​uitdrukkelijk-​te-​uiten/article-​normal-​271983.html none Een homoseksuele leraar wei­gerde een job in het ste­de­lijk onder­wijs, nadat de direc­trice hem vroeg zijn geaard­heid niet te uitdruk­kelijk te uiten. Ook de direc­teur-​gene­raal van het open­baar onder­wijs van de stad Brus­sel, maant leraren aan voor­zichtig te zijn met uit­spraken over hun privé­leven. knack.be 2014 08 18 0754 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3720120/2014/08/17/Ebolapatienten-​Liberia-​ontvluchten-​kliniek.dhtml none In Liberia zijn zeventien ebola­patiënten uit een kliniek in de hoofd­stad Mon­rovia ge­vlucht. Met hulp van boze bur­gers hebben zij het me­disch cen­trum gister­avond verlaten. De auto­riteiten wil­len nu de hele wijk met 75.000 in­woners afsluiten. Trouw 2014 08 17 0755 http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-​is-​belgie-​hard-​tegen-​syriestrijders-​maar-​laat-​het-​joden-​straffeloos-​vertrekken-​naar-​gaza/article-​normal-​271329.html none Er zijn tussen de 50 en 100 joden uit Ant­werpen ver­trokken om voor Israël te gaan vech­ten in Gaza. Ze worden in joodse scho­len in Ant­werpen met belasting­geld klaar­gestoomd. knack.be 2014 08 16 0756 http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/1987616/2014/08/13/Vrouw-​wint-​voor-​het-​eerst-​Nobelprijs-​voor-​Wiskunde.dhtml none De Iraanse Maryam Mirzakhani is de eerste vrouw ooit die de Fields-​medialle, de hoogste prijs voor wis­kunde, ontvangt. De Morgen 2014 08 14 0757 http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1991913/2014/08/14/Burgemeester-​schepenen-​en-​inwoners-​leggen-​weg-​zelf-​aan.dhtml none In Herstappe, het kleinste dorp van België huren ze geen aan­nemer of bouw­vak­kers meer in om te besparen, ze leggen hun nieu­we weg zélf aan. Zowel de bur­ge­meester, schepe­nen als inwo­ners helpen. HLN.be 2014 08 14 0758 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1989272/2014/08/13/Italiaanse-​marine-​redt-​bijna-​1400-​vluchtelingen.dhtml none Dinsdag­nacht werden 1.396 vluchte­lingen uit Noord-​Afrika door verschil­lende fregatten en boten van de hulp­diensten in de Middel­landse Zee aan boord genomen en rich­ting vaste­land gebracht. De mensen waren in over­laden boten vanuit Noord-​Afrika onderweg naar Europa. De Morgen 2014 08 13 0759 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3717860/2014/08/13/Onduidelijk-​waar-​het-​Russische-​hulpkonvooi-​is.dhtml none De Oekraïense minister van Binnen­landse Zaken Arsen Ava­kov wil het Rus­sische hulp­konvooi dat onder­weg is naar Oekraïne niet toe­laten. Hij noemt de actie van Rus­land een provo­catie. De Volkskrant 2014 08 13 0760 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3717146/2014/08/12/Spaanse-​missionaris-​sterft-​aan-​ebola-​ondanks-​experimenteel-​medicijn.dhtml none De Spaanse missio­naris Miguel Paja­res, voor zover be­kend de eerste Euro­peaan die met het ebola­virus was bemet, is in een zieken­huis in Madrid overleden. De Volkskrant 2014 08 12 0761 http://www.nature.com/srep/2012/121115/srep00811/full/srep00811.html none Het is experi­menteel aange­toond dat het ebola­virus door de lucht kan overge­dragen worden van var­kens op primaten. Nature 2014 08 07 0762 http://thinkprogress.org/health/2014/08/06/3468239/ebola-​disparities/ none Top ebola­experten vragen dat West-​Afri­kanen dezelfde behan­deling krijgen als de twee Amerikanen die in de VS verzorgd worden. Thinkprogress 2014 08 06 0763 http://www.truth-​out.org/news/item/25384-​feds-​to-​phase-​out-​gmo-​farms-​and-​neonicotinoid-​pesticides-​at-​wildlife-​refuges none De Fish and widllife Service van de VS zal als eerste over­heidsi­nstelling stoppen met het gebruik van gene­tisch gemani­puleerde ge­wassen en neo­nico­tinoide pesti­ciden. Truthout 2014 08 06 0764 http://www.truth-​out.org/news/item/25312-​the-​cost-​of-​teaching-​an-​old-​nuclear-​weapons-​new-​tricks none Ondanks de woorden van Obama in 2009 in Praag dat "Ame­rika zich ertoe verbindt vrede zonder nucleaire wapens" na te streven, wordt een moder­nisering van kern­wapens gepland die hon­derden mil­jarden dollars beloopt. Truthout 2014 08 06 0765 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140806_01206700 none Samen met 119 andere Vlaamse artsen uitte hoog­leraar virologie Marc Van Ranst zijn teleur­stelling en veront­waar­diging over de oor­verdo­vende stilte bij onze poli­tici over de huma­nitaire crisis in Gaza. De Standaard 2014 08 06 0766 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140805_01205266 none Ongeveer 730.000 mensen zijn dit jaar al vanuit Oek­raïne naar Rus­land gevlucht om te ont­snappen aan het geweld­dadige con­flict tussen het Oek­raïense regerings­leger en Russisch­talige federa­listen. De Standaard 2014 08 05 0767 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140805_01205266 none Ongeveer 730.000 mensen zijn dit jaar al vanuit Oek­raïne naar Rus­land gevlucht om te ont­snappen aan het geweld­dadige con­flict tussen het Oek­raïense regerings­leger en Russisch­talige federa­listen. De Standaard 2014 08 05 0768 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1980146/2014/08/04/Amerikanen-​behandeld-​met-​geheim-​serum-​tegen-​ebola.dhtml none Twee Amerikaanse ontwikkelingswerkers die bes­met werden met het ebola­virus hebben een geheim serum toege­diend gekregen in de hoop dat ze de dode­lijke ziekte over­leven. De Morgen 2014 08 04 0769 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140804_01203676 none De Italiaanse marine heeft tijdens het week­end 2.700 mig­ranten in veilig­heid gebracht en twee over­ledenen gebor­gen. Dit jaar wer­den meer dan 93.000 migranten in veilig­heid gebracht. De Standaard 2014 08 04 0770 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1979447/2014/08/04/Portugal-​pompt-​4-9-​miljard-​in-​Banco-​Espirito-​Santo.dhtml none Israël manipu­leert de eco­no­mie van de Gaza­strook om ze op een zo laag mo­ge­lijk peil te hou­den. Zo worden de bezol­digin­gen voor mede­werkers van de Pale­stijnse Autori­teit waar moge­lijk inge­houden of niet hele­maal uit­gekeerd, meldt Wikileaks. De Morgen 2014 08 04 0771 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1979447/2014/08/04/Portugal-​pompt-​4-9-​miljard-​in-​Banco-​Espirito-​Santo.dhtml none De Portu­gese staat trekt 4,9 mil­jard euro uit om de Banco Espi­rito Santo (BES) te redden, de op een na groot­ste bank van het land. De Morgen 2014 08 04 0772 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140803_01202232 none Voor de tweede keer in minder dan een week beschiet het Isra­ëlisch leger een VN-​school die als schuil­oord voor bur­gers dienst deed. De Standaard 2014 08 03 0773 http://www.youtube.com/watch?v=-WK8QWRZOxo&list=PLS3XGZxi7cBVNadbxDqZCUgISvabEpu-​g none Een groepje indianen maakt voor de eerste keer con­tact met de buiten­wereld in Brazilië. youtube 2014 08 01 0774 http://edition.cnn.com/2014/08/02/health/ebola-​outbreak/index.html?hpt=hp_t2 none Twee Ameri­kaanse ebola-​patiën­ten wor­den van West-​Afrika naar de VS (Atlanta) over­gebracht voor ver­dere ver­zor­ging. CNN 2014 08 02 0775 http://www.dailymail.co.uk/news/article-​2710515/You-​call-​self-​defence-​youre-​murdering-​children-​Javier-​Bardem-​Penelope-​Cruz-​lead-​celebrity-​revolt-​Gaza-​genocide.html none Beroemdheden protes­teren tegen Israël in Gaza: "het is geen zelf­verde­diging als je kin­deren doodt". Daily Mail 2014 08 01 0776 http://nos.nl/artikel/681864-​who-​meer-​actie-​nodig-​tegen-​ebola.html none De uitbraak van het ebola-​virus is nog niet onder con­trole. Volgens het hoofd van de Wereld­gezond­heids­orga­nisatie (WHO) verspreidt het virus zich daar­voor te snel en is er meer actie nodig om de uit­braak in te dammen. nos.nl 2014 08 01 0777 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140731_01198623 none De VS veroor­deelt de Israëlische aanval op een school, maar voor­ziet Is­raël dezelfde dag nog van nieuwe mu­nitie. Het Israëlische leger had een aan­vulling van de da­lende voor­raden gevraagd Het Nieuwsblad 2014 07 31 0778 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140801_01200498 none Het Grond­wettelijk Hof van Oegan­da heeft vrij­dag geoor­deeld dat de anti-​homo­wetgeving on­wet­tig is. Door het ar­rest is de contro­versiële wet, die eerder dit jaar werd inge­voerd, nu niet meer geldig. De Standaard 2014 08 01 0779 http://edition.cnn.com/2014/07/26/world/africa/ebola-​outbreak-​west-​africa/index.html?hpt=hp_t3 none Het eerste ebola­slachtoffer in Nigeria is gestor­ven in een hos­pitaal in Lagos, de groot­ste stad van Nigeria. CNN 2014 07 26 0780 http://edition.cnn.com/interactive/2014/03/us/uncounted-​suicides/index.html?iid=article_sidebar none Elke dag plegen 22 VS-​veteranen zelfmoord. CNN 2014 07 25 0781 http://www.youtube.com/watch?v=w3UYFwS8zuM&list=PL3ZQ5CpNulQlSxQwcDwLsz9sNxHatryX2 none Israëlische soldaten vuren op pro­testers in de West Bank. youtube 2014 07 24 0782 http://www.huffingtonpost.com/stephen-​m-walt/aipac-​americas-​israel-​policy_b_5607883.html?utm_hp_ref=world none De VS weet dat Israël de geweld­spiraal in gang zette en on­ge­remd toe­slaat, en dat het grootste deel van de wereld de VS onge­voelig en hypo­kriet noemt. Dit is het werk van AIPAC (Ame­rican Israel Public Affairs Com­mit­tee) en andere extre­mistische lobbies. Huffington Post 2014 07 22 0783 http://www.alternet.org/world/heart-​problem-​israel-​mass-​expulsion-​palestinian-​people none De kern van het prob­leem met Israël is de massa­verdrij­ving van de Pales­tijnen. Alternet 2014 07 18 0784 http://www.alternet.org/news-​amp-​politics/open-​letter-​50-​israeli-​army-​reservists-​why-​they-​refuse-​shoot-​palestinians-​gaza none 50 Israëlische reservisten schrijven in een open brief waar­om ze wei­geren op Pales­tijnen te schie­ten in Gaza. Alternet 2014 07 24 0785 http://www.btselem.org/press_release/20140721_joint_statement_on_gaza none Tien mensen­rechten­organisaties mel­den aan procu­reur-​gene­raal Yehuda Weinstein grove schen­dingen van mensen­rechten door het Isra­ëlische leger. B'tselem 2014 07 21 0786 http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/immi--j15.html none Terwijl tienduizen­den kin­deren op eigen hout­je trachten te ont­snappen uit de eco­nomische cata­strofe die woedt in Cen­traal Amerika, ver­dubbelt Obama het budget om de grens te mili­tariseren. WSWS 2014 07 25 0787 http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/25/poor-​j25.html none Het Develop­ment Report 2014 van de VN meldt dat 2,2 miljard men­sen leven in ar­moe­de; 1,2 miljard men­sen leven van min­der dan 1,25 dollar per dag; en 12% (842 miljoen) van de wereld­bevol­king lijden chro­nisch honger. WSWS 2014 07 25 0788 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140724_01190053 none Polen heeft het Verdrag voor de Rech­ten van de Mens geschon­den toen het twee Al Qaeda-​ver­dach­ten door de CIA liet vast­houden en fol­teren op Pools grond­gebied. Dat oor­deelde het Euro­pees Hof voor de Rech­ten van de Mens. De Standaard 2014 07 24 0789 http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/07/sierra-​leone-​top-​ebola-​doctor-​gets-​virus-​2014723144534824780.html none Dr. Umar Kahn, het hoofd van de bestrij­ding van het ebola­virus in Sierra Leone, is zelf be­smet geraakt. Drie dagen geleden stier­ven drie verpleeg­sters aan de ziekte. Er zijn nu in het totaal 632 mensen ge­stor­ven aan het ebola­virus tijdens deze epi­demie. Al Jazeera 2014 07 23 0790 http://rt.com/news/174864-​bubonic-​plague-​chinese-​town/ none De Chinese stad Yumen is met haar 30.000 inwo­ners afge­sneden van de buiten­wereld om de ver­sprei­ding van builen­pest te voorkomen. RT 2014 07 23 0791 http://www.truth-​out.org/news/item/25109-​us-​provides-​israel-​the-​weapons-​used-​on-​gaza none De officiële militaire steun van de VS aan Israël be­draagt 3 miljard dollar per jaar. Truthout 2014 07 23 0792 http://www.zdnet.be/article/156941/britten-​schakelen-​pornofilter-​massaal-​uit/ none Sinds de Britse over­heid een verplichte porno­filter in­stelde, waarbij internet­gebruikers het moeten speci­ficeren als ze er geen gebruik van willen maken, blijkt dat slechts een op de zeven Britten ervoor kiest om de porno­filter zijn werk te la­ten doen. Zdnet 2014 07 23 0793 http://america.aljazeera.com/articles/2014/7/15/brics-​bank-​announced.html none De BRIC landen - Brazilië, Indië, China en Zuid-​Afrika - kondigen de op­richting aan van een ontwikkelings­bank die de tegen­hanger moet worden van de Wereld­bank en het IMF. Al Jazeera 2014 07 15 0794 http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2014/02/17/chinas-​bold-​environmental-​move/ none Peking heeft 15.000 bedrijven, waarvan een groot aantal staats­eigendom, opge­dragen hun uit­stoot in real-​time en publiek ken­baar te maken. CNN 2014 07 17 0795 http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-​east/140709/these-​are-​the-​photos-​gaza-​too-​graphic-​for-​some-​news-​media-​to-​show none Beelden uit Gaza die te gruwelijk waren voor het nieuws. globalpost 2014 07 17 0796 http://www.alternet.org/immigration/americas-​response-​child-​refugees-​fleeing-​bloodbaths-​take-​terrible-​care-​them-​and-​send none In 2013 telde de VN meer dan 51 mil­joen mensen op de vlucht voor oor­log en vervol­ging, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereld­oorlog. 86% daarvan wordt opge­vangen in arme landen, 14% in rijke landen. Alternet 2014 07 16 0797 http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/17/wate-​j17.html none In het failliete Detroit werd de water­toevoer van 14.000 huis­houdens afge­sloten, en elke week komen er nog 3.000 huis­houdens bij. WSWS 2014 07 17 0798 http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-​navy-​nurse-​refuses-​to-​force-​feed-​detainees-​at-​guantanamo-​bay-​9609156.html none Voor de eerste keer sinds de honger­stakingen in Guanta­namo Bay begonnen, nu 12 jaar geleden, weigert een verpleger een honger­staker onder dwang te voeden. The Independent 2014 07 16 0799 http://www.economist.com/blogs/newsbook/2014/07/illicit-​drugs none De Wereld­gezondheids­organisatie pleit ervoor om drugs niet langer straf­baar te stellen. The Economist 2014 07 17 0800 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1945152/2014/07/15/Amerikaans-​leger-​wil-​kogel-​in-​zijn-​baan-​sturen.dhtml none Met vanop afstand gestuurde gevechts­drones kunnen de VS al gericht men­sen doden. Ook de tref­zeker­heid van scherp­schutters zal nu verbeterd worden, met richting­gestuurde geweer­kogels. De Morgen 2014 07 15 0801 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5992-​meerderheid-​britse-​katholieken-​voor-​legalisering-​hulp-​bij-​zelfdoding none Een meerderheid van de Britse angli­canen, katho­lieken en joden is voor legali­sering van hulp bij zelf­doding. Baptisten, moslims en hindoes daaren­tegen blijven in meer­derheid tegen. KN 2014 07 16 0802 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140716_01181021 none De rechtbank in Stock­holm heeft beslo­ten het arrestatie­bevel tegen Wiki­Leaks-​oprichter Julian Assange niet in te trekken. Het Nieuwsblad 2014 07 16 0803 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140716_01181021 none 603 mensen stier­ven al aan het ebola­virus in Guinea, Liberia en Sierra Leone. Dat is een stij­ging van 16 pro­cent ten op­zichte van vorige week. Het Nieuwsblad 2014 07 16 0804 http://www.loonwatch.com/2014/07/israeli-​commander-​declares-​holy-​war-​on-​palestinians/ none In een brief vol bijbelse verwij­zingen aan zijn sol­daten op de voor­avond van een invasie roept de Israëlische brigadec­omman­dant Winter op de vijanden die God onteerden weg te vegen met het scherp van de bajonet. Loonwatch 2014 07 11 0805 http://www.the-​scientist.com/?articles.view/articleNo/40438/title/Neuroscientists-​Threaten-​to-​Boycott-​Brain-​Project/ none In een open brief protes­teren meer dan 250 onder­zoekers tegen het Euro­pese "Brain Project" dat €1,6 miljard wil beste­den aan een com­puter­simulatie van het brein, terwijl men eerst het denken, het bewust­zijn en het gedrag beter moet begrij­pen. The Scientist 2014 07 07 0806 http://www.youtube.com/watch?v=k-​m4PlW-​KgI none ABCnews, de tweede nieuws­zender in de VS, presen­teert Pales­tijnse slacht­offers van bom­bar­demen­ten als Israëli's. youtube 2014 07 14 0807 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140714_01178676 none Tegen 2016 moeten 30 procent van de aan­ge­kochte over­heids­wagens in China elek­trische voer­tuigen zijn. Vo­rige week had China al aan­gekon­digd om de aan­koop­belas­ting op elek­trische auto’s op te heffen. De Standaard 2014 07 14 0808 http://www.telegraaf.nl/buitenland/22852117/__Bergdahl_terug_in_dienst__.html none De Amerikaanse militair Bowe Berg­dahl, die jaren­lang is vastgehouden door de Taliban, treedt weer in actieve dienst. Telegraaf 2014 07 14 0809 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140714_01178399 none In de Gaza­strook zijn de voorbije dagen meer dan 700 huizen vernield door Isra­ëlische bom­barde­menten. Bij die raid vielen acht­tien doden, onder hen vijf kin­de­ren, en tien­tal­len ge­won­den. Het Nieuwsblad 2014 07 14 0810 http://rt.com/politics/171772-​russia-​emergency-​ukraine-​refugees/ none Zes Russische regio's hebben nood­plannen afge­kondigd om Ukraïners op te vangen die de ge­vech­ten in hun land ont­vluchten. RT 2014 07 10 0811 http://www.theguardian.com/world/2014/jul/12/uk-​cia-​torture-​flights-​rendition-​programme none Uitgelekte documenten bevestigen dat op de Britse atol San Diego een geheime gevangenis is van de CIA, met Britse instemming. The Guardian 2014 07 12 0812 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5971-​bisschop-​schort-​processies-​op-​na-​eerbetoon-​aan-​crimineel none Een bisschop in Cala­brië heeft alle pro­ces­sies op­ge­schort nadat er een van de route afweek en der­tig dragers het mee­ge­voerde Maria­beeld een bui­ging lieten maken rich­ting het huis van Peppe Mazzagatti (82), een veroor­deeld maffialid onder huis­arrest. KN 2014 07 11 0813 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140712_01176655 none Sinds de lancering van de ope­raties op 8 juli hebben Isra­ëlische beschie­tingen van de dicht­bevolkte Gaza­strook al 126 dode­lijke slacht­offers geëist. Aan Isra­ëlische zijde valt geen enkel slacht­offer te be­treuren. De Standaard 2014 07 12 0814 http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/australia-​facing-​international-​condemnation-​after-​turning-​around-​sri-​lankans-​at-​sea-​9589790.html none Australië draagt boot vol vluchte­lingen uit Sri Lanka over aan hun land waar hen strenge gevangenis­straffen wachten. The Independent 2014 07 07 0815 http://www.economist.com/blogs/baobab/2014/07/using-​technology-​education-​nigeria none Omdat boeken te duur zijn om er het anal­fabetisme mee te kunnen bestrij­den, wil Nigeria tablets in­voeren in het onder­wijs. The Economist 2014 07 08 0816 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140707_01170341 none Schepen en helikopters van de Itali­aanse marine waren het hele week­end in de weer om op­nieuw meer dan 2.600 mig­ran­ten te redden. De Standaard 2014 07 07 0817 http://www.voanews.com/content/natural-​disasters-​cost-​more-​than-​100-​billion-​dollars-​annually/1952478.html none De VN schatten dat natuur­rampen in de voor­bije twintig jaar 4 miljard mensen troffen en 1,3 miljoen levens eisten. De kosten worden geraamd op 2 biljoen dollar. VOA 2014 07 07 0818 http://www.knack.be/nieuws/wereld/de-​israelische-​repressiepolitiek-​moet-​even-​scherp-​veroordeeld-​worden-​als-​de-​moord-​op-​3-joodse-​tieners/article-​opinion-​263595.html none De aandacht voor de moord op drie jonge Joodse kolo­nisten, die scherp veroor­deeld moet worden, contras­teert scherp met de lauwe reac­ties op de jaren­lange systema­tische Israëlische repressie­politiek. knack.be 2014 07 07 0819 http://scienceblogs.com/thepumphandle/2014/06/09/a-​powerful-​prescription-​for-​better-​public-​health-​raise-​the-​minimum-​wage/ none Geen enkele factor is van meer belang voor de volks­gezondheid dan een minimum inkomen, en geen enkele factor is schade­lijker voor de gezond­heid dan armoede. Science blogs 2014 06 09 0820 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/06/buy-​discount-​maid-​at-​singapore-​malls-​201462495012940207.html none In het Timah Shopping Centre in Singa­poor worden dienst­meisjes uit Indonesia, de Filip­pijnen en Myanmar uitgestald en te koop aan­geboden, dikwijls aan promotie­prijzen of speciale kortingen. Al Jazeera 2014 06 27 0821 http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/03/horm-​j03.html none Het Chileense gerecht besliste maan­dag dat de bevel­hebber van de VS-​strijd­krachten in Chili een beslis­sende rol speelde in de moord op twee VS-​burgers na de staats­greep die dictator Pinochet aan de macht bracht. WSWS 2014 07 03 0822 http://www.economist.com/blogs/banyan/2014/07/indonesia-​and-​environment none Volgens een nieuwe studie heeft Indo­nesië Brazilië voorbij­gestoken inzake vernie­tiging van het regen­woud. The Economist 2014 07 02 0823 http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/02/ecuador-​power-​plant-​yasuni-​national-​park-​documents none De Ecuado­riaanse rege­ring maakte in het geheim plannen om olie te winnen in het Yasuni natuurpark. The Guardian 2014 07 02 0824 http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/02/tuberculosis-​tb-​threat-​mass-​cull-​cattle-​not-​badgers-​study none Nieuw onderzoek wijst uit dat de huidige uit­roeiing van wilde dassen in Engeland niet helpt tegen de versprei­ding van tuber­culose bij vee. The Guardian 2014 07 02 0825 http://www.voltairenet.org/article184533.html none Belangrijke regionale televisie­ketens gaven een verslag van de val van Mosul zes uur voor die echt plaats­vondt. Dit lijkt op de val van Tripoli, en is ken­merkend voor de 4e generatie oorlogs­voering, die zich richt op het breken van het moreel van de bevolking. Voltaire network 2014 07 01 0826 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2014/07/02/Lebanese-​wife-​beater-​convicted-​under-​new-​law.html none In Libanon is, dank zij een nieuwe wet, voor het eerst een man veroor­deeld tot gevangenis­straf voor het afranselen van zijn vrouw. Al Arabiya 2014 07 02 0827 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140702_01164625 none Zes internationale internetaanbieders en de Duitse Chaos Computer Club hebben de Britse inlichtingendienst GCHQ aangeklaagd wegens het aftappen van internetverkeer. De Standaard 2014 07 02 0828 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140702_01164231 none Ondanks de pogingen die landen al hebben onder­nomen om de uitbraak van ebola aan te pakken en de ziekte in te dijken, verspreidt de ziekte zich steeds verder. Volgens WHO-​cijfers zijn tot eind juni in Guinee, Liberia en Sierra Leone al 759 gevallen bevestigd. Daarvan stierven 467 patiënten aan het virus. De Standaard 2014 07 02 0829 http://nieuws.marokko.nl/33355/frans-​boerkaverbod-​niet-​in-​strijd-​met-​mensenrechten/s/4952bfff343aac59466450e1995dd415/ none Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het Franse boerka­verbod correct bevonden. Marokko.nl 2014 07 02 0830 http://www.knack.be/nieuws/belgie/680-​000-​vlamingen-​leven-​onder-​armoedegrens-​volgende-​regering-​moet-​investeren-​in-​onderwijs-​en-​welzijn/article-​normal-​262561.html none 680.000 Vlamingen leven onder de armoede­grens. knack.be 2014 07 02 0831 http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3681547/2014/06/30/Hof-​berispt-​Obama-​bedrijven-​hebben-​wel-​godsdienstvrijheid.dhtml none Het Amerikaanse Hoog­gerechts­hof heeft besloten dat, na reli­gieuze organis­aties, ook bedrijven met religi­euze be­zwaren niet hoeven mee te betalen aan anti­conceptie in de ver­plichte zorg­verzekering die Obama intro­duceerde. Trouw 2014 07 02 0832 http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3666233/2014/06/03/Niet-​het-​paradijs-​maar-​eer-​en-​solidariteit-​motieven-​voor-​Djihadstrijders.dhtml none Niet het vooruit­zicht van het para­dijs drijft djihad­strijders om een zelf­moordaanslag te plegen. Trouw 2014 06 03 0833 http://thinkprogress.org/climate/2014/06/09/3446662/natural-​capital-​142-​trillion/ none De opbrengst van natuur­lijke eco­sys­temen wereld­wijd is acht keer de waarde van de VS­-economie, en twee keer de waarde van de wereld­economie. Thinkprogress 2014 06 09 0834 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1913362/2014/06/10/Al-​Qaida-​strijders-​bevrijden-​1-400-​gevangenen-​in-​Irak.dhtml none Strijders die gelinkt worden aan al-­Qaida hebben meer dan 1.400 gevan­genen bevrijd nadat ze de con­trole vero­verden over de stad Mosul, in het noorden van Irak. De Morgen 2014 06 10 0835 http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1913515/2014/06/10/Opnieuw-​duizenden-​mensen-​uit-​huurwoning-​gezet-​in-​2013.dhtml none In 2013 waren in België 12.958 huur­ders bedreigd door uithuis­zetting, en duizen­den gezinnen moesten ook effec­tief de woning verla­ten nadat hun huur­contract door gebrek aan finan­ciële middelen werd ont­bonden op vraag van de ver­huurder. De Morgen 2014 06 10 0836 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140610_01134934 none Kamerlid Theo Francken pleit dat zoals de Neder­landse Alge­mene Reken­kamer ook het Belgische Reken­hof werk maakt van een gron­dige studie van de Navo-​bud­getten. Naar de precieze Bel­gische bij­drage blijft het gissen. De Standaard 2014 06 10 0837 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140606_01132018 none De Italiaanse marine heeft in 24 uur tijd zowat 2.500 mig­ranten gered die, ver­deeld over 17 boten, de Middel­landse Zee wilden over­steken. De Standaard 2014 06 06 0838 http://www.washingtonpost.com/news/morning-​mix/wp/2014/06/03/bodies-​of-​800-​babies-​long-​dead-​found-​in-​septic-​tank-​at-​former-​irish-​home-​for-​unwed-​mothers/?tid=sm_fb none Meer dan 800 baby­lijkjes werden ont­dekt in de beer­put van een Iers tehuis voor "gevallen vrouwen" dat tot 1961 bestond en bestuurd werd door nonnen. The Washington Post 2014 06 03 0839 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5810-​vs-​katholieke-​organisatie-​wint-​rechtszaak-​over-​zorgmandaat-​obama none Een organisatie van katholieke werk­gevers in de Verenigde Staten moet van het gerecht geen zorg­verzekeringen aan­bieden die anti­conceptiva en mid­delen met een abor­tieve werking vergoeden. KN 2014 06 06 0840 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1989484 none Israël heeft de bouw van min­stens 1.000 nieuwe neder­zet­tingen in de bezette Pales­tijnse ge­bieden aange­kondigd. De Redactie 2014 06 05 0841 http://m.jordantimes.com/two-​charged-​with-​premeditated-​murder-​of-​ajloun-​woman none Een Jordaanse man staat samen met zijn broer terecht voor moord op zijn doch­ter om haar beke­ring van chris­ten tot moslim. Jordan Times 2014 05 04 0842 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140531_01125333 none Op zeven jaar tijd is het aantal katho­lieke pries­ters met 6 procent gedaald. In Europa daalt het aantal priesters sterk, ook in traditioneel zeer katho­lieke landen als Polen en Spanje. In Azië kwamen er de voorbije 7 jaar 20 procent priesters bij, in Afrika 24 procent. De Standaard 2014 05 31 0843 http://www.nu.nl/economie/3790354/hof-​dwarsboomt-​portugese-​bezuinigingen.html none Het Portugese hoog­gerechts­hof haalde vrijdag­avond een streep door een loons­verlaging voor ambte­naren en door bezuini­gingen op pen­sioenen en op uit­kerin­gen voor zieken en werk­lozen. NU.nl 2014 05 31 0844 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140531_01125313 none De Italiaanse marine heeft op 24 uur tijd bijna drie­duizend migran­ten gered die met over­beladen bootjes probeerden de Middel­landse Zee naar Europa over te steken. De Standaard 2014 05 31 0845 http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2014/05/24/myth-​einsteins-​brain/#.U4icWihAem4 none In tegenstelling tot wat vroe­gere studies beweer­den, is er niets (neuro­logisch) bij­zon­ders aan het brein van Einstein. Neurosceptic 2014 05 30 0846 http://www.theguardian.com/world/2014/may/29/pakistan-​man-​protesting-​honour-​killing-​admits-​strangling-​first-​wife none De echtgenoot van de zwan­gere Farzana Parveen die door haar familie dood­gestenigd werd, verklaarde vandaag dat hij zijn eerste vrouw wurgde om te kunnen her­trouwen met Farzana. The Guardian 2014 05 29 0847 http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/anna-​wintour-​steunt-​boycot-​tegen-​dorchester-​hotels/article-​4000639867035.htm none Steeds meer promi­nente figuren uit de mode sluiten zich aan bij de boy­cot tegen de Dorches­ter Hotels nadat bekend raakte dat hun eige­naar, sultan Hassanal Bolkiah, het stenigen van homo­seksuelen en over­spelige vrouwen legaal wil maken. knack.be 2014 05 29 0848 http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1901708/2014/05/28/Economiestudenten-​rebelleren-​de-​werkelijkheid-​blijft-​de-​theorie-​overtreffen.dhtml none In een open brief klagen economie­studenten uit dertig landen aan dat wat er in de wereld gebeurt niet ver­klaard wordt door de theorie die ze krijgen. De Morgen 2014 05 29 0849 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1902319/2014/05/29/Turks-​Grondwetshof-​eist-​opheffing-​blokkeren-​YouTube.dhtml none Twee maanden nadat de regering YouTube in Turkije blokkeerde, heeft het Grondwettelijk Hof in Ankara beslist dat die ingreep tegen de grond­wet indruist. Twitter werd reeds op 3 april weer beschik­baar voor de Turkse internet­gebruiker. De Morgen 2014 05 29 0850 http://nieuws.marokko.nl/32938/massale-​bestorming-​marokkaans-​spaanse-​grens/ none Zo'n duizend Afrikanen hebben woens­dag de Spaanse enclave Melilla in Marokko bestormd. Marokko.nl 2014 05 28 0851 http://www.knack.be/nieuws/wereld/jonge-​vrouw-​doodgestenigd-​voor-​trouwen-​met-​man-​naar-​keuze/article-​normal-​146023.html none In Pakistan werd een 25-​jarige vrouw aan­gevallen en met stenen dood­geslagen door haar vader, broers, ex-​verloofde en andere familieleden, omdat ze huwde met de man die ze lief­had. Ge­middeld 1.500 vrouwen worden jaar­lijks gedood uit eerwraak. knack.be 2014 05 27 0852 http://www.bbc.com/news/world-​europe-​27507414 none De jaarlijkse San Isidro stieren­gevechten in Madrid zijn voor de eerste keer in 35 jaar afge­last nadat drie mata­dors zwaar gekwetst afge­voerd moesten worden. BBC 2014 05 21 0853 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1892298/2014/05/20/Laatste-​filterinstallatie-​in-​Fukushima-​uitgevallen.dhtml none In de atoom­ruïne van Fuku­shima is het laatste filter­systeem, dat besmet koel­water van de ver­nielde reac­toren moet zuiveren, opnieuw uitgevallen. De Morgen 2014 05 24 0854 http://www.alternet.org/media/americans-​are-​more-​likely-​be-​killed-​right-​wing-​terrorists-​muslims-​medias-​afraid-​say-​it none Amerikaanse burgers lopen meer kans gedood te worden door een extreem­rechtse Ameri­kaan dan door een moslim. Alternet 2014 05 20 0855 http://www.theguardian.com/environment/2014/may/21/fukushima-​groundwater-​pacific-​nuclear-​power-​plant none De uitbater van de vernielde Fuku­shima Daiichi kern­centrale in Japan is begonnen met besmet grond­water in de oceaan te pompen. The Guardian 2014 05 21 0856 http://www.theguardian.com/society/2014/may/21/egyptian-​doctor-​fadl-​trial-​female-​genital-​mutilation-​landmark-​case none Voor de eerste keer in Egypte staat een genees­heer terecht voor de besnij­denis van een dertien­jarig meisje met dode­lijke afloop. The Guardian 2014 05 21 0857 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140520_01112989 none Moderne slaver­nij is alom tegen­woordig, en is extreem luc­ratief. Het levert jaarlijks 110 miljard euro op. De Standaard 2014 05 21 0858 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5703-​onderzoek-​naar-​bertone-​vanwege-​verduistering none Het Vaticaan zou een onder­zoek gestart zijn naar kardi­naal Ber­tone, de voorma­lig rechter­hand van paus Bene­dic­tus XVI, vanwege verdui­stering van 15 miljoen euro. KN 2014 05 21 0859 http://nieuws.marokko.nl/32817/honderd-​kinderen-​gered-​uit-​migrantenboot/s/6ef36629af0cf1785a0b8f04b926c6f8/ none De Italiaanse marine heeft in een opera­tie die de hele nacht duurde bijna vijf­honderd mig­ranten gered, onder wie hon­derd kinderen. Marokko.nl 2014 05 20 0860 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140521_01113696 none Israëlische troepen zouden vorige week twee Pales­tijnse jongeren hebben gedood zonder dat die enige bedreiging vormden. Dat lijken beelden van een beveiligings­camera in de buurt uit te wijzen. De Standaard 2014 05 21 0861 http://www.independent.co.uk/news/people/israeli-​pm-​benjamin-​netanyahus-​son-​yair-​under-​scrutiny-​for-​nonjewish-​girlfriend-​sandra-​leikanger-​9399146.html none Israëlisch eerste minister Benjamin Netan­yahu wordt, naast kritiek voor het mis­lukken van de vredes­onder­handelingen, nu ook het ultra-​ortho­doxe vuur aan de schenen gelegd omdat zijn zoon Yair omgaat met een niet-​joodse. The Independent 2014 05 19 0862 http://thinkprogress.org/world/2014/05/20/3439273/bringbackourgirls/ none De meisjes zijn nog steeds vermist, maar de aan­dacht is al weer weg. think progress 2014 05 20 0863 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140520_01112396 none Honder­den werknemers van de kern­centrale in Fuku­shima ontvlucht­ten op een kritiek moment de bescha­digde reactoren. Dat blijkt drie jaar na de kern­ramp uit inter­views met Manager Masao Yoshida, die vorig jaar op 58-​jarige leeftijd gestorven is aan kanker. De Standaard 2014 05 20 0864 http://nieuws.marokko.nl/32825/opnieuw-​dodelijk-​slachtoffer-​gedwongen-​huwelijk-​in-​marokko/s/f0ff2d245ad9bd32b3ceea3b48971a6d/ none Vrijdag pleegde een 17-​jarig meisje in Marokko zelf­moord omdat ze door haar familie gedwongen werd haar studies te beëindigen om te trouwen. Marokko.nl 2014 05 20 0865 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140517_01109502 none De Noord-​Kore­aanse zangeres Hyon Song-​Wol, die volgens Zuid-​Korea negen maanden geleden terecht­gesteld was, kwam deze week live op tv om leider Kim Jong-​un te eren. De Standaard 2014 05 17 0866 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-​east/65-​journalists-​have-​been-​killed-​in-​syria-​since-​the-​war-​began--so-​how-​do-​reporters-​stop-​themselves-​from-​becoming-​the-​story-​9380972.html none 65 jour­nalisten werden gedood in Syrië sinds het begin van de oorlog. The Independent 2014 05 15 0867 http://thinkprogress.org/economy/2014/05/16/3438587/kansas-​growth-​projections/ none Nadat Texas gedurende twee jaar massieve belasting­verla­gingen gaf aan de rijken om de eco­nomie aan te zweng­elen, pres­teert de eco­nomie er slechter dan in de andere staten en neemt de ar­moede toe. thinkprogress 2014 05 16 0868 http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1887891/2014/05/15/Fastfoodwerknemers-​in-​VS-​staken-​voor-​meer-​loon.dhtml none Werknemers van fastfood­restaurants in de VS hebben over het hele land gestaakt voor een hoger mini­mum uur­loon. Momen­teel bedraagt dat 5,5 euro. HLN.be 2014 05 16 0869 http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/14/sanctions_did_not_force_iran_to_make_a_deal_nuclear_enrichment none Sancties hebben niet bijge­dragen aan het succes van de onder­hande­lingen met Iran over nuc­le­aire ontwik­keling. Foreing Policy 2014 05 14 0870 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/silvio-​and-​the-​cosa-​nostra-​berlusconis-​links-​with-​italian-​organised-​crime-​confirmed-​9358790.html none Silvio Berlusconi deed gedurende bijna twintig jaar zaken met de maffia. The Independent 2014 05 12 0871 http://www.economist.com/blogs/americasview/2014/05/canadas-​indigenous-​peoples none In de laatste 30 jaar ver­dwenen in Cana­da bijna 1200 in­heemse vrouwen of wer­den ver­moord. the economist 2014 05 14 0872 http://america.aljazeera.com/articles/2014/5/13/texas-​fracking-​earthquakes.html none Honder­den kleine aard­bevingen werden vast­ge­steld in een gebied in Noord Texas met inten­sieve boringen voor fracking. Al Jazeera 2014 05 13 0873 http://english.alarabiya.net/en/News/world/2014/05/14/ICC-​prosecutor-​to-​examine-​alleged-​British-​crimes-​in-​Iraq-​war.html none Het Inter­nationaal Gerechts­hof in Den Haag onder­zoekt mis­hande­ling van gevang­enen door het Britse leger in Irak tussen 2003 en 2008. Al Arabiya 2014 05 14 0874 http://thinkprogress.org/economy/2014/05/14/3437915/child-​labor-​big-​tobacco/ none In de VS werken kin­deren vanaf 7 jaar legaal op de tabaks­plantages, waar ze bloot­gesteld zijn aan pesti­ciden en hitte, en zware machines be­dienen. thinkprogress 2014 05 14 0875 http://thinkprogress.org/economy/2014/05/13/3437195/bank-​ceo-​pay-​performance/ none CEO's van grote banken worden niet betaald volgens hun werk, maar wel volgens de grootte van hun bank. thinkprogress.org 2014 05 13 0876 http://www.secularnewsdaily.com/2014/04/saudi-​arabia-​calls-​for-​criticism-​of-​religion-​to-​be-​outlawed-​in-​norway/#comment-​29589 none Saudi-​Arabië vraagt dat Noor­wegen kritiek op reli­gie en op de profeet Mohammed on­wettig zou maken. Secular News Daily 2014 04 30 0877 http://nos.nl/artikel/646944-​nobellaureaten-​tegen-​killer-​robots.html none Een groep Nobel­prijswin­naars heeft in een brief opge­roe­pen tot een verbod op robots die zelf de beslis­sing kunnen nemen om mensen te doden. Deze week debat­teren de Vere­nigde Naties in Genève over 'killer robots'. nos.nl 2014 05 12 0878 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2014/05/11/At-​least-​40-​die-​after-​migrant-​boat-​sinks-​off-​Libya.html none Minstens 40 Afrikaanse migranten verdronken toen hun boot zonk voor de Lybische kust. Al Arabiya 2014 05 11 0879 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140510_01100465 none De president van Zuid-​Soedan, Salva Kiir en de com­man­dant van de rebel­len, Riek Machar hebben een vredes­akkoord gesloten. Het Nieuwsblad 2014 05 11 0880 http://www.hln.be/hln/nl/18262/Onrust-​in-​Oekraine/article/detail/1882892/2014/05/11/Donetsk-​klaar-​voor-​eigen-​leger-​en-​parlement.dhtml none Soldaten van de Oekra­ïense natio­nale garde hebben het vuur geopend op een menig­te voor het stad­huis in Kras­noar­meisk in het oosten van Oek­raïne tijdens het stemmen in een referen­dum over soeve­reini­teit voor de regio. HLN.be 2014 05 11 0881 http://www.gva.be/regio-​antwerpen-​noord/essen/klappen-​gekregen-​voor-​dragen-​katholiek-​kruis-​2.aspx none In Essen vielen twee mannen een diaken aan omdat hij een kruisje om zijn nek droeg. Ze maakten hem uit voor pedofiel. Vijf mensen werden naar het ziekenhuis gevoerd. gva.be 2014 05 06 0882 http://www.gelderlander.nl/algemeen/buitenland/vandaag-​boko-​haram-​ontvoerde-​meisjes-​voor-​seks-​en-​geld-​1.4347680 none De meer dan 200 school­meisjes die in het noor­den van Nige­ria ont­voerd werden door islam­isten worden mis­bruikt en daarna ve­rkocht als seks­slaven. De op­brengst dient voor de aan­koop van wapens. De Gelderlander 2014 05 06 0883 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140505_01093248 none Opnieuw wordt het Vaticaan ter verant­woording geroe­pen door een VN-​Commissie, nu met de com­missie die zich bezig­houdt met de strijd tegen marte­ling en wrede, inhumane behan­deling. De Standaard 2014 05 05 0884 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.1959145 none De tien procent rijkste Belgen is ruim 254 keer rijker dan de tien pro­cent armste Bel­gen. De vermogens­kloof is 45 keer groter dan de inkomens­kloof. De Redactie 2014 05 06 0885 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140505_01092584 none De Wereld­gezond­heids­organisatie (WHO) waar­schuwt voor een nieuwe op­mars van po­lio of kinder­verlam­ming, en heetf de crisis uitge­roepen tot een interna­tio­naal nood­geval voor de volks­gezondheid. De Standaard 2014 05 05 0886 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140505_01092566 none Nederlandse generaal Peter van Uhm die zijn zoon verloor in Afghanistan, heeft ‘diep respect’ voor Syriëstrijders. De Standaard 2014 05 05 0887 http://www.vandaag.be/buitenland/150363_rusland-​waarschuwt-​voor-​humanitaire-​ramp-​in-​oekraiense-​steden.html none Wegens het offen­sief van Oek­raïense regerings­troepen in het oos­ten van het land tegen pro-­Russische krachten heeft Buiten­landse Zaken in Moskou voor een humani­taire ramp gewaar­schuwd. De Standaard 2014 05 05 0888 http://www.telegraaf.nl/buitenland/22588069/__Protestleidster_Nigeria_opgepakt__.html none Een vrouw die in Nige­ria protes­ten leidt die aan­dacht vragen voor honder­den ont­voer­de school­meisjes, is opge­pakt. De vrouw zou zijn gearres­teerd op last van de vrouw van presi­dent Good­luck Jonathan. Telegraaf 2014 05 05 0889 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2014/05/01/Netanyahu-​wants-​to-​define-​Israel-​as-​Jewish-​state-​in-​law.html none De Israë­lische premier Ben­jamin Netan­yahu verklaarde donder­dag dat hij een wet zal voor­stel­len om Israel een joodse staat te maken, als reac­tie op een Pales­tijnse weiger­ing die status te er­kennen tijdens de mis­lukte vredes­onder­hande­lingen. Al Arabiya 2014 05 01 0890 http://www.trouw.nl/tr/nl/6847/Elma-​Drayer/article/detail/3646235/2014/05/01/Waarom-​maken-​wij-​ons-​niet-​druk-​om-​deze-​meisjes.dhtml none De Niger­iaanse rege­ring heeft tot nog toe bit­ter weinig onder­nomen om de 234 ont­voer­de meis­jes te tra­ceren, laat staan te be­vrijden. Nog onbe­grijpe­lijker: de gerin­ge op­hef die het inci­dent interna­tio­naal weet te gene­reren - zeker als je het verge­lijkt met andere trage­dies van de laat­ste tijd. Trouw 2014 05 01 0891 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140501_01088257 none In Athene en Salo­niki hebben duizen­den mensen betoogd tegen het Griekse bezui­nigings­beleid en voor een soci­aal Europa. De Standaard 2014 05 01 0892 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5595-​patriarch-​wat-​islam-​in-​1400-​jaar-​niet-​lukte-​deed-​het-​westen none De Chal­deeuws-​katho­lieke pat­riarch van Bag­dad, Louis Sako, houdt vooral het Westen verant­woordelijk voor de vernie­tiging van het christen­dom in Irak, iets wat de islam in 1400 jaar niet lukte. KN 2014 05 01 0893 http://nieuws.marokko.nl/32586/homoseksuele-​imam-​komt-​uit-​de-​kast-​en-​wil-​acceptatie/s/dc39bd7daeae2a9f58707d219e49dff4/ none Hashim Jansen is de eerste imam in Neder­land die uitkomt voor zijn homo­seksuele geaard­heid. Naar eigen zeggen is hij één van de vijf imams wereld­wijd die uit­komen voor hun homo­seks­ualiteit. Marokko.nl 2014 05 01 0894 http://www.theguardian.com/world/2014/apr/24/marshall-​islands-​sues-​nine-​nuclear-​powers-​failure-​disarm none De Marshall Eilanden, waar 67 nuc­leaire bommen werden getest tussen 1946 en 1958, daagt negen landen voor het inter­nationaal gerechts­hof te Den Haag omdat ze hun wette­lijke ve­rplich­ting zich te ont­wapenen niet na­komen. The Guardian 2014 04 24 0895 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/new-​mers-​deaths-​reported-​saudi-​arabia-​201442492755839427.html none Nieuwe besmet­tingen met het MERS (Middle East Respi­ratory Syn­drome) corona­virus zijn gemeld in Riyadh, Mecca en Medina. Sinds 2012 zijn er nu 83 men­sen aan het virus gestorven. Al Jazeera 2014 04 24 0896 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/as-​pope-​john-​paul-​ii-​is-​made-​a-saint-​what-​did-​he-​know-​about-​the-​sexualabuse-​that-​festered-​under-​his-​watch-​9275465.html none De pausen die zondag heilig verklaard worden en hun top-​adviseurs sloten hun ogen voor het ernstige sexuele misbruik in het Legioen van Christus van Pater Marcial Maciel. The Independent 2014 04 24 0897 http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Ebola_vervolgt_tragische_opmars_in_West_Afrika.9493050-​3146.art?ckc=1 none In de West-​Afrikaanse landen Guinee en Libe­ria is de doden­tol ten gevolge van ebola verdub­beld in vergelij­king met cijfers begin deze maand. Er zijn al zo'n 142 mensen omge­komen. De Tijd 2014 04 23 0898 http://holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=12339 none Vandaag keurde het federaal par­lement met duide­lijke meerder­heid het wets­voorstel rond mee­moederschap goed. In maart van dit jaar werd de wet al goed­gekeurd door de Senaats­commissie Justitie. Holebi.info 2014 04 23 0899 http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2014/04/19/Besieged-​Muslims-​face-​murder-​starvation-​in-​C-African-​Republic-​town.html none In de Centraal Afrikaanse stad Boda dreigt de bele­gering door christe­lijke milities de moslim­bevolking uit te hong­eren. Al Arabiya 2014 04 19 0900 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2014/04/19/Drone-​kills-​15-​Qaeda-​suspects-​3-civilians-​in-​Yemen.html none Een drone aanval doodde 18 mensen in Jemen. 15 werden ervan verdacht al Qaida mili­tanten te zijn, drie waren burgers. Al Arabiya 2014 04 19 0901 http://nieuws.marokko.nl/32410/schoolbibliotheek-​draagt-​naam-​bin-​laden/s/bcaec37cefc2291225482dabbec9ba28/ none Een islami­tische meisjes­school in de Pakistaanse hoofdstad Islam­abad heeft zijn nieuwe biblio­theek naar Osama Bin Laden genoemd. De school telt rond de vijftien­duizend leerlingen. Marokko.nl 2014 04 18 0902 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1858358/2014/04/19/Ruim-​80-​meisjes-​Nigeria-​nog-​ontvoerd.dhtml none De Nigeriaanse moslim­terreur­orga­nisatie Boko Haram houdt vermoe­delijk nog 85 school­meisjes vast, nadat een 40-​tal kon ont­snappen. De meisjes werden deze week ont­voerd na een aanval op hun school in de noord­oostelijke plaats Chibok. De Morgen 2014 04 19 0903 http://www.foxnews.com/us/2014/04/18/new-​jersey-​woman-​sues-​over-​rejected-​8theist-​license-​plate/ none Shannon Morgan, een VS burger uit Newark, legde klacht neer tegen de "Motor Vehicle Com­mission" omdat haar het auto­plaat­nummer "8THEIST" geweigerd werd. "BAPTIST" werd nochtans wel aanvaard. Fox News 2014 04 19 0904 http://www.aljazeera.com/video/asia-​pacific/2014/04/japan-​reopen-​nuclear-​plants-​2014411154440558986.html none Drie jaar na de Fuku­shima Daii­chi ramp beslist de Japanse rege­ring de reac­tors weer in gebruik te nemen onder groot publiek protest. Al Jazeera 2014 04 13 0905 http://www.aljazeera.com/news/asia-​pacific/2014/04/japan-​orders-​chicken-​cull-​contain-​bird-​flu-​20144134143057524.html none Japan laat 112.000 kippen afslach­ten om de eerste uit­braak van vogel­griep in 3 jaar onder con­trole te krijgen. Al Jazeera 2014 04 13 0906 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2014/04/13/Saudi-​courts-​closes-​liberal-​website-​permanently.html none Een Saudi recht­bank oor­deelde de libe­rale web­site Sabq in strijd met de islam en de moraal en beval de perma­nente sluiting. De stich­ter Zaef Badawi was eerder al veroordeeld tot 600 zweep­slagen en drie maan­den gevan­genis, maar ging in beroep. Al Arabiya 2014 04 13 0907 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/belga_20140413_modderstroom_tadzjikistan none Dertien mensen zijn om­geko­men in een mod­der­stroom in een berg­dorp in Tadzji­kistan. De Redactie 2014 04 13 0908 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140412_01065478 none De Italiaanse marine heeft in vier dagen tijd 6.000 bootvluchtelingen uit de Middellandse Zee gehaald. De marine onderschept de gammele bootjes en brengt de mensen aan boord van hun marineschepen. De vluchtelingen komen vooral uit Afrika en het Midden-​Oosten. De Standaard 2014 04 12 0909 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1851406/2014/04/12/NSA-​onthullers-​ontvangen-​prestigieuze-​prijs-​in-​de-​VS.dhtml none Journa­listen van de Britse krant The Guar­dian hebben een presti­gieuze media­prijs, de George Polk Award, gekre­gen in de Verenigde Staten voor hun ont­hul­lingen rond de Ameri­kaanse inlich­tingen­dienst NSA. De Morgen 2014 04 12 0910 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140409_01061180 none Hoe minder Amer­ikanen weten waar Oe­kraïne ligt, hoe meer ze voor­stander zijn van mili­taire actie. De Standaard 2014 04 09 0911 http://time.com/60045/ohio-​geologists-​link-​small-​quakes-​to-​fracking/ none Geologen in Ohio hebben voor de eerste maal een ver­band gelegd tussen aard­be­vingen en fracking. Time 2014 04 11 0912 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140408_066 none Belgische studen­ten die stage lopen in West-​Afri­kaanse landen moeten van hun hoges­chool terug­keren. De reden is de versprei­ding van het ebola­virus. De Standaard 2014 04 09 0913 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140405_030 none Vliegtuig­maat­schappij Brussels Airlines legt strikte veilig­heids­maat­regelen op aan zijn personeel nu het ebola­virus al meer dan negentig levens eiste in wes­telijk Afrika. De Standaard 2014 04 05 0914 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140405_006 none In de jaren vijftig en zestig was de psychia­trische inrichting in Heiloo, Noord-​Holland, een schuil­oord voor pedo­fiele priesters. Een van hen was op de vlucht voor de Bel­gische justitie. De Standaard 2014 04 05 0915 http://www.reuters.com/article/2014/04/03/us-​ukraine-​crisis-​russia-​nato-​idUSBREA320HY20140403 none Rusland vraagt uitleg over de ver­hoogde NAVO-​acti­viteit in Oost-​Europa. Reuters 2014 04 04 0916 http://www.vandaag.be/binnenland/148686_crombez-​wil-​af-​van-​minnelijke-​schikkingen-​in-​grootste-​fraudezaken.html none Belgisch staats­secretaris John Crom­bez wil af van de min­nelijke schik­kingen in de grootste finan­ciële fraude­zaken. De Standaard 2014 04 04 0917 http://bigstory.ap.org/article/us-​secretly-​created-​cuban-​twitter-​stir-​unrest none De VS besteed­de 1,6 miljoen dollar aan het op­zetten van Twitter-​achtige social media in Cuba, met het doel sociale onrust te stoken. Associated Press 2014 04 03 0918 http://edition.cnn.com/2014/04/03/world/africa/central-​african-​republic-​violence/index.html?hpt=hp_t3 none Christe­lijke milities doodden minstens 72 moslim­mannen en -jongens in een afgelegen dorp in de Centraal-​Afrikaanse Republiek. CNN 2014 04 03 0919 http://www.reuters.com/article/2014/04/03/us-​usa-​shooting-​forthood-​idUSBREA3129C20140403 none In Fort Hood pleegde een Irak-​veteraan zelfmoord na drie andere militairen te doden. Reuters 2014 04 03 0920 http://www.vandaag.be/binnenland/148646_geen-​hoofddoekenverbod-​in-​secundair-​onderwijs.html none De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft een voorstel om een hoofd­doeken­verbod in te voeren in de secun­daire scholen weg­gestemd. De Standaard 2014 04 03 0921 http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/weer-​een-​schietpartij-​fort-​hood-​wat-​er-​gebeurd none Elke dag plegen 22 soldaten of veteranen zelfmoord in de VS. Er zijn in de VS in totaal 21 miljoen mensen die ooit in het leger hebben gediend RTL 2014 04 03 0922 http://www.demorgen.be/dm/nl/9616/Onrust-​in-​het-​Midden-​Oosten/article/detail/1840585/2014/04/03/Libanon-​kan-​het-​niet-​aan-​miljoen-​extra-​mensen-​in-​piepklein-​land.dhtml none In Libanon zijn meer dan een miljoen vluchte­lingen geregis­treerd, terwijl het land zelf iets meer dan vier miljoen inwoners telt. De Morgen 2014 04 03 0923 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3626333/2014/04/01/Komt-​het-​ebolavirus-​onze-​kant-​op.dhtml none De dodelijkste variant van het ebolavirus heeft miljoenen­stad Conarky, de hoofdstad van Guinee, bereikt. Ook in buur­landen Liberia en Sierra Leone zijn er vermoede­lijk slacht­offers gevallen. Trouw 2014 04 01 0924 http://thinkprogress.org/world/2014/03/31/3421286/zero-​combat-​deaths/ none Maart 2014 was de eerste maand in tien jaar waarin geen enkele VS-​soldaat om het leven kwam. ThinkProgress 2014 04 01 0925 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140401_01049997 none Volgens The Washington Post heeft de CIA bewust het belang van inlich­tingen die door folteren verkregen werden over­dreven. Zo beweerde de CIA dat dankzij zulke technieken terreur­aanvallen verijdeld werden, terwijl de feiten al voor het folteren bekend waren. De Standaard 2014 04 01 0926 http://www.hln.be/hln/nl/30080/Verdwenen-​vlucht-​MH370/article/detail/1834068/2014/03/29/Zoektocht-​naar-​Boeing-​legt-​zware-​zeevervuiling-​bloot.dhtml none De zoektocht naar de verdwenen Boeing met vlucht­nummer MH370 brengt aan het licht hoe erg het met de drijvende vuilnis­belten op onze oceanen gesteld is. HLN.be 2014 03 29 0927 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140328_01045256 none De VN heeft in een rapport hard uitge­haald naar de mensen­rechten­situatie in de Verenigde Staten. De aan­vallen met drones, de afluister­praktijken en de gevangenis in Guantánamo Bay zijn een doorn in het oog. De Standaard 2014 03 28 0928 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1832436/2014/03/28/Pakistaanse-​christen-​ter-​dood-​veroordeeld-​wegens-​beledigen-​Mohammed.dhtml none Een 26-​jarige Pakistaan is ter dood veroordeeld omdat hij de profeet Mohammed beschimpte tijdens een ruzie met een islami­tische vriend. De Morgen 2014 03 28 0929 http://www.standaard.be/plus/scheurtjes none De kern­centrales Doel 3 en Tihange 2 (beide in België) werden dinsdag opnieuw stilgelegd. De kans is klein dat ze nog worden herop­gestart. Tests toonden aan dat de scheurtjes groter worden bij bloot­stelling aan verdere straling. De Standaard 2014 03 28 0930 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/140327_guardian_snowden none De Britse regering heeft de krant The Guardian met sluiting bedreigd indien het blad verdere ont­hullingen van de Amerikaanse klokken­luider Edward Snowden over de afluister­praktijken van de NSA en het GHCQ publiceert. De redactie 2014 03 27 0931 http://thinkprogress.org/justice/2014/03/26/3419400/judge-​blocks-​oklahoma-​from-​using-​secret-​unverified-​drug-​in-​executions/ none Tekort aan dodelijke injecties voor executies in de VS door boycot van EG en Europese fabrikanten. ThinkProgress 2014 03 27 0932 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3620930/2014/03/24/Zoektocht-​naar-​108-​vermisten-​na-​modderstroom-​Amerika.dhtml? none Zoektocht naar 108 vermisten na modder­stroom in het noordwesten van de VS. Trouw 2014 03 24 0933 http://www.theguardian.com/world/2014/mar/24/george-​pell-​vatican-​saw-​abuse-​complainants-​as-​enemies-​of-​the-​church? none De hoogste leiders in het Vaticaan beschouwden wie priesters betichtten van kinder­misbruik als vijanden van de katholieke kerk. The Guardian 2014 03 24 0934 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3621556/2014/03/24/Kamervragen-​over-​massale-​doodstraffen-​voor-​moslimbroeders.dhtml none Een Egyptische rechtbank in de stad Minya heeft maandag­ochtend 529 leden van de Moslim Broeder­schap ter dood veroordeeld. Trouw 2014 03 24 0935 http://www.paulcraigroberts.org/2014/02/17/us-​eu-​paying-​ukrainian-​rioters-​protesters-​paul-​craig-​roberts/ none De VS en EU betalen protes­ters in Oekraïne 15-​25 euro. Paul Craig Roberts 2014 02 17 0936 http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/3/Letse-​SS-​veteranen-​marcheren-​door-​Riga-​minister-​loopt-​mee-​1482611W/ none Met een mars door de Letse hoofdstad Riga hebben SS-​oorlogs­veteranen uit dat land zondag de doden van de nazistische Waffen SS herdacht. Ook de Letse minister van Milieu deed mee. Elsevier 2014 03 19 0937 http://www.truth-​out.org/news/item/22324-​study-​nuclear-​reactors-​are-​toxic-​to-​surrounding-​areas-​especially-​as-​plants-​age none Een nieuwe studie toont gezondheids­:problemen rond kern­centrales aan. Truthout 2014 03 11 0938 http://www.azcentral.com/news/politics/articles/20131212arizona-​border-​patrol-​deadly-​force-​investigation.html?nclick_check=1 none Sinds 2005 werden door VS grens­patrouilles minstens 42 mensen gedood, waaronder minstens 13 Amerikanen. Arizona Republic 2014 03 08 0939 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140305_007 none Mocht er vandaag een ongeluk gebeuren in de kern­centrale van Doel of Tihange, zou Electrabel minder dan 1 procent van de kosten moeten dragen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Greenpeace. De Standaard 2014 03 05 0940 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/belga_20140303_nederzettingen_Isra%25C3%25ABl none De bouw van Israëlische kolonies op de door Israël bezette Westelijke Jordaan­oever is in 2013 meer dan verdubbeld. De Redactie 2014 03 03 0941 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140301_01004735 none Janssen Pharma­ceutica heeft tussen 1974 en 1987 minstens vier genees­middelen laten testen in Oost-​Duitsland. Dat blijkt uit de archieven van de Stasi, de Oost-​Duitse geheime politie. De Standaard 2014 03 01 0942 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140227_01001697 none De Britse inlich­tingen­dienst GCHQ heeft met de hulp van de Amerikaanse geheime dienst NSA miljoenen webcam­beelden verzameld van niets­vermoedende gebruikers van Yahoo. De Standaard 2014 02 27 0943 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3603267/2014/02/25/Primeur-​Oegandese-​krant-​ontmaskert-​200-​homo-​s.dhtml none Oegandese krant maakt de identiteit van 200 homo­seksuelen bekend. Trouw 2014 02 25 0944 http://amanpour.blogs.cnn.com/2014/02/24/how-​american-​evangelicals-​may-​be-​responsible-​for-​ugandas-​anti-​gay-​law/?hpt=hp_bn9 none Amerikaanse evange­licals zitten mee achter de anti-​homo hysterie in Oeganda. CNN 2014 02 24 0945 http://nieuws.marokko.nl/31511/massale-​bestorming-​met-​wapens-​marokkaans-​spaanse-​grens/ none De Spaanse enclave Melilla is maandag bestormd door rond de vijfhonderd migranten. Marokko.nl 2014 02 25 0946 http://nieuws.marokko.nl/31537/marokkaans-​meisje-​16-​pleegt-​zelfmoord-​om-​aan-​uithuwelijking-​te-​ontsnappen/ none In het zuiden van Spanje, in de regio Murcia, heeft een Marokkaans meisje van 16 jaar zelfmoord gepleegd om de uithuwe­lijking met een 60-​jarige man te voorkomen. Marokko.nl 2014 02 25 0947 http://newsfeed.time.com/2014/01/23/tycoon-​upsets-​gay-​daughter-​by-​offering-​120-​million-​dowry-​to-​any-​man-​who-​marries-​her/?iid=obnetwork none Een tycoon uit Hong-​Kong biedt $120 miljoen aan de man die zijn lesbische dochter wil huwen. Time 2014 02 24 0948 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140223_00993992 none Een Syrische topman van Al Quaida werd samen met zes anderen omgebracht door islam­istische zelfmoord­terroristen van sala­fistische (ISIL) strekking. De Standaard 2014 02 23 0949 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304899704579391181466603804?mg=reno64-​wsj none De CEO van Exxon Mobil Corpo­ration, Rex Tillerson, legt klacht neer tegen de bouw van een fracking boortoren in de omgeving van zijn villa nabij Dallas. Wall Street Journal 2014 02 20 0950 http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1542453/rabbijn-​raadt-​joden-​in-​kiev-​aan-​het-​land-​te-​verlaten.aspx none De Oekraïense rabbijn Moshe Reuven Asman heeft de Joden de dwingende raad gegeven de Oekraiense hoofdstad te verlaten. Met name de tot de oppositie behorende partijen/bewegingen Svoboda (Vrijheid) en Pravy Sektor (Rechtse Sector) zijn fel nationa­listisch en virulent anti-​Russisch en anti­semitisch. gva.be 2014 02 22 0951 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/belga_20140220_zeker_47_slachtoffers_na_nieuwe_aan none Bij een nieuwe aanval van de islamis­tische groepering Boko Haram in de Noord-​Nigeriaanse deelstaat Borno zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen. De Redactie 2014 02 20 0952 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1884265 none Uit een opslagtank in de beschadigde kern­centrale van Fukushima in Japan is opnieuw honderd ton water met hoge waarden radio­actief materiaal gelekt. De Redactie 2014 02 20 0953 http://www.tennessean.com/article/20140216/NEWS21/140216004/Pastor-​Jamie-​Coots-​dies-​after-​snake-​he-​handling-​bit-​him?nclick_check=1 none Pastor Jamie Coots stierf zaterdag aan de beet van een ratelslang die hij had opgelopen tijdens een kerkdienst met slangen in Kentucky. The Tennessean 2014 02 17 0954 http://english.alarabiya.net/en/News/asia/2014/02/13/Afghanistan-​frees-​65-​prisoners-​U-S-​calls-​dangerous-.html none De VS bekri­tiseert het vrijlaten van 65 vermoede Taliban­leden uit de Bagram gevangenis nadat deze werd overgenomen door de overheid van Afganistan van het Amerikaanse leger. Al Arabiya 2014 02 13 0955 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140213_00977418 none In België wornden processen-​verbaal over intra­familiaal geweld in drie kwart van de gevallen door het gerecht geseponeerd. De Standaard 2014 02 13 0956 http://nieuws.marokko.nl/31349/nederlandse-​syrieganger-​poseert-​met-​afgehakt-​hoofd/s/d7f510f900e5288775b38c25b1f4f198/ none Op internet is een foto opgedoken van een man die uit Nederland afkomstig zou zijn. Hij poseert in Syrië met een afgehakt hoofd. Marokko.nl 2014 02 13 0957 http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1793299/2014/02/13/Negeer-​de-​afkeer-​voor-​ggo-​mais-​niet.dhtml none Twaalf Europese lidstaten vragen euro­commissaris voor Volks­gezondheid Tonio Borg om de teelt van de genetisch gewijzigde maïssoort Pioneer 1507 niet toe te laten. 19 van de 28 lidstaten zijn expliciet tegen de ggo-​maïs gekant. De Morgen 2014 02 13 0958 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140213_00977927 none De Belgische Kamer keurt na de Senaat de uitbreiding van de euthanasie­wet goed, en wordt het eerste land ter wereld dat de leeftijds­grens voor euthanasie loslaat. De Standaard 2014 02 13 0959 http://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-​east/2014/02/12/One-​Saudi-​woman-​s-death-​brings-​into-​question-​the-​value-​of-​life.html none Niet ordentelijk geklede studente sterft aan hartaanval in King Saud University terwijl ambulance buiten twee uur wacht op toestemming. Al Arabiya 2014 02 12 0960 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3595829/2014/02/12/Senaat-​VS-​stemt-​voor-​hoger-​schuldenplafond.dhtml none Het Amerikaanse Congres heeft vandaag ingestemd met verhoging van het schulden­plafond gedurende een jaar. Trouw 2014 02 12 0961 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3590790/2014/02/05/Nederland-​tapte-​zelf-​1-8-​miljoen-​telefoontjes.dhtml none Niet de Amerikanen, maar Nederlandse veiligheids­diensten tapten 1,8 miljoen telefoon­gegevens voor de NSA. Trouw 2014 02 05 0962 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1791569/2014/02/11/Tien-​doden-​bij-​aanslag-​op-​seksbioscoop-​in-​Pakistan.dhtml none Een bom­aanslag in Pakistan op een bioscoop die bekend is voor het vertonen van erotische films heeft het leven gekost aan minstens tien mensen. De Morgen 2014 02 12 0963 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/20140212_PersvrijheidAchteruit none De pers­vrijheid is vorig jaar sterk achteruit gegaan in een aantal conflict­landen, maar ook in België. De Redactie 2014 02 12 0964 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140211_00974269 none In een trainings­kamp van de terror­istische organi­satie ISIS in Irak heeft een instruc­teur per ongeluk 21 aspirant-​zelfmoord­terroristen en zichzelf de dood ingejaagd toen hij de werking van een explosieven­gordel demon­streerde. De Standaard 2014 02 11 0965 http://datanews.knack.be/ict/nieuws/journalisten-​achter-​snowden-​onthullingen-​lanceren-​nieuwe-​website/article-​4000524316528.htm none Voor nieuwe Snowden-​onthul­lingen is er voortaan de website 'The Intercept'. Die werd opgezet door de journa­listen die het schandaal wereld­kundig maakten, en gefinan­cierd door eBay-​oprichter Pierre Omidyar. knack.be 2014 02 11 0966 http://nieuws.marokko.nl/31244/migranten-​dood-​tijdens-​zwemtocht-​van-​marokko-​naar-​spanje/ none Minstens 7 migranten zijn overleden toen ze vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta wilden bereiken. Marokko.nl 2014 02 08 0967 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1787909/2014/02/05/VN-​Vaticaan-​maakte-​misbruik-​tienduizenden-​kinderen-​mogelijk.dhtml none De Commissie voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties heeft vandaag een vernietig­end rapport gepre­senteerd over de wijze waarop het Vaticaan het seksueel misbruik van kinderen door geeste­lijken heeft aangepakt De Morgen 2014 02 05 0968 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140129_00953253 none Er bevinden zich een twintigtal Amerikaanse kernbommen van het type B61 op de militaire basis van Kleine Brogel in België. In heel Europa zijn er 183 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Het Nieuwsblad 2014 01 30 0969 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140130_00954930 none Twee Roma-​koppels werden veroordeeld in Verviers omdat ze hun kinderen dwongen te huwen. De ouders van de jongen betaalden 5.000 euro aan het andere ouderpaar. Voor dit bedrag mocht de jongeman seksuele relaties onderhouden met het 13-​jarige meisje. De Standaard 2014 01 30 0970 http://nieuws.marokko.nl/31104/marokkaans-​meisje-​17-​pleegt-​zelfmoord-​om-​te-​ontsnappen-​aan-​gedwongen-​huwelijk/s/24cbcba50a574d8cc9d427b894acf568/ none Marokkaans meisje van 17 pleegt zelfmoord met ratten­vergif om te ontsnappen aan gedwongen huwelijk. Marokko.nl 2014 01 28 0971 http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1528109/kamercommissie-​keurt-​euthanasie-​voor-​minderjarigen-​goed.aspx none Na de Belgische Senaat heeft ook de Kamer­commissie Justitie dinsdag­avond ingestemd met de uitbreiding van de euthanasie­wetgeving naar wilsbe­kwame minder­jarigen. gva.be 2014 01 28 0972 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140128_00951199 none De Nederlandse internet­providers Ziggo en XS4All moeten de toegang tot de populaire website The Pirate Bay niet langer blokkeren. De Standaard 2014 01 28 0973 http://www.freshfields.com/en/insights/The_War_On_Corruption_%E2%80%93_World_Bank_Fights_Back/ none 0p de blacklist van de Wereld­bank staan nu meer dan 250 bedrijven en personen wegens corruptie met ontwik­kelings­hulp. FBD 2014 01 25 0974 http://www.epi.org/publication/wage-​workers-​education-​1968/?utm_source=Economic+Policy+Institute&utm_campaign=33a227c5b2-​EPI_News&utm_medium=email&utm_term=0_e7c5826c50-​33a227c5b2-​55869661 none Lage-​loon jobs verdienen 23% minder dan in 1968, maar zijn hoger opgeleid. EPI 2014 01 23 0975 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-​news/philomena-​lees-​tragic-​tale-​was-​made-​into-​a-film-​starring-​judi-​dench--but-​her-​battle-​continues-​9084154.html none De tachtig­jarige Philomena Lee, wiens verhaal verfilmd werd met Judi Dench, strijdt verder voor haar lotgenoten. The Independent 2014 01 24 0976 http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1780023/2014/01/23/Belgen-​kiezen-​vaker-​voor-​euthanasie.dhtml none Elke dag sterven in België vijf mensen door euthanasie. Toch weige­ren zieken­huizen en dokters dikwijls nog een aanvraag. De Morgen 2014 01 23 0977 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140125_00946886 none Een rechter in de VS heeft beslist dat een vrouw van 33 die hersen­dood is en in leven gehouden wordt omdat ze zwanger is, losge­koppeld moet worden van de ziekenhuis­machines. De Standaard 2014 01 25 0978 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140123_046 none Niet medicatie, maar ouder­trainingen en therapie zijn de eerst aangewezen behandeling voor een kind met ADHD. De Standaard 2014 01 24 0979 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140120_00937797 none De 85 rijkste mensen ter wereld bezitten evenveel vermogen als de armste helft van de wereld­bevolking. De Standaard 2014 01 20 0980 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140120_00937847 none Bij de verlies­latende restbank DEXIA, die gered werd door overheids­steun, krijgt een zeventigtal toplui een loons­verhoging van 30 procent. Het personeel staat een nieuwe ontslag­ronde te wachten. De Standaard 2014 01 20 0981 http://www.telegraaf.nl/buitenland/22212277/__Paus__zuivert__bank_Vaticaan__.html none Paus Franciscus heeft woensdag vier van de vijf leden vervangen van het kardinaals­college dat toezicht houdt op het IOR, de bank van het Vaticaan. Telegraaf 2014 01 15 0982 http://virusalert.nl/?show=nieuws&id=1717&name=Verlenging%20van%20NSA%20programma%20uitgesproken%20door%20VS-​rechtbank none Een geheime Amerikaanse rechtbank heeft het spionage­programma van de NSA verlengd waardoor de inlich­tingen­dienst door kan gaan met het groot­schalig onder­scheppen en opslaan van telefoon­gegevens. VirusAlert 2014 01 04 0983 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/07/vier-​voorbeelden-​van-​het-​zelfplagiaat-​van-​topeconoom-​nijkamp/ none Topeconoom Peter Nijkamp heeft in meerdere publicaties zelf­plagiaat gepleegd. Ook bevatten artikelen in drie proef­schriften waarvan hij co-​auteur is, tekst­plagiaat van andere weten­schappers. NRC 2014 01 07 0984 http://www.latimes.com/books/jacketcopy/la-​et-​jc-​lebanon-​library-​burned-​20140106,0,7517109.story#axzz2pptVxnRH none De Saeh biblio­theek van Tripoli (Libanon) werd vernield door brand­stichting samen met 50.000 boeken, nadat beweerd werd dat de orthodox-​christe­lijke priester die de biblio­theek oprichtte in 1972 een anti-​islami­tische tekst online had gezet. LA Times 2014 01 06 0985 http://www.washingtonpost.com/opinions/dana-​milbank-​the-​gops-​darwinism/2013/12/31/60c86524-​7264-​11e3-​8def-​a33011492df2_story.html none Volgens een recente PEW-​poll worden republi­keinen in de VS steeds meer een enge groep konser­vatieven die geloven in de letter­lijke inter­pretatie van de bijbel. The Washington Post 2014 01 08 0986 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140108_00918334 none Meer dan 1.000 Japanners zijn ziek geworden na het eten van diepge­vroren voedsel. Het eten was vergiftigd met onkruid­verdelger. De Standaard 2014 01 08 0987 http://www.demorgen.be/dm/nl/8056/Foto/photoalbum/detail/1767069/1349183/1/In-​de-​rij-​voor-​een-​jointje-​in-​de-​VS.dhtml none Sinds gisteren is marihuana voor recreatief gebruik legaal te koop in Colorado (VS). De Morgen 2014 01 02 0988 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140102_00910456 none Volgens de ngo Iraq Body Count was het jaar 2013 in Irak het meest dodelijke sinds 2008. De Standaard 2014 01 02 0989 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/140102_rijken_ranglijst none De 300 rijkste mensen van de wereld hebben hun gezamen­lijke vermogen vorig jaar met 384 miljard euro zien stijgen tot 2,7 biljoen euro. De Redactie 2014 01 02 0990 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/NSA-​schandaal/130102_snowden_amnestie none Edward Snowden heeft zijn land een grote dienst bewezen en verdient amnestie, schrijft de redactie van The New York Times. De Redactie 2014 01 02 0991 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1767158/2014/01/02/Meer-​dan-​200-​migranten-​gered-​voor-​kust-​Lampedusa.dhtml none Meer dan 200 migranten gered voor kust Lampedusa. De Morgen 2014 01 02 0992 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/131230_debay none Het voorbije jaar zijn er 108 journalisten door geweld omgekomen tijdens het uitoefenen van hun job. De Redactie 2013 12 30 0993 http://www.demorgen.be/dm/nl/4651/Boeken/article/detail/1760876/2013/12/19/Devies-​voor-​Spaanse-​vrouwen-​trouw-​en-​onderwerp-​je.dhtml none Het boek 'Sposati e sii sottomessa' ('Trouw en wees onder­danig') van de Italiaanse Constanza Miriano is nu ook in de Spaanse versie ('Cásate y sé sumisa') een bestseller. Het werd uitgegeven door de Aarts­bisschop van Granada, en voert de bestseller­lijst aan bij Amazon.es. De Morgen 2013 12 19 0994 http://www.theguardian.com/world/2013/dec/26/un-​navi-​pillay-​internet-​privacy none De Hoge Commissaris voor Mensen­rechten van de VN vergelijkt Internet privacy met mensen­rechten, en het huidige protest met de anti­apartheids­beweging. The Guardian 2013 12 26 0995 http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3567561/2013/12/26/2013-​De-​grote-​ontwikkelingen-​in-​islamitisch-​Nederland.dhtml none Een zeldzaam weten­schap­pelijk onderzoek toont groot en stijgend extrem­isme onder Europese moslims. Trouw 2013 12 26 0996 http://nieuws.marokko.nl/30595/marokkaanse-​partij-​wil-​einde-​maken-​aan-​polygame-​huwelijken/ none De Marokkaanse sociaal­demo­cratische USFP wil een einde maken aan polygame huwelijken. Vandaag is het toegestaan om meerdere vrouwen te huwen conform de islam­itische wet. De partij wil ook een dialoog over kind­huwelijken, erfenis en abortus. Marokko.nl 2013 12 25 0997 http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/29/drones-​us-​military none Slechts weinig politici die het gebruik van drones toe­juichen hebben enig idee wat ze doen, zegt iemand die er mee werkte. The Guardian 2013 12 29 0998 http://www.demorgen.be/dm/nl/5401/Multimedia/article/detail/1764135/2013/12/26/Oud-​NSA-​medewerker-​NSA-​verdrinkt-​in-​hoeveelheid-​data.dhtml none De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft zoveel data, dat het daarin verdrinkt en het lastig is om zijn taken effectief uit te voeren, en misbruik in de hand gewerkt wordt. De Morgen 2013 12 26 0999 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1763320/2013/12/24/Eindelijk-​eerherstel-​voor-​Britse-​wiskundige-​Alan-​Turing.dhtml none Door een nieuwe wet kunnen holebi's in Oeganda voortaan levenslang krijgen. De Morgen 2013 12 20 1000 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1763320/2013/12/24/Eindelijk-​eerherstel-​voor-​Britse-​wiskundige-​Alan-​Turing.dhtml none De in 1952 voor homo­filie veroor­deelde Britse wiskundige Alan Turing is postuum in ere hersteld per koninklijk pardon. De Morgen 2013 12 24 1001 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131220_00898253 none Abortus is geen recht meer in Spanje. Een nieuwe controversiële wet stelt ook dat het syndroom van Down geen reden meer is voor abortus. De Standaard 2013 12 21 1002 http://nieuws.marokko.nl/30504/saudi-​arabie-​gooit-​136000-​ethiopiers-​land-​uit/ none Saudi-​Arabië gooit zeker 136 duizend Ethiopische arbeids­migranten het land uit. Marokko.nl 2013 12 20 1003 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4958-​vaticaanse-​bank-​heft-​aantal-​rekeningen-​op none De Vaticaanse bank IOR sluit geleidelijk aan de rekeningen van alle leken die niet direct verbonden zijn met de Heilige Stoel. De Redactie 2013 12 19 1004 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/131218EuropaGekloondeDieren none Europa wil vlees en melk van gekloonde dieren verbieden. De Redactie 2013 12 19 1005 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/131219_doodstraffen_VS none Dit jaar zullen er in de Verenigde Staten 39 executies hebben plaats­gevonden. De Redactie 2013 12 19 1006 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131219_00895207 none De radicale jihadi­stische groepering Islam­itische Staat in Irak en Syrië (ISIS) maakt zich op grote schaal schuldig aan foltering en stand­rechtelijke executies in geheime gevang­enissen in noordelijk Syrië. Het Nieuwsblad 2013 12 19 1007 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/NSA-​schandaal/131219_NSA_adviescomite none In de Verenigde Staten heeft een comité bestaande uit veiligheids- en juridische experts een grondig rapport met aanbe­velingen klaar voor een beter toezicht op de inlichtin­gendienst NSA. De Redactie 2013 12 19 1008 http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1759541/2013/12/17/Topmagistraat-​Cassatie-​is-​klassejustitie-​beu.dhtml none In de gevang­enis belanden in België is vaak een realiteit voor de minstbe­deelden, terwijl het eerder een theo­retische mogelijk­heid is voor de rijken. De Morgen 2013 12 17 1009 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131215_00889522 none Het parlement van Jemen heeft een wet goedgekeurd die een verbod oplegt op het gebruik van drones voor lucht­aanvallen. De Standaard 2013 12 15 1010 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131214_017 none 173 Amerikaanse kinderen werden het voorbije jaar gedood door vuurwapens. De Standaard 2013 12 14 1011 http://www.huffingtonpost.com/2013/12/05/child-​marriage-​_n_4393254.html?utm_hp_ref=world none 1 meisje op 9 huwt voor ze 15 jaar oud is. Huffington Post 2013 12 10 1012 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/12/israel-​scraps-​plan-​uproot-​bedouin-​201312122002896127.html none Israel laat na hevig protest het plan varen om 40.000 Palestijnse bedoeïenen te verjagen van hun woonplaats in de Negev woestijn. Al Jazeera 2013 12 12 1013 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1757281/2013/12/12/Drone-​richt-​bloedbad-​op-​trouwfeest-​aan-​in-​Jemen.dhtml none Drone richt bloedbad op trouwfeest aan in Jemen. De Morgen 2013 12 12 1014 http://www.rightwingwatch.org/content/remembering-​religious-​rights-​attacks-​nelson-​mandela none President Reagan plaatste het ANC van Nelson Mandela op de US terrorism watch list, waar het tot 2008 op bleef staan. RightWingWatch.org 2013 12 12 1015 http://www.knack.be/nieuws/wereld/homoseksualiteit-​is-​opnieuw-​strafbaar-​in-​india/article-​normal-​119400.html none Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt opnieuw strafbaar in India. Het Hoog­gerechtshof heeft een arrest uit 2009, dat het verbod op homo­seksu­aliteit ophief, vernietigd. knack.be 2013 12 11 1016 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131210_00880498 none In dertien landen riskeren mensen de doodstraf omdat ze niet geloven. Vooral landen in Azië en Afrika maken zich schuldig aan 'zware schendingen' tegen atheïsme, niet-​religieuzen en humanisten. Ook zes Europese landen worden met de vinger gewezen. De Standaard 2013 12 10 1017 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131209_00878696 none VS-​president Barack Obama vertelde niet helemaal, mogelijk zelfs helemaal niet, de waarheid in zijn rapport over de aanval op 21 augustus met chemische wapens nabij de Syrische hoofdstad Damascus. De Standaard 2013 12 09 1018 http://www.alternet.org/world/i-​sold-​my-​sister-​300-​dollars?paging=off¤t_page=1#bookmark none Jordaniërs, Egyptenaren en Saudi's kopen maagdelijke meisjes van hun families in de Syrische vluchte­lingen­kampen. Alternet 2013 11 20 1019 http://www.independent.co.uk/news/world/americas/up-​to-​30-​feared-​dead-​as-​migrants-​sailing-​boat-​capsizes-​in-​bahamas-​8966472.html none Elke maand verdrinken vluchte­lingen uit de Bahama's, Haïti en de Domini­caanse Republiek door overladen sloepen. The Independent 2013 11 27 1020 http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/11/daily-​chart-​15 none Militaire uitgaven van de VS waren in 2012 even groot als al de andere landen samen. Economist 2013 11 27 1021 http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1747935/2013/11/27/Senaat-​keurt-​euthanasie-​voor-​minderjarigen-​goed.dhtml none De Belgische Senaat heeft vanmiddag ingestemd met de uitbreiding van de bestaande euthanasie­wet tot wilsbekwame minder­jarigen. De Morgen 2013 11 27 1022 http://www.humanrights.asia/news/ahrc-​news/AHRC-​STM-​128-​2013 none In Pakistan werd een moeder van twee dood gestenigd voor het bezit van een GSM. AHRC 2013 11 21 1023 http://www.gva.be/nieuws/multimedia/aid1491874/belgische-​rechter-​legt-​piraterij-​op-​internet-​aan-​banden.aspx none Elke Belgische onderzoeks­rechter mag internet­verstrek­kers in ons land verplichten alle toegangs­wegen tot een piraterij­website te blokkeren en actief toe te zien dat de website niet plots toegan­kelijk wordt via andere domein­namen. gva.be 2013 11 20 1024 http://nieuws.marokko.nl/30026/meisje-​16-​pleegt-​zelfmoord-​in-​marokko-​om-​huwelijk-​met-​verkrachter/ none In Marokko pleegde een meisje van 16 zelfmoord door ophanging om een huwelijk met haar verkrachter ontlopen. Volgens de wet kan een verkrachter zijn straf ontlopen als het meisje of de vrouw met hem wil trouwen. Marokko.nl 2013 11 18 1025 http://www.economist.com/news/united-​states/21589868-​shocking-​number-​non-​violent-​americans-​will-​die-​prison-​throwing-​away-​key none Minstens 3.278 gevangenen in de VS werden veroordeeld tot levenslang voor geweldloze delicten, en zullen sterven in de gevangenis. Economist 2013 11 16 1026 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/131116_anonymous_aanval none Hackers van Anonymous hebben computer­netwerken van Amerikaanse overheids­diensten aangevallen. Het gaat onder meer om het Amerikaanse leger en de ministeries voor Energie en Gezondheids­zorg. De Redactie 2013 11 16 1027 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131115_00841187 none Een 28-​jarige hacker van de online actiegroep Anonymous die had ingebroken in de servers van de private inlicht­ingen­dienst Stratfor, is in New York tot tien jaar cel veroordeeld. De Standaard 2013 11 15 1028 http://www.reuters.com/article/2013/11/14/google-​books-​idUSL2N0IZ12820131114 none Google won het proces aange­spannen door het Amerikaanse Authors Guild tegen het inscannen van 20 miljoen boeken en het online plaatsen van fragmenten. Reuters 2013 11 14 1029 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1737498/2013/11/08/VS-​en-​Israel-​verliezen-​hun-​stemrecht-​bij-​de-​Unesco.dhtml none De Verenigde Staten en Israël zijn hun stemrecht bij de Unesco verloren omdat ze twee jaar geleden gestopt zijn met het betalen van hun financiële bijdrage. De Morgen 2013 11 08 1030 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1711090/2013/09/25/Boeing-​bouwt-​oude-​F16-​s-om-​tot-​drones.dhtml none Vliegtuig­bouwer Boeing bouwt 'oude' Amerikaanse F16-​toestellen om tot drones. De Morgen 2013 09 25 1031 http://nieuws.marokko.nl/29929/chinese-​gevangenen-​bouwen-​snelwegen-​in-​marokko/ none Chinese gevangenen bouwen snelwegen in Marokko. Marokko.nl 2013 11 11 1032 http://www.demorgen.be/dm/nl/2908/film/article/detail/1738488/2013/11/11/Geweld-​met-​vuurwapens-​in-​films-​verdriedrubbeld-​in-​VS.dhtml none De films die in de Verenigde Staten bekeken mogen worden door kinderen onder de dertien jaar, bevatten nu gemiddeld drie keer zo vaak een geweldsscène met vuurwapens als in 1985. De Morgen 2013 11 11 1033 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/131110_Belgacom_Britten none De Britse geheime dienst GCHQ hackte de computers bij Belgacom via netwerk­sites als LinkedIn. De Redactie 2013 11 10 1034 http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1736652/2013/11/07/Milieucriminaliteit-​kost-​de-​wereld-​jaarlijks-​miljarden.dhtml none Het aantal milieu­misdrijven wereldwijd escaleert snel, zeggen Interpol en het VN-​milieu­programma Unep. Het kost de wereld jaarlijks miljarden. De Morgen 2013 11 07 1035 http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/1736048/2013/11/06/Europese-​Commissie-​pleit-​bij-​lidstaten-​voor-​toelaten-​ggo-​mais.dhtml none De Europese Commissie pleit bij de lidstaten voor het toelaten van het telen van genetisch gemani­puleerde mais. De Morgen 2013 11 06 1036 http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1735501/2013/11/05/Vervuiling-​brengt-​gezondheid-​van-​200-​miljoen-​mensen-​in-​gevaar.dhtml none Wereldwijd wordt de gezondheid van zo'n 200 miljoen mensen elke dag bedreigd door vervuiling waarvan de mens de oorzaak is. HLN.be 2013 11 07 1037 http://www.telegraaf.nl/digitaal/22036908/__Uitvinder_internet__spionage_is__dwaas___.html none Het inbreken van geheime diensten in beveiligde gebruikers­gegevens ondermijnt de veiligheid van het internet en is verschrik­kelijk en dwaas. Telegraaf 2013 11 07 1038 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/NSA-​schandaal/131104_Snowden_Asiel none Verschil­lende promi­nente Duitsers vragen in Der Spiegel dat klokken­luider Edward Snowden asiel zou krijgen in Duitsland. De Redactie 2013 11 04 1039 http://www.memritv.org/clip/en/4027.htm none Moslims in Noorwegen willen doodstraf voor homo­sexuelen. MEMRI 2013 05 19 1040 http://edition.cnn.com/2013/10/31/world/africa/niger-​bodies/index.html?hpt=hp_t3 none 92 vluchte­lingen kwamen om in de Sahara nadat hun voertuig het begaf. CNN 2013 10 31 1041 http://nieuws.marokko.nl/29720/marokkanen-​die-​tot-​christendom-​bekeren-​krijgen-​makkelijker-​spaanse-​nationaliteit/ none Moslims die hun geloof opzij zetten en het geloof van de meeste Spanjaarden aannemen kunnen makkelijker Spaanse papieren krijgen. Marokko.nl 2013 10 29 1042 http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1731568/2013/10/29/Armoede-​treft-​ook-​werkende-​Vlaming.dhtml none Werkende Vlamingen hebben het steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Alleen­staanden met kinderen hebben het extra moeilijk. De Morgen 2013 10 29 1043 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131029_00815090 none President Obama zegt dat de programma’s van nationale veiligheid worden herbe­keken om een rem te zetten op de afluister­activi­teiten van de NSA. De Standaard 2013 10 29 1044 http://www.oregonlive.com/mapes/index.ssf/2013/10/grocery_manufacturers_disclose.html none PepsiCo, Nestlé USA en Coca-​Cola hebben elk in het geheim meer dan 1 miljoen dollar besteed aan het bestrijden van een wets­voorstel voor het etiketteren van genetisch gemani­puleerde producten. The Oregonian 2013 10 18 1045 http://english.alarabiya.net/en/News/middle-​east/2013/10/22/Yemeni-​15-​year-​old-​girl-​burned-​to-​death-​of-​meeting-​fianc-​police.html none In Jemen werd een 15-​jarig meisje levend verbrand door haar vader omdat ze haar verloofde had ontmoet. Al Arabiya 2013 10 22 1046 http://www.demorgen.be/dm/nl/5401/Multimedia/article/detail/1723783/2013/10/16/Experts-​slaan-​alarm-​over-​zelfdenkende-​wapenrobots.dhtml none 70 computer­experts en andere des­kundigen hebben hun hand­tekening gezet onder een oproep voor een verbod op het ont­wikkelen van zelf­denkende wapen­systemen. De Morgen 2013 10 22 1047 http://nieuws.marokko.nl/29604/brunei-​voert-​sharia-​in/ none Binnen zes maanden wordt in het sultanaat Brunei de sharia, de islam­itische wet, van kracht. Marokko.nl 2013 10 22 1048 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131022_00803713 none Amnesty Inter­national zegt dat de VS oorlogs­misdaden beging in Pakistan door het doden van burgers met behulp van drones. De Standaard 2013 10 22 1049 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131021_00802108 none Ver­volgingen onont­vankelijk verklaard in een zaak van groot­schalige fiscale miljarden­fraude. De Standaard 2013 10 21 1050 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131017_006 none Een verkrachter en psychia­trische patiënt die geïnterneerd is in de gevangenis van Merksplas wil euthanasie. De Standaard 2013 10 17 1051 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4611-​positie-​bisschop-​tebartz-​van-​elst-​onhoudbaar.html none Bisschop Tebartz-​van Elst van het Duitse bisdom Limburg is beschuldigd van meineed en heeft de verbouwing van zijn bisschops­huis laten oplopen tot misschien 40 miljoen euro. KN 2013 10 13 1052 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131017_00795749 none De twee topmannen van de Amerikaanse inlicht­ingen­dienst NSA stappen op door de onthul­lingen van Snowden. De Standaard 2013 10 17 1053 http://politicalticker.blogs.cnn.com/2013/10/04/cnn-​keeps-​count-​more-​members-​decide-​to-​donate-​their-​shutdown-​paychecks/?iid=article_sidebar none Terwijl meer dan 80.000 federale wedde­trekkenden niet betaald worden door de "shutdown" van de Amerikaanse overheid, worden de congres­leden gewoon doorbetaald. CNN 2013 10 16 1054 http://www.alternet.org/corporate-​accountability-​and-​workplace/fast-​food-​giants-​make-​billions-​while-​workers-​welfare none De lonen in de Amerikaanse fast-​food ketens zijn zo laag dat haar werknemers jaarlijks 7 miljard aan bijstand ontvangen. Alternet 2013 10 16 1055 http://www.globalpost.com/dispatch/news/politics/130703/edward-​snowden-​leaks none 13 dingen die Snowden reeds onthulde. globalpost 2013 10 16 1056 http://english.alarabiya.net/en/News/world/2013/10/15/Russia-​Attack-​on-​chemical-​weapons-​facility-​foiled.html none Moslim extremisten gearres­teerd in Rusland voor het plannen van een aanval op een opslagp­laats van chemische wapens. Al Arabiya 2013 10 15 1057 http://www.nieuws.nl/algemeen/20131016/Brazilie-​wil-​Snowden-​spreken-​over-​spionage-​door-​VS none Brazilië wil Snowden spreken over spionage door VS Nieuws.nl 2013 10 16 1058 http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1723095/2013/10/15/Afgewezen-​asielzoeker-​vermoord-​in-​Afghanistan.dhtml none Een 22-​jarige asielzoeker die na de afwijzing van zijn asiel­aanvraag terugkeerde naar Afghanistan, is er vermoord door de taliban. De Morgen 2013 10 16 1059 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131016_00793733 none Glenn Greenwald, die de door klokken­luider Edward Snowden gelekte informatie publiceerde, verlaat de The Guardian omdat hij elders een ‘droomkans’ aangeboden kreeg. De Standaard 2013 10 16 1060 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131011_00786073 none Tientallen doden bij nieuwe bootramp met vluchtelingen voor Lampedusa. De Standaard 2013 10 16 1061 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4620-​duitse-​bisdommen-​maken-​financi%C3%ABn-​openbaar.html none Drie Duitse bisdommen hebben hun vermogen openbaar gemaakt. KN 2013 10 16 1062 http://nieuws.marokko.nl/29476/minder-​pelgrims-​in-​mekka-​door-​bouw-​en-​nieuwe-​sars/s/75558b74e8b0dfb4cfcb04d07e64f68d/ none Er worden ongeveer twee miljoen bedevaart­gangers verwacht in Mekka. Dat is één derde minder dan vorig jaar. Reden is het SARS-​virus en bouw­projecten. Marokko.nl 2013 10 16 1063 http://www.jpost.com/Jewish-​World/Jewish-​News/Belgian-​haredim-​fight-​secular-​education-​328311 none Orthodoxe joden in Antwerpen protesteren tegen opgelegd leerplan met evolutie­theorie en voort­planting. Jeruzalem Post 2013 10 11 1064 http://www.demorgen.be/dm/nl/994/opmerkelijk/article/detail/1721027/2013/10/11/Rabbijnen-​dwingen-​scheiding-​af-​met-​knokploeg.dhtml none Twee rabbijnen uit New Jersey en acht handlangers zijn opgepakt vanwege hun dubieuze methode om religieuze echt­scheidingen af te dwingen. De Morgen 2013 10 11 1065 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131011_00786073 none Ongeveer vijftig vluchte­lingen, onder wie een tiental kinderen, zijn om het leven gekomen bij een nieuwe schipbreuk vrijdag­avond ten zuiden van Malta en Lampedusa. De Standaard 2013 10 11 1066 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/exclusive-​red-​cross-​launches-​emergency-​food-​aid-​plan-​for-​uks-​hungry-​8872496.html none Het Rode Kruis start met voedsel­hulp in het Verenigd Koninkrijk. Over heel Europa worden meer mensen afhan­kelijk van soep­keukens en voedsel­banken. The Independent 2013 10 10 1067 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/10/iraq-​executes-​42-​convicts-​terror-​charges-​20131010152434377755.html none In Irak werden dit jaar reeds 132 mensen ter dood veroordeeld en terecht­gesteld. Al Jazeera 2013 10 10 1068 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/10/israel-​right-​targets-​textbooks-​20131039491684745.html none De Israelische regering laat het Palestijns verleden en hun rechten uit de verplichte school­boeken verwijderen, om Israel voor te stellen als een staat waarin enkel Joden recht hebben op zelf­beschikking. Al Jazeera 2013 10 07 1069 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3525059/2013/10/10/Noodoproep-​bootvluchtelingen-​Middellandse-​Zee.dhtml none Twee boten met daarop in totaal honderden boot­vluchte­lingen op de Middel­landse Zee moesten donderdag een noodoproep doen nadat zij in de problemen waren geraakt. Vorige week kwamen ruim 300 migranten om het leven toen hun schip zonk voor de kust van Lampedusa. Trouw 2013 10 10 1070 http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3525007/2013/10/10/Miljoenen-​Europeanen-​met-​honger-​bedreigd.dhtml none Door de economische crisis hebben 43 miljoen mensen in Europa onvoldoende te eten. 120 miljoen mensen lopen het risico in armoede te vervallen. Dat schrijft de Inter­nationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan­organisaties in een rapport dat donderdag in Rome en Genève is gepu­bliceerd. Trouw 2013 10 10 1071 http://www.secularism.org.uk/news/2013/10/jewish-​faith-​school-​caught-​censoring-​questions-​on-​science-​exam-​papers none Een door de staat gesub­sidieerde joodse school in Engeland maakte examen­vragen over evolutie onleesbaar. NSS UK 2013 10 10 1072 http://www.reuters.com/article/2013/10/04/us-​myanmar-​violence-​idUSBRE99306I20131004 none In Myanmar werden alweer vijf islamietische dorpelingen afgeslacht en tientallen huizen platgebrand door boeddhistische, door hun monniken opgehitste meutes. Reuters 2013 10 04 1073 http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3521409/2013/10/04/Evangelicals-​VS-​geven-​meer-​om-​Israel-​dan-​Joden.dhtml none Blanke Amerikaanse evangelicalen hebben volgens een PEW onderzoek warmere gevoelens voor Israël dan hun Joodse landgenoten. 82 procent gelooft dat God het land aan het Joodse volk heeft geschonken, tegen 40 procent van de Amerikaanse Joden. Trouw 2013 10 04 1074 http://www.opposingviews.com/i/religion/islam/arifa-​bibi-​stoned-​death-​pakistan-​possessing-​cell-​phone# none Arifa Bibi, een jonge moeder van twee werd in Pakistan doodgestenigd voor het bezit van een GSM. Het vonnis werd in juni uitgevoerd door haar familie. Opposing views 2013 10 04 1075 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4569-​levenslang-​voor-%E2%80%98moord%E2%80%99-​op-​hindoeleider.html none Een rechtbank in de Indiase deelstaat Orissa heeft zeven christenen tot levenslang veroordeeld wegens de moord op de radicale hindoeleider Laxamananda Saraswati in augustus 2008. KN 2013 10 04 1076 http://www.standaard.be/cnt/dmf20131003_00772646 none Nabij het eiland Lampedusa is donderdag een boot gezonken met honderden migranten aan boord. Minstens 130 mensen zijn omgekomen. De Standaard 2013 10 04 1077 http://www.nytimes.com/2013/09/23/us/bodies-​pile-​up-​in-​texas-​as-​immigrants-​adopt-​new-​routes-​over-​border.html?WT.mc_id=AD-​D-E-​OTB-​WRLD-​0913-&WT.mc_ev=click&WT.mc_c=__CAMP_UID__&_r=0 none Immigranten sterven massaal van uitputting in het zuiden van Texas. NY Times 2013 09 27 1078 http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/29/bangladesh.lashing.death/index.html none Een verkracht meisje van 14 stierf na 70 zweepslagen in Bangladesh, nadat de imam haar veroordeelde tot 120 zweepslagen voor overspel. CNN 2013 09 26 1079 http://www.standaard.be/cnt/dmf20130923_00755181 none Uit interne documenten blijkt dat 171 lobbyisten van Philip Morris 500.000 euro uitgaven om het stemgedrag van de euro­parlements­leden te beïnvloeden inzake de nieuwe tabaksrichtlijn. De Standaard 2013 09 23 1080 http://www.raymondibrahim.com/from-​the-​arab-​world/exposed-​al-​jazeera-​airs-​fake-​brotherhood-​injuries-​and-​deaths/ none Al Jazeera zet gekwetste en dode moslimbroeders in scène in Egypte. Raymond Ibrahim 2013 08 18 1081 http://friendsofsyria.co/2013/09/01/cnn-​caught-​staging-​news-​segments-​on-​syria-​with-​actors/ none Anderson Cooper en CNN zetten nieuws in scène in Syrië om een militaire interventie uit te lokken. Friends of Syria 2013 09 01 1082 http://www.washingtonpost.com/world/national-​security/linkedin-​joins-​other-​companies-​in-​asking-​secret-​court-​to-​let-​it-​disclose-​fisa-​data/2013/09/18/3ec6c5d4-​206f-​11e3-​9ad0-​96244100e647_story.html none Nadat onder­handelingen met het FBI niets opleverden vraagt LinkedIn zoals Google, Microsoft, Yahoo en Facebook om toelating de vragen om gegevens door veiligheids­diensten openbaar te maken. The Washington Post 2013 09 18 1083 http://www.cbc.ca/news/health/suicide-​surge-​followed-​europe-​s-financial-​crisis-​1.1309213 none Bezuinigingen sinds 2008 hebben de economie niet verbeterd, maar wel tot slechtere gezondheid en zelfmoorden geleid. CBC 2013 03 27 1084 http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3511750/2013/09/18/Antwerpen-​komt-​met-​cursussen-​algemene-​kennis-​voor-​imams.dhtml none Drie Antwerpse hogescholen en universiteiten komen volgend schooljaar met speciale cursuspakketten 'Algemene Kennis' voor imams. Trouw 2013 09 18 1085 http://www.the-​scientist.com/?articles.view/articleNo/37503/title/Fueling-​ArXiv-​s-Future/ none Meer dan 170 instituten uit 22 landen hebben hun financiële steun toegezegd aan ArXiv (zie linker kolom van Sigers Weblog) voor de volgende vijf jaar. The Scientist 2013 09 18 1086 http://nieuws.marokko.nl/28987/vs-​is-​pot-​die-​ketel-​verwijt-​dat-​hij-​zwart-​ziet-​aangaande-​chemische-​wapens/s/ea1476413b9aebc977e4cc3b3fe4895c/ none De Verenigde Staten zijn al dertig jaar bezig hun voorraad chemische wapens op te ruimen. Zo'n negentig procent is inmiddels vernietigd, maar ze hebben nog ruim 2800 ton over, ongeveer drie keer zoveel als Syrië. Marokko.nl 2013 09 14 1087 http://www.standaard.be/cnt/dmf20130909_00732428 none De achtjarig Rawan uit Jemen stierf op haar huwelijksnacht toen haar baarmoeder scheurde door het geslachts­verkeer met de veertiger die haar voor 10.000 rial (2.024 euro) van haar stiefvader gekocht had. De Standaard 2013 09 10 1088 http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/09/20139865515969391.html none De NATO doodde volgens de Afghaanse overheid 15 personen in een luchtaanval, vermoedelijk met een drone. Onder de slachtoffers waren negen burgers, ook vrouwen en kinderen. Al Jazeera 2013 09 08 1089 http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/09/20139865515969391.html none De NATO doodde volgens de Afghaanse overheid 15 personen in een luchtaanval, vermoedelijk met een drone. Onder de slachtoffers waren negen burgers, ook vrouwen en kinderen. knack.be 2013 09 08 1090 http://www.knack.be/nieuws/wereld/conservatieve-​moslims-​verjagen-​finale-​miss-​world/article-​normal-​105089.html none Indonesië verhuist Miss World-​verkiezing naar Bali onder druk van conservatieve moslims. knack.be 2013 09 08 1091 http://edition.cnn.com/2013/07/10/world/asia/japan-​yoshida-​death/index.html none Masao Yoshida, de leider van he team van 50 experts die hun leven in de waagschaal legden om de nucleaire ramp in Fukushima te bedwingen, overleed aan kanker op 58-​jarige leeftijd. CNN 2013 09 03 1092 http://edition.cnn.com/2013/08/27/opinion/gupta-​india-​rape-​culture/index.html?iid=article_sidebar none Slachtoffers van verkrachting in Indië die het wagen te spreken worden het zwijgen opgelegd in rechtszaken die hen overladen met schaamte, angst en schuld. CNN 2013 09 02 1093 http://972mag.com/jewish-​agency-​plans-​most-​exorbitant-​pro-​israel-​campaign-​ever/77516/ none Het Joodse Agentschap plant een Pro-​Israelcampagne geraamd op $300 miljoen per jaar. Dat is drie keer meer dan het Geboorterecht Project. 972 magazine 2013 08 18 1094 http://chronicle.com/article/Dodging-​the-​God-​Squad/141247?cid=megamenu none Topbeheerders in het US-​onderwijs riskeren hun job als ontdekt wordt dat ze ongelovig zijn. Chronicle of Higher Education 2013 08 28 1095 http://www.demorgen.be/dm/nl/6779/Kernenergie/article/detail/1691974/2013/08/23/Nieuwe-​ramp-​dreigt-​in-​Fukushima.dhtml none Diep onder de kerncentrale van Fukushima dreigt een nieuwe ramp. Besmet water uit de reactoren bereikt na twee en een half jaar de oceaan. De Morgen 2013 08 23 1096 http://www.demorgen.be/dm/nl/6779/Kernenergie/article/detail/1691210/2013/08/22/Bijzonder-​veel-​schildklierkankers-​bij-​jongeren-​in-​Fukushima.dhtml none Bijzonder veel schildklier­kankers bij jongeren in Fukushima. De Morgen 2013 08 22 1097 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4375-​god-​zei-​paus-​benedictus-​xvi-​terug-​te-​treden.html none Volgens ex-​paus Benedictus XVI heeft God hem persoonlijk opgedragen zijn ambt neer te leggen. KN 2013 08 22 1098 http://www.standaard.be/cnt/dmf20130821_00701924 none De Raad van Europa heeft uitleg gevraagd aan het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over de aanpak van de krant The Guardian die gevaarlijk zijn voor de journalistieke vrijheid. De Standaard 2013 08 22 1099 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1690713/2013/08/21/Advocaat-​Manning-​gaat-​Obama-​om-​gratie-​vragen.dhtml none Bradley Manning kreeg wegens het verspreiden van vertrouwelijke informatie van de Amerikaanse overheid 35 jaar cel. Advocaat David Coombs en het Bradley Manning Support Network mikken nu op een presidentieel pardon. De Morgen 2013 08 22 1100 http://www.knack.be/nieuws/buitenland/regering-​obama-​erkent-​dat-​nsa-​illegaal-​e-mails-​amerikanen-​verzamelde/article-​4000379596080.htm none De regering van Barack Obama erkent dat de Amerikaanse geheime dienst NSA de wet heeft geschonden door illegaal e-​mails te onderscheppenen van Amerikanen zonder banden met terrorisme. knack.be 2013 08 22 1101 http://www.standaard.be/cnt/dmf20130819_00698093 none Niet alleen Antwerpen en Vilvoorde schrapten al Syrië-strijders administratief, wegens ‘niet woonachtig op het opgegeven adres’, ook Maaseik schrapte er al drie. Het gevolg is onder andere dat ze hun werkloosheids­uitkering niet meer kunnen innen. De Standaard 2013 08 19 1102 http://www.standaard.be/cnt/dmf20130814_00693096 none Wetenschappers van de universiteit van Luik gaan de hersen­activiteit van comapatiënten in kaart brengen door de complexiteit van de hersenrespons te meten. De Standaard 2013 08 15 1103 http://www.telegraaf.nl/buitenland/21809128/__Artsen_weg_uit_Somalie__.html none Artsen zonder Grenzen vertrekt na 22 jaar uit Somalië om geweld. Telegraaf 2013 08 14 1104 http://www.telegraaf.nl/buitenland/21804530/__Aanval_op_moskee__44_doden__.html none Bij een aanval op een moskee in het noordoosten van Nigeria zijn zondag zeker 44 gelovigen doodgeschoten. Telegraaf 2013 08 13 1105 International Atomic Energy Commission heeft de UK tot nu 112 ton plutonium gestockeerd als oxide, klaar om 10.000 kernwapens te maken. New Scientist 2013 05 29 1192 http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3446780/2013/05/24/Spaanse-​kerk-​wil-​meer-​exorcisten-​opleiden.dhtml none De Spaanse kerk wil meer exorcisten opleiden. Trouw 2013 05 24 1193 http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3441819/2013/05/16/Systematische-​vervolging-​van-​vroege-​christenen-​is-​een-​mythe.dhtml none Boek: Systematische vervolging van vroege christenen is een mythe. Trouw 2013 05 16 1194 http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1393325/in-​een-​jaar-​232-​slachtoffers-​van-​groepsverkrachting.aspx none In België zijn vorig jaar 232 meisjes of vrouwen het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. 44 procent van de klachten werd geseponeerd wegens ‘Onvoldoende bewijs’. Gazet Van Antwerpen 2013 05 28 1195 http://www.middleeastmonitor.com/news/middle-​east/6099-​a-million-​israeli-​landmines-​planted-​in-​occupied-​palestinian-​west-​bank none Israel begon in 1967 met het plaatsen van landmijnen in bezet Palestijns gebied. Op dit ogenblik wordt het aantal op 1 miljoen geschat. Middle East Monitor 2013 05 23 1196 http://www.knack.be/nieuws/buitenland/colombiaanse-​regering-​en-​farc-​bereiken-​landbouwakkoord/article-​4000313496965.htm none Colombiaanse regering en FARC bereiken landbouwakkoord Knack 2013 05 27 1197 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130527_00599321 none Vaticaan corrigeert paus: ‘Atheïsten gaan wél naar de hel’ Het Nieuwsblad 2013 05 27 1198 http://www.nytimes.com/2013/05/16/us/baffling-​rise-​in-​suicides-​plagues-​us-​military.html?pagewanted=all&_r=0 none Zelfmoord onder US-​soldaten is gedurende de laatste 12 jaar aanhoudend toegenomen tot 350 doden in 2012, meer dan er stierven in de oorlog. New York Times 2013 05 26 1199 http://www.knack.be/opinie/columns/tom-​vandyck/barack-​obama-​beeindigt-​war-​on-​terror-​geen-​dag-​te-​vroeg/opinie-​4000310975930.htm none Obama kondigt aan dat hij nogmaals gaat pogen Guantánamo Bay te sluiten. Dat wilde hij al toen hij in 2008 voor het eerst presidentskandidaat was, maar het Congres stak daar meteen al een stokje voor. Knack 2013 05 24 1200 http://nieuws.marokko.nl/27029/guantanamo-​sluiten-​pentagon-​wil-​verbouwen-​en-​moderniseren/ none Het Pentagon heeft het Amerikaanse Congres dinsdag om 450 miljoen dollar gevraagd voor het onderhoud en het moderniseren van de gevangenis in Guantanamo Bay. De werkzaamheden zouden acht tot tien jaar in beslag nemen. Marokko.nl 2013 05 22 1201 http://yasmina.marokko.nl/27020/oman-​wil-​nikab-​verbieden-​achter-​het-​stuur/ none Het dragen van een nikab zou een verkeersovertreding moeten worden, zei de Omaanse afgevaardigde op een bijeenkomst van de Golf Samenwerkingsraad. Marokko.nl 2013 05 21 1202 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1636629/2013/05/21/Tien-​instanties-​hielden-​Julian-​en-​Ruben-​in-​de-​gaten-​na-​scheiding.dhtml none Niet minder dan tien instanties hielden het gezin van de vermoorde kinderen Julian en Ruben in de gaten na de scheiding. De Morgen 2013 05 21 1203 http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/18/afghaanse-​wet-​vrouwenrechten-​geblokkeerd-​zet-​aan-​tot-​promiscuiteit/ none Religieuze partijen in het Afghaanse parlement hebben vandaag een wetsvoorstel tegengehouden dat tot doel heeft de rechten van vrouwen te beschermen en geweld tegen vrouwen te voorkomen. NRC 2013 05 18 1204 http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/05/13/millions-​of-​americans-​live-​in-​extreme-​poverty-​heres-​how-​they-​get-​by/ none in 2011 moesten in de Verenigde Staten 1.65 miljoen gezinnen rondkomen met 2 dollar per dag of minder. Het gaat daarbij om 3,55 miljoen kinderen. The Washington Post 2013 05 13 1205 http://nieuws.marokko.nl/26959/amnesty-​marokko-​start-​petitie-​om-​geweld-​tegen-​vrouwen/s/94bab8d6cf684f7ed627dbf27b68f790/ none De Marokkaanse afdeling van Amnesty International wil een miljoen handtekeningen om de regering te dwingen iets te doen tegen vrouwenmishandeling. Een op de drie Marokkaanse vrouwen heeft met verkrachting of mishandeling te maken gehad. Marokko.nl 2013 05 16 1206 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1634338/2013/05/16/Vrede-​Nu-​Israel-​wil-​a-posteriori-​wilde-​nederzettingen-​legaliseren.dhtml none De Israëlische overheid wil vier wilde nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever achteraf legaliseren. De Morgen 2013 05 16 1207 http://www.telegraaf.nl/buitenland/21566712/__Schotse_kardinaal_doet_boete__.html none Het Vaticaan heft de Schotse kardinaal Keith Patrick O'Brien opgedragen Schotland te verlaten voor spirituele vernieuwing, gebed en boetedoening. De Telegraaf 2013 05 15 1208 http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=114790 none Wereldwijd steeg het aantal katholieke gelovigen van 1,196 miljard in 2010 tot 1,214 miljard in 2011. In Afrika en in mindere mate in Azië lag de stijging hoger dan de gemiddelde aangroei van de bevolking. Kerknet.be 2013 05 13 1209 http://www.standaard.be/cnt/DMF20130513_00579050 none Een Belg die zich tot de islam bekeerde en bediende was bij de stad Brussel, heeft zijn ontslag gekregen omdat hij weigerde schepen Karine Lalieux (PS) de hand te schudden. De Standaard 2013 05 13 1210 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3440280/2013/05/13/Politie-​hielp-​minderjarigen-​met-​islamitisch-​huwelijk.dhtml none De politie Amsterdam-​Zuidoost en Fier Fryslân, expertisecentrum op het terrein van 'relationeel geweld', hebben bemiddeld in de sluiting van een islamitisch huwelijk tussen minderjarigen. De Volkskrant 2013 05 13 1211 http://www.standaard.be/cnt/DMF20130511_00576465 none De vroegere dictator van Guatemala José Efrain Rios Montt is vrijdag veroordeeld tot tachtig jaar celstraf wegens genocide en misdaden tegen de mensheid. De Standaard 2013 05 11 1212 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3439207/2013/05/10/Vrouwen-​bij-​Klaagmuur-​aangevallen.dhtml none De Israelische politie heeft vrijdag duizenden ultra-​orthodoxe joden tegengehouden die vrouwen in gebedssjaals wilden beletten bij de Klaagmuur in Jeruzalem te bidden. De ultra-​orthodoxen wierpen stoelen en water naar de vrouwen en bekogelden hun bussen met stenen. De Volkskrant 2013 05 10 1213 http://www.knack.be/belga-​politiek/syrische-​rebellen-​gebruikten-​sarin-​gas-​volgens-​carla-​del-​ponte/article-​4000294992665.htm none Carla Del Ponte, onderzoeker in opdracht van de VN, zeft dat sarin-​gas niet door de Syrische regering, maar door de rebellen werd ingezet. Knack 2013 05 06 1214 http://www.wsws.org/en/articles/2013/05/10/shay-​m10.html none De voorzitter van India\'s National Security Advisory Board waarschuwt Pakistan dat als het ooit tactische kernwapens inzet tegen India, Pakistan het doel zal worden van een totale Indische nucleaire aanval. World Socialist Website 2013 05 10 1215 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3867-​turkse-​bezwaren-​tegen-​kruisbeeld-​in-​rechtszaal.html none Een Turkse parlementarier die in Duitsland de rechtszaak tegen neonazi's bijwoont, heeft bezwaar gemaakt tegen een kruisbeeld in een Duitse rechtszaal. Het lid van de secularistische oppositiepartij CHP noemde het kruis in de Turkse media een "bedreiging" voor niet-​christenen en eist verwijdering. Katholiek Nieuwsblad 2013 05 07 1216 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3869-​paus-​wil-​dat-​ook-​kardinalen-​zwijgen.html none Waar het gaat om de Vaticaanse Bank of curiehervormingen dienen zelfs kardinalen te zwijgen. Dat is de niet mis te verstande boodschap van paus Franciscus. Katholiek Nieuwsblad 2013 05 07 1217 http://www.standaard.be/cnt/DMF20130510_00575337 none De politie in Nigeria heeft zeventien jonge vrouwen bevrijd die in hetzelfde huis gevangen gehouden werden. De vrouwen waren allemaal zwanger van dezelfde man en de baby’s waren bestemd voor de verkoop. De Standaard 2013 05 10 1218 http://www.nu.nl/buitenland/3419190/vrouwen-​bij-​klaagmuur-​aangevallen.html none De Israelische politie heeft vrijdag duizenden ultra-​orthodoxe joden tegengehouden die vrouwen in gebedssjaals wilden beletten bij de Klaagmuur in Jeruzalem te bidden. NU.nl 2013 05 10 1219 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/130510_kerk_verlieslatend none De Kerk vraagt opnieuw dat de overheid ook de lonen zou betalen van de leken die voor het instituut werken. Die oproep komt er nadat uit een rondvraag van de krant De Tijd blijkt dat de Belgische bisdommen verliezen boeken. De Redactie 2013 05 10 1220 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130417_00544340 none Minstens elf migranten, onder wie drie vrouwen en twee minderjarigen, zijn dinsdag om het leven gekomen toen hun boot kapseisde in een poging Spanje te bereiken. Standaard 2013 04 17 1221 http://www.reuters.com/article/2013/04/18/global-​economy-​debt-​herndon-​idUSL2N0D503020130418 none Economiestudent vindt fout in Harvardstudie die zegt dat grotere overheidstekorten de econmie afremmen. De studie werd door neocons als Paul Ryan aangehaald tijdens de US verkiezingen. Reuters 2013 04 17 1222 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130417_00544225 none Een 577 pagina's tellend rapport van de onafhankelijke Constitution Project think tank zegt dat het 'onbetwistbaar' is dat er gebruik werd gemaakt van folterpraktijken tijdens de regering Bush. De Standaard 2013 04 17 1223 http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3419539/2013/04/03/Discussie-​in-​de-​VS-​kan-​een-​kind-​te-​religieus-​zijn.dhtml none Wanneer kinderen erg vroom gedrag vertonen, kan dat betekenen dat ze geestelijk iets te compenseren hebben. Een trauma, bijvoorbeeld. Of stress. Trouw 2013 04 03 1224 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1608302/2013/04/03/Honderden-​Europeanen-​vechten-​mee-​met-​oppositie-​in-​Syrie.dhtml none Sinds het begin van het conflict in Syrië in 2011 hebben al een zeshonderdtal Europeanen uit veertien verschillende landen meegevochten met de oppositie. Dat blijkt uit een onderzoek van het King's College in Londen. De Morgen 2013 04 03 1225 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130403_00527926 none In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 28 journalisten gedood in vijftien landen. Dat maakte de Presse Emblème Campagne (PEC) in Genève bekend. De Standaard 2013 04 03 1226 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130402_00526857 none De nationale toezichthouders van Groot-​Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje nemen het niet dat internetgigant Google zijn privacybeleid niet wil aanpassen en openen formele onderzoeken. De Standaard 2013 04 03 1227 http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1601995/2013/03/23/Duitse-​invloed-​in-​de-​eurogroep-​is-​te-​groot.dhtml none De invloed van Duitsland in de eurogroep is te groot. De dominantie en harde opstelling van het land in de redding van euroland Cyprus stuit andere leden tegen de borst. HLN 2013 03 23 1228 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/21/wetenschapsfraude-​het-​failliet-​van-​een-​perfide-​systeem none KULeuven-​rector Mark Waer lichtte toe hoe hij fraude in de toekomst het hoofd wil bieden: sensibilisering, controle en repressie. Nochtans moedigen de academische overheden dit soort wanpraktijken zelf aan door universiteiten als bedrijven te laten functioneren. De Wereld Morgen 2013 03 21 1229 http://eoswetenschap.eu/artikel/fraude-​bij-​een-​op-​de-​twaalf-​medische-​wetenschappers none Acht procent van de medische onderzoekers in Vlaanderen geeft toe data te verzinnen of te "masseren" om een hypothese te doen kloppen. En bijna de helft ziet zulke frauduleuze praktijken om zich heen gebeuren. EOS 2013 03 20 1230 http://www.opendemocracy.net/5050/zohra-​moosa/csw-​its-​time-​to-​question-​vaticans-​power-​at-​un none Op de jaarlijkse top van de VN-​commissie over Vrouwenrechten tracht het Vaticaan, in bondgenoodschap met landen Iran, Syrië en Rusland, overeenkomsten over vrouwenrechten terug te draaien. openDemocracy 2013 03 15 1231 http://www.demorgen.be/dm/nl/15777/De-​Paus/article/detail/1596783/2013/03/15/Vijf-​opvallende-​uitspraken-​van-​paus-​Franciscus-​over-​holebi-​s.dhtml none Vijf opvallende uitspraken van paus Franciscus tegen holebi's De Morgen 2013 03 15 1232 http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3405430/2013/03/07/Ahmadinejad-​Chavez-​zal-​terugkeren-​aan-​einde-​der-​tijden.dhtml none President Mahmoed Ahmadinejad van Iran heeft er alle vertrouwen in dat zijn bondgenoot 'op de dag van de wederopstanding' terugkeert. Met Jezus Christus en imam Mahdi zal Chavez zorgen voor 'vrede, gerechtigheid en goedertierenheid'. Trouw 2013 03 08 1233 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130114_00433472&word=aaron+swartz none De ouders van internetactivist Aaron Swartz achten de Amerikaanse justitie aansprakelijk voor zijn zelfdoding afgelopen vrijdag. Hij zou binnenkort voor de rechtbank verschijnen omdat hij wetenschappelijke artikels op internet wou zetten. De Standaard 2013 01 15 1234 http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_algemeen/Bernanke_waarschuwt_voor_te_strak_begrotingsbeleid.9309488-​3467.art?ckc=1 none Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), vreest dat de extra verstrakking van het begrotingsbeleid op 1 maart de economische groei sterk zal afremmen. Dat zegt hij in zijn halfjaarlijkse toespraak tot het Congres. De Tijd 2013 02 26 1235 http://www.demorgen.be/dm/nl/5378/Global-​Warming/article/detail/1582994/2013/02/20/Chinese-​windmolens-​halen-​kerncentrales-​in.dhtml none In 2012 is in China voor het eerst meer energie geproduceerd door windmolens dan door kerncentrales. De Morgen 2013 02 26 1236 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130226_065 none Ongeveer 500 mensen zijn vorig jaar volgens dinsdag gepubliceerde cijfers van de Verenigde Naties in de Indische Oceaan omgekomen, nadat ze hun land met de boot hadden verlaten op zoek naar een beter leven. De Standaard 2013 02 26 1237 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/130218_wapenhandel none In 2011 hebben de grootste wapenfabrikanten voor het eerst sinds 1994 minder wapens verkocht. Oorzaak is de economische crisis. Volgens het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI gaat het om een daling met 5 procent. De Redactie.be 2013 02 18 1238 http://www.liberales.be/essays/karinmeer none Op 1 september 2009 werd in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen een verbod op levensbeschouwelijke kentekens ingevoerd. De keuze van velen voor de hoofddoek en de sociale druk hierrond dreigden de vrije keuze van anderen in het gedrang te brengen. Belangrijk is, dat nu ruim drie jaar later, de sociale druk en de dreigende monopolisering van denken en handelen in de school zijn afgewend. Liberales 2013 02 08 1239 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130209_00463722 none Een Chileense rechter heeft de opgraving van de resten van dichter Pablo Neruda bevolen. De man overleed in 1973, twaalf dagen na de militaire coup in Chili. Met de opgraving wil men duidelijkheid of de voormalige winnaar van de Nobelprijs Literatuur zou zijn vermoord. De Standaard 2013 02 09 1240 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3296-​vaticaan-​looft-​frans-​protest-​tegen-%E2%80%98homohuwelijk%E2%80%99.html none Het Vaticaan heeft bij monde van curiebisschop Vincenzo Paglia het Franse protest tegen invoering van het homohuwelijk geprezen. Katholiek Nieuwsblad 2013 02 05 1241 http://nos.nl/op3/artikel/470546-​homohuwelijk-​in-​gb-​geen-​weigerambtenaar-​maar-​weigerkerk.html none Vandaag stemt het Britse Lagerhuis over een wetsvoorstel van premier Cameron die het huwelijk voor homo's en hetero's volledig gelijk wil maken.[...] De Anglicaanse kerk in Groot-​Brittannië is fel tegen het homohuwelijk en is ook niet verplicht homostellen te trouwen. Daarbij komt dat het voor de Church of Engeland expliciet verboden is om zulke huwelijken te voltrekken. nos.nl 2013 02 05 1242 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/schuldencrisis/130205_VS_S%2526P none De Amerikaanse overheid heeft een klacht ingediend tegen de kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P). Het ratingbureau wordt ervan verdacht onterecht hoge ratings te hebben gegeven aan rommelkredieten die later de kredietcrisis hebben veroorzaakt. De Redactie 2013 02 05 1243 http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1574347/2013/02/05/Wind-​grootste-​energiebron-​in-​Spanje.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS none Sinds vorige maand is windenergie de dominante vorm van energieopwekking in Spanje. Sinds enkele jaren maakt het Zuid-​Europese land versneld werk van de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen. De Morgen 2013 02 05 1244 http://www.nu.nl/economie/2997423/jp-​morgan-​opnieuw-​aangeklaagd-​hypotheken.html none De Amerikaanse bank JP Morgan Chase staat opnieuw voor aanklachten over herverpakte hypotheken die aan de wieg lagen van de financiële crisis in 2008. NU.nl 2013 01 05 1245 http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Oudste_Zwitserse_bank_op_de_knieen.9286858-​3095.art?ckc=1 none De belastingautoriteiten in de VS hebben Wegelin, de oudste bank van Zwitserland, op de knieën gekregen. De bank, opgericht in 1741, sluit definitief de deuren nadat ze bekend had rijke Amerikanen bij te staan om de belastingen te ontduiken. De Tijd 2013 01 04 1246 http://www.alternet.org/story/153737/how_genetically_modified_foods_could_affect_our_health_in_unexpected_ways/ none Onderzoekers van de Nanjing University in China ontdekten stukjes genetisch materiaal van rijst in de bloedstroom van mensen die rijst eten. De resultaten worden betwist door Monsanto. Indien ze bevestigd worden eten we niet enkel vitaminen, proteinen en calorieën, maar ook gen-​regulators. Alternet 2012 01 11 1247 http://www.ftm.nl/copypaste/australische-​rechter-​pakt-​s-p-​wel-​aan.aspx none Een uitspraak van een federale rechtbank in Australië zet de wereld van de kredietbeoordelaars mogelijk op zijn kop. Maandag oordeelde een Australische rechter dat Standard & Poors investeerders heeft misleid door het geven van triple A rating aan een gestructureerd product van ABN Amro. ftm.nl 2012 11 06 1248 http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1532801/2012/11/12/Italie-​sleept-​Standard-​Poor-​s-en-​Fitch-​voor-​rechter.dhtml none Het parket van Trani, in Zuid-​Italië, heeft vandaag enkele toplui van de ratingagentschappen Standard & Poor's en Fitch voor de rechter gesleept. Hen wordt marktmanipulatie verweten bij de verlaging van de kredietscore van Italië. HLN.be 2012 11 12 1249 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3370304/2012/12/31/India-​tolerant-​Het-​is-​een-​van-​de-​vrouwonvriendelijkste-​landen-​ter-​wereld.dhtml none India tolerant? Het is een van de vrouwonvriendelijkste landen ter wereld Volkskrant 2012 12 31 1250 http://www.vandaag.be/buitenland/113295_japanse-​premier-​ziet-​geen-​graten-​in-​nieuwe-​kerncentrales.html none Ondanks de kernramp van Fukushima wil de nieuwe Japanse eerste minister, Shinzu Abe, de constructie van nieuwe kerncentrales toelaten. De Standaard 2012 12 31 1251 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121230_00418377 none De meeste kerken worden nog gebruikt en verkeren in goede staat. In de helft wordt nog wekelijks een zondagsmis gehouden. De Standaard 2012 12 31 1252 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121230_00417656 none de vrouw die donderdagavond een man onder een rijdend metrostel had geduwd, duwde het slachtoffer omdat ze moslims en hindoes verafschuwt, zo zei ze. De Standaard 2012 12 30 1253 http://www.salon.com/2012/12/28/soldier_suicides_outnumber_combat_deaths/ none aantal US soldaten gestorven door zelfmoord overtreft aantal US soldaten gedood in Afganistan(Engels) salon 2012 12 28 1254 http://www.guardian.co.uk/science/2012/dec/26/peter-​higgs-​richard-​dawkins-​fundamentalism none Peter Higgs bekritiseert Richard Dawkins voor zijn anti-​religieus 'fundamentalisme' The Guardian 2012 12 26 1255 http://www.nu.nl/economie/2984381/ratings-​hebben-​geen-​voorspellende-​waarde.html none uit een onderzoek van persbureau Bloomberg blijkt dat ratings geen voorspellende waarde hebben Nu.nl 2012 12 17 1256 http://freethoughtblogs.com/ashleymiller/2012/12/14/when-​you-​tie-​shootings-​to-​mental-​illness/ none stop met praten over schizofrenie en met zeggen dat Lanza geestelijk gestoord was. Je weet dat niet. En je maakt het wie behandeling nodig heeft zoveel moeilijker om hulp te zoeken (Engels) ashley miller 2012 12 14 1257 http://kw.knack.be/west-​vlaanderen/nieuws/algemeen/vrijzinnigen-​hebben-​bedenkingen-​bij-​prominente-​rol-​kerken-​op-​plechtigheid-​aan-​menenpoort/article-​4000207157500.htm none vrijzinnigen hebben bedenkingen bij prominente rol kerken op plechtigheid aan Menenpoort knack.be 2012 12 13 1258 http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1282544/straffen-​voor-​homofoob-​geweld-​worden-​verdubbeld.aspx none straffen voor homofoob geweld worden verdubbeld gva.be 2012 12 13 1259 http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=111261 none Duitse aartsbisschop verdedigt besnijdenis Kerknet 2012 12 12 1260 http://nieuws.marokko.nl/24512/religie-​sterft-​langzaam-​uit-​onder-​britten/s/5065421681c13564aeb2beb3ff5a3bb1/ none religie sterft langzaam uit onder Britten. marokko.nl 2012 12 11 1261 http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/10/atheisten-​riskeren-​vervolging-​ook-​in-​europa-​gelovigen-​bevoordeeld/ none Atheïsten riskeren vervolging, ook in Europa gelovigen bevoordeeld nrc.nl 2012 12 10 1262 http://nieuws.marokko.nl/24496/hoofd-​vrouwenzaken-​afghaanse-​provincie-​gedood/s/62d58bec4665b4e0f557b5c0d7981e97/ none opnieuw hoofd vrouwenzaken Afghaanse provincie gedood marokko.nl 2012 12 10 1263 http://frontpage.fok.nl/nieuws/572465/1/1/100/mars-​voor-​abortusrechten-​in-​ierland.html none mars voor abortusrechten in Ierland foknieuws.nl 2012 12 07 1264 http://www.knack.be/nieuws/belgie/boerkaverbod-​is-​niet-​in-​strijd-​met-​belgische-​grondwet/article-​4000218561661.htm none boerkaverbod is niet in strijd met Belgische grondwet knack.be 2012 12 06 1265 http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1292233/hoofddoekenzaak-​hema-​mogelijk-​naar-​europees-​hof-​2.aspx none hoofddoekenzaak Hema mogelijk naar Europees Hof gva.be 2012 12 06 1266 http://www.totaaltv.nl/nieuws/11150/%5BUPDATE%5D_Einde_IKON_en_RKK_nabij.html none einde NIKON en RKK nabij totaaltv.nl 2012 12 06 1267 http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2012/12/franse_moslims_boos_over_homom.html none Franse moslims boos over homomoskee in Parijs powned.tv 2012 12 05 1268 http://nieuws.marokko.nl/24408/ophef-​in-​indonesie-​om-​scheiding-​van-​tiener-​na-​vier-​dagen/ none ophef in Indonesië om scheiding van tiener na vier dagen marokko.nl 2012 12 04 1269 http://www.telegraaf.nl/buitenland/21127468/___Israel_respectloos___.html none Israël respecteert mensenrechten niet Telegraaf 2012 12 03 1270 http://www.telegraaf.nl/buitenland/21121237/__Felle_kritiek_op_grondwet__.html none felle kritiek op nieuwe grondwet Egypte Telegraaf 2012 11 30 1271 http://www.ezpress.eu/nieuws/23878/Geen-​terughoudendheid-​bij-​belijden-​geloof-​in-​land-​van-​herkomst none Justitie mag van vreemdelingen geen terughoudendheid vragen bij het belijden van hun geloof in het land van herkomst ezpress.eu 2012 11 30 1272 http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1287739/acht-​mensen-​ter-​dood-​veroordeeld-​door-​betrokkenheid-​bij-​anti-​islamfilm.aspx none acht mensen ter dood veroordeeld door betrokkenheid bij anti-​islamfilm gva.be 2012 11 28 1273 http://www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-​oorlog-​op-​wikipedia-​bericht-​uit-​de-​loopgraven none de oorlog op Wikipedia: bericht uit de loopgraven Humo/Etienne Vermeersch 2012 11 27 1274 http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/11/ruim-​11000-​zonder-​zorgverzekering none ruim 11.000 zonder zorgverzekering om religieuze bezwaren spitsnieuws.nl 2012 11 26 1275 http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3352115/2012/11/22/Infographic-​de-​wetten-​die-​God-​moeten-​beschermen.dhtml none de wetten die God moeten beschermen trouw.nl 2012 11 22 1276 http://www.pvda.be/weekblad/artikel/tien-​jaar-​euthanasiewet-​euthanasie-​moet-​ook-​voor-​jongeren-​en-​dementerenden-​een-​recht-​zijn.html none tien jaar euthanasiewet: euthanasie moet ook voor jongeren en dementerenden een recht zijn Solidair 2012 11 20 1277 http://www.krapuul.nl/blog/89699/nazipartij-​gouden-​dageraad-​immigranten-​beurt/ none nazipartij Gouden Dageraad: 'na de immigranten zijn jullie aan de beurt' krapuul.nl 2012 10 19 1278 http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3319970/2012/09/21/Heeft-​de-​confessionele-​politiek-​afgedaan.dhtml none heeft de confessionele politiek afgedaan? trouw.nl 2012 09 21 1279 http://www.filosofiemagazine.nl/nl/nieuws/19279/5-​miljoen-​dollar-​onderzoek-​naar-​onsterfelijkheid.html none Weggesmeten geld: 5 miljoen dollar om onderzoek te doen naar onsterfelijkheid. Dat zegt wetenschapsfilosoof Maarten Boudry over de opdracht die de Amerikaanse filosoof John Martin Fischer van de John Templeton Foundation heeft gekregen filosofie.nl 2012 08 28 1280 http://www.etiennevermeersch.be/nieuws/intellectueel-​oneerlijk-​en-​beledigend none reactie van Etienne Vermeersch op het artikel 'Migranten in ons land hebben te veel kinderen' dat op 2 november in Het Nieuwsblad en elders verscheen Etienne Vermeersch 2011 11 16 1281 http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/drugs_cause_most_harm none Een Britse studie zet de schade­lijkheid van twintig­tal drugs in een tabel. Alcohol is de gevaar­lijkste; tabak is gevaar­lijker dan cannabis. Economist 2010 10 02 1282 http://www.washingtonpost.com/wp-​dyn/content/article/2010/06/03/AR2010060304965.html none De VS voert geheime militaire operaties uit in 134 landen. The Washington Post 2010 06 03 1283