hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Creationisme of Evolutie

09 maart 2011


D

it is een beetje een saaie post, maar ik ben zinnens spoedig nieuwe ontwikkelingen in de evolutiebiologie te bespreken, en wil dat doen zonder aanhoudend creationistische zijpaden te ontmoeten. Dus zou ik hier graag snel en helder uiteen zetten waarom creationisme onzinnig is. Dan hebben we dat gehad.

creationism

§

Wie in onze moderne samenleving leeft, en geniet van gezondheidszorg, electriciteit en transport, zal het wel eens zijn over de aard en de waarde van de moderne wetenschap. Het is immers die wetenschap die al deze voordelen heeft voortgebracht. Daarbij hanteert ze enkele regels die willekeurige aannames moeten bestrijden:

 1. De wetenschap hangt af van waarnemingen. Waarnemingen zijn bijvoorbeeld resultaten van natuurobservaties, van laboratoriumexperimenten, van ruimtemissies, van opgravingen etc... Waarnemingen worden zoveel als mogelijk door andere wetenschappers herhaald om zo objectief mogelijke gegevens te verkrijgen. Daarom zijn wetenschappers verplicht hun gelijken desgevraagd hun gegevens te overhandigen.
 2. Een theorie is wetenschappelijk bewezen als alle gekende (en tevens een voldoende aantal) waarnemingen er mee overeenstemmen.
 3. Een wetenschappelijke theorie is fout als één (bevestigde) waarneming er niet mee overeenstemt.
 4. Een wetenschappelijk bewijs is sterker naargelang het aantal waarnemingen dat er mee overeenstemt groter is. Dat betekent dat, in tegenstelling tot de wiskunde, een wetenschappelijk bewijs een bepaalde zekerheid bezit, varierend van heel onzeker tot heel zeker.
 5. een heel zekere theorie wordt een wetenschappelijk feit genoemd.
 6. We beschikken over een grote en groeiende voorraad aan wetenschappelijke feiten zoals:
  1. De ouderdom van miljoenen fossielen kan voldoende nauwkeurig vastgesteld worden door de studie van aardlagen, radioactiviteit, boomringen etc. Deze fossielen zijn slechts een kleine fractie van de dieren die ooit geleefd hebben. Het oudst bekende leven op aarde (bacteriën) dateert van 3,5 miljard jaar geleden.
  2. Aanvankelijk waren er weinig verschillende levensvormen. In de loop van de geologische tijd kwamen er steeds nieuwe levensvormen bij.
  3. Elk gevonden fossiel is een variatie op oudere levensvormen, en nog nieuwere levensvormen zijn daar weer variaties op. Levensvormen kunnen soms snel en drastisch varieren, zie bijvoorbeeld de snelle specialisatie van de cellen in een foetus.
  4. In het begin waren levensvormen eenvoudig van structuur, naarmate de tijd verstreek werden nieuwe soorten complexer.
  5. overeenkomsten en verschillen tussen fossiele, maar ook tussen levende soorten, gerangschikt volgens periode en plaats, vormen een levensboom.
  6. Sommige, maar niet alle oudere levensvormen stierven uit. Bacteria en protista bestaan sinds het begin en zijn nog steeds springlevend. Onderzoek naar het DNA van nog levende vormen bevestigt de levensboom opgesteld aan de hand van fossielen. Er zijn miljoenen fossielen onderzocht, en er is er nooit één gevonden dat niet past in de levensboom. Er is nooit een fossiel gevonden van een dinosauriër voor de tijd van de landplanten, of van een mens tussen dinosauriers.

Vandaag wordt nog steeds een drietal theorieën over de oorsprong van de soorten verdedigd:

 • jongeaardecreationisme (JAC): de aarde is omstreeks 6000 jaar oud, en alle levensvormen bestaan sinds de eerste zes dagen.
 • oudeaardecreationisme (OAC): levensvormen werden afzonderlijk geschapen gedurende miljoenen jaren; ze stammen niet van elkaar af en er was geen gemeenschappelijke voorouder voor alle soorten.
 • evolutie (EVO): levensvormen zijn veranderde nakomelingen van andere levensvormen.

Hier een tabelletje dat weergeeft welke van deze drie theorieën de wetenschappelijke feiten verklaren.

Wetenschappelijke feiten verklaard door.... JAC OAC EVO
Ouderdom van fossielen Niet Wel Wel
Met de tijd neemt het aantal levensvormen toe Niet Niet Wel
Nieuwere levensvormen zijn variaties op oudere Niet Niet Wel
Met de tijd worden levensvormen complexer Niet Niet Wel
De fossiele levensboom Niet Niet Wel
Overeenkomst van de fossiele levensboom met DNA Niet Niet Wel

Het valt op dat creationisme nauwelijks iets verklaart. De essentiele feiten van het leven op aarde zijn gewoon in tegenstrijd met een goddelijk wezen dat naar eigen goeddunken soorten op de wereld zet. Gelijkenis tussen opeenvolgende soorten, de volgorde van fossielen, de toemane van het aantal soorten, de groeiende complexiteit zijn niet willekeurig, maw. niet ontstaan uit een vrije wil.

De goede trouw van crationisten komt in het geding, als ze, zonder bewijs voor hun eigen theorie, de evolutietheorie aanvallen op basis van onverklaarde feiten, die nochtans wél in de evolutie theorie passen. Dat is hetzelfde als de hele geneeskunde als kwakzalverij afdoen omdat men het niet eens is over de oorzaak van alzheimer.

De aard van wetenschap zelf - haar onvolledigheid - wordt ten einde raad aangewend als kritiek. De wetenschap weet lang niet alles, maar al vijfduizend jaar vindt ze steeds meer bewijzen voor een materialistisch wereldbeeld, en het creationisme is al even lang op de terugweg. Dit proces zelf is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste argumenten ten voordele van materialisten. Creationisten zijn dus wel erg slecht geplaatst om de wetenschap aan te vallen op haar onvolledigheid.

Gedurende duizenden jaren werden meetinstrumenten ontworpen en waarnemingen verricht. Een snelle blik in The Timetables of History van Grun, doet besluiten dat het aantal bewijzen gevonden voor de claims van religie 0 (nul, nihil) is. Het aantal bewijzen voor een materialistische wetenschap loopt in de duizenden.

Gedurende duizenden jaren is nooit één wetenschappelijk bewijs gevonden voor bovennatuurlijke invloed.
Tags: Wetenschap, Religie, creationisme, Evolutie

Zie ook het archief