hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

We hebben een paus

16 maart 2013


videla and primatestaDe Argentijnse katholieke kerk verleende haar openbare en geheime steun aan de brute militaire dictatuur van Jorge Videla. Een van de topmannen van die kerk is enkele dagen geleden tot paus benoemd. De dictatuur van Videla richtte zich tegen de opstand van de armen, wat de nieuwe paus niet belette zich Franciscus te laten noemen en beelden van nederige voetwassingen de wereld in te sturen.

De militaire dictatuur duurde van 1976 tot 1983. Ze kostte het leven aan 30.000 Argentijnen, de meesten vakbondsmensen en linkse activisten. Ze werden bij nacht en ontij opgepakt, opgesloten in geheime gevangenissen, gefolterd en vermoord, en vervolgens uit vliegtuigen geworpen boven de Rio Plata of de zee. De benaming "vuile oorlog" werd door de militairen zelf bedacht: in een oorlog is immers alles geoorloofd. In latere processen zijn al deze beschuldigingen bewezen, en werd vastgesteld dat de repressie geen oorlog was (er was nauwelijks gewapend verzet) maar een genocide.

§

De woordvoerder van het Vatikaan, Federico Lombardi, wist reeds de dag na de verkiezing dat alle beschuldigingen van een samenwerking met de dictatuur ongeloofwaardig waren, en wees er bovendien op dat de Argentijnse kerk 20 jaar later vergiffenis heeft gevraagd om geen afstand te nemen van de dictatuur. In die kerk was de huidige paus de leider van de Argentijnse jezuieten. Hoeft een onschuldige zich te verontschuldigen? (foto: toenmalig aartsbisschop Primatesta met dictator Jorge Varela)

De voorzitster van de Dwaze moeders van de Playa de Mayo, die tot 2006 elke week op dat plein in Buenos Aires manifesteerden met de naam van hun verdwenen zonen en dochters, verwijt de officiele kerk dat ze nooit tussenkwam bij verdwijningen - inbegrepen de verdwijning van 150 priesters waarvan de kerk niet eens gewag maakte.

In januari 2011, in nog onverdachte tijd, schreef Hugh O'Shaughnessy in The Guardian:

De medeplichtigheid van de kerk in duistere tijden werd uitstekend aangetoond door Horacio Verbitsky, een van de befaamdste Argentijnse journalisten, in zijn boek El Silencio. Hij verhaalt hoe de Argentijnse navy, met stilzwijgende toestemming van kardinaal Jorge Bergoglio, nu aartsbisschop van Buenos Aires, politieke gevangenen verborg voor een delegatie van de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie, in zijn buitenverblijf op het eiland El Silencio in de Rio Plata. Het meest beschamende voor de kerk is dat in die omstandigheden op Bergoglio kon gestemd worden voor de opvolging van paus Johannes-Paulus II. Welk een schandaal zou het geweest zijn dat de eerste Amerikaanse paus ooit verkozen zou ontmaskerd worden als een handlanger voor moord en ontvoering.

Het boek van Verbitsky is niet meer te vinden en het artikel in The Guardian werd onmiddellijk na de verkiezing van Bergoglio gewijzigd, maar hier staat nog het originele citaat.

De discussie voor de Engelstalige wiki over "Pope Francis" werd reeds afgesloten 3 dagen na zijn benoeming. In die drie dagen werden een kleine 150 voorstellen tot aanpassing afgehandeld. Zowel de korte discussietijd als het aantal aanpassingen lijken me een record op zich.

Wat er ook zij van individuele incidenten, die zoveel als mogelijk verduisterd en ontkend zullen worden, de extreem-katholieke Videla werd openlijk gesteund door het instituut van de Argentijnse kerk. Dat de kerk mee overlegde, advies gaf en haar diensten aanbood, werd nog eens duidelijk gesteld door Videla zelf in een reeks interviews met El Sur in 2010, die in 2012 gepubliceerd werden. Daarin verklaart Videla dat hij aanhoudend overleg pleegde met aartsbisschop Primatesta, en dat de kerk hem bij zijn beslissingen adviseerde. De kerk bood zelfs aan nabestaanden op de hoogte te brengen als bepaalde personen de dood hadden gevonden in de geheime gevangenissen van het regime. De dictator en de kerk waren natuurlijke bondgenoten. Dat stond toen niet ter discussie, en ik zou niet weten waarom dat door de benoeming van deze paus plots zou moeten veranderen.
Tags: Actueel, Ethiek, Religie, Samenleving, Seculariteit

Zie ook het archief