hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Atheïsme Plus

5 mei 2013


E

en atheist ontkent niet het bestaan van die of die god. Een keuze maken uit de talrijke mogelijkheden is net typisch voor een gelovige. Een atheist gelooft in geen enkele god. Dus als er weer een nieuwe uitgevonden wordt, hoeft hij zich daar niet eens om te bekommeren.rt

We zijn allemaal als atheist geboren. Daar is niets voor nodig. Het is de default-optie, zeg maar.

Atheisme is "niet geloven in goden" en houdt verder niets in. Maar atheisten kunnen natuurlijk wel allerlei meningen hebben. Die zijn er in twee groepen. Een eerste groep bestaat uit meningen over religie. Religie heeft altijd al sterke meningen gehad over atheisten, en in moderne landen uiten atheisten ook hun mening over religies. In de meeste landen is dat nog steeds riskant.

Een tweede groep bestaat uit meningen over hoe de samenleving te organiseren, en hoe te leven met anderen, met andere dieren en met de natuur. Een atheist kan een stalinist, een liberaal etc... zijn. Op de keper beschouwd kan iemand met een bepaalde religie het beter voorhebben met zijn of haar medemensen dan een toevallig atheïst.

§

Atheisme op zich is geen garantie voor beschaafdheid, moraal of mensenrechten.

Onder Amerikaanse atheisten is dit vraagstuk brandend actueel. Daar zijn, om historische redenen, aanduidingen als "humanist" of "sceptic" minder gebruikelijk om de opvallende geloofsafval aan te duiden, dan hier in Europa. Daarentegen wordt "atheism" steeds meer een label en een kenmerk.

Het grootste probleem waar de Amerikaanse atheïst community vandaag mee kampt is sexisme, en dit zet de deur open voor andere mensonterende standpunten. Ik, net als vele andere atheïsten, wens me duidelijk te distanciëren van zulke denkbeelden. Het bedrog van religie te doorzien en te verwerpen is zinvol, maar ik wil niet vergeten dat de moderne verontwaardiging over religie in de eerste plaats moreel van aard is. Op het individuele vlak voel ik me meer verwant met iemand die religieus is, maar mijn humanistische waarden deelt, dan met neo-nazi die ook atheïst is.

Net omdat "atheism" feitelijk niets betekent behalve de afwezigheid van religie, werd Atheism Plus in het leven geroepen. Dr. Richard Carrier omschrijft "Atheism Plus" als "atheism + humanism + scepticism".

Dit is een stempel die dit weblog - dat zoekt naar een ethiek voor de seculiere samenleving - past. Ik hoop op een Atheïsme Plus dat zich duidelijk uitspreekt:

  • voor individuele mensenrechten.
  • voor menselijke waardigheid
  • tegen alle vormen van discriminatie
  • tegen biologisch determinisme
  • tegen sociaal defaitisme
  • tegen eugenetica

Dat is alleszins waar dit weblog voor staat.


Tags: actueel, ethiek, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief