hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Waarom we allemaal verschillen

13 mei 2013


W

aarom lijken identieke tweelingen niet op elkaar "als twee druppels water", zelfs als ze samen opgroeiden?

Om hier onderzoek naar te doen hebben wetenschappers 40 genetisch identieke muizen blootgesteld aan een rijke omgeving met talrijke keuzemogelijkheden. Na verloop van tijd hadden alle dieren verschillende ervaringen opgedaan, en vertoonden ze erg verschillend gedrag.

§

De muizen waren niet enkel genetisch gelijk, ze leefden ook in dezelfde omgeving. Maar deze omgeving was zo gevarieerd dat elke dier er eigen persoonlijke ervaringen in opdeed. De dieren waren uitgerust met een zendertje dat toeliet hun bewegingen ononderbroken te registreren. De conclusie was dat, ondanks een gemeenschappelijke omgeving en identieke genen, de muizen uiterst individueel gedrag vertoonden. En gedurende de drie maanden die het experiment duurde namen de verschillen voortdurend toe.

De verschillen in ervaring gingen vergezeld van de aanmaak van individueel verschillende neuronen in de hippocampus, een gebied in het brein dat leren en geheugen ondersteunt. Muizen die hun omgeving actiever onderzochten, ontwikkelden meer nieuwe neuronen dan meer passieve muizen. Een controlegroep werd gehuisvest in een relatief eentoniger omgeving, waar gemiddeld minder nieuwe neuronen aangemaakt werden.

Met deze studie tonen de onderzoekers voor het eerst aan dat persoonlijke ervaringen en daaropvolgend gedrag leiden tot de individualisering van het brein.

Het aanmaken van nieuwe neuronen in de hippocampus bij volwassen dieren laat het brein toe soepel te reageren op nieuwe informatie. Iets dergelijks vindt ook plaats in de hippocampus van mensen. De onderzoekers nemen aan dat ze een neurobiologische basis ontdekt hebben voor menselijke individualiteit.

De vaststelling dat gedrag en ervaring bijdragen aan de verschillen tussen individuen zal gevolgen hebben voor de psychologie, de opvoeding en de geneeskunde, meent professor Ulman Lindenberger van het Max Planck Instituut in Berlijn. We weten nu dat de ontwikkeling zelf bijdraagt tot verschillen in volwassen gedrag. Dit is lange tijd een twistpunt geweest, maar voor het eerst beschikken we nu over neurobiologisch bewijs.

Voor de studie werkten neurowetenschappers, ethologen, informatici en ontwikkelingspsychologen uit verschillende Duitse instituten nauw met elkaar samen.
Bronnen:
J. Freund, A. M. Brandmaier, L. Lewejohann, I. Kirste, M. Kritzler, A. Kruger, N. Sachser, U. Lindenberger, G. Kempermann.
Emergence of Individuality in Genetically Identical Mice
Sciencedaily
MSN
Science Magazine

Tags: actueel, bewustzijn, evolutie, samenleving, wetenschap

Zie ook het archief