hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Waarom we allemaal verschillen - nog dit

10 juni 2013


O

nlangs werd experimenteel bevestigd dat nieuwe hersencellen aangemaakt worden in de hippocampus van volwassen muizen. De hippocampus is dat deel van de hersenen dat betrokken is bij het leren en bij het lange termijn geheugen (zie Waarom we allemaal verschillen.) Nu is ook aangetoond dat hetzelfde zich voordoet is bij mensen.

§

Nieuw onderzoek toont gelijkaardige processen aan bij volwassen mensen. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de radioactieve koolstof-14 (C14) atomen die vrijkwamen bij bovengrondse kernproeven tot 1963, toen de USSR, het Verenigd Koninkrijk en de USA het "Limited Test Ban Treaty" ondertekenden.

Planten en dieren nemen met hun voedsel onder meer koolstof op om te groeien, en dit koolstof bevat sporen C14 uit de omgeving. Elk organisme heeft daardoor dezelfde concentratie aan C14 als de atmosfeer waarin het leefde. Wanneer een organisme sterft verandert die verhouding niet, maar C14 vervalt zoals alle radioactieve stoffen aan een gekend tempo. Met die kennis zijn archeologen zijn er in geslaagd de ouderdom van houtresten en beenderen te bepalen tot duizenden jaren terug.

Deze methode werd nu toegepast om de ouderdom van de zenuwcellen in de hippocampus van overleden mensen te onderzoeken.

Lange tijd heeft men gedacht dat mensen geboren worden met een welbepaald aantal neuronen, en dat na de geboorte geen nieuwe neuronen meer werden aangemaakt. Er zijn hele planken boeken geschreven over onze biologische reddeloosheid na de bevruchting of toch zeker (kort na) de geboorte. Denk maar aan Steven Pinker, Dick Swaab en tientallen andere illusionisten. Nu blijkt dat er dagelijks nieuwe neuronen ontstaan in ons brein. Eén derde van de hippocampus wordt regelmatig vernieuwd gedurende ons volwassen leven. Ongeveer 1400 nieuwe cellen worden elke dag aangemaakt. En dit proces vertraagt slechts in geringe mate met toenemende ouderdom.
Bron:
Science Daily


....

Tags: wetenschap

Zie ook het archief