hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De oorlog der Goeden

9 september 2013


G

oede Mensen hebben altijd Goede Redenen om bommen te gooien. Er is immers nooit een oorlog begonnen zonder een Goede Zaak.

John Kerry twijfelt er niet aan dat hij een Goed Mens is. Kort na de gasaanval in Syrië verklaarde hij met bevende stem:

Het afslachten van burgers zonder onderscheid, het doden van vrouwen en kinderen en onschuldige toeschouwers door middel van chemische wapens is een morele obsceniteit. Het is onvergeeflijk en - ondanks de excuses en verdraaiingen gefabriceerd door sommigen - onweerlegbaar [...] Deze internationale norm kan niet overtreden worden zonder gevolg.

§

Collateral damage

Het afslachten van burgers zonder onderscheid moet dus gestopt worden, zegt Kerry. Hiertoe wil hij dat de VS een groot aantal bommen op Syrië afvuurt. Daarbij zal de burgerbevolking (vrouwen en kinderen en onschuldige toeschouwers) uiteraard ontzien worden, er zal alleen collateral damage zijn: het onvermijdelijke en gerechtvaardigde wisselgeld voor het Goede.

Dus er is een fundamenteel onderscheid tussen de onschuldige kinderen waarover Kerry haast in tranen beweert dat Assad hen met chemicaliën bestookte, en de collateral damage aangericht door Amerikaanse bommen. Want Kerry is een Goed Mens, en dan mag je wat meer. Kerry heeft talrijke gelukwensen en eretekens behaald in het leger dat in Vietnam vrouwen, kinderen en mannen met napalm, Agent Orange en dioxine bestookte. In Irak gebruikte de VS witte fosfor en verarmd uranium, waardoor nog steeds misvormde kinderen geboren worden. De regering waarin Kerry minister is heeft honderden kinderen op een gruwelijke manier omgebracht en verminkt met onbemande drone-aanvallen, verspreid over willekeurige landen in vredestijd, bij klaarlichte dag, het laatst slechts één dag geleden. Maar men mag zich niet laten leiden door emoties, tenzij men een Goed Mens is die de wereld aan het bevrijden is van het Kwaad.

Leugens

Het is een oude traditie - van Vietnam tot Irak - bedrog te plegen om een oorlog te beginnen, zonder dat daar ooit iemand voor terechtstond.

Hoewel Kerry verzekert dat er dit keer écht niet gelogen wordt, worden zijn eerste leugens ontdekt: Kerry die fotobeelden gebruikte van een andere oorlog omdat hij geen beelden vond van een massaslachting. Kerry die loog toen hij voor het Congres het aandeel van Al Qaida in de opstand minimaliseerde, terwijl hij over een rapport beschikte dat aangaf dat de invloed van Al Qaida zienderogen groeit. Kerry die beweert over bewijzen te beschikken dat de aanval door president Assad werd opgedragen maar niet met die bewijzen op de proppen komt. Toch is bekend dat Assad herhaaldelijk het gebruik van gifgas verbood. Hij wist tenslotte dat Obama daar de rode lijn getrokken had waarna zijn leger uit de lucht aangevallen zou worden, en de islamistische rebellen eindelijk de zo lang ontbeerde luchtsteun zouden krijgen. Het is ook bekend dat de rebellen bij eerdere gelegenheden gifgas gebruikten. Dus misschien hebben enkele officieren het heft in eigen handen genomen, maar nog waarschijnlijker is dat islamisten, die er nooit een probleem in zagen martelaren te maken voor de Goede Zaak - gifgas geproduceerd of bemachtigd hebben. Tenslotte zijn zij de grote winnaars als de rode lijn overschreden wordt en de US zich tegen het regime van Assad keert. En na fikse bombardementen op het Syrische leger kunnen ze zonder twijfel meer gruwelijke wapens bemachtigen.

De vriend van mijn vriend

Israël en de VS zouden er alles aan doen om het shiitische Iran van de kaart te vegen. Bijgevolg maakt elke vijand van Iran kans op bondgenootschap met de VS. Ooit, tijdens de Iran-Irak oorlog, was Saddam Hoessein aan de beurt, en mocht hij gifgas gebruiken tegen de Iraanse bevolking met instemming van zijn Amerikaanse bondgenoten. Vandaag zijn de soennitische rebellen - overwegend extremisten zoals Al Qaida - aan de beurt om de rol van Goede Mensen op zich te nemen. Ooit waren de ideologische overeenkomsten tussen George W. Bush en Osama Bin laden verrassend. Obama lijkt nu ook een historische coalitie met Al Qaida aan te gaan: voor de poorten van Iran staan de bommen van de VS en het voetvolk van soennitische extremisten. Het vuur kan makkelijk overslaan op Libanon, Israël, en eindelijk Iran. Maar dan zijn we weer miljoenen dode moslims verder.

Chirurgische bombardementen

Volgens de Los Angeles Times bereidt het Pentagon zich voor op drie dagen van intense bombardementen. De Syrische strijdkrachten hebben zich de laatste weken verspreid. Daarom gaf het Witte Huis opdracht een uitgebreidere lijst met doelen op te stellen dan het oorspronkelijke 50-tal. Kruisraketten uit de Middellandse Zee en de Rode Zee, aan ongeveer 1,5 miljoen dollar per stuk, en uit de lucht afgevuurde raketten kunnen ingezet worden van ver buiten het bereik van de Syrische luchtverdediging.

Het Pentagon beroemt zich op precisiebombardementen die met chirurgische nauwkeurigheid hun doel vinden en uitschakelen, zonder dat de burgerbevolking getroffen wordt. Toch verklaarde een anoniem officier dat de salvo's in verschillende golven uitgevoerd zullen worden, en dat na elke golf een controle volgt om na te gaan of het doel geraakt werd. Generaal Martin Dempsey, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, bevestigde voor het Congres dat opvolgingsbombardementen nodig zullen zijn, aangezien het moeilijk te weten is waar eenheden van het Syrische leger zich zullen bevinden. Net zoals tijdens de bombardementen van Irak, zullen vizierbeelden van precieze treffers verspreid worden in de pers, maar als het nodig is na elk bombardement te checken of de doelen geraakt zijn, kan men moeilijk van chirurgische precisie spreken. Over het bombardement op Bagdad werd gezegd dat de gezaghebbers op een bepaald ogenblik beslisten om voor alle zekerheid twee raketten af te vuren per doel. Dat betekent dat één op twee raketten zeer waarschijnlijk een burgerdoel vernielde. Wanneer men aan opeenvolgende golven van raketsalvo's denkt, als een waanzinnig geworden chirurg inhakkend met telkens controles tussenin om te zien wat geraakt werd, betekent dit dat veel meer dan de helft van de raketten burgerdoelen zal treffen.

Wie zal om deze kinderen wenen?
Bronnen:
Pentagon adjusts plans for more intense attacks on Syria
Kerry caught using fake photos to fuel syrian war
Kerry portrait of Syria rebels at odds with intelligence reports
Toxic Warfare
Toegevoegd 10 september:
Avoiding Needless Wars, Part 8: Syria
George Kenney - On Bombing Syria
Russia's Stake in Syria's WarTags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief