hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Pinker's geklooi met jager-verzamelaars

17 september 2013


D

it is een samenvatting van het artikel van Christopher Ryan (Steven Pinker's Stinker on the Origins of War) waarvan de link hieronder.

Zo'n drie en een halve minuut ver in zijn TED conferentie over "de Mythe van Geweld" toont Steven Pinker een grafiek gebaseerd op Lawrence Keeley's War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage. Deze grafiek moet het percentage voorstellen van mannen gedood door oorlogvoering bij jager-verzamelaars. Ze toont volgens pinker aan dat mannen in jager-verzamelaarsgemeenschappen een groter risico hadden om te sterven in een of andere oorlog dan mannen die vandaag leven.

§

war deaths following keeley Maar de grafiek bevat zeven zogenaamde "jager-verzamelaarsculturen" die representatief zouden moeten zijn voor onze prehistorie. Dat zijn de Jivaro, twee groepen van de Yanomami, de Mae Engan, de Dugum Danu, Murngin, Hulu en Gebusi. De Jivaro en Yanomami leven in het Amazonegebied, de Murgnin zijn van de noordelijke kust van Australië, en de andere vier leven in de dichtbevolkte, door conflicten geplaagde hooglanden van Papua-Nieuw Guinea. Slechts een van deze samenlevingen (de Mungin) benaderen van ver een economie steunend op directe opbrengst (immediate return) zoals die van onze voorouders toen ze nog leefden als jager-verzamelaars. Ze zijn niet typisch voor Australië, maar vormen een opvallende uitzondering temidden van Aboriginals die weinig of geen conflicten tussen groepen kennen. Onder de Murgnins leefden missionarissen, en toen de gegevens verzameld werden waar Pinker op steunt (in 1971) gebruikten ze al tientallen jaren moderne vuurwapens en motorboten. De vergelijking met een prehistorische leefwijze gaat dus niet op.

Geen van de andere samenlevingen die Pinker opvoert zijn immediate-return jager-verzamelaars. Ze teelden yams, bananen of suikerriet in dorpstuinen, terwijl ze varkens, lama's of kippen hielden. Maar zelfs buiten het feit dat deze samenlevingen op geen enkele manier overeenkomen met onze nomadische voorouders zijn er ernstige problemen met Pinker's data.

De Yanomami gebruiken hakken en branden om pisang, banaan en cassave te telen. 0orlogvoering bij deze Yanomami is nog altijd onderwerp van heftig debat onder antropologen.

Zijn data over de Gebusi heeft Pinker uit een onderzoek van de antropoloog Bruce Knauft, die hij ook citeert. Maar Knauft schrijft zelf dat de hoge sterfte bij de Gebusi niets te maken heeft met oorlogvoering. Knauft stelt dat oorlog onder Gebusi zeldzaam is, en dat territoriumtwisten zelden voorkomen en vlot opgelost worden.

Desondanks staat Pinker voor zijn geëerd publiek te beweren, met een uitgestreken gezicht, dat zijn grafiek een juiste schatting is van het aantal doden door oorlog bij onze prehistorische voorouders.
Bronnen:
Steven Pinker over de mythe van geweld (TED video)
Steven Pinker's Stinker on the Origins of War
Pinker's Dirty War on Prehistoric PeaceTags: bewustzijn, ethiek, evolutie, pacifisme, samenleving, wetenschap

Zie ook het archief