hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Gestolen baby's

19 november 2013


Judi Dench P

hilomena, een film gemaakt met een bescheiden budget, slaagde erin de monsterproductie Thor: The Dark World even voorbij te steken aan ticketverkoop in de UK. Philomena is het verhaal van een van de vele tienermeisjes die in nonnenkloosters opgesloten werden tot aan hun bevalling in barre omstandigheden - dat was gods straf - waarna hun baby's hen brutaal ontnomen werden en verhandeld tot in de VS. Judi Dench speelt een vrouw die vijftig jaar later op zoek gaat naar haar kind, en is goed op weg naar een Oscar.

§

Inmiddels vragen duizenden gelijkaardige slachtoffers aan Dench haar bekendheid te gebruiken om aan te dringen op een onderzoek door de Ierse staat. Actievoerders schatten het aantal slachtoffers op 50.000, meer dan de Magdalene laundries waar zo'n 10.000 meisjes en vrouwen door katholieke nonnen in slavernij werden gehouden, dikwijls alleen maar omdat ze uit gebroken gezinnen kwamen; en meer dan de duizenden kinderen die werden misbruikt en verkracht door priesters en nonnen in katholieke scholen in Ierland. Al deze wandaden konden op de (actieve of passieve) medewerking rekenen van de Ierse staat.

Een wereldwijd verschijnsel.

Dezelfde praktijken kwamen aan het licht in Spanje, ook een land dat sinds lang vergroeid is met het katholicisme. CNN berichtte op 26/5/2012 dat een non van 80, Maria Gomez, in Madrid beschuldigd werd van het stelen van een pasgeboren baby en haar te verkopen. Volgens een vereniging van volwassen geadopteerden werden sinds 1950 tienduizenden baby's uit Spaanse hospitalen geroofd en verhandeld, met geslacht op bestelling. Er worden prijzen genoemd ter grootte van twee bescheiden woningen. Er zijn (in 2012) meer dan tweeduizend officiële klachten ingediend. Hier een BBC-documentaire erover:

Van de jaren 1940 tot de jaren 1960 gebruikte de premier van Quebec, Maurice Duplessis, staatsgeld om duizenden kinderen, de meeste afgenomen van hun ongehuwde ouders, als geesteszieken te interneren in katholieke instellingen. Daar werden ze mishandeld en misbruikt door psychiaters, priesters, nonnen en beheerders. Een aantal werd onderworpen aan medische experimenten.

Ook bij ons.

Ook in onze gewesten bestonden zulke praktijken. Uit de Standaard van 07/09/2012:

Tientallen Vlaamse vrouwen zijn op zoek naar het kind dat ze in de jaren zeventig na een anonieme bevalling in Frankrijk meteen voor adoptie moesten afstaan. De Lommelse Elise (61) getuigde gisteravond in het Eén-magazine 'Koppen' over haar anonieme bevalling nadat ze door een priester was verkracht. 'Het is onmogelijk te zeggen hoeveel Vlaamse vrouwen nu op zoek zijn naar hun kind', zegt Iris Vandeborre van de adoptieorganisatie Gewenst Kind. Feit is wel dat in de jaren zestig en zeventig heel veel Vlaamse meisjes die ongewenst zwanger raakten, via Vlaamse kloosterordes naar Frankrijk zijn gebracht, omdat je alleen daar anoniem kon bevallen. Noch de kloosters, noch de ziekenhuizen hebben daarvan iets op papier bewaard. Dat maakt de zoektocht zo moeilijk

in NRC Handelsblad verscheen een bericht over een minderjarige jongen die werd misbruikt door de broeders van zijn internaat en daarna werd overgebracht naar een katholiek ziekenhuis waar hij omwille van zijn homoseksualiteit gecastreerd werd. Uit verklaringen die wetenschappers aflegden in de Nederlandse Tweede Kamer, blijkt dat dit voorval niet uniek was. De Nederlandse katholieke kerk gaf in de jaren 1950 en 1960 meermaals opdracht aan chirurgen om homoseksuelen te castreren. Minstens één bisschop, die overigens nog in leven is, gaf aan chirurgen directe opdrachten tot castratie. Inmiddels maakte het OM van Roermond bekend dat in het katholieke gesticht Sint Joseph, eveneens in de jaren 1950, vermoedelijk 37 gehandicapte minderjarige jongens om het leven gebracht werden.

De perfecte storm

De katholieke kerk verschilt van de meeste religies door haar gecentraliseerde machtsstructuur, die bijna natuurlijk verstrengeld raakte met de overheden van gelovige landen, en met de eugenetica die opgeld maakte in wetenschappelijke middens. Het gevolg was een perfide netwerk van repressieve "zorg"-instellingen, bediend door nonnen, priesters, psychologen en artsen, aangesterkt met het Grote Gelijk van de morele Macht. Daarbij was het nodig dat de staat, de religie en de (psychologische, medische...) wetenschap samensmolten in één naadloos bolwerk.

Net deze samenwerking is wat ik de dreigende perfect storm genoemd heb, zonder dat ik besefte hoe uitvoerbaar, vanzelfsprekend en nabij die was.
Bronnen:
Judi Dench urged to back inquiry into stolen baby scandal - Guardian
Thousands raped and abused in Catholic schools in Ireland - Guardian
Ireland apologises for 'slave labour' at Magdalene Laundries - Guardian
Stolen babies scandal haunts Spain - CNN
Duplessis Orphans: A dark history revealed - CBC
Duplessis Orphans: Medical experimentation - CBC
Verkracht door pastoor, kind kwijt door de nonnen - De Standaard
Zusters verkochten baby's voor 3.500euro - De Gelderlander
Ongewenst zwanger in de jaren ‘70 - Een.be
De Nederlandse katholieke kerk drong er in de vijftiger en zestiger jaren bij chirurgen op aan om homo's te castreren - Mens en Recht
Bisdom onthutst over mogelijk ombrengen zwakzinnigen - NRC
Statistisch overzichtTags: actueel, ethiek, religie, samenleving, wetenschap

Zie ook het archief