hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Onze Amerikaanse kernwapens

2 februari 2014


I

n Europa liggen vermoedelijk 200 Amerikaanse atoombommen opgeslagen, met een gezamenlijke kracht om 2000 steden te vernietigen. In Nederland en België liggen er elk zo'n twintig. Dat weten we dank zij wikileaks, niet dankzij onze opeenvolgende "democratische" regeringen.

§

De kernkoppen werden steeds geheim gehouden voor de bevolking, die tegen kernwapens is. De plaatsing van kernwapens door het Pentagon buiten de grenzen van de VS is een grove schending van artikel I van het Verdrag tegen Verspreiding van Kernwapens of het Non Proliferation Treaty:

De staten die nucleaire kernwapens bezitten zullen zulke wapens niet bezorgen aan andere staten, noch direct, noch indirect, en zullen hen op geen enkele wijze assisteren of aanmoedigen ze te bekomen, produceren of ze er controle over geven.
Ironisch voldoet Iran, ondanks de publiciteit, wél aan artikel VI.1 van hetzelfde verdrag:
niets in dit verdrag zal geinterpreteerd worden als een aantasting van het onvervreemdbare recht van alle partijen om kernenergie te onderzoeken, te produceren en te gebruiken voor vreedzame doeleinden
Dat de Iraanse bevolking toch gestraft wordt met economisch sancties is dan weer het gevolg van massieve lobbying voor Israël, een land dat nooit het verdrag ondertekende, zelf in het geheim over tweehonderd atoombommen beschikt en droomt van een oorlog met een door sancties verzwakt Iran, met de (desnoods nucleaire) steun van de VS en Europa. Want niemand twijfelt er nog aan dat de koude oorlog met Rusland voorbij is.

De beslissingen over de kernbewapening van Europa - en wat dat betreft alle Europese militaire aangelegenheden - worden genomen door de Amerikaanse wapenindustrie en het Pentagon. Het eerste slachtoffer van oorlog is de democratie.

Waarom mogen we het opeens wel weten?

Kortgeleden werd bekend dat er een afspraak bestaat die inhoudt dat de Amerikaanse atoombommen zullen afgevuurd worden door ons eigen leger. Om dat in de toekomst te kunnen, zegt het Pentagon, moeten ook Nederland en België F35 straaljagers aankopen. Zo'n dure aankoop kan - gelukkig maar - niet geheim gehouden worden, en dus kunnen de parlementen hun kop niet langer in het zand steken - ook al zijn ze volgens de wapenlobby te dom om zich te bemoeien:

Terwijl het Pentagon opzettelijk vaag blijft over hoe de radarafweer, de sensoren en andere eigenschappen van de F35 bij verre superieur zijn aan de vorige generatie gevechtsvliegtuigen, is hij snel de gouden standaard aan het worden van de tactische luchtvaart op de wereldmarkten. Maar waar de politici op zullen letten in hun plaatselijke debatten is het prijsplaatje, want dat is de enige eigenschap van de F35 waarvan politici en betweters denken dat ze iets begrijpen. Veel kans echter dat ze dat niet doen.
Hoezeer onze defensie ministers zich ook willen voordoen als doortastende militaire leiders, ze zijn niet meer dan marionetten van de wapenindustrie. Het is echter zeer de vraag of het Pentagon opzettelijk vaag blijft over al de zegeningen van dit dure speelgoed. Volgens De Tijd zijn er namelijk ernstige ontwikkelingsproblemen:
De Joint Strike Fighter of F35 van Lockheed Martin komt nog meer onder vuur te liggen na een rapport van het onafhankelijke studiebureau Rand Corp. 'Rand denkt dat de uiteindelijke kostprijs over de hele levenscyclus hoger zal liggen dan wanneer er drie verschillende gevechtsvliegtuigen voor zowel de luchtmacht, als de zeemacht en het Marine Corps. waren ontwikkeld. De JSF - het woord zegt het - is nu net ontwikkeld om voor die drie strijdmachten te kunnen dienen met als bedoeling kosten te besparen. Het Pentagon gaat er nu al van uit dat de uiteindelijke factuur om een vloot van 2.442 F35's te bouwen oploopt tot 391 miljard dollar of ruim twee derden meer dan de schatting uit 2001. [...] De serie productie van de F35 is nog altijd niet gestart.

Lockheed Martin is een beursgenoteerd bedrijf. Dat wil zeggen dat hun aandeelhouders rijker worden telkens er een vloot F35 straaljagers besteld wordt. Terwijl de ontwikkeling van de beloofde snufjes achterloopt en de kosten de pan uitrijzen, doet de wapenlobby alles om de verkoop door te drukken, kleine landen (met makkelijk te bewerken politici) eerst. Experten beginnen zich af te vragen of die kleine landen het uiteindelijke prijskaartje nog wel kunnen betalen. Volgens de lobby ligt de prijs van één F35 nog steeds onder de 100 miljoen dollar. Dat is reeds een enorme stijging en een waanzinnige uitgave voor iets wat we feitelijk niet nodig hebben, maar volgens het Pentagon zelf zitten de prijs nu al aan 160 miljoen dollar, vermoedelijk nog niet het einde. De vrije markt ontspoort als er geen overheid is die haar in toom houdt; een vrije markt in massavernietiginswapens aangezwengeld door een overheid, leidt met zekerheid tot een catastrofe.

Dit blog gaat niet over technische gebreken en de keuze van dit of een ander wapen. Ik laat de reclame over aan de fabrikanten en hun concurrenten: voor mij zijn ze van een onpeilbare oninteressantie. Waar het mij om gaat, is dat in deze zogenaamd moderne tijd nog steeds suffe geesten rondlopen die platvloers en primitief genoeg zijn om atoombommen te werpen (of daar voorbereidingen voor te treffen) met een kracht tien keer groter dan die van Hiroshima. Anders gesteld, Hiroshima is geen smet uit een ver verleden toen er nog een ander soort mensen leefde: het was slechts een kleine oefening voor wat nog komen moet.

Een oorlog begint 20 jaar vroeger dan we allemaal denken.
Bronnen:
Kernwapens Kleine Brogel staan er omdat regering dat wil
Kernwapens Kleine Brogel zijn 10 keer krachtiger dan bom op Hiroshima.
De Tijd over de F35
De F35: een dure politieke beslissing
Netherlands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform (NIFARP).
The Treaty On The Non-proliferation of Nuclear WeaponsTags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief