hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Rationally Speaking stopt ermee

21 maart 2014


Massimo Pigliucci

N

a 9 jaar en meer dan 1200 posts stopt Massimo Pigliucci met zijn blog "Rationally Speaking". Pigliucci, wetenschapper en atheïstisch filosoof, heeft een onmisbare rol gespeeld in het atheïstendebat in de VS. Daarin bestreed hij hij fundamentalisme en scientisme, en verdedigde hij het recht van mening te verschillen. De ondertitel van zijn blog luidde niet toevallig "truth springs from argument among friends". Zijn clashes met Jerry Coyne en Sam Harris waren pijnlijk maar onvermijdelijk.

§

Zoals ik eerder al eens schreef, is het atheïsme in de VS niet hetzelfde als het Europese. in Europa heeft men humanistische en sceptische organisaties, waardoor een (ideale) Europese atheïst puur negatief omschreven kan worden, als iemand die niets met religie te maken wil hebben. Hier bestaat dus geen dringende nood aan atheïstische organisaties.

In de sterk religieuze VS, waar humanisme en scepticisme amper voet aan de grond hadden, bestond meer dan in Europa de neiging het opkomende atheïsme te organiseren en te definiëren, waarbij men het tracht uit te breiden met humanisme, scepticisme en ethiek. Het spreekt vanzelf dat dit tot spanningen leidt.

Zo trachtte de voorzitter van American Atheists, David Silverman, onlangs steun te vinden bij republikeinen, wat hem door feministen niet in dank werd afgenomen. Pigliucci, die trachtte enige nuance aan te brengen, deelde flink in de klappen. Het was de zoveelste poging om redelijkheid in het debat te brengen die tot een ruige hetze leidde en hem afschilderde als een tegenstander van zijn eigen doelstellingen.

In een notendop kwam het hier op neer, dat Pigliucci erop wees dat ook voor ongelovigen abortus niet probleemloos is, en gaf als voorbeeld de vraag na hoeveel maanden abortus nog kan. Met die uitspraak lijkt niets mis. Pigliucci is feminist, zoals hij voorvechter is van alle emancipatiebewegingen. Maar hij wil wel steeds de rede bewaren. Een aanval door feministen was blijkbaar de laatste stomp die hem besloot de ring te verlaten. De bestaande posts blijven nog een onzekere tijd online, en ik raad iedereen aan er eens door te bladeren.

Dat was het dan voor wat betreft argument among friends. Wie nog van Massimo Pigliucci wil horen moet Scientia Salon aanklikken. Zal ik zeker doen, ook al wordt het niet meer hetzelfde.
Bronnen:
Rationally Speaking
Greta Christina's attack on Massimo Pigliucci
Scientia SalonTags: actueel, ethiek, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief