hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Open de grenzen

29 mei 2014


drenkelingen Lampedusa

G

esloten grenzen bestaan slechts sinds de uitvinding van het prikkeldraad en de mitraillette. Daarvoor was het de normaalste zaak dat mensen hun boeltje pakten en op zoek gingen naar betere oorden wanneer de levensomstandigheden achteruitgingen. Zo hebben we de aarde bevolkt en zijn staten ontstaan.

§

Grenzen kunnen gesloten worden voor goederen, ideeën en mensen. In elk van deze drie gevallen wordt ontwikkeling geremd en ongelijkheid bevorderd. Invoertaksen hebben hele werelddelen tot armoede en uitbuiting veroordeeld en hebben tot oorlogen geleid. Zo was de Amerikaanse Revolutie een reactie op talrijke zware invoertaksen die door Engeland geheven werden op suiker en thee uit de kolonies. Het wraakzuchtige Verdrag van Versailles leidde tot de verarming van Duitsland en zo tot de Tweede Wereldoorlog. Ook doorstroming van informatie (telefoon, internet en televisie) is essentieel voor ontwikkeling en emancipatie.

Een bloeiende economie en een goede democratie zijn onbereikbaar wanneer verkeer van goederen, ideeën en mensen belemmerd worden.

Migranten

Op 20 mei werden door de Italiaanse marine in barre weersomstandigheden twee gammele boten opgemerkt met bijna vijfhonderd op elkaar gepakte vluchtelingen. Toen een van de bootjes begon te zinken kon men niet anders dan de opvarenden redden. De vluchtelingen kwamen uit Syrië, Egypte en Bangladesh, en 100 van hen waren kinderen. Ze hebben geluk gehad, want meer dan 23.000 migranten lieten het leven in hun poging Europa te bereiken sinds het jaar 2000. De overlevenden worden teruggestuurd en krijgen een nieuwe kans in de loterij op leven en dood.

Is het spookbeeld van immigratie dan zo gruwelijk, dat het zaaien van dood en verderf erdoor veroorloofd wordt? Nee. Want terwijl we hongervluchtelingen uit andere werelddelen haast achteloos de dood injagen, zetten we de grenzen open voor Poolse, Roemeense en Bulgaarse nieuwkomers. Wij leven ons zorgeloze leventje te midden van een racistische massamoord, om geopolitieke redenen. Deze Oost-Europese landen werden immers beloond met EU-lidmaatschap voor hun aansluiting bij de NATO-strategie die op een oorlog met Rusland gericht is. Blijkbaar pikken we immigratie niet als ze vrede brengt, maar wel als ze tot oorlog leidt. Omdat we als burger zelf niet denken, maar ons laten denken.

Oplossingen

John Kennan berekende dat bij het openen van alle grenzen voor personen de wereldeconomie zou verdubbelen in welvaart, terwijl het inkomen in de rijke landen slechts een beetje zou dalen voor een bepaalde tijd - iets wat met wetgeving voorkomen kan worden.

Fort Europa

Geweld en oorlog, dikwijls aangestookt door buitenlandse belangen, leiden tot mislukte oogsten, vernielde dorpen, ontwrichte families, en hongersnoden. Dit is niet de enige oorzaak van migratie: migratie is van alle tijden. Maar het is wel de oorzaak van de elkaar snel opvolgende golven vluchtelingen. Een eerste voor de hand liggende verbetering zou dus zijn, conflicten in arme landen ten allen tijde te voorkomen. Niet door er militairen of drones naar toe te sturen - waar dat toe leidt moeten we nu toch stilaan beseffen - maar door zich niet te bemoeien, en vooral niet met het leveren van ideologieën en wapens, en van oncontroleerbare of slecht bedoelde "ontwikkelingshulp". Wanneer het Pentagon overweegt militaire opleidingen te geven aan de Syrische rebellen, weet men dat opnieuw honderden gezinnen in gevaar komen. Als gewapende opstanden met buitenlandse wapens gesteund worden, is dat steevast om vreemde belangen. Burgerverzet zonder buitenlandse inmenging daarentegen heeft talloze keren bewezen een samenleving recht te kunnen trekken.

Als de grenzen geopend worden voor personen terwijl ook conflicten beheerst worden, moet correcte wetgeving volstaan om migratie op te vangen. Zulk een wetgeving zou het volgende kunnen omvatten:

  • Militaire taken omzetten in (democratisch gecontroleerde) politietaken, die burgers begeleiden en beschermen.
  • Met harde hand waarborgen van individuele mensenrechten in eigen land, ook tegen tribale tradities, vooral met het oog op de vrije ontwikkeling van vrouwen en kinderen.
  • Gewaarborgde onderhandelde lonen.
  • Scherp functionele sociale zekerheid (bv. afschaffen geboortepremies, kinderbijslag...)
  • Verantwoordelijkheid en bijdrage aan de samenleving van elke burger, ook van de immigrant.

Het zou echter immoreel zijn te wachten met het openstellen van grenzen tot alle conflicten in de wereld onder controle zijn, want net in die gevallen is migratie niet enkel een noodzaak voor de slachtoffers, het is ook een barometer die ons moet aanzetten te werken aan ongewapende conflictvermijding.
Bronnen:
Open Borders: The Case
If People Could Immigrate Anywhere, Would Poverty Be Eliminated? (The Atlantic)
Open Borders Day (The Washington Post)
A world without borders makes economic sense (The Guardian)
Why Ruin the World’s Best Anti-Poverty Program? (The Independent Institute)
Economic and Moral Factors in Favor of Open Immigration. (The Independent Institute)
Immigration in a Changing Economy - California’s Experience (Rand Corporation)
Smash the New Aristocracy - Eli Dourado
A World at Peace - Kent Shifferd
Nationale identiteit verandert voortdurend (Kennislink)
Open Borders - John Kennan
De weg naar Europa is een Kerkhof
"Ces gens-là sont morts, ce ne sont plus des migrants" (Le Monde Diplomatique)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief