hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Biologie van het bewustzijn

4 juli 2014


V

oor de eerste keer is men er in geslaagd iemands bewustzijn aan en uit te schakelen door een plaats in de hersenen te stimuleren. Deze plaats is het "claustrum", dat zijn naam ontleent aan de gangen binnen in een klooster. Het effect werd per toeval opgemerkt tijdens een behandeling voor epilepsie. Het claustrum, een onooglijk velletje neuronen diep begraven in het brein, is verbonden met zowat alle delen van de hersenschors. Waarschijnlijk beschikken alle zoogdieren erover.

§

In 2005 publiceerden Francis Krick en Christof Koch reeds hun vermoeden dat het claustrum met het bewustzijn te maken had. Uit het abstract:

Het claustrum is een dunne, onregelmatige, bladachtige structuur van neuronen verborgen onder de binnenzijde van de hersenschors, in het gebied van de insula. Haar functie is raadselachtig. Haar bouw is opvallend omdat ze signalen ontvangt en terugzendt van en naar bijna alle gebieden van de hersenschors. We sommen hier op wat bekend is over het claustrum, speculeren over haar verband met processen die geïntegreerde bewuste voorstellingen veroorzaken, stellen mechanismes voor die toelaten dat informatie doorheen het claustrum reist, en bespreken experimenten om deze kwesties te onderzoeken.

Crick, die een Nobelprijs ontving voor het ontrafelen van de structuur van het DNA, stierf kort na deze publicatie. Christof Koch is vandaag een van de meest gezaghebbende experten over brein en bewustzijn. Hij heeft onder meer verdedigd dat we meer te weten kunnen komen over onze hersenen met introspectie dan vandaag algemeen aanvaard wordt, en dat het neuron geen "bit" is met twee toestanden, maar dat elk neuron een volledig informatieverwerkingssysteem is met een schier onbeperkt aantal toestanden, waarbij quantumfysische effecten een rol kunnen spelen.

Men vermoedt dat het claustrum signalen opvangt, integreert en synchroniseert. Wanneer het een onverwachte stimulus ontvangt, zendt een signaal naar de sensorische hersenschors, waar een focus wordt opgebouwd rond de zintuigen en antwoorden worden teruggezonden. Wanneer het claustrum deze antwoorden opvangt wonden ze opnieuw verwerkt en mogelijk verzonden naar de motorische hersenschors, die handelingen kan voorbereiden en uitvoeren.

De rol van het claustrum bij het aanmaken van bewustzijn wordt ook waarschijnlijk gemaakt door proeven met Salvia divinorum ("goddelijke salie"), een plant die door de voorouders van de Mexicanen gebruikt werd om hallucinaties op te roepen bij religieuze rituelen, en vermoedelijk speciaal daarvoor geteeld werd. Salvia divinorum is nog steeds een populaire drug, vele malen krachtigere dan LSD.

Hoewel er nog veel onderzoek moet volgen, lijkt de ervaring tijdens het behandelen van een epilepsie-patient in dezelfde richting te wijzen.
Bronnen:
What is the function of the claustrum? (Francis Crick, Christof Koch)
Hypotheses relating to the function of the claustrum
The claustrum’s proposed role in consciousness is supported by the effect and target localization of Salvia divinorum (
Consciousness on-off switch discovered deep in brain
Radiographic Anatomy of the claustrum (met zoekmogelijkheid)
Voor delen van de hersenen zie wiki.Tags: bewustzijn, evolutie, wetenschap

Zie ook het archief