hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De oorlog die nooit eindigde

4 augustus 2014


Eerste Wereldoorlog

V

andaag wordt de oorlogsverklaring van Duitsland aan België en Frankrijk, en de eerste Belgische dode van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook op het nieuws: oorlogen in Syrië, Irak, Palestina, Oekraïne... Tijdens de reclame wilt u misschien onderstaand citaat van Bertrand Russell uit 1957 overdenken.

§


"Dat de wereld er slecht aan toe is is onweerlegbaar, maar er is niet de minste reden in de geschiedenis om te geloven dat het christendom een uitweg biedt. Onze moeilijkheden zijn ontstaan, met de onverbiddelijkheid van een Griekse tragedie, uit de Eerste Wereldoorlog, die de communisten en de nazi's voortgebracht heeft. De Eerste Wereldoorlog was christelijk van oorsprong. De drie keizers waren vroom, net zoals de oorlogsgezinden in de Britse regering. Oppositie tegen de oorlog kwam, in Duitsland en Rusland, van de socialisten die anti-christelijk waren; in Frankrijk van Jaurès, wiens moordenaar toegejuicht werd door rechtgeaarde christenen; in Engeland van John Morley, een bekend atheïst.

De gevaarlijkste kenmerken van het communisme herinneren aan de middeleeuwse kerk. Ze behelzen fanatieke aanvaarding van doctrines belichaamd door een Heilig Boek, onwil om deze doctrines kritisch te onderzoeken, en barbaarse vervolging van wie ze afwijzen. Een goede afloop moeten we niet verwachten van een herleving van fanatisme en dweperij in het westen. Zo'n herleving, als die gebeurt, zal alleen maar betekenen dat de haatdragende kenmerken van het communistische regime universeel geworden is.

Wat de wereld nodig heeft is redelijkheid, verdraagzaamheid, en inzicht in de wederzijdse afhankelijkheid van de leden van de menselijke familie. Deze wederzijdse afhankelijkheid is enorm toegenomen door moderne uitvindingen, en de zuiver wereldlijke argumenten voor een zachtmoedige houding tegenover iemands naaste zijn veel sterker dan ze ooit waren. Zulke overwegingen moeten we ons wenden, en niet tot een terugkeer naar obscure mythes.

Intelligentie, zou men kunnen zeggen, heeft onze problemen veroorzaakt; maar het is niet onintelligentie dat hen zal genezen. Alleen meer en wijzere intelligentie kan een gelukkiger wereld maken."
Bronnen:
Why I am not a Christian - Bertrand Russsell (1957).Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving

Zie ook het archief