hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Herstelbombardementen

10 september 2014


oude man tussen de ruïnes van Gaza

W

e kennen reeds lang de soort bommen die, als ze bijvoorbeeld een flatgebouw raken, maken dat dat gebouw vernield wordt en instort. Zou het niet mooi zijn als er bommen bestonden die, als ze een ruïne raken, de gebouwen doen verrijzen?

§

Dat zou prachtig zijn, maar er is een fundamentele bommenwaarheid die we nooit uit het oog mogen verliezen, hoezeer Amerikaanse nieuwszenders, militairen, congresleden en hun presidenten ons ook van het tegendeel willen overtuigen: bommen maken niets, ze verwoesten, en dat is alles waartoe ze in staat zijn.

onthoofding

Na de gruwelijke beelden van onthoofde journalisten was de maat vol. Er ging opgetreden worden. Opnieuw heeft het Land der Goeden beslist de wereld te redden van het Boze. Opnieuw wordt gesproken over een coalitie zoals die van Bush. We hopen dat het dit keer anders is, maar het is net hetzelfde. Een coalitie tegen de barbaren wordt vandaag gesmeed op een conferentie in Saoudi-Arabië, het bevriende land waar dagelijks tientallen publieke onthoofdingen met het zwaard plaatsvinden, voor misdrijven van alcoholgebruik tot tovenarij. Maar vanwege de aardolie moet dat land niet vrezen voor officiële of politieke verontwaardiging in het westen. Een moslima vertelde me onlangs dat het bijwonen van zo'n onthoofding een voelbare verheffing van de geest tot God in je bewerkt.

De IS-kwestie wordt alweer rechtgezet met chirurgische bombardementen. Helaas niet met reconstructieve chirurgie. Waarom er net bij "chirurgische" bombardementen altijd zoveel "collateral damage" moet weggewuifd worden, is een complex raadsel dat we nu even opzij schuiven.

Volgens Huffington Post hebben de bombardementen op dit moment vooral tot gevolg dat het sectarisme en de bijhorende conflicten in Irak toenemen. Terwijl Koerdische en shiietische milities terrein winnen, vluchten soennieten, die al sinds de val van Saddam Hoessein enstig gediscrimineerd worden, en moeten machteloos toezien hoe hun huizen geplunderd en afgebrand worden. En zo ontstaan weer nieuwe recruten voor ISIS.

Volgens Truthout zijn de enige winnaars de wapenfabrikanten. Moderne wapens die gul uitgedeeld werden aan de rebellen tegen Syrië's Assad en aan het leger van Irak's Maliki, worden nu massaal gebruikt door IS. Daarbij zijn ook Humvees, Jeeps en ander tuig. Het is best mogelijk dat IS in het bezit is van VS-mortieren en raketten die wereldwijd - ook in de VS - kunnen inslaan.

Moet men dan de gruwelen laten en niets doen? Nee, helemaal niet. We hebben nood aan werkelijk Verenigde Naties; een door iedereen erkend internationaal gerechtshof; en een internationale politiemacht zonder veto's en zonder exceptionalisme voor om het even welke grootmacht. zodat internationale politionele acties niet berekend zijn op voordeel, maar werken in het belang van, én met de instemming van de bevolking van het actieterrein, en zonder te zwaaien met eigen normen en waarden.

Verder moeten alle landen hun legers afschaffen en met de besparing die daaruit volgt een democratisch gecontroleerde politiemacht oprichten. Ooit heb ik gewezen op de gevaren voor de samenleving van Sharia for Belgium. Ik werd weggehoond als moslimbasher die van een vlieg een olifant maakt. Vandaag is deze organisatie de hofleverancier van de beulen van IS, en het lijdt geen twijfel wat ons te wachten staat als dit geboefte zich ook bij de huidige real-life videogames gaat vervelen, en terugkeert naar haar knusse Europese nestjes. De gevolgen kunnen alleen onder controle gehouden worden met - alweer - correcte rechtspraak en een stevige democratische politiemacht. Een wapenindustrie en een leger kunnen we missen als de builenpest. Die hebben al genoeg leed veroorzaakt.
Bronnen:
The Unintended Consequences Of The U.S. Campaign Against Islamic State (TheWorldPost)
US Arms Used by ISIS: The Winners in Wars Are Always the Weapons Manufacturers (Truthout) HoofdfotoTags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief