hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Vlucht MH17: de rapporten

11 september 2014


Crash Malaysia Airways

L

aat ik dit stukje beginnen met een plechtige verzekering: ik weet niet wie passagiersvlucht MH17 heeft neergeschoten. Er zijn drie mogelijke daders: Rusland, Oekraïne en de Oekraïense rebellen. Op dit ogenblik beschikt het publiek - u en ik - over onvoldoende bewijs in de ene richting of in de andere.

§

Er resten wel enkele vragen die het publiek zich mag stellen. Ik zal er hier enkele opsommen aan de hand van twee recent verschenen rapporten.

Het rapport van de Oekraïense geheime dienst

Dit rapport, dat voorgesteld werd aan de pers op 7 augustus 2014 door het hoofd van de Oekraïnese veiligheidsdienst (SBU) Valentyn Nalyvaichenko , heeft de wereld met verstomming geslagen - letterlijk, want de overheden die tot nu toe alle beschuldigingen echoden die door Kiev gespuid werden, waren plots niet meer te horen. Zelfs Kerry, de man die geen beschuldigingen hard genoeg vond maar "trust us, we're America" een afdoend bewijs leek te vinden loste op in radiostilte.

De SBU was tot de vaststelling gekomen dat "terroristen en militanten" het gemunt hadden op een Russisch passagiersvliegtuig (Aeroflot AFL-2074) maar per vergissing de Boeing-777 van Malaysia Airlines neerschoten. Hun beweegreden om een Russisch toestel neer te halen was om de schuld op Kiev te schuiven en zo de Russen een excuus te geven om een invasie uit te voeren in Oekraïne.

Hiertoe zouden de "terroristen" opdracht gekregen hebben om een Buk-lanceerinstallatie naar het dorp Pervomaiskoe, 20 km ten noordoosten van Donetsk, te brengen. De terroristen (volgens SBU feitelijk Russische huurlingen) vergisten zich echter en doorkruisten het hele gebied (ze gingen zelfs even over de grens met Rusland) tot ze arriveerden in een dorp waarvan de naam één letter verschilde: Pervomaiske, ten westen van Donesk. En daar, zegt het rapport, kwam MH17 en niet het Aeroflottoestel in het vizier. Dit verhaal roept meer vragen op dan het beantwoordt:

  • Is het mogelijk dat "Russische huurlingen" geen stafkaarten van de regio hadden, geen coördinaten, niet eens een GPS, voor het verplaatsen van een lanceerinstallatie ter waarde van miljoenen dollars?
  • Is het mogelijk dat zo'n moderne en dure tuigen niet over een methode beschikt om haar doelwit te identificeren?
  • Is het mogelijk dat het hele transport van minstens 3 zware lawaaierige pantservoertuigen niet werd opgemerkt door Kiev-gezinden om hen te stoppen, door rebellen om hen de weg te wijzen of gewoon door verontruste burgers?
  • Biedt zo'n amateuristische en mislukte aanslag, als hij gelukt zou zijn, Rusland een voldoende excuus om Oekraïne binnen te vallen? Toen er 290 burgers stierven in een Iraans passagiersvliegtuig dat in 1988 werd neergehaald door VS-militairen had dat enkel diplomatieke gevolgen.

Het Nederlandse rapport

Zo voortvarend als het Kiev rapport is, zo voorzichtig is het Nederlandse rapport.

De enige zekere conclusie is hier dat de gaten in het vliegtuig overeenstemmen met wat verwacht mag worden van een groot aantal objecten die het vliegtuig van buiten af met grote kracht doorboorden, en dat het vliegtuig hierdoor gebroken en neergestort is. Er wordt geen melding gemaakt van grondlanceringen of Buk-systemen. De gaten zouden evengoed veroorzaakt kunnen zijn door een gevechtsvliegtuig. En er worden geen schuldigen aangewezen.

Consortium News stelt hier twee pertinente vragen bij:

  • De Russen beweerden op hun persconferentie van 21 juli dat ze radarbeelden hadden van een gevechtsvliegtuig dat zich op drie tot vijf kilometer van het Maleisische passagiersvliegtuig bevond. Kiev ontkende dat met klem. Een van beide liegt. De Dutch Safety Board had hier uitsluitsel kunnen geven.
  • Anderzijds beweerde Amerika satellietbeelden te bezitten die bewezen dat rebellen een Buk-lanceerinstallatie gebruikten, maar heeft die beelden nooit vrijgegeven. De Nederlandse onderzoekers verklaarden wel dat ze satellietbeelden hadden ontvangen van de dag van het incident, maar trekken ook daar geen verdere conclusies uit.

We weten nog steeds niet wat er gebeurd is, of er opzet in het spel was en wie we eventueel ter verantwoording moeten roepen. Maar dat belet de westerse wereld - politici en pers - niet reeds een oordeel te vellen. Door de aanhoudende herhaling van niet onderbouwde beweringen wordt iets vanzelfsprekend zonder dat nog bewijs verlangd wordt. Terzelfder tijd wordt kwaad opzet steeds meer aangenomen, maar ook daarvoor is geen andere grond dan politieke propaganda.

Ik stel voor even stil te staan bij onze eigen burgerlijke verantwoordelijkheid. Wie de dader is, en of het een opzettelijke daad was, moet nog aangetoond worden. Maar u en ik hebben de plicht te oordelen op basis van feiten - des te meer wanneer een nieuwe koude oorlog en een nieuwe economische crisis op het spel staan. Ik geef niet veel om gezagsdragers in Moskou, Kiev of Washington. Maar ik hecht alle belang aan berichtgeving die de burger toelaat in eer en geweten te oordelen, en propaganda te verwerpen. Want daarop steunt democratie.
Bronnen:
Desperate MH17 “Intelligence” Spin. Ukraine Secret Service Contends that “Pro-Russian Rebels had Targeted a Russian Passenger Plane”. “But Shot Down Flight MH17 by Mistake” (Global Resaerch)
Terrorists and militants planned cynical terrorist attack at Aeroflot civil aircraft (Kiev rapport)
Crash involving Malaysia Airlines Boeing 777-200 flight MH17 (Preliminary report Dutch Safety Board)
Malaysia Airlines Whodunnit Still a Mystery (Consortium news)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief