hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Intermezzo over een god

22 november 2014


Draak en Fenix

I

k ben atheïst. Ik denk dat ik dat altijd geweest ben. Misschien ben ik enkele jaren gelovig geweest toen ik als kind opgroeide in een katholiek gezin, maar terugblikkend ben ik daar niet zo zeker meer van. Het lijkt me nu dat mijn gezin enkel speelde gelovig te zijn. Dat verschil is niet zo moeilijk te maken voor een insider. Niemand wou echt spoedig naar de hemel. Ik heb er geen enkele noodsituatie meegemaakt waarbij God werd ingeroepen nog vóór de gewone hulpdiensten. We werden des te meer gemobiliseerd voor optochten met kaarsen tegen het verre communisme. Wie de eigen tekorten zelf kan goedpraten heeft nog enkel een god nodig om mee uit te pakken voor het oog van de anderen. Het bezoek aan de zondagsmis werd dan ook goed uitgedacht en tot in de puntjes geregisseerd. Ik werd opgevoed in het spel te geloven, niet in het hardcore geloof zelf.

§

Mijn discussies over religie zijn meestal veroorzaakt door onterechte claims waarop ik in geweten moet reageren. Wie andersdenkenden in hun waarde laat en hen maatschappelijke ruimte geeft hoeft voor mij niet te verantwoorden wat hij of zij zich verder nog in het hoofd haalt. Ieder gelooft wat ie wil, verondersteld dat andersdenkenden niet in de verdrukking komen. Maar als er weer eens een volksprofeet opstaat die wil uitleggen wat er mis is met atheïsten, kan het gebeuren dat ik geen andere mogelijkheid zie om te ontsnappen aan brandend maagzuur dan nog eens uit te leggen hoe primitief en onbeschaafd dat wel is. Meestal tot grote ontsteltenis van de profeet, de niet eens leek te beseffen dat hij mensen op hun ziel trapte.

Is het nu zo moeilijk, bedenk ik dan, om te begrijpen dat er mensen zijn die niet in Jahweh geloven net zoals jij niet gelooft in Papatuanuku, niet in Wodan enzovoort....?

De reden van deze post is dat ik alweer geconfronteerd werd met volgende uit den treure herhaalde platidude:

Iemand die niet kan zien kan tegen mensen die wel kunnen zien aanhouden dat alleen bestaat wat alle mensen kunnen waarnemen. Ik zie God niet, dus hij bestaat niet...

Het is bijna onmogelijk dat iemand wie dergelijke onzin produceert, zelf geen besef heeft van de bedrieglijkheid ervan. Of gelooft zo iemand echt dat atheïsten niet geloven in het bestaan van radiogolven, omdat ze radiogolven niet kunnen zien? Bestaan er mensen die dom genoeg zijn om te zeggen "ik zie geen radiogolven, dus ze bestaan niet" zoals er mensen dom genoeg zijn om te beweren dat er mensen bestaan die zoiets zeggen?

Er zijn mensen die niet geloven in beweringen die geen objectief effect ressorteren. Dat is heel wat anders. Radiogolven hebben als objectief effect de liedjes die een radio speelt. Maar een e-mail die me vertelt dat ik een miljoen gewonnen heb, mag het geld zonder voorwaarden overmaken, voor ik er geloof aan hecht. Wat iets objectiefs teweeg brengt, is het waard geloofd te worden. Wat enkel iets teweeg brengt in de hoofden van mensen, op een wijze die niet objectief verifieerbaar is, is voor een atheist als ik niet geloofwaardig.

Natuurlijk mag ieder converseren met stemmen in zijn of haar hoofd of met een andere "buiten-menselijke intelligentie". Maar wie dat voorstelt alsof dat een objectief effect heeft en een boodschap inhoudt voor anderen, is een bedrieger, ook al bedriegt hij misschien alleen zichzelf.
Tags: actueel, ethiek, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief