hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Genetica en politiek - nog dit

9 december 2014


West Side Story

E

en baanbrekende studie suggereert dat het fenomeen van vrouwen die uitgesproken mannelijke mannen zoeken, en mannen die uitgesproken vrouwelijke vrouwen zoeken, helemaal niet ontstaan is in een langdurig evolutieproces van sociale en seksuele selectie, maar eerder een relatief nieuwe gewoonte is die opkwam in moderne, verstedelijkte omgevingen.

§

Een team van psychologen, antropologen en biologen, onder leiding van de Brunel University van Londen, onderzocht 12 bevolkingen van overal ter wereld, van primitief tot hoog ontwikkeld. Ze gebruikten foto's van aangezichten waarvan de seksuele verschillen digitaal aangepast waren. Alleen in de meest geïndustrialiseerde en verstedelijkte omgevingen vond men uitgesproken mannelijke en vrouwelijke kenmerken aantrekkelijker.

Dit zegt naar mijn mening niet enkel iets over de aantrekkingskracht van seksuele kenmerken voor het andere geslacht, maar ook over de aantrekkingskracht van (adaptationistische) vrijblijvende psychologische evolutie-verklaringen.

Het werpt ook, meer dan ik kon hopen, bijkomend licht op het blog over moeder Anna (zie kader) dat ik schreef uit protest tegen het EP-verhaaltje dat vrouwen van nature niet voor inkomen zorgen en mannen van nature niet voor de kinderen. Kinderen hebben evenveel genen van elke ouder. Huishoudens trachten zich staande te houden en zorgen zo goed mogelijk voor hun kinderen, zonder al te veel bij rolletjes stil te staan.Zo gaat het tenminste in rurale samenlevingen zoals die van Moeder Anna, zoals ze duizenden jaren bestaan. Natuurlijk kan alles ernstig misgaan, maar de oplossingen daarvoor zijn vast niet in de prehistorie te vinden.

Nu nog wachten op een team wetenschappers dat het verschil in agressie tussen rurale en verstedelijkte middens onderzoekt, en op hun conclusies.
Bronnen:
Sexual preference for masculine men and feminine women is an urban habit
Preferences for High Masculinity and Femininity May Be Peculiar to Modern Societies
Human preferences for sexually dimorphic faces may be evolutionarily novelTags: actueel, ethiek, evolutie, samenleving, wetenschap

Zie ook het archief