hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Het CIA-folterrapport

10 december 2014


american horror story

H

et rapport over folteringen door de CIA waar de VS senaat vier jaar op gewacht heeft is voorgesteld en heeft een schokgolf van verontwaardiging veroorzaakt. De folteringen waren brutaal, gruwelijk, mensonterend en (voor de utilitaristen onder ons die een strohalm blijven zoeken) volstrekt nutteloos.

§

Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe ontgoochelend dit is. Men moet beseffen dat de VS zich beschouwt (en nog steeds door een slinkende minderheid buiten de VS beschouwd wordt) als het uitverkoren land van de mensenrechten, de rots en het toevluchtsoord in de zondvloed van mensenschendende barbarij. Kortom, als de beschaving zelf.

Nochtans waren de tekenen overvloedig. Ik heb hier voorheen samengevat wat ieder denkend mens zou moeten weten (zie kader): folteren leidt tot niets anders dan tot het neerhalen van de eigen normen, tot minachting door alle zijden, en tot het afroepen van nieuwe wandaden over de eigen zijde.

Keer op keer is gebleken dat folteren nieuwe haat en woede opwekt maar onbruikbaar is om levensreddende of andere informatie te bekomen. Deze waarheid is zo bekend dat de echte "ratio" om tot foltering over te gaan niet kan zijn de eigen veiligheid te verhogen; de echte motivering kan enkel haat, woede en een gevoel van machteloosheid zijn. En als eenmaal tot folteren wordt overgegaan trekt het de laagste bezinksels in de menselijke soort aan: sadisten en psychopaten die weten dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan en misschien zelfs geëerd zullen worden, gefrustreerde lafhartigen, lustelozen en verveelden die eindelijk een kans zien te handelen zonder gevaar voor zichzelf.

Laat eenieder nadenken over wat het betekent de emoties af te wijzen en te pochen op het bezit van een koude rede en van oplossingen zonder emotie. Wat betekent dat, het lijden te rationaliseren? Het gevoel uitschakelen en onverschillig verder te gaan met de verwaande pose "logica" toe te passen op medemensen en medeschepselen? Dit is de kern van de ontmenselijking die doorheen de geschiedenis telkens weer leidt tot wandaden en catastrofes.

Het is een verschrikkelijke waan boven emoties verheven te zijn, tot de kilte onvermijdelijk terug slaat en de beul zelf op het schavot geroepen wordt. Want meer geweld leidt altijd tot meer geweld, en zo verder.
Bronnen:
CIA torture program: Senate report details abuse of detainees – as it happened (Guardian)
Rectal rehydration and standing on broken limbs: the CIA torture report's grisliest findings (Guardian)
The Torture Report (UCLA)
Dertig maand cel voor klokkenluider die CIA-folteringen onthulde
CIA-agenten niet vervolgd voor folteringenTags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief