hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

ISIS

29 december 2014


ISIS

I

k voel me genoodzaakt het alweer over Jerry Coyne te gaan hebben. Hij is een levende illustratie van hoe het nieuwe atheïsme politiek steeds meer op de schoot van het Christian Right kruipt. Er lijkt een ideologische verbinding te groeien die nog niet helemaal te overzien is, maar het zal wel wat te maken hebben met de overeenkomsten tussen reductionistisch simplisme en hang naar eenvoudige dogma's. Een ideologisch gecorrumpeerde pers en een naïef publiek bezegelen deze aangroei.

§

De makkelijkste manier om van een ideologie af te raken, is een andere ideologie omarmen, en veel atheïsten trappen in die val. Het is echter een operatie geen aarde aan de dijk zet. Het heeft geen zin goden af te wijzen als men er niet intelligenter bij wordt. Ik zeg opzettelijk niet "rationeler", want ratio is intelligentie minus gevoel en menselijk inzicht, dus met oogkleppen, iets wat ons al tot de lippen staat.

Jerry Coyne is verontwaardigd omdat iemand schrijft dat ISIS het gevolg is van de vernietiging van Irak door George W. Bush, en dat kan hij echt niet verteren. Coyne schrijft met verontwaardiging:

Ja, Bush maakte een vergissing, en daarom moeten we ons voor altijd weerhouden van alle bombardementen, zelfs als ISIS duizenden onschuldige burgers vermoordt die nooit een vinger naar moslims uitgestoken hebben.

Wel, iets zou "ons" moeten weerhouden van alle bombardementen die door hun aard meer onschuldigen doden en meer vijanden maken dan dat ze er op goed geluk ombrengen. Maar wie bedoelt Coyne met "ons"? De joods-christelijke traditie? Maar vond hij accomodationisme, dat is het samengaan van religie en wetenschap, geen abominatie? Hij kan toch geen atheïstisch westers militair bolwerk bedoelen?

Heeft Bush een fout gemaakt? Nee, hij heeft een bloedige misdaad gepleegd op voorspraak van de God van de joden en de christenen, en het is een schande dat die nog niet berecht is. Moeten we die fout opzij schuiven en verdergaan met onze "humanitaire bombardementen"? Nee, want die misdaad leidde tot de vernietiging van een van de meest progressieve staten van het Midden-Oosten, en tot een el-dorado voor een walgelijk zootje stompzinnige extremisten dat samenstroomt uit de riolen van de VS tot China, naar de beerput die Bush heeft aangericht. En nee, nogmaals, de koran heeft hier niet meer mee te maken dan de bijbel. Nog een geluk met een ongeluk, want als die boeken echt de primaire oorzaak waren (een idealistisch standpunt dat een materialist niet kan uitleggen) dan slachtten nu niet honderdduizenden, maar miljarden christenen, joden en moslims mekaar af. Met de hulp van atheïsten die heilige schriften van de tegenparij ijverig uitvlooien.

Nog bedroevender is dat na dit citaat een hele reeks emotionele beschrijvingen volgt van onschuldigen die een gruwelijk lot ondergaan. Welk een schijnheiligheid van iemand die de bombardementen van Bush wegwuift als een foutje. Zeker als het moet dienen als rechtvaardiging van alweer bombardementen. Alleen het lijden en de slachtoffers van één kant willen zien, en geen voorstelling geven van alle lijden in gepaste verhouding, is actief steun verlenen aan het bloedvergieten.

Maar het gaat Coyne hier natuurlijk weer speciaal om de islam, en ook dat is verontrustend. Volgens steeds meer atheïsten is de islam de religie die we moeten bestrijden. Vervolgens wordt dat bestrijden steeds minder een kwestie van argumenten en steeds meer een godsdienstoorlog. Die oorlog lijken ze door associatie een seculiere operatie te vinden, terwijl het meer dan duidelijk is dat het judeo-christelijke en zelfs zionistische oorlogen zijn, met evenveel minachting voor onschuldige slachtoffers als om het even wie. Dat is waar atheïsten, het Christian Right en het zionisme mekaar betasten. En het is een erg onsmakelijk gezicht.
Bronnen:
Anti-Western German journalist embeds himself with ISIS, discovers that it really is about religion
Reporter Jürgen Todenhöfer Was Embedded With Islamic State. He Came Back Alive.Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit, wetenschap

Zie ook het archief