hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Oekraïne - oorlog in Europa

4 januari 2015


Euromaidan

N

et zoals militaire en politieke woordvoerders ons voordien met leugens in een nutteloze en bloedige oorlog met het Midden-Oosten hebben gedreven, willen zij ons vandaag klaarstomen voor een open oorlog met Rusland. Het zou hoopgevend zijn als het publiek dit keer niet zou wachten tot na het debacle om in te zien dat we ons laten bedriegen...

§

Ik heb geen bijzondere voorliefde voor Rusland of Poetin, zoals ik ook geen voorliefde voor Irak of Saddam Hussein had. In beide gevallen gaat het om regimes die nog minder voldoen aan de eisen van de moderne democratie dan de VS. Maar er is een "nuance" die men in het geraas van de pers al te makkelijk uit het oog verliest: je begint geen oorlog omdat een land je niet bevalt. De bevolking in Amerika en Europa wordt simpele afkeer van een vijand ingeprent, en in het verleden is gebleken dat dat volstaat.

De schade door oorlog aan menselijk leed, aan infrastructuur, aan uitrusting en aan belastinggeld weegt zelden of nooit op tegen het mogelijk voordeel van militair optreden. In machtsspelen wordt die schade erbij genomen omdat macht nu eenmaal ten koste van de burgers aan beide zijden gaat, maar naar humanitaire maatstaven is dit lijden onherstelbaar en onaanvaardbaar.

Een regering die bereid is mensen op te offeren omwille van de macht, dient berecht te worden.

De aanhoudende leugens die in het westen verspreid en ingehamerd worden zijn van dezelfde aard als de leugens over Irak destijds. Poetin moet de nieuwe Saddam Hoessein worden. In beide propagandaslagen moeten geruchten over gewelddaden en wapens de tegenpartij, die allicht veel verweten mag worden, tot een onmenselijk monster maken. Dit is de wijze waarop militaire agressie voorbereid wordt. Het is dezelfde tactiek, die, als hij niet ergens afgestopt wordt, tot dezelfde berekende uitkomst zal leiden: een open oorlog, dit keer tussen de NAVO en Rusland, haast onvermijdelijk met het inzetten van nucleaire wapens.

De Amerikaanse neoconservatieven willen een einde maken aan Rusland, en beschouwen Oekraïne en Polen niet als zelfstandige landen met eigen bevolkingen, maar als een frontlijn met de Russische aartsvijand. Om die reden besliste de NAVO reeds in 2008 in Boekarest dat Oekraïne ingelijfd zou worden. De voorbereidingen worden getroffen door westerse instellingen als het USAID, het National Democratic Institute for International Affairs, het International Republican Institute, het Freedom House en het Open Society Institute van George Soros.

De gevolgen voor de Europese bevolking zullen vernietigend zijn. De verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de informatiestromen, van officiële woordvoerders tot de mainstream pers, en onze enige hoop is dat deze pers tot haar zinnen komt, haar verantwoordelijkheid opneemt en stopt met het schreeuwen van sensationele maar ongecontroleerde beschuldigingen om paniek te zaaien over een vijand die je allerlei zaken kan verwijten, behalve oorlog. Hieronder enkele rechtzettingen van gemanipuleerde berichtgeving. Het is niet mijn bedoeling een complete geschiedenis van het Oekraïense debacle te schrijven.

 • Februari 2010: Victor Janoekovitsj wint de presidentsverkiezingen met een afgetekende voorsprong. De helden van het burgerverzet van 2004 - Yulia Tymoshenko (met 25.05%) en Viktor Yushchenko (met 5.45%) - hebben door schandalen alle geloofwaardigheid bij het publiek verloren. Ook Arseni Jatsenjoek haalt slechts 6,67%. De verkiezingen worden gevolgd en goedgekeurd door 600 internationale waarnemers.

 • April 2012: Oekraïense neonazi's van de Patriot van Oekraïne, die tot 2004 samenwerkten met Svoboda en sinds 2013 Pravy Sector vormen, trainen hooligans om keet te schoppen tijdens het EK Voetbal. Ze hebben het gemunt op zwarte spelers en supporters.

 • Mei 2013: de neonazi-partij Svoboda wil Russisch-sprekenden - 3/10 van de bevolking - tot vreemden maken in hun eigen land door in heel Oekraïne Russisch te verbieden als officiële taal.

 • November/december 2013: president Janoekovitsj stelt de ondertekening van het associatieverdrag met de EU uit en wordt prompt afgeschilderd als een vijand van Europa. Het burgerverzet, aanvankelijk van geweldloze jongeren die streven naar modernisering, wordt al vlug bijgesprongen door extremisten en anti-Russische opposanten.

  Opeenvolgende presidenten - ook Janoekovitsj - hadden jarenlang geijverd voor een verdrag met Europa, maar streefden terzelfder tijd naar het behoud van goede handelsbetrekkingen met Rusland. Het is feitelijk onjuist dat Janoekovitsj de banden met Europa wilde verbreken en nog enkel met Rusland wilde samenwerken, zoals de internationale pers al snel schreef. Scherp onderhandelen was noodzakelijk, en ook de EU stelde haar eisen. De financiële toekomst stond op het spel, want ook Oekraïne beleefde zoals veel landen een economische crisis en heeft torenhoge schulden.

  Terwijl een groot deel van de bevolking hoopt op een paradijs door samenwerking met Europa, hangt er hen mogelijk een Grieks scenario boven het hoofd. Een ander groot deel van de bevolking overleeft dank zij de handel met Rusland. Economisch breken met Rusland zou een catastrofe zijn voor de hele economie van Oekraïne.

  Amerikaans onderminister voor Europese zaken Victoria Nuland en Amerikaans ambassadeur Geoffrey Pyatt bezoeken de opstandelingen.

  Amerikaans senator en ex-presidentskandidaat John McCain bezoekt de leiders van de gewelddadige opstand, en gaat op de foto met neonazi-leider Oleh Tyahnybok.

  In Kiev wordt een 15.000 man sterke fakkeloptocht gehouden ter ere van de nazi-collaborateur Stepan Bandera. Fascisten uit Zweden komen de massa versterken.

  Nuland verklaart in de National Press Club in Washington dat de VS al 5 miljoen dollar "geinvesteerd" heeft in een netwerk dat moet verzekeren dat de Amerikaanse belangen in Oekraïne verzekerd worden en dat "Oekraïne de toekomst krijgt die het verdient".

 • Februari 2014: Op 18 februari roept Pravy Sector op tot geweld en neemt het voortouw. Er volgen dagen van vernieling, brandstichting, mishandeling en doodslag. Ingehuurde scherpschutters schieten op zowel politie als op opposanten en maken een honderdtal slachtoffers. Hun doel is duidelijk hardere confrontaties uit te lokken. De neonazi's beweren dat de scherpschutters uit Rusland komen, maar in een gelekt telefoongesprek tussen Estlands minister voor buitenlandse zaken Umas Praett, die op onderzoek was in Kiev voor de EU, en Europees commissaris Catherine Ashton wordt aangenomen dat ze ingehuurd waren door de leiders van het protest.

  President Viktor Janoekovitsj ontvlucht Kiev. In een gelekt telefoongesprek tussen Victoria Nuland en Geoffrey Pyatt, wordt afgesproken dat Arseni Jatsenjoek eerste minister moet worden en uiten ze hun minachting voor de EU. Hun keuze blijkt uit te komen.

  Het parlement zet de gevluchte president af. In de pers wordt dit als een vanzelfsprekende noodzaak voorgesteld, aangezien de verkozen president niet meer in het land is, maar ook Koningin Wilhelmina en Paul-Henri Spaak gingen ooit op de vlucht voor geweld.

  In het nieuwe kabinet spelen neonazi's een centrale rol. Svoboda, Pravy Sektor en leden van het ontbonden fascistische UNA-UNSO zijn beloond met controle over het leger, de politie, justitie en nationale veiligheid.

 • Maart 2014: in de straten van Sebastopol op de Krim nemen de protesten tegen de rechtse regering toe. Op de Krim wordt vooral Russisch gesproken, en de verouderde industrie heeft haar afzetgebied in Rusland. Ze maakt geen overlevingskans als alle banden met Rusland verbroken worden.

  Wanneer er doden dreigen te vallen grijpt het Russisch leger, dat met instemming van de Oekraïense regering 12.500 soldaten in de Krim heeft, discreet in om de rust te herstellen. Er wordt nauwelijks een schot gelost. Op 16 maart spreekt de bevolking zich uit bij referendum voor aansluiting bij Rusland. Op 17 maart stemt het parlement van de Krim hiermee in. Op 21 maart wordt de Krim na 24 jaar opnieuw aangesloten bij Rusland.

  Het is algemeen aanvaard volkenrecht dat een gebied over haar eigen autonomie beslist door middel van verkiezingen en referenda. Ab Gietelink heeft er in de Volkskrant op gewezen dat de Sovjet-unie en Joegoslavië op dezelfde wijze zijn opgesplitst, met algemene internationale instemming. Ook de zelfstandigheid van Oekraïne werd niet in Moskou, maar in Oekraïne beslist na een referendum op 1 december 1991. Toen Servië zich verzette tegen de zelfgekozen onafhankelijkheid van Kosovo, kwamen de westerse grootmachten Kosovo ter hulp. Op dezelfde wijze werd nog maar kort geleden een referendum gehouden in Schotland zonder dat iemand dacht aan militair ingrijpen. Als het westen de beslissing van de bevolking van de Krim of van Oost-Oekraïne naast zich neerlegt, zegt Gietelink, meet het met twee gewichten.

 • April 2014: Ook Oost-Oekraïne komt in opstand tegen de nieuwe regering in Kiev. Er onstaat een open oorlog tussen de opstandelingen en het Oekraïense leger, dat versterking krijgt van 44 privémilities, de zogenaamde defensiebataljons. De samenstelling van deze bataljons gaat van hobbyisten die hun eigen uitrusting betalen tot oligarchen die groepen financieren, en wie weet wie nog. Velen van hen hebben banden met neonazi-partijen. Zowel aan de kant van de rebellen als aan de kant van de neonazi's vechten buitenlandse vrijwilligers mee. Twee Tsjetsjenen worden gespot aan de kant van de separatisten, en Amerikaans minister van buitenlandse zaken John Kerry vraagt verontwaardigd uitleg aan Poetin. Een Amerikaan sneuvelt aan de zijde van de repressie en Kerry en de pers zwijgen. De regering van Oekraïne beweert aanhoudend dat ook het Russische leger deelneemt aan de gevechten. Ondanks de afwezigheid van elk bewijs worden deze berichten met graagte overgenomen door de NAVO en de mainstream pers, tot er op den duur over een oorlog met "de Russen" wordt gesproken.

  Rusland, de VS, Oekraïne en de EU komen overeen dat alle illegale gewapende groepen in Oekraïne moeten worden ontwapend en dat bezette overheidsgebouwen moeten worden teruggegeven. In de westerse pers wordt het voorgesteld alsof deze beslissing alleen de separatisten raakt, maar het is logisch dat ook de defensiebataljons onder dit akkoord vallen.

  Inmiddels leeft, zoals steeds in oorlogen, de bevolking in de grootste angst en miserie. Rusland biedt onderdak aan 750.000 Oekraïense hongervluchtelingen, en stuurt herhaaldelijk konvooien met noodhulp over de grens. De mainstream pers geeft geen kik over de honger en de ontbering in het oorlogsgebied, en schildert de noodhulp, ondanks alle bewijzen en getuigen van het tegendeel, af als gevechtseenheden van het Russische leger. Eerst als eindelijk een bestand toelaat om journalisten naar het gebied te zenden, wordt er over de schrijnende toestand bericht, maar er is niets te zien of te getuigen over Russische troepen.

 • Mei 2014: op 2 mei wordt een vakbondsgebouw in Odessa aangevallen met molotovcocktails door Pravy Sector. In de brand sterven 32 tot 40 mensen, naargelang de bron. De meeste slachtoffers, zoniet allemaal, waren separatisten. Dit voorval is het eerste dat niet in de pers verschijnt als een duidelijke zaak. Waren de daders wel echt neonazi's? Waren de slachtoffers wel allemaal separatisten? Enzovoort.

  Op 11 mei worden referendums georganiseerd voor onafhankelijkheid in Donetsk en Loegansk. In Kiev en het westen worden ze afgedaan als bedrog, maar er wordt geen voorstel gedaan om een beter gecontroleerde stemming te organiseren.

 • Juli 2014: op 17/7 wordt vlucht MH17 van Malaysia Airlines neergeschoten boven het Oost-Oekraïense dorp Hrabove in Donetsk. In de dagen daarvoor waren er al twee vliegtuigen neergeschoten, een vanaf de grond en een vanaf een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Kiev was daarvan op de hoogte maar sloot het luchtruim niet voor burgerluchtvaart.

  Terwijl het onderzoek nog aan de gang is laat de westerse pers zich manipuleren door NAVO-berichten die alle beweringen van de Oekraïnse geheime dienst klakkeloos overnemen. Men doet alsof vlucht MH17 met zekerheid door Russische militairen werd neergehaald. Daarnaast worden de rebellen aanhoudend, en zonder enige grond, beschuldigd van het leegroven en afschermen, dan wel van het verwaarlozen en openstellen, van de plaats van het wrak. Achteraf blijkt dat de rebellen alles gedaan hebben wat mogelijk was onder aanhoudende beschietingen, maar in de pers zijn maar weinig rechtzettingen te vinden.

 • September 2014: de ondertekening van het associatieverdrag met de EU wordt opnieuw voor een jaar uitgesteld. Ditmaal door de nieuwe pro-Europese president, om dezelfde reden als de eerste keer: het economisch belang van Oekraïne, inbegrepen het behoud van goede betrekkingen met Rusland.

 • December 2014: de NAVO kondigt nieuwe financiële steun aan voor het Oekraïense leger.

  het parlement van Oekraïne beslist de status van Oekraïne als niet-gebonden land op te geven, om aansluiting bij het anti-Russische militaire NAVO-verbond mogelijk te maken.
Bronnen:
Oekraïense neonazi's trainen hooligans om keet te schoppen tijdens EK | EK voetbal | De Morgen
"Scherpschutters in Kiev waren ingehuurd door leiders van het Maidan protest"
William Pfaff: Obama Remains High-Handed—And Wrong—About Ukraine - Truthdig
In Ukraine, Fascists, Oligarchs and Western Expansion Are At The Heart Of The Crisis
Ukraine crisis: Transcript of leaked Nuland-Pyatt call
Estonian Foreign Ministry confirms authenticity of leaked call on Kiev snipers
Special Report: Flaws found in Ukraine's probe of Maidan massacre
Kerry wil opheldering over Tsjetsjenen in Oekraïne
De achterkant van de revolutie in Oekraïne
NYT Discovers Ukraine’s Neo-Nazis at War
Ukraine’s Neo-Nazi Imperative | Consortiumnews
Separatisten Oekraïne moeten wapens inleveren
US and EU Are Paying Ukrainian Rioters and Protesters — Paul Craig Roberts
Associatieverdrag EU-Oekraïne uitgesteld tot eind 2015
'De zelfbeschikkingswens van de Krim moeten we respecteren' | Opinie | de Volkskrant
Who exactly is governing Ukraine?
EU suspends trade deal talks with Ukraine
British EU chief hears Ukraine shooting claim in bugged call
Washington’s Response to Leaked Victoria Nuland Call Confirms US-EU Regime-Change Plot in Ukraine
The U.S. has Installed a Neo-Nazi Government in Ukraine | Global Research
'Oekraïne had luchtruim al in mei moeten sluiten'
Solve the Ukraine crisis now!
NATO announces new support for UkraineTags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief