hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Zwartrijders

8 januari 2015


zwartrijders

I

k houd niet van zwartrijders. Ze teren op inspanningen en offers van anderen, en het gemak waarmee ze zich daar goed bij voelen is schokkend. En de ergste zwartrijders zijn zij die op lijken rijden.

§

Een eerste zwartrijder, in zekere zin, was Bart De Wever die na het drama in Parijs, waarbij 12 geniale progressieven en - voor hun intieme kring, voor Frankrijk, voor Europa en voor de hele moderne wereld - onvervangbare mensen voorgoed het fatale zwijgen werd opgelegd, niet kon nalaten aan stemmenmakerij (zoals in "stemmingmakerij") te doen. Hij wist met zekerheid dat het allemaal de schuld was van links, en in het bijzonder van de socialisten.

Begrijp ik dat goed? Een moordpartij op progressieve intelligentsia door conservatieve extremisten is door middel van een of ander soort metaformele logica herleidbaar tot een wandaad van progressieven? Heeft er iemand een kotszakje bij?

Een tweede zwartrijder - laat het zakje maar, ik neem wel een emmer - is Khaled Diab, die zich op Al Jazeera aankondigt als een journalistiek prijsbeest en een beslagen twit.

Diab vindt de slachtpartij in Parijs het uitgelezen moment om ons er even op te wijzen dat de westerse cultuur en verlichting schatplichtig is aan de islam ⁻ de moslim civilisatie is in het Europese DNA, verklaart hij als een ziener die middeleeuwse inzichten trendgevoelig weet te paren aan modern wetenschappelijk woordgebruik. Hij bedoelt daar natuurlijk niet mee dat de aanslag een protest was tegen onze moedwillige onderschatting van het moslimse erfgoed waarvoor we onderdanigheid verschuldigd zijn, maar in mijn geest hangt het er wel boven in metershoge neonletters. Want waarom zou iemand ons net bij deze laffe massamoord, gepleegd door conservatieve islamisten, op willen wijzen dat Europa te danken is aan de zegeningen van de middeleeuwse islam? Ofwel heeft die persoon het plan opgevat de islam voorgoed te discrediteren door ons in eigen persoon haar onbeschoftheid te demonstreren, ofwel gelooft hij echt dat deze wandaad demonstratief past in een plan van terugkeer naar de bronnen, naar de islam, naar de gruwel van domheid en theocratie.

Natuurlijk is dit grootheidswaanzin van een verwarde geest, maar evengoed kunnen we er niet te veel van hebben.

Laat er geen misverstand bestaan: noch het christendom, noch de islam hebben bijgedragen aan de moderne wereld. De moderne wereld hebben we te danken aan durfgeesten als de mensen die gisteren werden neergemaaid, en deze durfgeesten zijn onophoudelijk bestreden en vervolgd, zowel door de islam als door het christendom, op de gruwelijkst denkbare manieren. Het volstaat vandaag even te kijken welke pseudowetenschappelijke onzin door conservatieve christenen en moslims verkondigd wordt om te begrijpen dat religie nooit een kracht van vooruitgang is geweest, en altijd een conservatieve repressiemacht zal zijn. Hiermee wil ik geen afbreuk doen aan gelovige wetenschappers, maar zij weten beter dan wie ook dat je je religie moet uitzetten bij wetenschappelijk onderzoek.

De massamoord gisteren paste in een middeleeuwse religieuze traditie van vernietiging van de geest. Laten we dat tenminste onder ogen willen zien. Het was een venster op een eeuwenoude traditie die moderne mensen uit het diepste van hun hart moeten verfoeien omdat ze, ook in deze bloedige tijd, blijven hunkeren naar vooruitgang.
Bronnen:
Opinion Islamic civilisation is in Europe's DNA
PVDA: "Het masker van De Wever is gevallen. Hij staat in zijn blootje, een zielig man"
fotoTags: actueel, ethiek, religie, samenleving, seculariteit, wetenschap

Zie ook het archief