hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Schaf nu het leger af

16 januari 2015


politie

N

og maar net hebben de feiten in Parijs aangetoond dat we niets hebben aan een zwaarbewapend leger, maar dat een sterke, democratisch gecontroleerde politiemacht onmisbaar is. En toch roepen politici op om meer leger in te zetten omdat de politie niet tegen het werk opgewassen is. Terzelfder tijd worden op bevel van het Pentagon de F-16 straaljagers door nieuwe gevechtsvliegtuigen vervangen aan bespottelijke prijzen (niet aan spotprijzen) omdat ze, in overtreding van het internationale akkoord tegen de verspreiding van kernwapens, de nieuwe Amerikaanse kernwapens kunnen verspreiden.

§

Nochtans is het probleem eenvoudig. De bevoegdheid van onze overheid, ook voor de veiligheid, betreft het eigen grondgebied. We zijn niet de uitverkoren of natuurlijke meesters van de planeet.

Misschien denken sommigen dat de keuze tussen leger en politie een vals probleem is, want als de politie het eens een keer niet kan bolwerken , roepen we het leger wel in... Dit is een denkfout. Er zijn fundamentele verschillen tussen leger en politie.

Nadelen en gevaren van een leger

Het leger is nu al ongeschikt om terrorisme te bestrijden. Noch in Parijs, noch in New York op 9/11 heeft het iets bijgedragen, terwijl meer en beter politiewerk - bijvoorbeeld het opvolgen van geseinde verdachten - beide aanslagen had kunnen voorkomen.

De verdere tactische aanpassingen zullen het leger uiterst geschikt maken voor het uitvoeren van mega-aanslagen in landen waar we niets te zoeken hebben, waarbij nieuwe woede en frustratie van de bevolking ginder weer tot nieuwe aanslagen bij ons zullen leiden - waartegen we dus door gebrek aan een goede politiemacht nog steeds onvoldoende beschermd zullen zijn.

Het leger beschikt niet over de juiste informatie, de juiste uitrusting, de juiste training en de juiste mentaliteit om correct met burgers om te gaan. Het leger is een bedreiging van elke burger, politie is een houvast voor elke burger.

Een leger is hiërarchisch opgebouwd. Dat betekent dat één bevelhebber de hele machine als een dommekracht kan gebruiken voor een staatsgreep, een oorlog of een kwalijke alliantie.

Het leger inschakelen voor binnenlandse veiligheid is per definitie de democratie opheffen. Democratische controle uitgeoefend door de burger wordt vervangen door controle uitgeoefend over de burger. Een leger is daardoor per definitie een veiligheidsrisico voor binnen- en voor buitenland.

Een leger kan ten allen tijde, dank zij haar immense capaciteit voor geweldpleging, de democratische macht uitschakelen. In de geschiedenis heeft dat altijd geleid tot stille plundering, om het land uitgewoond en verarmd achter te laten. Kijk naar Batista, Moebarak, Duvalier en tientallen anderen.

De reden waarom zovele Europese ministers en generaals zich door het Pentagon in de nek laten grijpen kan alleen maar onkunde of corruptie zijn. En bij corruptie reken ik ook de verspreiding van massavernietigingswapens in ruil voor economische voordelen.

Nut van een sterke democratisch gecontroleerde politiemacht.

Politie is een onderdeel van de scheiding der machten en een deel van de eigen samenleving. Daardoor past een politiemacht in een democratie, en moet uitgebouwd en uitgerust worden om doelwitten van terrorisme en misdrijven te beschermen, complotten aan het licht te brengen, kinderen op te volgen in hun ontwikkeling, en sociale wantoestanden te identificeren in alle geledingen van de samenleving.

Een politiemacht moet democratisch zijn. Zij moet zich verantwoorden aan de bevolking. Ze heeft wat haar methodes en doelen geen geheimhoudingsplicht, veeleer een mededelingslicht. Ze heeft wel de plicht de bevolking te beschermen, inbegrepen de privacy van haar burgers.

De plicht tot openbaarheid over haar werking gaat samen met haar plicht de burger, en dus ook diens privacy, te beschermen. Vandaag bestaat er geen enkel ernstig initiatief om de immense data van verkeers- en bewakingscamera's en talrijke andere digitale gegevensbronnen te beveiligen tegen malafide gebruikers uit alle geledingen van de sociale wereld, met inbegrip van politiemensen zelf.

Een van haar dringendste taken zou daarom moeten zijn het uitbouwen en verzekeren van elektronische data-forten. Zo'n initiatief zou voor een land als België of Nederland minder kosten dan één gevechtsvliegtuig,

Een politiemacht kan waar nodig veel makkelijker internationaal samenwerken met buitenlandse politieorganisatie dan een leger: politiediensten hebben van nature een gemeenschappelijk streven. Zinvolle operaties van blauwhelmen zijn trouwens politietaken, en zouden dus beter door politie uitgevoerd worden, zodat de lokale bevolking duidelijk kan zien dat er geen bijbedoelingen zijn.

Van cruciaal belang is dat de politie - die niet gericht is op de onderwerping van gebieden maar op het bestrijden van misdrijven - steeds ingrijpt met de instemming van de overgrote meerderheid van de bevolking waar ze opereert. Of het nu internationale of lokale acties zijn, een politiemacht kan niet ten strijde trekken tegen een bevolking als geheel of als belangrijk deel, maar is er op gericht tegen kwaadwillende individuen op te treden met de morele instemming van de bevolking.
Tags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief