hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De derde weg van evolutie

3 februari 2015


meer

N

et wanneer het debat over de uitbreiding van de evolutietheorie verdwenen is uit de populaire pers, laten de tegenstanders van de zogenaamde neodarwinisten zich horen met een nieuwe website, die een aantal klinkende namen verenigt.

§

De nieuwe site - The Third Way of Evolution - wil nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen die in het neo-darwinisme onderbelicht worden, de aandacht geven die ze verdienen. Ze stellen:

De meeste mensen denken dat er slechts twee alternatieve manieren zijn om de oorsprong van biologische diversiteit te verklaren. Een manier is het creationisme, dat afhangt van de tussenkomst van een goddelijke schepper. Dat is duidelijk onwetenschappelijk omdat het een willekeurige bovennatuurlijke kracht in het evolutieproces brengt. Het algemeen aanvaarde alternatief is het neodarwinisme, dat ongetwijfeld natuurwetenschappelijk is maar geen aandacht besteedt aan heel wat hedendaagse kennis op moleculair gebied, en een aantal veronderstellingen maakt over de toevallige aard van erfelijke variatie die niet onderbouwd kunnen worden. Neodarwinisme negeert belangrijke snelle evolutieprocessen zoals symbiogenese, horizontale DNA⁻overdracht, mobiel DNA en en epigenetische veranderingen. Bovendien hebben sommige neodarwinisten de natuurlijke selectie verheven tot de enige creatieve kracht die alle moeilijke evolutionaire problemen oplost, zonder dat daar een empirische basis voor is. Talrijke wetenschappers zien vandaag de noodzaak van een dieper en completer onderzoek van alle aspecten van het evolutieproces.

Tot het midden van de twintigste eeuw hebben atheïsten verdedigd dat de evolutietheorie alles verklaarde. Tot hun ontstentenis kwamen sindsdien méér verklaringen hun visie ondersteunen. Ze moesten dus ofwel toegeven dat ze honderd jaar lang onterecht hadden beweerd dat alles al verklaard was, ofwel de nieuwe inzichten afwijzen. Dat laatste leidt tot dogmatisme en fundamentalisme, en maakt de wetenschap ongeloofwaardig.

De pijnlijke denkfout is natuurlijk, dat de hele wereld moet verklaard worden door de wetenschap alvorens je atheïst "mag" zijn. Je kan namelijk gewoon atheïst zijn omdat je het bestaan van goden een idiote aanname vindt die geïnspireerd is door aardse machtsverhoudingen en enkel kan dienen om mensen te onderwerpen.

Of korter: je mag profeten gewoon uitlachen als ze bovennatuurlijke onzin produceren, je hoeft niet alle onzin wetenschappelijk te ontkrachten.
Bronnen:
The Third Way of Evolution (site)/
afbeeldingTags: actueel, evolutie, religie, wetenschap

Zie ook het archief