hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Terrorisme

20 februari 2015


terrorisme

T

ijdens de conferentie tegen extremistisch geweld op het Witte Huis benadrukte VS-president Barack Obama dat terrorisme niet islamitisch is en dat terroristen die zich beroepen op de islam een verwrongen beeld van die religie verspreiden. Bovendien verzette hij zich tegen de bewering dat er een oorlog tussen het Westen en de islam bezig is.

§

Conservatieve christenen en rechtse atheïsten in de VS zijn het er met elkaar over eens, dat Obama fout zit. Ze vinden, elk om hun eigen reden maar met gelijk resultaat, dat terrorisme islamitisch is, en dat zulks openlijk erkend moet worden.

De christelijke extremist Bill O'Reilly van Fox News, die ooit zijn gast Richard Dawkins op brutale manier aanpakte, roept Amerikaanse predikanten op een heilige oorlog te prediken tegen de islam. Onder de titel "Judeo-christelijke waarden vs. de Jihad" betoogde hij dat fanatieke moslims Amerika willen uitroeien, en de republikein Lindsey Graham bekloeg zich dat "als de president van de VS en zijn woordvoerder niet willen toegeven dat we in een religieuze oorlog zijn, maakt dat me zeer ongerust."

Atheïst Jerry Coyne voegt daaraan toe:

De leugen hier komt niet van ISIS, maar van Obama. Deze oneerlijkheid begint me kwaad te maken, want ze is het duidelijke ontwijken van een duidelijke oorzaak. ISIS en de moordenaars in Denemarken en Parijs zijn herkenbaar gemotiveerd door hun geloof. Ze zeggen het zelf! En ISIS en Al Qaida zijn inderdaad "heilige strijders ter verdediging van de islam," zelfs als we het niet goed vinden hoe ze de islam begrijpen of wat ze doen om hem te verdedigen.

Het merkwaardige is, dat Jerry Coyne (Sam Harris achterna hollend) enkele dagen eerder moord en brand schreeuwde omdat een zelfverklaard atheïst die drie moslimstudenten vermoordde uit haat voor religies werd geduid als atheïst. En toch: hij zei het zelf!

Het is nochtans erg eenvoudig: men kan een conferentie organiseren over "islamitisch terrorisme", of men kan er een organiseren over "extremistisch terrorisme". De keus is aan de inrichter. Blijkbaar heeft die voor de tweede optie gekozen. Het voordeel is dat de methodes die op deze conferentie besproken worden ook kunnen gebruikt worden voor de bestrijding van terrorisme vanuit allerhande ideologieën en religies. En dat ze ook gebruikt kunnen worden in landen met overwegend moslims ⁻ waar het terrorisme vandaag het hardst toeslaat. In het vuur van hun ideologische strijd willen sommigen niet dat "terrorisme" op zich aangepakt wordt. En dat zou wel eens schuldig verzuim kunnen blijken. Anderzijds is het duidelijk dat ze van één religie de zondebok willen maken. Dat is een heel oude gewoonte, en in strijd met de grondregels van het secularisme.

Inmiddels blijft het onverkort waar dat niet alle terrorisme van moslims komt, en dat lang niet alle moslims terroristische ideeën hebben. Beweren dat terrorisme van nature islamitisch is, slaat als een tang op een schaap. Het is, zoals ook Obama suggereerde, de historische realiteit die maakt of terrorisme opduikt bij Basken, Zionisten, Ierse christenen, Hindoes enzovoort.

Daarbij komt dat wanneer men ISIS, de Taliban of Al Qaida omschrijft als een volwaardige soort of vorm van islam, men objectief instemt met het discours van deze bendes, wiens slachtoffers trouwens bijna altijd moslims zijn.

Rest de vraag wat conservatieve christenen en rechtse atheïsten bezielt om de islamitische natuur van terrorisme (of: de terroristische natuur van de islam) zo vurig te verdedigen. Dat kan alleen maar een kwestie van wedijver tussen wereldvisies zijn, en dus een afwijzing van de pluraliteit die de seculiere samenleving kenmerkt. Daarin zijn extremistische christenen eerlijker dan veel atheïsten.
Bronnen:
Obama: oorlog tussen Westen en islam is lelijke leugen (Volkskrant)
Is blatant Islamophobia becoming mainstream inside the GOP? (Washington Post)
Obama still refuses to describe Islamic terrorism as “Islamic” (Coyne)
Sam Harris on the Chapel Hill murdersTags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief