hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De nieuwe zijderoute

11 april 2015


zijderoute

I

edereen heeft wel gehoord over de zijderoute, een legendarisch netwerk van wegen waarlangs handel gedreven werd van de oudheid tot de late middeleeuwen. De zijderoute verbond Egypte, Somalië en de Middellandse Zee met de verste uithoeken van China, Japan en Maleisië. Op haar hoogtepunt - tijdens de Chinese Tang-dynastie (618-908) verspreidde de route voorspoed voor telers, gidsen, vertalers en sjouwers langs haar weg, en wonderlijke verhalen en denkbeelden vulden de avonden rond de vuren van de rustplaatsen.

§

Door deze "harmonie van belangen" was er nauwelijks uitbuiting of onderdrukking. Samenwerking en veiligheid overheerste, en een handelaar met slechts een paar ezels en een gids had alle kans zijn schatten veilig over de zijderoute te brengen. Vandaag zet China alles op alles om een nieuwe zijderoute tot leven te wekken.

nieuwe zijderoute

Het gaat om meer dan het vrijblijvend oprakelen van een oude idee. Het is een aanzet tot ontwikkeling van de Arabische, Perzische en Indische wereld, maar ook van het achtergebleven westen van China.

China plant investeringen in havens en spoorwegen, en mikt op een gezamenlijke munteenheid. Vandaag is de Chinese renminbi al wijdverspreid in Mongolië, Kazachstan, Oezbekistan, Vietnam en Thailand. De investeringen op de Krim ter waarde van 10 miljoen dollar voor een diepe zeehaven zijn om begrijpelijke redenen stopgezet. Anderzijds werd de eerste spoorwegverbinding voor goederen tussen Duitsland en China (en door Rusland) ingehuldigd een dik jaar geleden. China heeft 32 miljard dollar opzij voor het hele project, maar het fonds staat ook open voor investeringen door anderen.

de nieuwe zijderoute

De nieuwe zijderoute heeft ook belang voor het Chinese binnenland. De provincie Sinkiang in het uiterste westen van China ligt midden op de route. Vandaag is er nauwelijks ontwikkeling, en een meerderheid van islamitische Oeigoeren in deze provincie zorgt voor aanhoudende onrust. Daar is slechts verbetering in gekomen na 2010, toen China koos voor ontwikkeling in plaats van repressie. En de ontwikkeling van Sinkiang past perfect in het plan voor een nieuwe zijderoute.
Bronnen:
China investeert miljarden in ‘Nieuwe Zijderoute’ (Standaard)
Sri Lanka in zee met China’s nieuwe zijderoute (MO*)
De nieuwe Zijderoute, de weg naar vrede in Afghanistan
13 miljard euro voor Nieuwe Zijderoute van China (GVA)
China geeft half Azië wegen en spoorlijnen kado (nrcq)
Xi Jinping’s New Silk Road: Reviving Confucian Culture (Larouche)
Rails op de nieuwe Zijderoute (Volkskrant)
PrentTags: actueel, pacifisme, samenleving, wetenschap

Zie ook het archief