hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De universele waarden van het Pentagon

20 juli 2015


Pentagon VS

K

an er een internationale gedragsnorm bestaan, waaraan elk land zich te houden heeft? Dat valt, op dit ogenblik in de geschiedenis, te betwijfelen. Er zijn immers talrijke culturen en tradities, en wat voor de een de norm is, is voor de ander een verschrikking. Dat is geen cultuurrelativisme, het is slechts de erkenning van het feit dat niet alle culturen gelijk zijn, maar dat een gemeenschappelijke metacultuur slechts kan ontstaan in een wereldwijde open samenleving. Het Pentagon meent blijkbaar zelf de hoeder te zijn van universele waarden, en die met geweld te moeten opleggen.

§

Om dat te bevestigen heeft het Pentagon een document genaamd The National Military Strategy of the United States of America 2015 het licht laten zien. In 25 bladzijden - een bijgewerkte tekst uit 2010 - wordt uitgelegd dat de VS en de wereld beter af zouden zijn als het Pentagon besliste wie er platgebombardeerd wordt en wie niet. Dat terwijl de VS niet eens het Internationale Gerechtshof erkennen. We moeten daar niet flauw over doen, vindt het Pentagon, dat blijkbaar zijn zoektocht naar een geweten heeft opgegeven. Aangezien de VS de rest van de wereld niet enkel overtreft in (naar aard en aantal) immorele wapens maar nu ook nog eens in universele moraal, zo menen ze, is het aan de VS de wereld te onderwerpen en te regeren.

En laat dat links tuig op de laatste rij nu eindelijk eens ophouden met overal vraagtekens bij te plaatsen.

Het document noemt volgende nationale belangen die beschermd zullen worden.

 • Het overleven van de natie. Met deze negentiende-eeuwse nationalistische terminologie wordt het voortbestaan van de VS bedoeld, maar het woordgebruik laat het ergste vrezen als er zich ooit een democratische beweging voor verandering aandient.
 • Het voorkomen van een catastrofale aanval tegen de VS. Net in dit opzicht heeft het militaire apparaat zich met 9/11 volstrekt ongeschikt getoond, en er kan geen twijfel over bestaan dat de militaire interventies na 9/11 de vijanden van de VS bekrachtigd en de risico's vergroot hebben. Denk aan de onwettige en onnodige oorlogen tegen Irak, Libië, Syrië .... Een ander kwalijk gevolg is de zich uitzaaiende inlichtingendienst die de rechten van zoveel eigen en bevriende bevolkingen ondermijnt dat de werkelijke bedreigingen er in verdrinken.
 • De beveiliging van het globale economische systeem. Dit is zonder meer beangstigend. Het globale economische systeem dat het Pentagon gewapenderhand wil beschermen is een systeem met veel - te veel - ongelijkheid, uitbuiting en verstoting. Het wordt bekritiseerd door economen en Nobelprijswinnaars. Het kan financiële catastrofes zoals die van 2007 nog steeds niet voorkomen of herstellen en maakt aanhoudend slachtoffers en vluchtelingen in alle werelddelen. In de VS en elders grijpt de armoede om zich heen en worden voedselbedelingen georganiseerd, terwijl de rijken steeds rijker worden. En nu belooft het Pentagon plechtig dat het dit systeem gewapenderhand zal "beveiligen".
 • De veiligheid, het vertrouwen en de betrouwbaarheid van onze bondgenoten. Wat met de "betrouwbaarheid" van bondgenoten bedoeld wordt heeft men gezien in bijvoorbeeld Honduras, Ecuador en Venezuela: bondgenoten van de VS worden geleid vanuit het Pentagon, goedschiks of kwaadschiks.
 • De bescherming van onze burgers in het buitenland. De openheid waarmee dit gesteld wordt is nieuwer dan de praktijk. Theoretisch was de bescherming van VS-burgers elders een juridische en diplomatieke kwestie. Deze openlijke militaire verbintenis is in strijd met de soevereiniteit van om het even welk land. En in strijd met wat het Pentagon beweert te verdedigen.
 • Het behoud en de verspreiding van universele waarden. Het leger van de VS kroont zichzelf hier tot de morele meester van de aarde. Dat betekent dat landen die haar waarden niet delen rechtstreeks onder militaire bedreiging staan van de VS, een land dat over evenveel wapens beschikt als de rest van de wereld samen. Het Pentagon gaat in de startblokken voor de oorlog tegen de Russische antichrist, zoals christelijk rechts in de VS het al tientallen jaren droomt. Hierover mag geen misverstand bestaan: de eerste echte vijand voor de bijbelse onderkant van de VS is Rusland. Om Rusland ten val te brengen werden verbonden gesmeed met Osama bin Laden en met Saddam Hoessein, en worden Syrische rebellen bewapend.

  Dit document is het signaal voor de kruistocht waaraan George W. Bush luidop dacht maar waarover hij niet mocht spreken.
  'One nation under God' wordt, als het aan hen ligt 'one world under God'. Of wat ook de volgende nuclaire oorlog brengt. Polen en Oekraïne worden klaargestoomd - de vlag van de kalief is gehesen. • Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit

  Zie ook het archief