hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De derde wereldoorlog en de vierde

17 augustus 2015


srebrenica

M

en moet geen helderziende zijn om de volgende wereldoorlog te voorspellen. Internationale conflicten nemen overhand toe, de wapenindustrie schept aan de lopende band krachtiger, "intelligenter" wapentuig dat schreeuwt om rendement en vooral, twee religieuze wereldspelers kunnen geen afstand doen van hun aanspraak op exceptionalisme - ze menen dat het beter is voor de hele wereld onderworpen te zijn aan hen, de Uitzonderlijk Deugdzamen. Die twee spelers zijn de christelijke VS en de islamistische IS.

§

Er bestaan talrijke geopolitieke en geostrategische verhandelingen over de machtsverhoudingen in de wereld en de gevaarlijke ontwikkelingen die daaruit volgen. Dikwijls keren aardolie en Israël terug als grondmotieven. En inderdaad, beide hebben een niet te onderschatten aandeel in de ontwikkelingen. Toch zou de mondiale energieproblematiek evengoed door middel van verdragen opgelost kunnen worden, indien men enkel olie, en geen macht wilde. Anderzijds is Israël misschien het centrum van de wereld bekeken uit bijbels gezichtspunt, maar het is in werkelijkheid een kolonie die bestaat bij de gratie van Amerikaanse financiële steun die ooit zal opdrogen. Zonder het christendom was het huidige Israël er nooit geweest, en het Amerikaanse christendom is de belangrijkste reden voor haar voortbestaan. Ik reken het exceptionalisme van Israël dus voor het gemak bij dat van de christelijke VS. De doorsnee Amerikaanse politicus zal je graag vertellen dat het woord verwijst naar vrijheid, gelijkheid en het recht te streven naar geluk. Mooie deugden die niet gelden voor gans Amerika, noch voor Amerika alleen. Ondanks pogingen van president Obama om de betekenis te verzachten, blijft het de claim van een natuurlijke superioriteit op het wereldtoneel.

Het lijkt erop dat het Pentagon definitief wil afrekenen met Rusland, haar gedoodverfde vijand. Zet twee hanen in de ren, en de zwakste zal het bekopen. Kippen denken niet strategisch. De natuurlijke vijand van de sterkste is de tweede sterkste. Verder reikt een kippenbrein niet. Ook China speelt een rol, maar is vooralsnog buiten de kippenren gebleven.

De propaganda is al even simplistisch. Rusland wordt vergeleken met de Sovjet-Unie, Poetin is net Stalin, en zonder ingrijpen van de VS komt het nooit goed met de mensenrechten (een gebied waarin de VS natuurlijk meent zonder zonden te zijn.) Elke poging van Rusland (maar ook van China) om de integriteit van haar gebied en invloedssfeer te behouden wordt voorgesteld als imperialistische veroveringsdrang. Die veroveringsdrang zou dan zo groot zijn, dat wanneer we nu toestaan dat de Krim Russisch is of de Senkaku-eilanden Chinees zijn, het slechts een kwestie van tijd is voor we zelf onder de "communistische knoet" liggen. En dat terwijl Steven Pinker ons nog net overtuigd had dat oorlogen om gebieden niet meer mogelijk zijn in deze tijd.

Let wel, de harde spelers vormen hier slechts een minderheid, maar is dat niet altijd zo? Haviken in de VS beschikken over haast onbegrensde middelen om hele christelijke wereld passief of actief te betrekken via de media, van tv-series tot kwaliteitsbladen. De "bevrijding" en de "vrije wereld" uit deze propaganda is een neologie voor de "verlossing" door Christus. In deze ideologie past een agressieve politiek en militaire dreiging tegenover het goddeloze Rusland, dat in de propaganda nog steeds de rol van de lang vergane anti-religieuze USSR moet vervullen. Er heerst geen twijfel dat wereldvrede voor hen synoniem is aan planetaire onderwerping. Ook wat dat betreft is er weinig afgedongen van de christelijke eindtijd. Bij dit exceptionalisme hoort een mythe die het christendom aan het begin van de beschaving plaatst, en de hele ontwikkeling van het Westen claimt als iets unieks waarvan het ontstaan slechts dank zij de christelijke leer mogelijk was. Zo wordt niet alleen de Bergrede aan de oorsprong van het Mensenrechtenverdrag geplaatst, ook de moderne wetenschap en technische verwezenlijkingen zouden een puur christelijk voortbrengsel zijn, niet enkel omdat God het beval en zo schiep, maar ook om de racistische reden dat christenen minder dom en lui zijn.

Terzelfder tijd wordt Rusland door een steeds verder oprukkende NAVO omsingeld met raketlanceerplatformen. Voortdurende bombardementen van de VS en haar bondgenoten op burgers vinden plaats in meer dan 10 landen, en de vernietiging van functionele staten als Irak, Libië, Syrië, wordt voorgesteld als een reeks humanitaire operaties. Wie nooit gezondigd heeft tegen de mensenrechten werpe de eerste raket. Het is verontrustend hoe makkelijk de mainstream pers en het grote publiek kunnen misleid worden.

Nu zal de vernietiging van Rusland niet zo moeilijk zijn. Het militaire budget van de VS in 2013 is zeven keer dat van Rusland, dat nochtans haar budget verdubbelde in de 10 jaar ervoor. Indien China zich zou mengen aan de kant van Rusland is de VS nog steeds dubbel zo sterk dan die twee samen (of driedubbel als de NAVO meevecht). De inzet van nucleaire wapens is onvermijdelijk: er is - in flagrante schending van ondertekende verdragen en het menselijk geweten - veel te veel geïnvesteerd in hun modernisering om ze links te laten liggen.

Nu zou men denken dat hierna de wereld tot een adempauze komt, maar deze Amerikaans-Russische oorlog is slechts een voorspel.

Ook in de islamitische wereld is een machtige kern overtuigd van het eigen exceptionalisme. Deze kern meent bijgevolg dat het alleen maar goed komt met de wereld als zij een werelddictatuur vestigen. De gruweldaden van ISIS tegen christenen en sjiieten zorgen ervoor dat ze steun krijgen uit de machtscentra van de hele soennitische wereld. Zelfs de VS, Israël en een aantal NATO-landen steunen IS (on)rechtstreeks om zo de Syrische regering en uiteindelijk Rusland te treffen. Stilaan beginnen ze in te zien dat ze zich flink in de vingers gesneden hebben, maar het hanengevecht met Rusland gaat gewoon door.

Als Rusland en mogelijk China herleid zijn tot de zoveelste "failed states", zal het noorden overheerst worden door fascistische warlords naar het voorbeeld van Oekraïne, en het zuiden door radicale moslims. Deze moslims dromen al twintig jaar van een kalifaat. In tegenstelling tot de huidige warlords in Oekraïne en Afrika zullen deze groepen moderne oorlogswapens bemachtigen, ook nucleaire wapens. Dan is de weg vrij voor het grootste kalifaat ooit, een Islamitische Staat die zich uitstrekt van Nigeria tot de Volga.

Tussen deze twee exceptionalistische imperia - het christelijke Amerika en het islamitische kalifaat - kan de échte wereldoorlog beginnen, want beide zullen over de nodige wapens, ideologie en onredelijkheid beschikken. Onze enige hoop is dat voldoende mensen zich voor die tijd uitspreken voor een seculiere plurale wereldorde. Dat is een wereld waarin alle individuen vrijwillig kunnen kiezen welke overtuigingen ze aanhangen, wie hun leiders zijn, en in welk land ze samenleven. De macht van de propaganda is echter zo groot, dat het haast onmogelijk is geworden voor de gewone burger die ondergedompeld is in de mainstream media om eigen kritische gedachten te ontwikkelen en haar leiders en haar militaire apparaat tot de orde te roepen.
Bronnen:
Trends in world military expenditure 2013 (SIPRI)
Dawkins: I'm a cultural Christian (BBC)
Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exercises Making War in Europe More Likely? (European Leadership Network)
VS lag mee aan basis van IS (Uitpers)
8 Exceptional(ly Dumb) American Achievements of the 21st Century (HuffPost)
Rumour Mongering Surrounds MH17 Investigation as NATO War Games Barrel Ahead in Eastern Europe (Counterpunch)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit, wetenschap

Zie ook het archief