hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De waarheid ligt niet in het midden

25 augustus 2015


rechtspraak

D

e waarheid ligt in het midden, zegt het spreekwoord. Mijn moeder zaliger zei het al, en er gaat geen week voorbij of iemand brengt het op. Meestal iemand die een onverdedigbaar standpunt wil innemen, en de onzinnigheid ervan grijpt me elke keer aan.

§

Net nog bij een artikel in De Morgen. In Gent was het heibel tussen een homokoppel een een groepje Turkse moslims. De krant berichtte:

Een homokoppel uit de Rabotwijk in Gent heeft woensdagavond de hulp van de politie ingeroepen, nadat een tiental mensen hen bedreigd had aan hun woning. Kristof Saeys en zijn vriend Tristan zeggen al jaren het slachtoffer te zijn van homohaat door moslims, vooral van de Turkse gemeenschap.

De politie is langsgereden maar bood geen hulp.

Gent heeft nochtans een "meldpunt homo- en transfobie" opgericht om het grote aantal bedreigingen aan te pakken, zegt de burgemeester. Maar het is mij niet duidelijk welk nut een apart meldpunt heeft. Het wekt de indruk een oplossing te zijn of tenminste toch een extra inspanning, maar het ruikt naar apartheid. Politie moet voor elke soort geweldpleging paraat staan. Het is niet de bedreigde burger die eerst een classificatie van de bedreiging moet maken. Het meldpunt weet niet eens te vertellen hoeveel van de talrijke bij hen gemelde gevallen van agressie tot aangiftes van strafbare feiten geleid hebben.

En daar duikt die verdomde middenweg alweer op: "het team hoopt het conflict in de Rabotwijk via een bemiddelaar uit te praten."

Stel dat Jantje zegt dat 2+2=4, en Pietje zegt dat 2+2=6, zullen we dat dan even bemiddelen om tot 2+2=5 te komen? De waarheid ligt bijna nooit in het midden, bij de "bemiddelaar". Er is ook geen rationele reden te verzinnen om aan te nemen dat het wél zo zou zijn.

Het is redelijker te verwachten dat één of géén van de betrokken partijen het bij het rechte eind heeft. En in geen van die gevallen ligt de waarheid in het midden, tenzij door stom toeval: die gekke ene keer per dag dat een stilstaande klok het juiste uur aangeeft.

Dit soort zoeken naar een "middenweg" is ergerlijk onrechtvaardig. Er zijn burgers bedreigd, dus moet de politie, en desgevallend het gerecht, hun werk doen. Dat is duidelijkheid scheppen. Bemiddelen is dan een vorm van luiheid en van het ontvluchten van verantwoordelijkheid - laat me het maar gewoon lafheid noemen. Dat heeft niets te maken met een verschil tussen culturen dat even bijgepraat zou moeten worden. De allereerste uiting van cultuur, en onze belangrijkste culturele plicht, is de rechtsorde waarin iedereen voor de wet gelijk is.

Door te stoppen met militair ingrijpen in het buitenland, en de vrijgekomen middelen aan te wenden om een betere politie in te zetten, zouden we minder vijanden en slachtoffers, en meer burgers maken.
Bronnen:
Imam in Gentse Rabotwijk: "Ook moslims zijn slachtoffer van homohaat" (De Morgen)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief