hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Een transparante economie

27 september 2015


een miljard dollars

V

errassend hoe weinig we in onze pers lezen over het nieuwe OESO-initiatief om de internationale geldstromen definitief boven water te krijgen. Want indien volledig en correct toegepast, kan het plan de wereldeconomie grondig verbeteren.

§

Het doel van de hervorming is dat alle landen regels voor het rapporteren van inkomsten en belastingen opleggen aan multinationals, zodat elk zijn eerlijk deel aan belastingen betaalt, om het even in welk land. Deze rapportering wordt "Country by country reporting" of CBCR genoemd. De voordelen van het CBCR zijn legio:

  • meer inzicht, voor beleggers en anderen, in de structuren en activiteiten van multinationals.
  • een meer betrouwbare bankensector.
  • meer stabiliteit van het financiĆ«le systeem.
  • minder winstmanipulatie om belastingen te ontduiken.

Wereldwijd wordt misschien 30000 miljard dollar per jaar ontdoken. In de Europese Unie, waar zo'n 1000 miljard per jaar ontdoken wordt, is de uitvoering vanaf 1 januari 2016 verplicht. Het EU-parlement wil dat deze rapporten ook publiek gemaakt worden. Een peiling geeft aan dat 59% van de ondernemers public CBCR genegen zijn, mede omdat het oneerlijke concurrentie tegengaat.
Bronnen:
OECD Report Addressing Base Erosion And Profit Sharing
Big business opposed to CBCR? Maybe not so much
The OECD Implements New Country-By-Country Reporting
When the digital age prevents you from submitting a Letter to the Editor (CIP)
Country by country reporting (EU)
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
Europa loopt jaarlijks 1.000 miljard euro mis door belastingontduiking (Trends)
The Price of Offshore Revisited and Inequality UnderestimatedTags: actueel, ethiek, samenleving

Zie ook het archief