hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Anders Behring Breivik

17 november 2015


Breivik-bin Laden

N

aast de massamoord in Noorwegen heeft Breivik ook nog een boekwerk geproduceerd. Daarover hebben we nooit veel meer gehoord dan dat het wartaal is. Rechts maande ons aan Breivik te beschouwen als een vreemde die geen enkele band had met de realiteit, letterlijk als iemand van een andere planeet.

§

Daarbij vergeten we al snel dat Breivik volledig toerekeningsvatbaar is bevonden, en dat die andere planeet heel toevallig rechts-christelijke trekken heeft. Het wordt tijd aan te tonen dat Breivik niet alleen naadloos past in het Europese reactionaire discours, maar dat zijn gewelddaden niet minder betekenis hebben dan om het even welke terroristische actie. Elke terreur wordt gevoed door een ideologie. Wie moslim-terrorisme wil koppelen aan de hele islam, kan Breivik niet zomaar isoleren van christelijk rechts.

Breivik schrijft op pagina 1361 van zijn "European Declaration of Independence":

Het Europese culturele erfgoed, onze normen (morele codes en sociale structuren inbegrepen), onze tradities en ons modern politiek systeem zijn gebaseerd op het christendom - protestantisme, katholicisme, orthodox christendom en de erfenis van de Europese Verlichting (rede is de eerste bron en legitimatie van autoriteit). Je hoeft geen persoonlijke relatie met God of Jezus te hebben om te vechten voor het christelijke Europese erfgoed en de Europese levenswijze. Op tal van manieren zijn onze moderne samenleving en het Europese secularisme het resultaat van het Europese christendom en de verlichting.

Wie is het eens met Anders Breivik? Heel wat rechtse auteurs vertellen hetzelfde verhaal van Europese superioriteit. Het steunt echter nergens op. Het moderne Europa is ontstaan, enkele eeuwen geleden, door toevallige omstandigheden. In andere tijden was Europa achter op andere beschavingen - we zijn eerder laatkomers - zodat een onveranderlijke Europese "volksaard" (als zoiets al zou bestaan) geen oorzaak kan zijn. Bovendien maken we gebruik van uitvindingen die elders gemaakt werden lang voor Europa zich onderscheidde - denk maar aan het schrift, waar zoveel andere kennis op steunt. En hoeveel pogingen er ook gewaagd zijn om de christelijke religie voorop te stellen, het is een historisch feit dat het christendom voor complete stilstand zorgde van de Hellenistische tijd tot de Renaissance, en daarna de wetenschap stokken in de wielen bleef steken. Het volstaat even naar de evolutietheorie te kijken, die wanneer ze schoorvoetend door het christendom geaccepteerd zal zijn, ook alweer opgeëist zal worden als een verwezenlijking van haar bestrijders.

Je vraagt je af waarom Breivik geen christenterrorist wordt genoemd, terwijl er hele filosofische discussies worden gevoerd over de invloed van de islam op moslimterroristen.

Een andere interessante vraag is waarom we denken dat "als er in Europa een aanslag gebeurt, het moslims zijn", want de statistieken van Europol spreken dit tegen. Het overgrote deel van terroristische aanslagen in Europa wordt gepleegd door Europeanen, meestal met nationalistisch motief. Het vertekend beeld dat we hebben komt van de sensatiepers, die weet dat jij en ik op alweer moslim terroristen zitten te wachten en er net wat meer sappigs van maakt.

terrorisme in europa

Betrokken waren Ierland, Baskenland, Corsica, Bretagne, Engeland, Italië, Griekenland. Bovendien waren er aanslagen in de EU door Koerden en Tamil Tijgers. Niet-religieuze terroristische aanslagen kunnen zowel van linkse als van rechtse extremisten komen. Het Europol verslag voegt daar aan toe:

Het Internet wordt gebruikt door rechtse extremisten op twee niveaus: open internetsites worden gebruikt voor publiciteit en propaganda door politieke partijen en groepen met politieke ambities, terwijl meer extreme leden verdergaan op gesloten fora als hun belangrijkste communicatievorm.
Het is schokkend te beseffen dat dit een nauwkeurige beschrijving is van de werkwijze van Anders Breivik - wiens aanslag niet in de Europol statistieken is opgenomen, omdat Noorwegen geen lid van de EU is.


Bronnen:
EU Terrorism Situation and Trend Report (Europol)
En wie pleegt 98 procent van de terroristische aanslagen in onze contreien?
Anders Behring Breivik comments in Document.no (internet forum)Tags: actueel, bewustzijn, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief