hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Moslimterrorisme: wat te doen

22 november 2015


Aanslag Atosha

H

et is geen zelfbeschuldiging of minachting voor de slachtoffers ook bij ons te zoeken naar mogelijkheden om een halt toe te roepen aan het moslimterrorisme. Daarbij kunnen we er niet omheen dat Daesh (ISIS) zijn macht niet zozeer aan Allah te danken heeft als wel aan machtige sponsors die dolgedraaide idioten laten moorden en vernielen opdat zij er de winst van kunnen opstrijken.

§

Rechtse commentators die meer op oorlog uit zijn dan op het stoppen van terroristen, drukken ons op het hart geen oorzaken in het Westen te zoeken. Dat zou onrechtvaardige zelfkastijding zijn, want het Westen streeft, zoals Breivik, alleen maar de Hogere Waarden der Verlichting na. Toch verwijten deze commentators zelf aan het Westen haar militaire terughoudendheid. Oorzaken bij het westen zoeken mag dus wel voor hen.

Voor alle duidelijkheid: dit alles kan nooit een verontschuldiging zijn voor misdaden gepleegd door terroristen. En evenzeer als we de misdaden van terroristen niet kunnen verontschuldigen door op de misdaden van regimes te wijzen, kunnen we misdaden van regimes goedpraten aan de hand van terroristische aanslagen. Voor beide hebben we rechtbanken, van het nationale strafrecht tot het Internationaal Gerechtshof, en beide soort misdaden moeten opgespoord, gestopt en berecht worden.

Volgens journalist Robert Dreyfuss heeft het Westen een vergissing begaan in de jaren 1950, door in het Midden-Oosten te kiezen tegen progressieve en seculiere heersers zoals Egypte's Nasser, en voor rechts-islamistische regimes als dat van Saoedi-Arabië. Het zionisme en christelijk rechts waren zeker niet vreemd aan deze keuze, die uiteindelijk tot de vernietiging van talrijke seculiere regimes in het Midden-Oosten, en tot het moslimterrorisme geleid heeft.

Op Washingtonsblog (zie bronnen) wordt minutieus uiteengezet hoe Daesh (ISIS) door rechtse islamistische heersers in het Midden-Oosten, met de steun van Westerse machthebbers, ontstaan is.

Westerse regimes moeten stoppen gematigde regimes omver te werpen om de meest radicale terroristen te bewapenen, zoals nazi's in Oekraïne en jihadisten in het Midden-Oosten.

In Afghanistan steunde de VS samen met Saoedi-Arabië de moedjahedien (jihadis)) en creëerde mee Al Qaida om de Russen te bevechten. Dit wordt bevestigd in de memoires van CIA directeur Robert Gates en door verklaringen van Brzezinski, adviseur van Jimmy Carter.

In Libië hebben de VS en de NAVO een uitvalbasis en handelsroutes voor terroristen geschapen door Khadaffi uit te schakelen. Dit gebeurde met de hulp van Al Qaida, dat bewapend werd door de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij kneep de VS een oogje toe. Toen Khadaffi Al Qaida in Benghazi wou stoppen hielden NAVO-vliegtuigen hem tegen.

Nu wil Daesh (ISIS) de wettelijke heerser van Syrië, Bashar al-Assad, uit het zadel lichten en liefst vermoorden. Daesh wordt daarbij gesteund door Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar, Bahrein enzovoort - regimes, sommige wreder dan Daesh of Assad, die op goede voet staan met de VS en haar westerse bondgenoten. Assad heeft goede betrekkingen met Rusland en slechte betrekkingen met Israël, en dat is blijkbaar voldoende reden om hem uit te schakelen. Dat Syrië, net als het Irak van Saddam Hoessein, een van de weinige resterende seculiere regimes in het Midden-Oosten is, maakt haar zaak alleen alleen maar erger.

Vandaag voert de VS oorlog in 7 landen. Slachtoffers van bombardementen zijn voor 90% onschuldige burgers - honderden of duizenden families met kinderen, vrouwen en ouderen, waarvan we nooit beelden zien. Wie beweert dat dit geen invloed heeft op de gemoedsgesteldheid elders moet zich herinneren dat de aanslag van 9/11 lang niet enkel gevoelens van haat en revanche opriep bij noodlijdende New-Yorkers.

Er kan dus veel gedaan worden door de VS en haar bondgenoten om het moslimterrorisme te stoppen:

  • Keer terug naar het principe van niet-inmenging.
  • Doe geen zaken met rechts-conservatieve islamistische regimes.
  • Stop de bewapening van terroristen.
  • Stop onwettige oorlogen, bombardementen, opsluitingen en folteringen.
Bronnen:
If We Want To Stop Terrorism, We Should Stop SUPPORTING Terrorists (WashingtonsBlog)
The Russians are Coming! (Counterpunch)
Libya: Benghazi about to fall... then came the planes (The Telegraph)
Robert Dreyfuss in Huffington Post
Robert Dreyfuss in Mother Jones
Body Count of the "war on terror"Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief