hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Aanrandingen in Keulen

17 januari 2016


Aanrandingen in Keulen

I

n het Nederlandse dagblad De Limburger schreef Johan Van De Beek een kort maar opvallend stukje naar aanleiding van oudejaar in Keulen. Het bevat een lijstje klachten over terrorisme, moslimextremisme, islam en dergelijke. Op elke klacht volgt een denkbeeldige reactie die moet aangeven dat wij Europeanen toch wel absurd ver gaan met onze verdraagzaamheid. De boodschap is zo ingepakt dat JVDB zichzelf telkens lijkt te weerleggen en alleen door het allemaal op te tellen komt de racistische strekking van de auteur bovendrijven.

§

Eén formuletje - "erg hé ... ja, maar ..."- wordt herhaald om de indruk te wekken dat het de spuigaten uitloopt met onze tolerante samenleving, die hier achter "ja, maar" wordt uitgebeeld. Maar in elk zinnetje worden argumenten geperst die onderling erg verschillen. Zo wordt het een lange klaagzang - maar wat staat er feitelijk?

Sommige van de 'ja, maar'-replieken zijn gewoon waar:

Erg hè, van die vrouwen in Keulen. Ja, maar witte mannen verkrachten ook.
Erg hè, van die vluchtelingen die homo’s wegpesten. Ja, maar er zijn ook genoeg autochtone potenrammers.
Erg hè, dat die mensen vrouwen als tweederangs wezens zien. Ja, maar vrouwen in Nederland worden ook gediscrimineerd.
Erg hè, van die besnijdenissen van vrouwen. Ja, maar de joden besnijden ook.
Erg hè, van dat bloedbad in de Bataclan. Ja, maar Anders Breivik dan?

Wat in de aanhef van elke zin staat is erg, en waar in de repliek naar verwezen wordt is dat ook. Maar de columnist deelt telkens de mening in de aanhef, en smaalt over de repliek. Dat blijkt uit de gemeenschappelijke richting die alle klachten uitgaan: immigranten uit het Midden-Oosten zijn al met al doorslecht. Zijn onderliggende stelling is dat minder moet gesproken worden over verkrachtende witte mannen, over blozende Limburgse potenrammers, over Breivik, over vrouwendiscriminatie in het Westen en over besnijdenis van joodse kinderen. Zo draait hij de rollen om, en bezondigt zich zelf aan het vergoelijken van wandaden, maar enkel wanneer die door eigen (Europees) volk gepleegd worden.

Dat komt, denk ik, "omdat" hij racist is.

Andere aantijgingen uit het lijstje zijn zonder meer bedrieglijk opgezette stropoppen. Ik vraag me bijvoorbeeld af wie in het Westen de Bijbel citeert om het stenigen van vrouwen in Afghanistan te vergoelijken. Sceptici wijzen net naar primitieve passages om kwalijke religieuze praktijken af te wijzen. Evenmin heb ik ooit naar de kruistochten horen verwijzen om het hedendaagse vernietigen van antieke monumenten goed te praten. En wie heeft de moord op Theo van Gogh of de onthoofdingen in Saoedi-Arabië vergoelijkt, behalve dan misschien onze koningshuizen die daar enkele maanden geleden de bloedige dictators gingen eren?

Sommige lijntjes - hoofddoeken, pubers, bekeringsijver- zijn gewoon te flauw om op te reageren, en dienen vermoedelijk alleen maar om de lijst aan te lengen.

JVDB schrijft nu dat niemand heeft begrepen dat zijn column feitelijk ironisch bedoeld was. Dat is gif strooien en wegduiken. De plaatsen waar zijn werkstukje circuleert en bewierookt wordt doen anders vermoeden. Er is een probleem met de islam, maar deze aanpak maakt het er niet beter op.
Bronnen:
Erg hè, van die vrouwen in Keulen
Het meel in de ogen als het over wit seksisme gaat (De Wereld Morgen)
Eigen volk eerst, denk ik na Keulen (Amelie Mangelschots in De Morgen)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving

Zie ook het archief