hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Heibel in de asielcentra

21 februari 2016


asielcentra

H

et echte probleem met de vluchtelingen is niet de grote toestroom. In een tijd waarin rechtse politici aan de alarmbel trekken omdat de Europese bevolking (die in de vele honderden miljoenen loopt) daalt en ze zelfs kweekpremies voor eigen volk willen invoeren of verhogen, is de opvang van enkele miljoenen vluchtelingen veeleer een administratief probleem. Het drama van mensen die hun hele leven moeten opgeven om het elders te proberen snijdt dieper. Dat drama omvat voor een aantal vluchtelingen ook de aankomst en integratie in een moderne cultuur.

§

Doorheen Europa neemt het geweld in opvangcentra toe. Conservatieve opvattingen bij immigranten, vooral over vrouwenrechten, en oude cultuurconflicten leiden regelmatig tot vechtpartijen, en hier en daar tot verkrachting of doodslag.

Het sluiten van grenzen lost niets op. Het is ook niet langer haalbaar wanneer steeds meer vluchtelingen op de muur beuken: al vlug worden de humane en materiële kosten van grensbewaking groter dan die van gewone opvang. Bovendien is het sluiten en bewaken van grenzen een uitbreiding van het militaristische denken dat de problemen in de eerste plaats veroorzaakte. De oplossing zal juridisch moeten zijn, niet militaristisch. Open de grenzen, maar handhaaf het recht: houdt individuen verantwoordelijk voor hun daden, op krachtige, correcte en publieke wijze.

De waanzin wil dat conservatieven in Europa menen een oplossing te zien in nieuwe grenzen, maar dit keer grenzen tussen etnische groepjes vluchtelingen of tussen de vluchtelingencentra zelf. Dat zou betekenen dat er (althans binnen één centrum of afdeling) geen vechtpartijen meer kunnen ontstaan tussen bijvoorbeeld conservatieve Afghanen en meer geëmancipeerde Syriërs over het dragen van hoofddoeken. Waarbij dan de vraag rijst waar moderne Afghanen en conservatieve Syriërs heen moeten. Het betekent ook dat in bijvoorbeeld centra met alleen Afghanen het dragen van een hoofddoek of erger verplicht zou zijn - in flagrante schending van onze eigen wetten.

Het wordt hoog tijd dat er een einde komt aan de destructieve militaire logica, en dat massaal middelen aangewend worden voor de democratische handhaving van wet en orde, zodat de veiligheid van wie een schuilplaats zoekt in ons land ook werkelijk gewaarborgd kan worden. Deze middelen moeten dringend onttrokken worden aan het alles vernietigende militaire apparaat dat feitelijk aan de oorsprong van de problemen ligt.
Bronnen:
Vorig jaar 171 incidenten geregistreerd in asielcentra (HLN)
Nu ook vechtpartij in asielcentrum Zwijndrecht (Standaard)
Elf asielzoekers uit asielcentrum gehaald na massale vechtpartij (Standaard)
16-jarige asielzoeker verkracht vrouw in opvangcentrum (vtm)
Duitsland zoekt oplossingen voor geweld in opvangcentra voor vluchtelingen (Knack)
Aantal meldingen incidenten asielzoekers in opvangcentra verdubbeld (RTL)
Vragen en antwoorden rond de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers... (Fedasil)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief