hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De sluizen van de vluchtelingenstroom - nog dit

4 maart 2016


Maas

D

e grenzen waar vluchtelingen manu militari worden teruggedreven wekken de indruk van een massale invasie, en vorig blog had tot doel deze gemanipuleerde beeldvorming te ontkrachten. Er zijn vandaag meer mensen die vluchten voor oorlogen waar we zelf aan deelnemen, maar een massale invasie is het niet.

§

Een brochure van Amnesty International vat het als volgt samen:

De beelden van de aankomende migranten geven misschien de indruk dat ze Europa overspoelen, maar de realiteit is anders. De cijfers spreken voor zich. De meerderheid van de migranten bevindt zich in ontwikkelingslanden. Mensen op de vlucht voor conflict blijven grotendeels in hun eigen land, of in de buurlanden, die vaak zeer beperkte middelen hebben. Zo verblijven op dit moment 4 miljoen Syrische vluchtelingen in de landen rondom Syrië. 7.6 miljoen Syriërs op de vlucht bleven zelfs binnen de Syrische grenzen.
Meer dan 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Slechts een klein percentage daarvan komt naar Europa. Zo bereikten volgens UNHCR tussen januari en oktober 2015 ongeveer 643.000 mensen Europa via de Middellandse Zee. Europa, één van de meest welvarende regio’s ter wereld, heeft de middelen om deze mensen op te vangen.
Het is waar dat er nu veel meer asielzoekers toekomen dan pakweg een jaar geleden. Maar dit wil nog niet zeggen dat de huidige toestroom de capaciteit van Europa overstijgt. Integendeel, wij hebben de faciliteiten en middelen om vluchtelingen de bescherming te bieden die ze nodig hebben. Onze plicht van solidariteit met vluchtelingen vraagt dat we die nu – opnieuw - inzetten.

Europa is dus helemaal niet de eerste keus van bestemming voor vluchtelingen. Zelfs op het hoogtepunt vluchtten 643.000 mensen naar Europa, de helft ervan kinderen. Dat is:

  • slechts 0,1% van de Europese bevolking (508.000.000 mensen)
  • slechts 1% van alle vluchtelingen wereldwijd (60.000.000 mensen)
  • slechts 2% van alle immigranten in Europa (35.000.000 mensen)

Als de oorlog stopt zal een groot deel van deze mensen spontaan terugkeren. Laten we hopen als onze vrienden, met voldoende moed, kennis en ervaring om een land op te bouwen.
Bronnen:
Immigratiestatistieken (Eurostat)
10 vooroordelen over vluchtelingen (Amnesty International)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief