hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Terreur in Brussel: wat te doen

25 maart 2016


Aanslag luchthaven Zaventem

I

n de nasleep van de gruwelijke aanslagen in Brussel valt op hoe dikwijls je de verzuchting hoort dat er niets te beginnen valt tegen zo'n wandaden. Je hoort het van gewone mensen bij straatinterviews, bij ministers, politiemensen en specialisten. Op het terrein slaat men terzelfder tijd aan het fouilleren van duizenden mensen die publieke plaatsen binnen en buitengaan en worden opnieuw kwetsbare massa's wachtenden veroorzaakt, die op hun beurt onbeschermd zijn voor de volgende aanslag. Net zoals massa's op treinen, in theaters, in drukke straten en pleinen.

§

Toch zijn terroristische aanslagen uitzonderlijk. Ze zijn onderdeel van bijzonder gedrag in speciale omstandigheden. Daardoor kunnen ze wél in grote mate voorkomen en vermeden worden. Als we dat niet maximaal doen is het slechts een kwestie van tijd voor we geconfronteerd worden met chemische, biologische en nucleaire terreur. Groot militair vertoon helpt niet, bombardementen verergeren de zaak, maar een efficiënte politie kan ons beschermen. Hier nog eens mijn opvatting samengevat.

1. Democratiseer en versterk de politie.

Met democratiseren bedoel ik dat het politieapparaat onder sterke democratische controle moet vallen, en dat politiemensen zoals iedereen verantwoordelijk gehouden worden voor het gerecht.

Het budget van de Brusselse politie was nog maar enkele maanden voor de aanslag in Brussel verlaagd met € 1.000.000, ongeveer de tegenwaarde van slechts één van de tientallen (nutteloze) bombardementen door Belgische F16's uitgevoerd in Irak. De PS-burgemeester van Brussel protesteerde omdat door deze verlaging normaal politiewerk onmogelijk wordt.

Een goed uitgerust en democratisch gecontroleerd politieapparaat vergroot de veiligheid van de burgers op alle gebieden: terreur, misdaad, corruptie, discriminatie en vreemde invasies.

Het is opvallend dat alle betrokkenen van de aanslagen in Brussel en Parijs bekenden van de politie waren. De politie doet dus goed werk, maar laat het afweten bij het volgen van mogelijk toekomstige daders. En dat is net wat moet gebeuren. In de plaats van deze individuele aanpak kiest men voor het samendrijven, databanken en blindscreenen van hele massa's gewone burgers, terwijl dat net het risico vergroot, de privacy ondermijnt en het volgen van welbekende misdadigers wordt verwaarloosd om een speld in een hooiberg te vinden - een hooiberg die nu en dan in brand wordt gestoken. Het blijkt nu immers dat massale controles aan luchthavens uiteindelijk wachtende mensen bijeendrijven in onbewaakte zones. In treinen, stations, op massabijeenkomsten wordt nauwelijks gecontroleerd, want controle van iedereen op alle plaatsen is rekenkundig gewoon onmogelijk, en zelden productief.

De oplossing schuilt in de succesvolle werkwijze om mogelijke toekomstige daders te identificeren, en in het inzetten van middelen voor het van dichtbij volgen van deze misdadigers. Maar blijkbaar laten de huidige budgetten niet toe een sluitende methodologie op te zetten en ook uit te voeren, en is er ook geen onmiddellijke resultaatscontrole. Het geld voor onze veiligheid gaat onder VS-druk naar het leger en naar bombardementen.

2. Stop bombardementen en schaf het leger af.

Sinds de val van de Sovjet-Unie is men zich in het Westen gaan inbeelden dat het de taak heeft met militaire middelen regimes te veranderen. Dat is nooit gelukt en zal ook nooit lukken, althans niet wanneer men een werkelijk democratisch bestuur wil. Een democratie steunt op haar eigen bevolking, niet op bombardementen. Inmiddels is het terrorisme zo geëvolueerd dat het leger ongeschikt is geworden om een land te beschermen. Aanslagen van 9/11 tot Brussel konden door een efficiënte politie voorkomen worden, niet door een leger - hoe duur en machtig het ook is. Buitenlandse militaire inmenging heeft nooit geholpen bij een democratiseringsproces, in tegendeel: naarmate het aantal burgerslachtoffers stijgt, stijgt ook de haat voor de inmenging. Zogenaamde precisiebombardementen van de westerse coalitie hebben, volgens voorzichtige schattingen, op één jaar tijd tussen de 1000 en 1500 onschuldige burgers gedood in Irak en Syrië, en 2000 gebouwen vernietigd. Volgens minder voorzichtige schattingen lopen de slachtoffers van Russische en Syrische bombardementen in de tienduizenden. Nochtans zou net Rusland na het platgooien van Tsjetsjenië moeten weten dat terrorisme zo niet verdwijnt.

Legers maken terroristen bij, en verbruiken daarbij middelen die de politie hard nodig heeft voor de bestrijding van deze zelfde terroristen.

3. Zorg voor internationale rechtvaardigheid

Het maakt daarbij niet uit of internationaal onrecht een uitleg of verantwoording is voor het huidige terrorisme: onrecht komt altijd om zijn loon, al is het na tientallen jaren. Zo zou de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk niet hebben plaatsgevonden zonder het onrechtvaardige Verdrag van Versailles twintig jaar eerder. Onrecht is een vorm van geweld en heeft vroeger of later maatschappelijke repercussies. Rechtvaardigheid is een kwestie van elementaire hygiëne en geen middel om dit of dat terrorisme te voorkomen - alsof onrecht aanvaardbaar zou zijn als het geweld er niet door toeneemt.

4. Open de grenzen.

Terwijl militaire aanvallen tegen kwaadaardige regimes elders de schade voor de burgers aldaar alleen maar vergroot, kan men voor minder geld een vluchtoord bieden aan de slachtoffers van deze regimes. Het inleggen van routes en transport waarlangs bedreigde burgers kunnen ontsnappen naar veiliger oorden is de eerste taak van een democratie, en uiteindelijk goedkoper en efficënter dan hun huizen plat te gooien. Wanneer deze mensen kennis kunnen maken met een voorspoedige seculiere samenleving en velen een goede opleiding kunnen genieten, zullen ze die wetenschap later meenemen naar hun thuisland. Het ideale recente voorbeeld is de vluchtelingenstroom uit Oost-Duitsland voor de val van het communisme. Maar die val is er niet gekomen door bombardementen, maar doordat de burgers stemden met hun voeten en de grenzen open waren. Vluchtelingenmassa's vormen een bedreiging voor hun thuisland meer dan voor hun gastland. Alleen zo wordt de uiteindelijke democratie voor de wereldbevolking mogelijk.
Bronnen:
Miljoen euro minder voor Brusselse politie
Are we being misguided about precision strike? (dronewars.net)
civilian casualty claims (Airwars.org)
Cause for concern (report Airwars.org)
What The Cost Of One Airstrike In Syria Could Pay For (Unilad)Tags: actueel, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief