hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Dialoogschool, identiteit en symbolisme

12 mei 2016


gestrafte moslima

L

ieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, wil van de term 'katholieke dialoogschool' een sterk merk maken. De katholieke scholen moeten andersdenkenden met open armen ontvangen en ze van alle (religieuze) gemakken voorzien. Hoofddoeken, bidden, rituelen, ramadan, noem maar op, er moet voor alles ruimte zijn in het katholiek onderwijs. Die open armen, dat is eerst echt katholiek, meent Boeve. Sinds gisteren weten we dat de katholieke schooldirecties het met hem eens zijn. En dat is bijzonder triest.

§

Uiteraard, zeggen ze, wordt niet speciaal op moslims gemikt, maar dat gelooft niemand. Geen atheïst of secularist zal zich thuisvoelen op zo'n school, waar het geestelijk betasten van kinderen tot een deugd of zelfs een kunst verheven wordt. Op de koop toe zullen niet eens alle katholieke kinderen er welkom zijn: terwijl hoofddoeken fier mogen uitdragen dat de islam de wereld moet onderwerpen zullen kinderen van gehuwde priesters of van homokoppels hun identiteit maar best verborgen houden, zeker als de school hoge gebouwen heeft.

Want Lieven Boeve mikt feitelijk niet op de gewone moslims, maar op een extremistische minderheid, al beseft hij dat vermoedelijk niet. De gewone dagelijkse moslim draagt geen sluier, vindt vijf keer per dag bidden niet belangrijker dan de dagtaak, en stelt de ramadan, indien er al sprake van is, ondergeschikt aan zijn of haar dagelijks leven. Menigeen drinkt weleens een wijntje of eet weleens een Big Mac, al zal je dat niet dikwijls horen verkondigen. Met de nieuwe moslimburgemeester van Londen, wiens echgenote haar mooie krullen niet verbergt met een doek, hebben we misschien eindelijk een publiek voorbeeld van een gewone moslim. Als Lieven Boeve zijn scholen wil openstellen voor andersdenkenden, laat het dan eerst voor zulke mensen zijn.

Door de opkomst van andere religies moet de katholieke kerk in België kiezen tussen enerzijds het opgeven van haar voorrechten en aanvaarden dat andere religies dezelfde voordelen krijgen als zijzelf; of anderzijds moet ze, met anderhalve eeuw vertraging,instemmen met de scheiding van kerk en staat, van religie en overheid. Beide opties zijn onverteerbaar voor het katholieke onderwijs. Het hangt financiëel af van de overheid, die zich tegen aantijgingen van partijdigheid moet kunnen verweren. Maar net wanneer de kerken leeglopen en er moskeeën te kort zijn, ligt een krachtenbundeling van monotheïsten voor de hand. Met hoeveel mooie maar vage woorden ook overgoten, er wordt een front gevormd tegen secularisatie en vrijheid, en voor discriminatie en ongelijkheid. Daarom heeft het katholiek onderwijs nood aan expliciete symbolen meer dan aan andersdenkenden, en dus aan de extremistische islam.

Aan het misverstand dat de hele islam gevaarlijk is, hebben extremisten aan beide kanten schuld. Atheïsten als Dawkins, Coyne, Harris en Boudry verspreiden de opvatting dat er slechts één islam bestaat, en dat je die kan kennen door de koran te lezen. Dat is fout voor alle godsdiensten: niemand kent zijn of haar heilige geschriften helemaal, laat staan uit het hoofd, en weet het goede vers op te pikken voor elke situatie. Er bestaan geen hersenen die daartoe in staat zijn, en godzijdank ook nog geen smartphones. Toch eisen neocons dat we hardop verklaren dat het Westen in oorlog is met de hele islam zoals die in de koran geschreven staat.

In hun opvatting dat er slechts één islam is, worden ze bijgetreden door salafisten en IS'ers, wiens islam die van een minderheid is, maar volgens henzelf de enige ware. Beide hebben vijanden nodig waarop onverstoord geschoten kan worden, en al dat onderscheid vinden ze een pest. Maar het is een schandelijke onrechtvaardigheid tegenover een massa gewone mensen als u en ik, die toevallig uit een andere traditie komen, en wiens kinderen nu meer dan ooit onder druk gezet zullen worden door een "dialoog" met extremisten. Hun argumentatie is dat ieder mens een eigen "identiteit" heeft, die bestaat uit onontkoombare kledij en rituelen. De suggestie die wordt gewekt is dat als bijvoorbeeld een kledingstuk of ritueel deel uitmaakt van je "identiteit", het verplicht is op straffe van groot psychisch lijden of erger. Zoiets is pure fictie in de ogen van moderne mensen, maar wie zal Bakr Al Baghdadi, Hassan Rohani en Lieven Boeve tegenspreken als ze zeggen dat het heel erg is voor je identiteit als je je hoofddoek ergens niet mag dragen?

Het moslimextremisme heeft zich met veel kabaal, bloedvergieten en buitenlands oliegeld opgedrongen, zodat we zijn gaan geloven dat het de typische, zelfs de enige islam is. Lieven Boeve gelooft dat hij de islam faciliteert, maar in werkelijkheid rolt hij de loper uit voor fundamentalisten die onze samenleving willen laten verdwijnen. De gewone moslims zijn met hun dagelijks leven bezig, en vragen niet om theologische dialogen.
Bronnen:
Katholieke dialoogschool
Revolutie in katholiek onderwijs: lessen islam en hoofddoeken welkom (HLN)
Directies steunen plan Lieven Boeve (Standaard)Tags: actueel, ethiek, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief