hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Tulsi Gabbard

16 september 2016


Tulsi Gabbard

T

ulsi Gabbard is Hawaïiaanse en de enige hindoe in het Amerikaanse Congres. Ze legde haar eed af op de Bhagavad Gita in plaats van op de Bijbel. Als militair werd ze tweemaal naar Irak gezonden, en ze is een van de twee verkozen vrouwelijke veteranen. Maar ze is ook pacifist en secularist, en steunde Bernie Sanders onomwonden.

§

Ze pleitte voor meer openlijke debatten tussen de Democratische kandidaten voor het presidentschap (onder meer Hillary Clinton en Bernie Sanders), en trok zich terug uit de DNC (Democratic National Convention) waar ze vice-voorzitter was, uit protest tegen de ondemocratische behandeling van Bernie Sanders.

In het Amerikaanse Congres werkte ze aan voorstellen voor een betere behandeling van oorlogsveteranen, voor de bescherming van kinderen van militairen tegen huiselijk geweld, voor voedseltransparantie, voor het beëindigen van de vijandelijkheden met het Syrische regime en het beëindigen van de steun aan Syrische rebellen omdat die steun de strijd tegen ISIS belemmert, en zo verder.

Tulsi Gabbard is een begenadigd spreker. Ook in bijgaande video, opgenomen op de "Reason Rally 2016" grijpt ze weer recht naar mijn linkerhartkamer, en bovendien, tot mijn verrassing, voert ze het begrip "vrije wil" op (na 3') en wel in de meest correcte betekenis van de term, die welke Daniel Dennett "free will worth wanting" noemde. Het is ook meteen een pleidooi voor het soort seculiere samenleving dat we *willen*.

Te weinig mensen beseffen dat duurzame vrede, zegt Gabbard (2:25), enkel kan verwezenlijkt worden met een pluralistisch seculiere overheid, en vervolgt:

Respect voor anderen, ongeacht onze huidskleur, waar we vandaan komen of de spirituele weg die we volgden. Of we hindoes, christenen, atheïsten, boeddhisten, agnosten of om het even wat zijn [...] elk individu heeft een vrije wil en kan dus de vrijheid een spiritueel pad te kiezen of helemaal geen spiritueel pad. Deze erkenning van onze individuele vrije wil en onze inzet voor individuele vrijheid is de essentie van wat het betekent Amerikaan te zijn. We mogen niet vergeten dat dit land is gesticht door mensen die vluchtten voor godsdienstige vervolging, en alles op het spel zetten om een plaats de vinden waar ze vrij waren de religie die ze gekozen hadden te beleven. Artikel 6 van de oorspronkelijke constitutie stelt duidelijk dat geen religieuze proef ooit vereist zal zijn voor een publieke functie of taak. Ieder van ons wil vrij zijn. Maar als we vrij willen zijn moeten we ook aanvaarden dat anderen hetzelfde willen. Als we niet willen dat anderen onze vrije wil met de voeten treden, moeten we opletten de vrije wil van anderen niet met de voeten te treden.
Bronnen:
Tulsi Gabbard at Reason Rally 2016 (Reaon Rally Coalition)
Youtubekanaal GabbardTags: actueel, ethiek, pacifisme, religie, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief