hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

De hel van Mosul nabij

13 october 2016


Mosul

N

adat de VS een offensief heeft aangekondigd tegen de Iraakse stad Mosul die nu in handen is van IS (Daesh), verwittigt de VN dat dit zal leiden tot één miljoen vluchtelingen, een ramp ongeëvenaard in de recente geschiedenis.

§

Mosul, een stad van 2,5 miljoen inwoners in 2014, aantal dat vandaag misschien gehalveerd is, is de tweede belangrijkste stad van Irak en de belangrijkste van de Koerdische autonome regio in Irak, die grenst aan Turkije. Onder het seculiere bewind van Saddam Hoessein leefden er Arabieren, Koerden, Assyriërs, Joden, Armeniërs, Turkmenen, jezidi's, shabakken (jezidische soefisten), Mandeeërs, Kawliya en Circassiërs.

IN 2014 profiteerde IS van de verdeeldheid tussen Irak en de Koerdische autonome regio om Mosul binnen te vallen en te bezetten. De soennitische meerderheid verwelkomde ISIS, maar honderdduizenden anderen sloegen op de vlucht. Volgens Haifa Zangana, een Iraakse jounaliste die onder Saddam uit de gevangenis ontsnapte nadat ze ter nauwer nood aan haar terechtstelling ontkwam, keerden een half miljoen vluchtelingen de volgende dagen terug toen bleek dat minderheden niet vervolgd werden door IS, en een eind werd gemaakt aan willekeur en afpersing door het Iraakse leger. Het recente bericht dat IS een van haar eigen officieren terechtstelde voor afpersing van burgers bevestigt dit, maar werd door onze pers aangedragen als de zoveelste gruweldaad van IS. Vandaag schat men de bevolking van Mosul op 1,5 tot 2 miljoen.

In maart deed het Iraakse leger een mislukte poging Mosul te heroveren. Nu de VS, Frankrijk en ander coalitiepartners massale luchtsteun toezegden, kan een nieuwe aanval elke dag losbarsten. De grondtroepen zullen bestaan uit 65.000 Iraakse soldaten, 10.000 Koerdische Peshmerga's en 24.000 politiemensen versterkt met shiïtische vrijwilligers (leden van al-Hashd al-Shaabi, een militie opgericht door de shiïtische Ayatollah Al Sistani). Turkije, dat net een permanente militaire basis heeft opgericht nabij Mosul, zet 2.000 soldaten in ondanks het verbod door Irak, dat zonder twijfel vreest dat het Turkse leger zijn geschut op de Peshmerga zal richten.

Tot zover een zo evenwichtig mogelijke situatieschets. De kwestie waarover ik het wil hebben in dit blog is echter de humanitaire catastrofe. De VN vreest voor één miljoen vluchtelingen terwijl er in haastig opgetrokken kampen "slechts" plaats is voor 200.000 mensen. Men spreekt van de grootste humanitaire catastrofe uit de recente geschiedenis.

Dit zet tot denken. Voor de eerste keer wordt met zoveel woorden erkend door de VN, dat militaire bombardementen verantwoordelijk zijn voor de enorme vluchtelingenstroom die de hele regio in armoede en ontreddering stort, en waarvan het rijke Europa een paar druppels moeten opvangen. Waarbij, bovendien, een voedingsbodem voor nieuwe haat wordt gelegd - waarbij wij, hun "redders" in dure, onkwetsbare straaljagers, maar niet begrijpen waaróm ze ons zo haten.

Gedurende jaren werden westerse bombardementen als "herstelbombardementen" afgeschilderd. Twee jaar geleden verklaarde een Belgisch luchtmachtofficier nog dat ze precisiebombardementen uitvoeren en "dus" nooit burgers treffen. Onlangs werd dit lichtjes maar veelbetekenend aangepast naar "we doen er alles aan om burgers te ontzien". Na de bombardementen door Rusland, aanhoudend afgeschilderd als bombardementen opzettelijk gericht op burgers (en waarbij wél beelden van slachtoffers verspreid werden) volstond goede wil als contrast.

Er heerst trouwens en groot en gewild misverstand omtrent wat "precisiebombardementen" zijn. Die "precisie" slaat namelijk niet op het treffen van de vijand, maar op het treffen van locaties. Als een politicus of officier hoog opgeeft van precisiebombardementen, bedoelt hij dat de gewenste plaatst precies werd getroffen. Maar de vijand doet er natuurlijk alles aan om te misleiden of tijdig van plaats te veranderen, zodat met "grote precisie" ook burgers getroffen worden. Sinds mei is het duidelijk, dat zoiets meer dan ongewilde tegenslag is, want in mei heeft het Amerikaanse opperbevel beslist dat bombardementen tot tien burgerslachtoffers geen speciale toestemming vereisen.

Bronnen:
65 thousand Iraqi soldiers ready for Mosul liberation battle (Iraqi News)
From Militia to State Force: the Transformation of al-Hashd al-Shaabi (Carnegie)
Erdogan: Turkije doet mee aan offensief Mosul, ondanks Iraakse bezwaren (Volkskrant)
Waarom ISIL welkom was in Mosoel
A Million Refugees Could Make a Mosul Victory Look Like Defeat (daily beast)
Bombardementen Syrië en Irak treffen vooral burgersTags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving, seculariteit

Zie ook het archief