hoofdmenu
Sigers Weblog

none yet

Hiroshima, Nagasaki, Sint-Petersburg

17 october 2016


Atoombom Hiroshima

W

at ook de uitslag zal zijn van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de VS staat klaar voor een nucleaire wereldoorlog. We weten nog niet of het uit doortraptheid of uit domheid zal zijn - dat beslist de Amerikaanse burger op 8 november - maar de massa's onschuldige slachtoffers zal dat niet uitmaken.

§

Het is onmogelijk aan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki te denken zonder dat bepaalde vragen opkomen: waarom werd beslist steden met onschuldige families te vernietigen, en geen militaire doelen? En waarom was één bom niet genoeg om een overwinning te bekomen? Waarom twee atoombommen, beide op burgerdoelen, zonder voldoende tussentijd om Japan de gelegenheid te gunnen zich over te geven?

In Global Research en Washington's blog verscheen in november 2O12 een goed gedocumenteerd artikel hierover. Het is niet te laat om de feiten nog eens op een rijtje te zetten.

In tegenstelling tot de publieke opinie, ontkenden de meeste Amerikaanse topmilitairen dat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki noodzakelijk waren om de oorlog te beëindigen of mensenlevens te sparen. Een rapport van de U.S. Strategic Bombing Survey group, aangesteld door president Truman besloot in 1945:

Steunend op een gedetailleerd onderzoek van al de feiten en op getuigenissen van de betrokken Japanse leiders, zijn we van mening dat Japan zich zou overgegeven hebben voor 31 december en waarschijnlijk voor 1 november 1945, als er geen atoombommen gebruikt waren.

Toenmalig opperbevelhebber voor Europa generaal Dwight Eisenhower verklaarde in een interview met Newsweek: de Japanners waren klaar om zich over te geven, en het was overbodig om hen te treffen met dat verschrikkelijke ding.
Eisenhower verklaarde ook:

In [juli] 1945 bezocht de minister van oorlog Stimson mijn hoofdkwartier in Duitsland, en informeerde me dat onze regering plannen maakte om een atoombom op Japan te droppen. Ik was één van hen die vonden dat er overtuigende redenen waren om de wijsheid van zo'n daad te betwijfelen.
[Terwijl de minister vertelde dat een test met de bom in New Mexico was geslaagd, en argumenten gaf...] werd ik me bewust van een gevoel van depressie en uitte mijn ernstige bezwaren, ten eerste omdat ik geloofde dat Japan reeds verslagen was en dat de bom volledig overbodig was, en ook omdat ons land moest vermijden de wereldopinie te schokken door dit wapen te gebruiken terwijl het overbodig was om Amerikaanse levens te redden. Ik was van mening dat Japan zocht naar een manier om zich over te geven met een minimum aan gezichtsverlies.

Admiraal William Leahy, de hoogste VS militair van die tijd, schreef:

Het is mijn mening dat het gebruik van dit barbaarse wapen in Hiroshima en Nagasaki ons niet echt geholpen heeft in onze oorlog met Japan. De Japanners waren al verslagen en klaar om zich over te geven door de zeeblokkade en de suksesvolle bombardementen met conventionele wapens. De dodelijke mogelijkheden van een atoomoorlog in de toekomst is angstaanjagend.
De dodelijke mogelijkheden van atoomoorlogen in de toekomst zijn beangstigend. Mijn eigen gevoel was dat door de eerste te zijn die het gebruikte, we een ethische norm hadden aangenomen gelijk aan de barbaren van de donkere middeleeuwen. Mij werd niet geleerd op zo'n manier oorlog te voeren, en oorlogen kunnen niet gewonnen worden door vrouwen en kinderen om te brengen.

Ook generaal Douglas MacArthur zag geen militaire noodzaak om de bommen te gooien. De oorlog, meende hij, had al weken eerder kunnen eindigen als de Amerikanen hadden ingestemd met het behoud van het keizerschap - wat ze uiteindelijk toch deden. MacArthur was geschokt toen hij de Potsdam declaratie hoorde, die eiste dat Japan zich onvoorwaardelijk overgaf of onmiddelijk en totaal vernietigd zou worden. Hij wist dat de Japanners nooit hun keizer zouden afzetten, en dat zonder de keizer een overgang naar de vrede onmogelijk was.

Gelijklopende meningen hadden onderminister van oorlog John McLoy; onderminister van de Navy Ralph Bird; vicevoorzitter van het VS Bombing Survey Paul Nitze; adjunct-directeur van het Office of Naval Intelligence Ellis Zacharias; brigadier-generaal Carter Clarke; vlootcommandant Ernest J. King; luitenant-admiraal Chester W. Nimitz; en talrijke andere hooggeplaatste militairen. Historici raken steeds meer overtuigd van de militaire nutteloosheid van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Waarom?

De vraag blijft dus waarom, ondanks al deze bezwaren van hooggeplaatste militairen, toch atoombommen geworpen werden op dichtbevolkte steden zonder militair belang. Daar zijn verschillende antwoorden op verzonnen, maar er is er één dat aan alle vereisten van de redelijkheid voldoet. Dat antwoord is dat de boodschap niet gericht was naar Japan, maar naar Rusland. Rusland was op 9 augustus 1945 Mantsjoerije binnengevallen, en dreigde de eer van de overwinning weg te kapen. De bommen op Hiroshima en Nagasaki waren niet het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar het begin van de Koude Oorlog. Zij waren het eerste - maar lang niet het laatste - verholen treffen tussen Rusland en de VS. Hiroshima en Nagasaki waren het begin van een periode van mondiale machtsstrijd. Wij Europeanen noemen deze oorlog koud, omdat wij gespaard zijn gebleven van de talrijke proxy-oorlogen waar de VS en Rusland de hand in hadden.

Even leek het er op dat door de opheffing in 1991 in van het Warschaupact (het militaire verdrag rond de Sovjet-unie) een periode van vijandigheid zou vervangen worden door internationale samenwerking en vrede, maar de NAVO (het militaire verdrag rond de VS) bond niet in. Het breidde zich uit en bracht raketten en atoomwapens tot aan de Russische grenzen. Op dit ogenblik is het militaire budget van de VS zeven maal dat van Rusland, en staat alles klaar voor een hete oorlog.

Wie ook president van de VS wordt op 8 november - de doortrapte of de domoor - die president zal de oorlogslogica doorzetten die begonnen is met de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

Bronnen:
The Real Reason America Used Nuclear Weapons Against Japan. It Was Not To End the War Or Save Lives. (Global Research)
Hiroshima: was it absolutely necessary? (Doug Long)Tags: actueel, ethiek, pacifisme, samenleving

Zie ook het archief